Att göra praktik kan ge dig vägar in i arbetslivet, utöka ditt nätverk och ge dig viktiga arbetslivserfarenheter inom det område som du studerar. Oavsett om ditt program innehåller obligatorisk verksamhetsförlagd utbildning (VFU) eller valbar praktikkurs kan du få hjälp och tips om hur du söker en praktikplats.

Att tänka på när du söker praktik

  • Praktikplatsens verksamhet ska ha en tydlig koppling till ditt huvudämne.
  • Din praktik ska utgöra en väsentlig del av organisationens, myndighetens eller företagets arbete.
  • Du ska ha en handledare på din praktikplats. Handledare ska vara anställd och ha erfarenhet inom området.
  • Praktiken ska göras på en etablerad arbetsplats, men vara obetald.
  • Det ska vara en akademisk praktik – inte volontärarbete.

Sök praktik

Hitta lediga praktikplatser från en mängd olika företag och organisationer både i Sverige och utomlands.

Hitta din praktikplats i Future Finder

Få stöd inför ansökan

Karriärservice erbjuder hjälp med att inventera dina kompetenser och drivkrafter, som du kan använda när du formulerar ansökningshandlingar. Andra tips är att:

  • Börja i god tid
  • Använd din kompetensinventering och drivkrafter för att hitta företag och organisationer som är intressanta
  • Uppdatera och anpassa ditt CV och personliga brev efter den praktikplats du söker   

För mer information om den hjälp du kan få inför ansökan till praktikplats, gå till sidan Hitta din karriär.

Verksamhetsförlagd utbildning 

Läser du ett program med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på Fakulteten för hälsa och samhälle eller på Odontologiska fakulteten hittar du den kursspecifika informationen i Canvas. Är du student på Fakulteten för lärande och samhälle hittar du din information på en särskild VFU-sida för ditt program.  

VFU för förskole- och lärarstudenter

VFU för studie- och yrkesvägledare