Som mentor eller anteckningsstöd till en student med funktionsnedsättning har du en mycket viktig roll. Du stödjer en student att lyckas bättre med sina studier, samtidigt som du lär dig mycket själv.

Att vara mentor

Beroende på vilka svårigheter studenten har anpassas din roll som mentor. Ofta handlar det om att hjälpa till med planering och struktur av studierna, genomgång av uppgifter och diskussion om vad som förväntas av studenten i sina studier. Mentorsuppdraget omfattar i genomsnitt två timmar per vecka. I uppdraget ingår träffar med studenten, förberedelsetid och workshops.

Om mentorsuppdraget i Mentorshandboken (SPSM:s webbplats)

Så ansöker du om att bli mentor

Gör en intresseanmälan genom att fylla i formuläret. Mentorsamordnaren kontaktar dig för intervju- och informationsmöte så snart behov av fler mentorer finns.

Intresseanmälan till att bli mentor

Ditt arbete lönar sig

Som mentor får du ett terminsarvode på 6 000 kr före skatt. Storleken på arvodet baseras på hur stor del av terminen du har varit mentor. Omfattningen delas in i 25 procent, 50 procent, 75 procent eller 100 procent av terminen.

Arvoden före skatt per termin för mentorer vid Malmö universitet:

 • 100 procent av 20 veckor: 6 000 kr
 • 75 procent av 20 veckor: 4 500 kr
 • 50 procent av 20 veckor: 3 000 kr
 • 25 procent av 20 veckor: 1 500 kr

Under terminen får du som mentor besvara ett webbformulär via mejl, där du bekräftar att mentorsuppdraget fortlöper enligt överenskommelse. Utbetalningar görs två gånger per termin förutsatt att bekräftelser inkommit. Det är dessa som avgör arvodets storlek.

Anmäl konto för löneutbetalning

För att utbetalningen ska göras till ditt bankkonto behöver du registrera dina bankuppgifter på Danske Bank.

Så anmäler du konto för löneutbetalning

Lönen betalas ut via Danske Bank. När du börjar din anställning måste du själv anmäla vilket konto du vill att lönen ska betalas in på. Detsamma gäller om du byter bank och vill få lönen utbetald till ett annat konto. Att anmäla kontouppgifter hos Danske Bank innebär inte att du blir kund hos dem. 

Även om du registrerat kontouppgifter i Danske Bank för en annan arbetsgivare, behöver du göra det igen för Malmö universitet.

Om du inte har anmält kontouppgifter eller om det är något fel i de anmälda uppgifterna kommer din lön att komma på en avi. Om du inte har möjlighet att lösa in den tar det cirka 45 dagar att få pengarna i retur och först därefter går det att göra en ny utbetalning.

Anmäl lönekonto med e-legitimation

 1. Registrera dig som ny betalningsmottagare hos Danske bank: https://lut.twoday.com/websalary/db/Register.aspx
 2. Fyll i uppgifterna och ange Malmö universitets kundnummer 79174.
 3. Klicka sedan på "skicka" och därefter kan du logga in. (Får du meddelandet, ”följande fel har uppstått: Du är redan registrerad hos angiven arbetsgivare”, kan du gå vidare och logga in direkt).
 4. Logga in på Danske bank: https://danskebank.se/lonetjanst 
 5. Välj inloggningssätt, fyll i ditt personnummer (12 siffror i formatet ÅÅÅÅMMDDNNNN) och klicka på ”Fortsätt”. Du legitimerar dig med BankID.
 6. När du är inloggad klickar du på "Min profil". Välj sedan ”Lägg till kontouppgift” under rubriken ”Kontouppgifter”. Skriv in ditt clearingnummer och kontonummer och klicka på ”Spara”.
 7. När kontot är sparat ser du det under rubriken ”Kontouppgifter” i din profil.

Redan kund hos Danske Bank

Även om du är kund hos Danske Bank, behöver du registrera Malmö universitet som ny arbetsgivare. Tillvägagångsättet är detsamma som vid ny löntagare. Se information under rubriken ”Anmäla lönekonto med e-legitimation”.

Om du saknar e-legitimation

Kontakta din löneadministratör för mer information.

