Kursen Verksamhetsförlagda studier - Reflektion i den egna praktiken är en valbar kurs som vänder sig till studenter som studerat fyra terminer inom English Studies, Medie- och kommunikationsvetenskap, Grafisk design, Visuell kommunikation, Interaktionsdesign eller Produktdesign.

Behörighet

För att vara behörig till kursen måste du:

  • ha lämnat in ansökan till kursen via anmälningsformulär senast 15 april 2020.
  • ha hittat en praktikplats inom ditt huvudområde och lämnat in fullständiga uppgifter om denna enligt formulär senast 15 juni 2020.
  • fått praktikplatsen beviljad. (För mer information om kriterier för praktikplats se Hitta Praktikplats nedan)
  • ha avslutat samtliga poäng från termin 1, 2 och 3 samt 15hp från termin 4 inom ditt program senast 15 juni 2020.

Praktik inom ramen för din utbildning kan inte genomföras om inte alla kriterier är uppfyllda.

OBS!

Observera att få praktikplatsen beviljad är inte det samma som att vara behörig till kursen. Du måste ha 105hp avklarade inom ditt program för att bli antagen på kursen Verksamhetsförlagda studier. Mellan den 15-30 juni skriver K3 kontrakt med din praktikplats. När båda parter signerat kontraktet blir du antagen till kursen. 

Såhär anmäler du dig

Du anmäler dig till kursen via formulär senast 15 april. Formuläret publiceras här när anmälan öppnar. 

Nästa steg är att du lämnar in uppgifter om din praktikplats genom detta formulär senast 15 juni:

Praktikens upplägg

Den huvudsakliga lärformen i kursen är erfarenhetsbaserade självstudier. Det innebär att du lär dig genom att genomföra de arbetsuppgifter du får under din praktiktid. Under praktiken förväntas du kunna arbeta självständigt och bidra med kompetens till din arbetsplats, samtidigt som det är viktigt att både du och arbetsplatsen är införstådda med att du är där för att lära och inte kan ta ansvar för arbetsplatsens verksamhet. På praktikplatsen ska du ha regelbunden kontakt med en av praktikplatsen tilldelad handledare. 

Tidsram

Kursen Verksamhetsförlagda studier - Reflektion i den egna praktiken ges på helfart under höstterminen 2020 (2020-08-31 - 2021-01-17) och praktiken måste starta och sluta inom denna tidsram.

Arbetstid och examinationsuppgifter

Upplägget av arbetstiden under din praktik lägger du upp tillsammans med arbetsplatsen. Praktiken ska omfatta totalt 480 timmar som läggs ut över minst 15 arbetsveckor under terminen. I detta upplägg finns det utrymme för självstudietid varje vecka. Avsikten är därför inte att du ska arbeta 40 timmar i veckan för din praktikplats, utan ca 32 timmar/vecka.

Observera att kursen examineras genom examinationsuppgifter (se kursplan). Planera därför in tid för att sitta varje vecka med dessa uppgifter. Universitetet tilldelar dig också en lärare som är din handledare i kursen och som du kan bolla frågor kring examinationsuppgifterna med. Förutom Praktikkonferensen i december har kursen ingen schemalagd undervisning, så kursintroduktion, kursinformation och kontakt med handledare sköts online. 

Hitta praktikplats

Du ansvarar själv för att hitta en praktikplats. Här kan du hitta exempel på arbetsplatser där tidigare studenter på din utbildning gjort praktik. På Facebook-sidan K3 praktik och karriär hittar du företag och organisationer som söker praktikanter. Du kan även titta i universitetets karriärportal Future Finder.

Följande krav ställs på praktikplatsen:

  • Arbetsuppgifterna ska vara relevanta för ditt huvudområde och bör kräva utbildning inom området (vid osäkerhet vänd dig till din programansvarig)
  • Du ska ha en handledare på din praktikplats. Handledare ska vara anställd och ha erfarenhet inom området.
  • Praktiken ska pågå under minst 15 veckor men total omfatta 480 timmar.
  • Praktiken ska förläggas på en etablerad arbetsplats.
  • Praktiken ska vara obetald.

K3 har satt samman information till den ev. praktikplatsen som du bör diskutera igenom med din praktikplats innan ni kommer överens om plats.

Om din praktikplats inte blir beviljad eller mindre uppgifter saknas och behöver kompletteras har du fram till den 15 juni på dig att inkomma med nya eller kompletterande uppgifter. Dessa meddelas till kursadministratören.

Om du behöver intyg

Om du, i samband med att du söker en praktikplats, behöver ett intyg på att du är programstudent och att praktikplatsen ingår i din utbildning, vänligen kontakta studieadministrationen på K3.

Praktik utomlands

Du kan välja att göra din praktik utomlands. Vid praktik utomlands ansvarar du själv för att skaffa visum, bostad, resa och dylikt. Vid praktik i länder som har visumkrav är det viktigt att kontrollera hur långa processtider ambassaderna har för ansökning

Så snart din praktikplats blivit godkänd av oss kommer vi att kontakta dig med mer information om hur du lämnar kompletterande uppgifter för att du ska kunna få ett försäkringsintyg.

Notera att organisationsuppgifter och kontaktpersonen ska vara i det land där du praktiserar. Representant från organisationer i Sverige godkänns inte. 

Här kan du läsa mer om praktik utomlands, försäkring och stipendier. 

Internship Expo

Ett viktigt examinationsmoment i kursen är den VFS-konferens som universitetet anordnar för studenter i år 1 och 2 i december där du kommer och presenterar din praktikplats och dina arbetsuppgifter. I kursen ingår också 5 veckor (200 timmar) självständigt arbete med att skriftligt reflektera över sin praktik.

Förutom VFS-konferensen har kursen ingen schemalagd undervisning, så kursintroduktion, kursinformation och kontakt med handledare sköts online.  Examinationsdatum och datum för VFS-konferensen meddelas i slutet av vårterminen. Gör du din praktik utomland eller av andra omständigheter inte kan medverka vid VFS-konferensen så gör du detta examinerande moment vid en omexamination.