Studenter har tillgång till programvaror som stöd i studier, till exempel Zoom för distansmöten eller Officepaketet med Word. Det finns också ett flertal program och tjänster som du kan ladda ner till din dator. Många av tjänsterna och programmen kan användas både i universitetets lokaler och på egen dator.

Program och tjänster för dig som student 

Det finns ett flertal tillgängliga program och tjänster som du kan ladda ner eller använda med andra datorer än de som finns på universitetet. Villkoren för programmen varierar och nedan ser du vilka program vi tillhandahåller, hur du får åtkomst och vilka regler som gäller. 

Affinity – Designer, Photo, Publisher

Affinity Designer

Skapa logos, ikoner, illustrationer för produktutveckling, UI design, växla mellan raster och vektor i ditt pågående arbete.

Affinity Photo

Editera RAW direkt, kombinera HDR, kombinera panorama, arbeta med lagerfunktioner.

Affinity Publisher

Arbeta med layout, preflight, kombinera raster och vektorformat från olika källor, icke förstörande justeringslager.

Programsviten för kreativt skapande, finns på studentdatorer i datorsalar. Du kan också installera programmen på din egen dator.

Ladda ner Affinity

http://access.mau.se/

Du hittar Affinity under mappen Share (N:) och sedan under mappen Campus.

Hämta dina produktnycklar via IDService här

http://ids.mau.se/

Läs mer om Affinity

Affinity – Professional Creative Software (serif.com)

Autodesk – 3ds Max and AutoCAD

Autodesk har en stor samling programvaror. Du kan som student på Malmö universitet använda de flesta av dessa utan kostnad på egen dator.

Programvarorna hittar du här

Exempelvis AutoCAD är ett CAD-program som används för att producera ritningar och design i 2D och 3D. Ett annat är 3ds Max som är ett tredimensionellt vektorbaserat animations- och modelleringsprogram.

Här registrerar du ditt Autodesk-konto

När du är inloggad finns sedan tillgång till de nycklar och installationsfiler som behövs för installation.

(Ibland kommer en förfrågan om att verifiera att man verkligen är student, följ instruktionerna och kontakta din administration om du behöver mer information).

Endnote – referenshanteringsverktyg

Om du skriver ditt examensarbete och behöver hjälp att samla och organisera referenser så kan du använda programvaran Endnote. Med hjälp av programmet kan du till exempel importera referenser från databaser och skapa formaterade referenser och litteraturförteckningar.

Programmet är gratis och finns till PC och Mac. Du kan ladda ner programmet på upp till tre enheter.

Instruktioner för Windows

 1. Logga in på https://access.mau.se/.
 2. Gå till N:\Campus\EndNote\EndNote Windows.
 3. Ladda ner filen.
 4. Starta installationen.
 5. Välj “I have a product key” och använd produktnyckeln från IDService. Du hittar produktnyckeln när du loggar in i IDService under rubriken Produktnycklar.
 6. Fyll i användaruppgifter.
 7. Godkänn de användaravtal som dyker upp och klicka igenom alla installationssteg. (Det går bra att låta alla alternativ/frågor som dyker upp vara ikryssade på sina förvalda värden).
 8. Avsluta installationen och starta EndNote.

Instruktioner för Mac

 1. Logga in på https://access.mau.se/.
 2. Gå till N:\Campus\EndNote\EndNote Mac.
 3. Ladda ner filen.
 4. Starta installationen.
 5. Välj “I have a product key” och använd produktnyckeln från IDService. Du hittar produktnyckeln när du loggar in i IDService under rubriken Produktnycklar.
 6. Fyll i användaruppgifter.
 7. Godkänn de användaravtal som dyker upp och klicka igenom alla installationssteg. (Det går bra att låta alla alternativ/frågor som dyker upp vara ikryssade på sina förvalda värden).
 8. Avsluta installationen och starta EndNote.