Kontakt för frågor om mentorsuppdrag

mentorsamordnare@mau.se

Att vara anteckningsstöd

Uppdraget som anteckningsstöd består i att låta en student med pedagogiskt stöd få ta del av de anteckningar som du gör under schemalagd utbildningstid, till exempel föreläsningar, seminarier eller workshops. Du antecknar alltså som vanligt, men anteckningarna behöver naturligtvis vara läsliga för andra än dig själv.

Att tänka på som anteckningsstöd (i Box)

Så blir du anteckningsstöd

Många studenter med pedagogiskt stöd rekryterar på egen hand ett anteckningsstöd genom att fråga sina studiekamrater. När du väl har kommit i kontakt med en eller flera studenter som vill ta del av dina anteckningar, registrerar du dig genom att fylla i formuläret.

Registrera dig för uppdrag som anteckningsstöd

Kom i kontakt med studenter som behöver anteckningsstöd

Läraren på din kurs kan också lägga till en modul för anteckningsstöd på Canvas. I denna modul kan du som vill bli anteckningsstöd skriva upp dina kontaktuppgifter, så att studenter med pedagogiskt stöd på din kurs kan komma i kontakt med dig. Instruktioner för hur läraren skapar modulen finns på medarbetarwebben under ingången "För ditt arbete" och rubriken "Undervisning".

Ditt arbete lönar sig

Som anteckningsstöd får du 4 000 kr före skatt i arvode per termin. Detta terminsarvode kan delas in i fjärdedelar, så att 25, 50, 75 eller 100 procent av arvodet utbetalas utifrån hur stor del av terminen du har varit aktiv som anteckningsstöd.

Arvoden före skatt per termin för anteckningsstöd vid Malmö universitet:

 • 100 procent av 20 veckor: 4 000 kr
 • 75 procent av 20 veckor: 3 000 kr
 • 50 procent av 20 veckor: 2 000 kr
 • 25 procent av 20 veckor: 1 000 kr

Under terminen kommer ett webbformulär att skickas ut till dig via mejl. Genom att svara på detta formulär bekräftar du att uppdraget fortlöper enligt överenskommelse. Utbetalningar görs två gånger per termin under förutsättning att uppdraget bekräftas.

Anmäl konto för löneutbetalning

För att utbetalningen ska göras till ditt bankkonto behöver du registrera dina bankuppgifter på Danske Bank.

Så anmäler du konto för löneutbetalning

Lönen betalas ut via Danske Bank. När du börjar din anställning måste du själv anmäla vilket konto du vill att lönen ska betalas in på. Detsamma gäller om du byter bank och vill få lönen utbetald till ett annat konto. Att anmäla kontouppgifter hos Danske Bank innebär inte att du blir kund hos dem. 

Även om du registrerat kontouppgifter i Danske Bank för en annan arbetsgivare, behöver du göra det igen för Malmö universitet.

Om du inte har anmält kontouppgifter eller om det är något fel i de anmälda uppgifterna kommer din lön att komma på en avi. Om du inte har möjlighet att lösa in den tar det cirka 45 dagar att få pengarna i retur och först därefter går det att göra en ny utbetalning.

Anmäl lönekonto med e-legitimation

 1. Registrera dig som ny betalningsmottagare hos Danske bank: https://lut.twoday.com/websalary/db/Register.aspx
 2. Fyll i uppgifterna och ange Malmö universitets kundnummer 79174.
 3. Klicka sedan på "skicka" och därefter kan du logga in. (Får du meddelandet, ”följande fel har uppstått: Du är redan registrerad hos angiven arbetsgivare”, kan du gå vidare och logga in direkt).
 4. Logga in på Danske bank: https://danskebank.se/lonetjanst 
 5. Välj inloggningssätt, fyll i ditt personnummer (12 siffror i formatet ÅÅÅÅMMDDNNNN) och klicka på ”Fortsätt”. Du legitimerar dig med BankID.
 6. När du är inloggad klickar du på "Min profil". Välj sedan ”Lägg till kontouppgift” under rubriken ”Kontouppgifter”. Skriv in ditt clearingnummer och kontonummer och klicka på ”Spara”.
 7. När kontot är sparat ser du det under rubriken ”Kontouppgifter” i din profil.

Redan kund hos Danske Bank

Även om du är kund hos Danske Bank, behöver du registrera Malmö universitet som ny arbetsgivare. Tillvägagångsättet är detsamma som vid ny löntagare. Se information under rubriken ”Anmäla lönekonto med e-legitimation”.

Om du saknar e-legitimation

Kontakta din löneadministratör för mer information.