Kontakta dina studieadministratör för hjälp, se dina resultat och högskolepoäng, registrera dig på kurser och ansök om studieuppehåll. Det är några av tjänsterna du kan använda i Ladok för studenter och Blankettwebben. På denna sida hittar du även blanketter för tillgodoräknande.

Det här kan du göra i Ladok för studenter:

 • se dina resultat och rapporterade högskolepoäng
 • registrera dig på kurser
 • ladda ner verifierbara studieintyg
 • ändra adress och kontaktuppgifter

Du loggar in genom att välja "Inloggning via ditt lärosäte". Du väljer Malmö universitet och loggar sen in med din datoridentitet (studentkonto) och lösenord. 

Logga in i Ladok för studenter

Alla intyg som du hämtar själv i Ladok är verifierbara. Det innebär att du inte behöver en signatur eller stämpel från universitetet för att verifiera att intyget är äkta.

På varje intyg finns en unik kod och en länk till en verifieringssida. Detta använder personen eller företaget som du skickar intyget till för att kontrollera att intyget är legitimt.

Logga in på Ladok för studenter

Du loggar in genom att välja "Inloggning via ditt lärosäte". Du väljer Malmö universitet och loggar sen in med din datoridentitet (studentkonto) och lösenord. 

Om du inte längre har aktivt studentkonto väljer du "Ladok för alumner" och loggar in med Freja eID.

Logga in i Ladok för studenter

Introduktion av Ladok för studenter

Tillgänglighet i Ladok för studenter

Om du studerat vid annat lärosäte tidigare

I Ladok för studenter ser du resultat och kurser från ett lärosäte i taget. Via menyn kan du välja vilket lärosäte du vill se information från.

Uppgradera din datoridentitet för åtkomst till Ladok för studenter

Du som student behöver uppgradera tillitsnivå på din datoridentitet för att kunna logga in i Ladok för studenter. Observera att det enbart är studenter med svenskt personnummer som måste uppgradera tillitsnivå på sina datoridentiteter.

Uppgradera tillitsnivå (manual)

Tillfälligt personnummer

Om du har haft tillfälligt personnummer men fått ett svenskt personnummer från Skatteverket behöver du meddela detta för att det ska ändras.

Mejla till ladok@mau.se. Ändringen överförs då till Canvas och Kronox.

Beställ intyg

Du kan beställa ett resultat- eller registreringsintyg elektroniskt signerat av en handläggare på universitetet.

Tänk på att det tar lite tid att handlägga din beställning. Det snabbaste sättet för studenter och alumner att få ett vidimerat intyg är att själv logga in i Ladok och ladda ner. Du hittar mer information om hur du gör på denna sida.

Har du frågor om intygsbeställningar kan du kontakta oss med din fråga 

Vad behöver du beställa?
Vilket språk ska intyget vara på?

Det här kan du göra i Blankettwebben:

 • ansöka om studieuppehåll
 • anmäla ett studieavbrott
 • ansöka om uppskjuten studiestart (anstånd)
 • ansöka om antagning till senare del av program

Till Blankettwebben

Kontakta studieadministrationen

Studieadministrationen hjälper dig med det praktiska under studietiden.

Det här kan du få hjälp med:

 • upprop
 • registrering på kurs
 • registreringsintyg
 • reservantagning
 • ansökan om kursbevis
 • tillgodoräknande av kurser du läst vid ett annat lärosäte som motsvarar kurser i det program du är antagen till

Kontakta oss genom vårt kontaktformulär. Glöm inte att skriva vilken utbildning din fråga gäller, så ser vi till att din fråga hamnar rätt. 

Kontakta oss med din fråga

Besök studieadministrationen

Du som studerar på Fakulteten för kultur och samhälle kan besöka informationsdisken på plan 2B i Niagara. Informationsdisken är öppet på tisdagar och torsdagar kl. 10–14.

Hitta rätt studieaministration

Du kan alltid använda vårt kontaktformulär för att komma i kontakt med rätt studieadministratör. Här hittar du också sätt att komma i kontakt med studieadministrationen på Fakulteten för lärande och samhälle och Odontologiska fakulteten. 