Läs mer om Endnote här

GitHub – utvecklingsverktyg för programmerare

GitHub är en tjänst för att hantera programmeringskod. Deras erbjudande till studenter innefattar flera tjänster som riktar sig till utvecklare. För att registrera dig till tjänsten behöver du ett ladokutdrag. Kontakta studieadministrationen för att få hjälp med ett ladokutdrag. 

 Registrera dig på GitHub

Microsoft Azure Dev Tools for Teaching

Från Microsoft Azure Dev Tools for Teaching kan du som är student eller personal ladda ner mjukvara från Microsoft som du kan använda i din utbildning, för undervisning och forskning. Du loggar in med din vanliga datorinloggning för Malmö universitet.

Visual Studio, Windows 10, Visio, Access och Project är några av programmen som du kan ladda ner. Det vanliga Office-paketet med t ex Word och Excel ingår inte. Vilka program du kan ladda ner varierar beroende på vilken kategori på Malmö universitet som du tillhör, t ex personal eller student.

Tänk på att:

 • Mjukvaran får endast användas till utbildning och forskning.
 • Mjukvaran får ej användas till administrativa eller driftsmässiga uppgifter.
 • Du får bara installera programmet i en dator, men licensen är beständig så du får använda programmet även efter att du slutat dina studier eller din anställning på Malmö universitet.

  Microsoft Azure Dev Tools for Teaching 

Microsoft Copilot – AI-drivet chattverktyg

Copilot är ett AI-drivet chattverktyg från Microsoft. Tjänsten finns tillgänglig för dig som student under studietiden.

Det här kan du göra i Microsoft Copilot

 • Chatta med text-, röst- och bildfunktioner
 • Sammanfatta dokument och webbsidor
 • Skapa AI-genererade bilder
 • Generera text
 • Skriva kod

Copilot in Windows (på engelska)

Så gör du för att logga in i Microsoft Copilot

 1. Gå till copilot.microsoft.com
 2. Klicka på "Logga in"
 3. Välj "Logga in med ett arbets- eller skolkonto"
 4. Logga in med "datoridentitet@mau.se" (t.ex. kit01906@mau.se) + ditt lösenord

Börja med en tydlig prompt

En prompt är en förfrågan eller ett kommando som du matar in i Copilot för att få ett svar. Genom att formulera en tydlig prompt kan du styra AI:ns svar och få resultat baserat på dina behov. Nedan är några förslag på prompter som du kan använda.

 • Litteratursökning: "Hitta relevanta artiklar, böcker eller webbplatser om [ämne] som jag kan använda i min utbildning om [ämne]."
 • Sammanfatta dokument: "Skapa en kort sammanfattning av det här dokumentet som tydligt beskriver dess huvudinnehåll."
 • Skapa en presentation: "Skapa en PowerPoint-presentation om [ämne] för [målgrupp] och inkludera tips om [ämne], och [ämne]."
 • Korrekturläsning: "Kontrollera en text för stavfel, grammatiska fel och andra språkliga inkonsekvenser."
 • IT-support: "Ge steg-för-steg-instruktioner för att lösa [vanliga IT-problem, t.ex. nätverksanslutning, e-postproblem]."

Ge Copilot åtkomst till dokument

En fördel med att använda Copilot i webbläsaren Microsoft Edge är att du till exempel kan sammanfatta en PDF-fil. För att det ska fungera behöver du ge Copilot åtkomst till ditt dokument.

 1. Gå till webbläsaren Microsoft Edge.
 2. Klicka på det lilla kugghjulet längst ner till höger i det öppna sidofältet.
 3. Välj "Gå till alla inställningar för marginallisten".
 4. Klicka på Copilot under "App- och meddelandeinställningar".
 5. Se till att “Tillåt att Copilot läser sammahangsspår på webben" är ifylld.

Så använder du Copilot för dokument

 1. Högerklicka på ditt PDF-dokument på din dator.
 2. Klicka på "Öppna med" och välj Microsoft Edge.
 3. Klicka på Copilot i sidofältet.

Informationssäkerhet i Copilot

När du loggar in i Microsoft Copilot med din datoridentitet får du en extra säkerhet som innebär att dina sökningar inte sparas hos Microsoft.

