Din praktik kan vara en obligatorisk del av ditt program eller en valbar kurs. Oavsett om ditt program innehåller obligatorisk verksamhetsförlagd utbildning (VFU) eller valbar praktikkurs kan du få hjälp och praktiska tips om var och hur du söker en praktikplats.

Fördelar med att göra praktik

Att göra praktik kan ge dig vägar in i arbetslivet, utöka ditt nätverk och ge dig viktiga arbetslivserfarenheter inom det område som du studerar. 

Att tänka på när du söker praktikplats

  • Praktikplatsens verksamhet ska ha en tydlig koppling till ditt huvudämne
  • Din praktik ska utgöra en väsentlig del av organisationens, myndighetens eller företagets arbete.
  • Du ska ha en handledare på din praktikplats. Handledare ska vara anställd och ha erfarenhet inom området.
  • Praktiken ska göras på en etablerad arbetsplats, men vara obetald.
  • Det ska vara en akademisk praktik - inte volontärarbete.

Få stöd i din ansökningsprocess

Det finns mycket hjälp att få innan du ansöker om praktik. Karriärservice erbjuder hjälp att inventera dina kompetenser och formulera ansökningshandlingar.

  • Börja i god tid
  • Hitta företag och organisationer som är intressanta 
  • Uppdatera ditt CV
  • Skriv ett riktat ansökningsbrev

Individuellt samtal

Du kan även boka ett individuellt samtal med någon av våra karriärvägledare. Tänk på att boka ditt samtal i god tid innan ansökningsperioden löper ut. Det krävs tid och jobb för att få till en bra ansökan som riktar sig just till din önskade praktikplats.

Kontakta Karriärservice

Ta kontakt med en karriärvägledare för att få stöd och råd angående din praktik.

Verksamhetsförlagd utbildning 

Läser du ett program med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på Fakulteten för hälsa och samhälle eller på Odontologiska fakulteten hittar du den kursspecifika informationen i Canvas. Är du student på Fakulteten för lärande och samhälle hittar du din information på särskild VFU-sida för ditt program.  

Praktik på Fakulteten för kultur och samhälle 

Vissa institutioner erbjuder praktik som valbara kurser inom din utbildning. Se till att ta del av det som gäller för just ditt program.