Du som är ny student kan se vilken fakultet din utbildning tillhör i välkomstmejlet som kommer från din fakultet/institution. Du kan också se det på utbildningens sida i webbplatsen för utbildningsinformation, Utbildningsinfo.

Kontakta Heléne Henriksson för frågor om:

 • Förskollärarutbildning
 • Förskollärarutbildning – Flexibel variant
 • Educational Theory, Master's Programme
 • Fristående kurser inom Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

Kontakta Heléne Henriksson

Kontakta Liselotte Sterner för frågor om:

 • Grundlärarutbildning: Förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 och årskurs 4–6 (reguljär)

Kontakta Liselotte Sterner

Kontakta Rebecka Sundin för frågor om:

 • Fristående kurser inom Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

Kontakta Rebecka Sundin

Kontakta Sabina Strandberg för frågor om:

 • Ämneslärarutbildning

Kontakta Sabina Strandberg

Kontakta Paola Mendoza Frödin för frågor om:

 • Idrottsvetenskapligt program
 • Sport Sciences: Sport in Society, Master's Programme
 • Fristående kurser inom Institutionen för idrottsvetenskap (IDV)

Kontakta Paola Mendoza Frödin

Kontakta Maria Åström för frågor om:

 • Uppdragsutbildning
 • Lärarlyftet

Kontakta Maria Åström

Kontakta Anita Marttila för frågor om:

 • Teaching and Learning in Higher Education, Master’s Programme
 • Kompletterande utbildning för utländska akademiker, Individuell studieplan
 • Fristående kurser på Centrum för akademiskt lärarskap (CAKL)
 • Forskarutbildningskurser på Centrum för akademiskt lärarskap (CAKL)

Kontakta Anita Marttila

Kontakta Monica Lotfinia för frågor om:

 • Grundlärarutbildning F–3 och 4–6 arbetsintegrerad utbildning
 • Historia: Inriktning mot kulturarvsstudier
 • Historiska studier - magister-/masterprogram
 • English and Education: Master's programme
 • Fristående kurser inom Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)
 • Fristående kurser inom Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)
 • Fristående kurser inom Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

Kontakta Monica Lotfinia

Kontakta Krystyna Hansson för frågor om:

 • Studie- och yrkesvägledarutbildningen
 • Administration och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom SYV
 • Arbetsvetenskap: Karriärutveckling, magisterprogram

Kontakta Krystyna Hansson

Kontakta Malin Forsberg för frågor om:

 • Speciallärarprogrammet
 • Specialpedagogprogrammet
 • Yrkeslärarutbildningen
 • Kompletterande pedagogiskt utbildning 90 hp (KPU)
 • Pedagogik och yrkeskunnande, masterprogram

Kontakta Malin Forsberg

Kontakta Maria Larsson för frågor om:

 • Grundlärarutbildning: Fritidshem
 • Kompletterande pedagogisk utbildning, 60 hp
 • Kompletterande pedagogisk utbildning, 75 hp

Kontakta Maria Larsson

Kontakta Christina Persson för frågor om:

 • Vidareutbildning av lärare (VAL)

Kontakta Christina Persson

Kontakta Mona Atieh för frågor om:

 • Utlandsutbildade lärares vidareutbildning (ULV)

Kontakta Mona Atieh

Studieadministration för dig som läser till tandläkare, tandtekniker och tandhygienist. 

Tänk på att skriva ditt namn samt vilken kurs det gäller i ditt mejl.

Hitta din kurs- och utbildningsplan

Du hittar både aktuella och äldre kursplaner och utbildningsplaner för din utbildning i databasen Utbildningsinfo. Utbildningsplanen innehåller bland annat en lista över kurserna i ditt program. 

Sök kurs- och utbildningsplan i Utbildningsinfo

Ansök om tillgodoräknande

Om du har läst kurser vid ett lärosäte tidigare som du tror motsvarar fristående kurs eller kurser i det program du är antagen till, kan du ha möjlighet att tillgodoräkna dig de poängen. Även annan utbildning eller yrkesverksamhet kan vara aktuella kunskaper som kan tillgodoräknas. Inga tillgodoräknanden bedöms eller garanteras i förväg.