Microsoft Office – Word, Excel och PowerPoint

Studenter har under sin studietid på Malmö universitet tillgång till Microsoft Office för installation på hemdator, telefon eller surfplatta. Program som Word, Excel och Powerpoint med flera görs tillgängliga genom "Office 365 Student Advantage" som är en kostnadsfri prenumerationstjänst från Microsoft.

Följande programvara ingår i tjänsten

 • Office 365 ProPlus för PC (Office 2016)
 • Office 365 ProPlus för Mac (Office 2016)
 • Office Mobile för iPad/iPhone/iPod Touch
 • Office Mobile för Android

Så gör du för att installera Office på PC

 • Gå till http://portal.office.com
 • Skriv in din datoridentitet + @mau.se, t.ex. kit01906@mau.se. Tjänsten kommer nu att leta upp vilken server du tillhör.
 • Logga in med din "datoridentitet + @mau.se" samt ditt lösenord
 • Klicka på "Installera Office 2016" för att påbörja nedladdningen (eller klicka på "Övriga installationer" för ytterligare nedladdningsalternativ).

För Mac-användare

 • Gå till http://portal.office.com och logga in med "datoridentitet + @mau.se" och ditt lösenord. Eller installera via App store
 • Första gången du startar Office kommer du få upp ett inloggningsfönster.
 • Logga in med din "datoridentitet + @mau.se" och ditt lösenord.

För Chromebook-användare

 • Tyvärr går det inte att installera på en Chromebook och universitetets licens gäller inte för Microsoft online. Du hittar mer information på Microsofts hemsida här

Hur många datorer/enheter kan Office installeras på

Office 365 Student Advantage omfattar licenser för upp till 5 installationer av Office ProPlus programvaran. Detta inkluderar Windows-och Mac-versioner för stationära och bärbara datorer. Du kan även köra Office Mobile för Android eller Office Mobile för iPhone på upp till 5 mobila enheter.

Till exempel: Om du installerar Office på en stationär dator och sen en laptop, har du använt två av dina fem licenser. Om du vill avinstallera en installation kan du plocka bort installationen på portal.office.com, då kan du återanvända licensen på en ny dator.

Hur länge kan jag använda Office?

Din Office Professional Plus-licens upphör att gälla när du inte längre inskrivna som student på Malmö universitet. När du använder ett Office-program, kommer du att börja märka ett meddelande som förklarar att Office är avaktiverad. Om du vill använda Office efter detta datum, måste du köpa en fullt licensierad version.

Vem kan hjälpa mig med installationen av Office Professional Plus?

På grund av det stora antalet studenter som använder olika enheter kan IT-service på Malmö universitet inte hjälpa till med enskilda installationer. Microsoft har gjort flera supportresurser för installationer tillgängliga på /office.microsoft.com/sv-se/support/ och vi rekommenderar att man använder sig av dessa.

Skype för företag/Lync

Skype för företag kräver en licens som studenter tyvärr inte har tillgång till.

Nvivo – datorprogram för kvalitativ analys

Nvivo finns på studentdatorer i datorsalar och på biblioteket. Du kan också installera programmet på din egen dator. Med Nvivo kan du:

 • koda och analysera texter, t ex intervjuer, artiklar eller policydokument
 • koda bilder, ljudfiler, videos
 • samla både material och idéer under analysprocessen på ett strukturerat sätt

Du hittar Nvivo under mappen Share (N:) och sedan under mappen Campus.

Padlet – interaktiv samarbetsyta och anslagstavla

Padlet är en interaktiv samarbetsyta och digital anslagstavla där du tillsammans med andra kan brainstorma, ge feedback, planera projekt med mera. 

Logga in i Padlet

Välj "Continue with Microsoft" och ange därefter din datoridentitet (till exempel AA1234@mau.se).

