EU-programmet Erasmus+ ger dig möjlighet att studera och praktisera i andra länder, framför allt inom Europa. Du kan söka stipendium för utbytesstudier, praktik eller verksamhetsförlagd utbildning (VFU).