1. Att tänka på innan du ansöker

 • Gör en egen bedömning av dina kunskaper och färdigheter i förhållande till de krav som ställs i kurs du önskar få tillgodoräknad (kursen/utbildningen vid Malmö universitet där du nu är student).
 • Du ska göra din bedömning utifrån kursens lärandemål. Kursplanens beskrivning av innehåll, kurslitteratur samt bedömning av studenters prestationer i kursen är också värdefull information till dig före ansökan.
 • Om du anser att dina kunskaper och färdigheter stämmer överens med det som kursen kräver går du vidare med din ansökan och fyller i blanketten.
 • Tänk på att ansöka i god tid före kursstart. Handläggningstiden varierar men räkna med att det kan ta minst 4 veckor innan du har fått beslut, eller mer om bedömningen så kräver. Bedömning av ansökningar där annan utbildning och/eller verksamhet åberopas kräver en mer omfattande process och kan därför ta betydligt längre tid.
 • Tänk på att ett beslut om tillgodoräknande förutsätter att du är registrerad student vid Malmö universitet.
 • Ett beslut om tillgodoräknande ger inte platsgaranti på kurs, moment eller program.

Hitta kurs- och utbildningsplaner i Utbildningsinfo

Vilka tidigare studier behöver jag tillgodoräkna/inte tillgodoräkna?

Ibland kan tidigare studier tas med direkt i examen, men ibland måste dessa tillgodoräknas för att kunna ingå i den tilltänkta examen du studerar mot. Alla fall är individuella, men några viktiga skillnader finns det:

Exempel på när ett tillgodoräknande behövs: Om du ej vill läsa en kurs inom ditt program eftersom du har läst en kurs tidigare med samma innehåll.

Exempel på när ett tillgodoräknande inte behövs: Tidigare studier vid svenskt lärosäte som motsvarar valfri termin inom ditt program: kurser som du har läst vid andra svenska lärosäten och som du vill ha med i en generell examen eller som valfri termin inom ditt program. När du ansöker om examen via ”Ladok Student” markerar du istället i kursförteckningen vilka kurser utöver de kurser du läst vid Mau som ska ingå i examen.

Betyg vid tillgodoräknande

Du får inte betyg på tillgodoräknad kurs eller del av kurs (moment) eftersom det inte har gjorts någon ny examination av dina kunskaper (endast ”TG” anges). Även vid tillgodoräknande av utländska meriter blir endast poäng tillgodoräknat i Ladok: det blir inte betygsatt.

Studiemedel vid tillgodoräknande

Ett beviljat/delvis beviljat tillgodoräknande kan påverka ditt studiemedel, kontakta CSN för att veta vad som gäller för dig. Ifall ditt tillgodoräknande orsakar att du läser färre högskolepoäng en termin än vad du har ansökt studiemedel för, meddelar du själv alla förändringar till CSN.

Ångra tillgodoräknande

När en kurs har avslutats genom ett tillgodoräknande så kan du inte registrera dig på kursen och läsa den vid ett senare tillfälle. Ett beslut om tillgodoräknande kan inte heller ångras om det redan är registrerat i Ladok.

2. Dokument att bifoga i ansökan

Till ansökan behöver du bifoga dokument som styrker dina tidigare studier eller yrkesverksamhet. Ange bilagornas nummer på blanketten vid respektive rad på blanketten.

Du kan ansöka om tillgodoräknande från tidigare utbildning, både högskoleutbildning och annan utbildning. För att synliggöra kunskaper som erhållits genom lärande i andra sammanhang, exempelvis yrkeslivserfarenhet, krävs en tydlig egenbeskrivning.

Tidigare högskoleutbildning

Högskoleutbildning vid svenska lärosäten:

 • Tidigare högskoleutbildning ska styrkas med dokument som studieintyg från LADOK alternativt kursbevis/examensbevis. Kurskod ska finnas och kursrubrik ska anges. 
 • Dokument som anger lärandemålen och beskriver innehållet i utbildningen ska bifogas, lämpligen kursplan med litteraturlista som gällde då utbildningen lästes.

