Se dina resultat, studiepoäng, registrera dig på kurser och tillgodoräkna poäng. Detta är några av tjänsterna som du själv kan administrera eller få hjälp av studieadministrationen med under din studietid. Beroende på vilken utbildning du läser ska du vända dig till olika studieadministrationer.

Det här kan du göra själv via Ladok Student

 • se dina resultat och rapporterade studiepoäng
 • registrera dig på kurser
 • ladda ner studieintyg
 • ändra adress och kontaktuppgifter

Till Ladok Student

Det här kan du göra själv via Blankettwebben

 • ansöka om studieuppehåll
 • ansöka om studieavbrott
 • ansöka om uppskjuten studiestart (anstånd)
 • ansöka om antagning till senare del av program

Till Blankettwebben

Tillgodoräkning av poäng från kurser eller program

Om du har läst kurser vid ett annat lärosäte tidigare som du tror motsvarar kurser i det program du är antagen till, kan du ha möjlighet att tillgodoräkna dig de poängen. Använd någon av tillgodoräkningsblanketterna nedan för att ansöka. 

Det här kan du få hjälp med hos studieadministrationen 

 • upprop
 • registrering på kurs
 • registreringsintyg
 • reservantagning
 • ansökan om kursbevis
 • tillgodoräknande av kurser du läst vid ett annat lärosäte som motsvarar kurser i det program du är antagen till

Hitta rätt studieadministration

Studieadministrationen hjälper dig med det praktiska under studietiden. Beroende på vilken utbildning du läser ska du vända dig till olika studieadministrationer.

Studieadministratörer på Lärande och samhälle

Kontakta Studerandeexpeditionen för Lärande och samhälle. Se listan nedan för att hitta rätt Studieadministratör för ditt program eller kurs. 

Öppettider

Måndag - torsdag: 12.00 - 14.00
Fredag: stängt

Telefonservice

måndag-fredag 10.00-12.00

Telefonnummer: 040-665 85 00

E-post till studerandeexpeditionen 

studexp.ls@mau.se

Studieadministratörer

Studieadministration för utbildningar inom bland annat idrottsvetenskap, studie- och yrkesvägledare.

För frågor gällande:

 • förskollärarutbildning
 • fristående kurser inom BUS

Kontakta Anders Eskilsson

För frågor gällande:

 • grundlärarutbildning: Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 och 4-6
 • fritidshem

Kontakta Liselotte Sterner

För frågor gällande

 • ämneslärarutbildning
 • förskollärarutbildning: flexibel variant

Kontakta Monica Roth Mirenhart

För frågor gällande:

 • idrottsvetenskapliga programmet
 • fristående kurser inom IDV

Kontakta Mattias Melkersson

För frågor gällande:

 • uppdragsutbildning
 • lärarlyftet
 • förskolelyftet

Kontakta Anita Svensson

För frågor gällande fristående kurser AKL

Kontakta Anita Marttila

För frågor gällande:

 • uppdragsutbildning
 • forskarutbildningskurser AKL
 • fristående kurser inom KSM
 • fristående kurser inom SKI
 • fristående kurser inom NMS
 • fristående kurser inom specialpedagogik, pedagogik och ämnesdidaktik

Kontakta Monica Lotfinia

För frågor gällande:

 • studie- och yrkesvägledarutbildningen
 • administration och verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Kontakta Krystyna Hansson

För frågor gällande:

 • speciallärarprogrammet
 • speciallärarprogrammet inriktning utvecklingsstörning,
 • lärarlyftet antagning HT16
 • specialpedagogprogrammet
 • yrkeslärarutbildningen
 • kompletterande pedagogiskt utbildning 90 hp (KPU)
 • fristående kurser inom SOL

Kontakta Malin Forsberg
Telefon: 040- 665 81 96

För frågor gällande:

 • ULV - Utländska lärares vidareutbildning
 • VAL - Vidareutbildning av obehöriga lärare

