Kursen "Verksamhetsförlagda studier - Reflektion i den egna praktiken" är en valbar kurs som vänder sig till studenter som studerat fyra terminer inom något av programmen English Studies, Grafisk design, Visuell kommunikation, Interaktionsdesign eller Produktdesign, samt studenter som studerat fem terminer inom Medie- och kommunikationsvetenskap.

Behörighet

För att vara behörig till kursen måste du:

  • ha lämnat in ansökan till kursen via anmälningsformulär senast 17 april för praktik höstterminer och senast 16 oktober inför vårterminer.
  • ha hittat en praktikplats inom ditt huvudområde och lämnat in fullständiga uppgifter om denna enligt formulär i tid (senast 2 juni för höstterminen, senast 1 december inför vårterminen.)
  • fått praktikplatsen beviljad. (För mer information om kriterier för praktikplats se Hitta Praktikplats nedan)
  • ha avslutat samtliga poäng från termin 1, 2 och 3 samt 15hp från termin 4 inom ditt program senast 15 juni för praktik på höstterminer och 15 december för praktik för vårterminer.

Praktik inom ramen för din utbildning kan inte genomföras om inte alla kriterier är uppfyllda.

OBS!

Observera att få praktikplatsen beviljad är inte det samma som att vara behörig till kursen. Du måste ha 105hp avklarade inom ditt program för att bli antagen på kursen Verksamhetsförlagda studier. Efter att din praktikplats godkänts skriver K3 kontrakt med din praktikplats. När båda parter signerat kontraktet blir du antagen till kursen. 

Såhär anmäler du dig

Du anmäler dig till kursen via formulär mellan den 15 mars – 17 april för höstterminer. För vårterminer gäller 15 september – 16 oktober.

Nästa steg är att du lämnar in uppgifter om din praktikplats senast den 2 juni för praktik under hösttermin, och den 1 december för praktik under vårtermin.

Praktikens upplägg

Den huvudsakliga lärformen i kursen är erfarenhetsbaserade självstudier. Det innebär att du lär dig genom att genomföra de arbetsuppgifter du får under din praktiktid. Under praktiken förväntas du kunna arbeta självständigt och bidra med kompetens till din arbetsplats, samtidigt som det är viktigt att både du och arbetsplatsen är införstådda med att du är där för att lära och inte kan ta ansvar för arbetsplatsens verksamhet. På praktikplatsen ska du ha regelbunden kontakt med en av praktikplatsen tilldelad handledare. 

Tidsram

Praktiken måste starta och sluta inom denna tidsrammen för kursen Verksamhetsförlagda studier - Reflektion i den egna praktiken. Kursen ges på helfart under hösttermin respektive vårtermin. 

Kursen Verksamhetsförlagda studier - Reflektion i den egna praktiken (Mau.se)

Arbetstid och examinationsuppgifter

Upplägget av arbetstiden under din praktik lägger du upp tillsammans med arbetsplatsen. Praktiken ska omfatta totalt 480 timmar som läggs ut över minst 15 arbetsveckor under terminen. I detta upplägg finns det utrymme för självstudietid varje vecka. Avsikten är därför inte att du ska arbeta 40 timmar i veckan för din praktikplats, utan ca 32 timmar/vecka.

Observera att kursen examineras genom examinationsuppgifter. Dessa kan du se i kursplanen. Planera därför in tid för att sitta varje vecka med dessa uppgifter. Universitetet tilldelar dig en lärare som är din handledare i kursen. Med denne kan du bolla frågor kring examinationsuppgifterna med. Förutom Praktikkonferensen i december har kursen ingen schemalagd undervisning. Kursintroduktion, kursinformation och kontakt med handledare sköts online. 

Kursplan Verksamhetsförlagda studier - Reflektion i den egna praktiken (Utbildningsinfo)

Hitta praktikplats

Du ansvarar själv för att hitta en praktikplats. Du kan titta på exempel på arbetsplatser där tidigare studenter på din utbildning gjort praktik. På Facebook-sidan K3 praktik och karriär hittar du företag och organisationer som söker praktikanter. Du kan även titta i universitetets karriärportal Future Finder.

Följande krav ställs på praktikplatsen:

  • Arbetsuppgifterna ska vara relevanta för ditt huvudområde och bör kräva utbildning inom området (vid osäkerhet vänd dig till din programansvarig)
  • Du ska ha en handledare på din praktikplats. Handledare ska vara anställd och ha erfarenhet inom området.
  • Praktiken ska pågå under minst 15 veckor men total omfatta 480 timmar.
  • Praktiken ska förläggas på en etablerad arbetsplats.
  • Praktiken ska vara obetald.

K3 har satt samman information till den eventuella praktikplatsen som du bör diskutera igenom med din praktikplats innan ni kommer överens om plats.

Om din praktikplats inte blir beviljad eller mindre uppgifter saknas och behöver kompletteras har du fram till den 10 juni på dig att inkomma med nya eller kompletterande uppgifter. 10 december för praktik under vårtermin. Dessa meddelas till kursadministratören. 

Om du behöver intyg

Om du, i samband med att du söker en praktikplats, behöver ett intyg på att du är programstudent och att praktikplatsen ingår i din utbildning, vänligen kontakta studieadministrationen på K3.

Praktik utomlands

Du kan välja att göra din praktik utomlands. Vid praktik utomlands ansvarar du själv för att skaffa visum, bostad, resa och dylikt. Vid praktik i länder som har visumkrav är det viktigt att kontrollera hur långa processtider ambassaderna har för ansökning

Så snart din praktikplats blivit godkänd av oss kommer vi att kontakta dig med mer information om hur du lämnar kompletterande uppgifter för att du ska kunna få ett försäkringsintyg.

Notera att organisationsuppgifter och kontaktpersonen ska vara i det land där du praktiserar. Representant från organisationer i Sverige godkänns inte. 

Här kan du läsa mer om praktik utomlands, försäkring och stipendier. 

Internship Expo

Ett viktigt examinationsmoment i kursen är den konferens som universitetet anordnar för studenter i år 1 och 2 i december där du kommer och presenterar din praktikplats och dina arbetsuppgifter. I kursen ingår också 5 veckor (200 timmar) självständigt arbete med att skriftligt reflektera över sin praktik.

Förutom konferensen har kursen ingen schemalagd undervisning, så kursintroduktion, kursinformation och kontakt med handledare sköts online. Examinationsdatum och datum för konferensen meddelas via Canvas i anslutning till kursstart. Gör du din praktik utomlands eller av andra omständigheter inte kan medverka vid konferensen så gör du detta examinerande moment vid en omexamination.

Internship Expo 2023 utställningsrum

Under Internship Expo 2023 presenterade studenterna sin praktik i ett digitalt utställningsrum.

Gå in i utställningen