Högskoleutbildning vid utländska lärosäten:

 • Officiellt Transcript of Records (resultatintyg). Transcript ska vara vidimerat* förslagsvis av det utfärdade lärosätet. Information om lärosätet, kursnamn, datum för avslutade studier, nivå, poäng samt betyg ska framgå.
 • Information om lärosätets utbildnings- och betygssystem, om det inte framgår av intyget.
 • Formell kursplan som var aktuell när du läste kursen.
 • Litteraturlista som var aktuell när du läste kursen.

*Vad menas med vidimering? Det innebär att en person ska skriva sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på varje kopia. Den som på så sätt intygar att kopian överensstämmer med originalet kan vara en privatperson eller myndighetsperson. Du kan be personal vid Malmö universitet göra en vidimerad kopia från ditt originaldokument, och istället bifoga denna.

Utbildning utanför universitetet och högskola

Utbildning utanför universitetet och högskola ska styrkas med dokument som utbildningsbevis, betyg eller kursintyg. Oftast krävs också en beskrivande information om utbildningen i fråga, dess innehåll, lärandemål, omfattning och utbildningsnivå.

Handlingar från andra länder

Gymnasiehandlingar på engelska, franska, spanska, tyska, danska och norska behöver inte översättas. Betygshandlingar på isländska och finska behöver inte heller översättas, men övriga handlingar som intyg om namnbyte ska vara översatta av en auktoriserad översättare. Det är du som söker som ordnar översättning och står för eventuell kostnad för översättning i de fall det behövs.

Observera att handlingar från universitetsstudier som är utfärdade på andra språk än svenska, engelska, danska eller norska måste översättas av en auktoriserad översättare till svenska eller engelska. Det är den sökande som själv ska ombesörja och stå för eventuell kostnad för översättning i det fall det behövs. 

Erfarenhetsbaserat lärande och yrkesverksamhet

För att synliggöra kunskaper som erhållits genom lärande i andra sammanhang, exempelvis en yrkeslivserfarenhet, krävs det en mycket tydlig och utförlig egenbeskrivning. Skriv i ett vanligt Word-dokument. Du ska redogöra för:

 • vilka kunskaper och färdigheter du utvecklat – i förhållande till lärandemålen i den kurs du vill tillgodoräkna dig
 • vad du gjort – alltså vilka erfarenheter som gjort att du utvecklat dessa kunskaper och färdigheter, t ex vilka arbetsuppgifter du haft och var.
 • under vilken tidsperiod
 • omfattning, t ex % av tjänst
 • ansvar – din position/roll.

Beskriv situationer och utmaningar som du stött på i yrkesverksamhet och/eller annan verksamhet där du skaffat och utvecklat dina kunskaper och färdigheter.

 • Hur du löste situationen och vad du grundar ditt handlande på?
 • Redogör för och motivera val av metod/hjälpmedel/verktyg och/eller redskap som du använde för att lösa beskriven situation samt resultatet.
 • Ge exempel på alternativ handling/ lösning/perspektiv för att lösa beskriven situation/utmaning/problematik
 • Koppla gärna din redogörelse till relevant teori.

Dokumentation som kan behöva bifogas till din ansökan är till exempel:

 • tjänstgöringsintyg innehållande arbetets omfattning i tid (% av tjänst) samt tidsperiod
 • beskrivning av arbetsuppgifter och ansvar
 • referens till närmaste chef
 • andra handlingar som du önskar åberopa.

Motsvarande gäller lärande i annan verksamhet än yrkesverksamhet.

Bedömningsprocessen underlättas ju mer av det du beskriver som är verifierat. Kontakta gärna studievägledare på din fakultet inför din ansökan.

Hitta rätt studievägledning

3. Så bedöms din ansökan

Handläggningstiden för att bedöma ansökan varierar, men räkna med att det kan ta minst 4 veckor innan du har fått beslut.

Lärosätets bedömning av en ansökan om tillgodoräknande grundas på:

 • Meriter från högskoleutbildning (kursbevis/examensbevis/studieintyg eller motsvarande tillsammans med kursplaner),
 • Meriter från annan utbildning (betyg och intyg tillsammans med utbildningsinformation/ kursplaner och dylikt.),
 • Beskrivning av dina kunskaper och färdigheter i förhållande till kurskraven utöver de som kan styrkas genom meriter från utbildning, så kallat erfarenhetsbaserat lärande som är gjort i till exempel yrkeslivet.