Kontakta Christina Persson

För frågor gällande:

 • ansvar för Studerandeexpeditionen på LS
 • högskolepedagogiska kurser AKL

Kontakta Siv Göthe

För frågor gällande:

 • VFU ärenden
 • diarieföring av studerandeärende
 • fristående kurserna handledning och bedömning av lärares professionsutveckling I + II

Kontakta Anki Ängeborn

För frågor gällande VFU-handläggning lärarprogrammen:

Studieadministratörer på Hälsa och samhälle

Studieadministration för dig som läser till sjuksköterska, biomedicinsk analytiker, receptarie, socionom, polis.

E-post till HS reception

reception.hs@mau.se

För frågor gällande:

 • biomedicinska analytikerprogrammet
 • Biomedical Surface Science Master´s Programme
 • specialistsjuksköterskeprogrammet
 • omvårdnad masterprogram

Kontakta Marie Enberg

För frågor gällande:

 • kriminologiprogrammet
 • Criminology Master´s programme
 • fristående kurser inom kriminologi

Kontakta Maria O Driscoll

För frågor gällande:

 • socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet
 • fristående kurser inom socialt arbete

Kontakta Åsa Nilsson

 Frågor gällande sjuksköterskeprogrammet

Kontakta Viktoria Supranovich

För frågor gällande:

 • socionomprogrammet 
 • master i socialt arbete

Kontakta Germana Di Lorenzo

För frågor gällande:

 • masterprogram i sexologi
 • socialpsykiatri kandidatprogram
 • fristående kurser inom sexologi, socialt arbete, arbetsrätt och socialrätt

Kontakta Ewa Sortberg Bassmann

Frågor gällande polisprogrammet

Kontakta Ewa-Marie Siwerson

Studieadministratörer på Kultur och samhälle

Studieadministration för utbildningar inom bland annat globala politiska studier, urbana studier samt konst, kultur och kommunikation. 

Studieadministrationen för KS har en disk på plan 2B i Niagara. Den är bemannad måndag-fredag 10-14. (Sommarstängt hela juli) 

Du kan nå studieadministrationen via mejl, även när disken i Niagara är stängd. 

Mejladress till studieadministrationen på US

USstudent@mau.se

Mejladress till studieadministrationen på GPS

GPSstudent@mau.se

Mejladress till studieadministrationen på K3

 K3student@mau.se

Studieadministratörer på Teknik och samhälle

Studieadministration för utbildningar inom bland annat högskoleingenjör, datavetenskap, medieteknik och basår.

Studieadministrationen för TS har en disk på plan 2B i Niagara. Den är bemannad måndag-fredag 10-14 (sommarstängt hela juli). Du kan nå studieadministrationen via mejl, även när disken i Niagara är stängd. 

Mejladress till studieadministrationen på TS

TSstudent@mau.se 

Studieadministratörer på Odontologiska fakulteten

Studieadministration för dig som läser till tandläkare, tandtekniker och tandhygienist. Till varje kurs inom program eller fristående kurs vid Odontologiska fakulteten (OD) finns en särskild kursadministratör knuten. Samtliga administratörer sitter i kanslikorridoren på plan 2.

Mejladress till studieadministrationen på OD

studadm.od@mau.se

Frågor gällande THK1-K4

Kontakta Nisha Pather Olofsson

För frågor gällande:

 • TLK1-TLK4
 • TTK1-K6 

Kontakta Maja Andersson

För frågor gällande:

 • TLK5
 • TLK6
 • TLK 9 
 • TLK10

Kontakta Stella Giuseppin

För frågor gällande:

 • TLK7
 • TLK8

kontakta Mersia Seranic

Tillfälligt personnummer

Om du har haft tillfälligt personnummer men fått ett svenskt personnummer från Skatteverket behöver du meddela detta för att det ska ändras.

Mejla till ladok@mau.se. Ändringen överförs då till Itslearning och Kronox.