Logga in i Padlet

Skapa en padlet

Du kan skapa Padlets på två sätt:

 1. Skapa en Padlet med en färdig mall. Väljer du en färdig mall kan flera av Padlets funktioner begränsas.
 2. Skapa en tom tavla och välj format/layout. Du kan välja på: Vägg, Ström, Tidslinje, Rutnät, Canvas och Karta.

Hur du skapar en Padlet med en mall

Hur du skapar en Padlet (läs steg 1–5)

Ändra format/layout

Ska din Padlet ha sektioner eller inte?

Du kan dela in Padleten i sektioner/avsnitt. Dessa sektioner kan också delas separat via länk.

Skapa och arbeta med sektioner

Inställningar och design av din Padlet

Genomgång av inställningar

Ändra bakgrundsbild

Dela din Padlet

Du kan dela hela Padleten via en länk/QR-kod, eller en sektion av en Padlet (breakout-länk).

I sekretessinställningar kan du ställa in vad deltagare kan göra – läsa, bidra med inlägg, ändra inlägg.

Dela din Padlet

Dela en sektion av Padlet (breakout-länk)

Dela Padleten som ett bildspel

Sekretessinställningar

Exportera din Padlet

Exportera en Padlet

AI i Padlet

"Jag kan inte rita" är ett verktyg i Padlet som gör det möjligt att generera nya bilder med hjälp av AI. Padlet skickar data från "Jag kan inte rita" till företagen OpenAI och Hive.

Upphovsrätt och dataskydd

Malmö universitet godkänner användandet av Padlet under följande förutsättningar:

 • Du får skriva personuppgifter i verktyget, men ingen känslig information eller känsliga personuppgifter.
 • Det som du skriver/laddar upp i verktyget ska vara material som du har upphovsrätt till, eller som du har tillåtelse från upphovsrättsinnehavaren att använda.

Solidworks

SolidWorks är ett program för två- och tredimensionell CAD som utvecklas av det franska företaget Dassault Systèmes. Programvarans fokus är mekanikkonstruktion. 
 
Som student på Malmö universitet kan du ladda ned och installera Solidworks på din egen dator hemma. Tänk på att det krävs en dator med ganska bra prestanda för att det ska fungerar bra; länk till installationskrav finns med i manualen.

Installationsmanual

Nyckel för premiumlicens kan du  av din lärare eller av IT-support 
Vid behov, lägg ett ärende till IT med rubriken Solidworks-nyckel premium seat för studenter” och ange vem du är, kurs/program, epost du använder vid registrering och version av Solidworks du tänker ladda ned.  

Registrera och ladda ned 

 • Klicka Yes på valet  ” *I already have a Serial Number that starts with 9020: 
 • Ladda ned och installera 
 • Ange premium seat nyckel 

SPSS – datorprogram för statistisk analys

Malmö universitet har ett campusavtal med SPSS som är ett program för statistisk analys. Avtalet innebär i korthet att studenter och personal kan installera SPSS på datorer ägda av universitetet och använda SPSS till verksamhet knuten till universitetet. Studenter får installera programvaran på sin privata dator. Studenter får låna programvaran halvårsvis. Licensnummer hämtas genom att logga in i IDService och klicka på Produktnycklar.

Hämta Licensnummer i ID-service

Installera SPSS: Windows

 1. Logga in på webaccess.mau.se med ditt dator-id.
 2. Gå till N:\campus\SPSS\ och ladda ned rätt version.
 3. Ladda ned samtliga filer i mappen
 4. Starta installationen
 5. Välj "Authorized user license"
 6. Godkänn de användaravtal som dyker upp och klicka igenom alla installationssteg (Det går bra att låta alla alternativ/frågor som dyker upp vara ikryssade på sina förvalda värden).
 7. Kryssa ur rutan för produktinformation och klicka "OK"
 8. Starta om datorn om installationsprogrammet frågar om detta.
 9. Öppna programmet “IBM SPSS Statistics 2x License Authorization Wizard” som finns i Start-menyn -> Alla appar -> IBM SPSS Statistics
 10. Tryck "Next", välj "License my product now" och skriv in licensnyckeln.
 11. Starta SPSS.