Vid tillgodoräknande prövas innehåll, omfattning, nivå och lärandemål på dina tidigare studier/yrkesverksamhet mot den kursplan du ansöker om att få detta tillgodoräknat mot (det vill säga den kurs du ej vill läsa i och med tillgodoräknandet). Om du får ett tillgodoräknande beviljat innebär det att du inte behöver läsa just de delarna av utbildningen. Notera att inga tillgodoräknanden bedöms eller garanteras i förväg.

För studenter på TS och KS

Handläggare vid din institution/fakultet granskar din ansökan. Kursansvarig/examinator för den del av kursen du ansöker om att få dina tidigare studier/yrkesverksamhet tillgodoräknad till, tar beslut på din ansökan. Beslutet skickas sedan till dig från handläggaren på din institution/fakultet. Gäller din ansökan valfri termin eller hel kurs är det prefekt som tar beslut på din ansökan.

4. Beslut om tillgodoräknande

Efter att ansökan har prövats får du ett beslut skickat via e-post. Det finns tre olika beslut på ansökan om tillgodoräknande som du kan läsa mer om nedan.

 • Beviljas: Beviljande betyder att du har fått din ansökan godkänd. Beslutet uppger även vilka av dina tidigare studier/din tidigare yrkesverksamhet som ligger till grund för beslutet.
 • Delvis avslag: Om inte hela din ansökan har blivit godkänd, men en del, så får du ett delvis avslag.  Beslutet innehåller då information om vilken del av kursen du ansökt om att få tillgodoräknad till som är uppfylld, och en motivering till varför resterande inte kunde bli det.
 • Avslag: Avslag betyder att din ansökan inte kunde beviljas, varken i sin helhet eller till viss del.

Observera att ett tillgodoräknande av del av kurs inte alltid kan läggas in i Ladok direkt. Detta till exempel om kursen går vid en senare termin.

Överklagande

Om du inte är nöjd med det beslut du fått så kan du överklaga detta. En överklagan ska ställas till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH), men alltid skickas in till Malmö universitet. Du har tre veckor på dig att skicka in ditt överklagande, från den dag du tog del av beslutet.

Mer information om hur du överklagar ett beslut får du när beslutet skickas till dig.

Blankett för ansökan

Du behöver lämna en blankett för varje kurs som du ansöker om ska tillgodoräknas dig. Blanketten med all bifogad dokumentation skickas till registrator (adress står på blanketten).

Hälsa och samhälle

Ansök om tillgodoräknande – Hälsa och samhälle

Instruktion till ansökan – Socionomprogrammet, VFU

Kultur och samhälle

Ansök om tillgodoräknande – Kultur och samhälle

Lärande och samhälle

Ansök om tillgodoräknande – Lärande och samhälle

Förskollärarutbildning – flexibel variant använder en särskild modell för tillgodoräknande av vfu. Ansökan om att få tillgodoräkna vfu görs i en sammanhållen process. Instruktioner för detta finns på programmets sida i Canvas och mer information ges av programansvariga under termin tre. Det är först efter termin tre som ansökningar om att få tillgodoräkna vfu behandlas.

Odontologiska fakulteten

Odontologiska fakulteten arbetar efter en pedagogisk modell där teori och praktik är integrerat med tidig klinik. Därför kan du i regel endast tillgodoräkna dig termin 1 eller i sällsynta fall år 1, om du har meriter som stödjer tillgodoräknandet.

Ansök om tillgodoräknande – Odontologiska fakulteten

Teknik och samhälle

Ansök om tillgodoräknande – Teknik och samhälle

Ansökan om dispens

För att vara behörig till kurser under andra läsåret och framåt krävs oftast att du har godkänt resultat i en eller flera av utbildningens tidigare kurser. Om du inte uppfyller behörighetskraven har du möjlighet att ansöka om dispens. Vilka behörighetskrav som finns för att du ska få påbörja en kurs hittar du i utbildningsplanen för ditt program. Blanketten används för sjuksköterskeprogrammet och kriminologiprogrammet, kontakta annars din kursansvariga.

HS: Blankett för ansökan om dispens