Installera SPSS: Mac

 1. Logga in på  https://access.mau.se med ditt dator-id.
 2. Gå till N:\campus\SPSS\ och välj rätt version*
 3. Ladda ned samtliga filer i mappen
 4. Starta installationen
 5. Välj "Authorized user license"
 6. Godkänn de användaravtal som dyker upp och klicka igenom alla installationssteg (Det går bra att låta alla alternativ/frågor som dyker upp vara ikryssade på sina förvalda värden).
 7. Innan SPSS kan startas för första gången måste licensen aktiveras. Gör detta genom att köra "SPSS Statistics License Authorization Wizard" som hittas i samma mapp som SPSS. (Exempelvis \program\IBM\SPSS\Statistics\2x)
 8. Välj "License my product now" och skriv in licensnyckeln:
 9. Starta SPSS

*Notera att inte alla versioner av SPSS för Mac är kompatibla med alla versioner av MacOS.

Om du inte får SPSS att fungera på din Mac kan det vara så att SPSS-versionen inte fungerar med Mac:ens OS-version (klicka på Apple-ikonen och välj ”About this Mac” för att se vilken OS-version som är installerad). På IBM:s supportsida finns en lista på vilka versioner som fungerar ihop. Antingen kan du behöva ladda hem en annan version av SPSS, alternativt uppdatera OS på sin dator (detta är tyvärr inget IT-supporten kan hjälpa till med). 

Att använda SPSS

För användning av SPSS hänvisar vi till dina lärare på din utbildning. Nedan hittar du även några tips på andra ställen med information om SPSS.

Böcker i vår katalog

Biblioteket har många böcker som handlar om SPSS. En del av böckerna är nåbara via nätet.

Sök i katalogen på SPSS

SPSS akademin

SPSS akademin är ett samarbete med Högskolan i väst. De har distanskurser i SPSS som ger högskolepoäng.

Sök efter kurser i SPSS på Högskolan Väst

Sunet Survey – enkätverktyg

Sunet Survey är Malmö universitets enkätverktyg för personal och studenter. Logga in med din Malmö universitet datoridentitet så skapas ett konto direkt och du är redo att konstruera dina enkäter. Under Support finner du lathundar och en "Kom-igång-video" där du snabbt lär dig de grundläggande funktionerna.

 Kom igång med Sunet Survey genom att logga in

Zoom – digital mötestjänst

För att skapa ett konto i Zoom behöver du din datoridentitet. Då får du ett konto utan begränsningar i möteslängd, antalet möten eller antalet deltagare. Har du redan ett gratiskonto hos Zoom med samma e-postadress slås dessa ihop. Installera gärna Zoom-appen både på din dator och mobil. Följ guiden nedan för att komma igång. 

 

Program som är installerade i datorsalarna

På Malmö universitet finns det flera datorer du som student kan använda. Du hittar datorer både i datorsalar, öppna ytor och i biblioteket.

Se i listan vilka program som datorerna har. Majoriteten av programmen visas, förutom de som ingår i applikationen "Portables". Om ett program saknas, kontakta IT-avdelningens Helpdesk.

Stödprogram för dina studier

Du som är student och har en läsnedsättning på grund av till exempel dyslexi, adhd eller synnedsättning kan låna dina kursböcker som talböcker. Det finns också datorprogram som kan hjälpa dig när du läser och skriver.

Till sidan för talböcker och stödprogram

Få tillgång till Adobes program

För att använda Adobes program på Malmö universitets datorer behöver du ett Adobe ID. Kontot är gratis och kan skapas första gången du startar ett Adobe Creative Cloud-program. Har du redan ett Adobe ID sedan tidigare kan du använda det för att logga in.

Så skapar du ett Adobe ID

 1. Starta valfritt Adobe CC-program, exempelvis Adobe Acrobat DC
 2. Klicka på Get an Adobe ID
 3. Fyll i formuläret och klicka på Sign up
 4. Ett bekräftelsemejl skickas till den angivna mejladressen. Slutför kontoskapandet genom att klicka på länken i mejlet