Schema, lokaler, tentamen och studiestöd – det är mycket att hålla reda på som student. Kontakta oss med dina frågor så hjälper vi dig.

Hur kan vi hjälpa dig? 

Om du vill kontakta studenthälsan, pedagogiskt stöd, registrator eller arkivet så rekommenderar vi att du kontaktar dem direkt. Kontaktuppgifter finns på denna sida. Välkommen att skicka in dina övriga frågor.

Vad gäller din fråga?

Dina uppgifter är säkra hos oss

Malmö universitet är ansvarig för all behandling av personuppgifter inom lärosätets verksamhet i enlighet med dataskyddsförordningen. För mer information om hur dina personuppgifter hanteras, besök mau.se/personuppgifter.

Tänk på att inte ange känsliga personuppgifter eller sekretesskyddad information när du skriver in din fråga. Om din fråga gäller ett ärende med känsliga personliga uppgifter är du i stället välkommen att kontakta oss på telefon.

Andra sätt att kontakta oss

Kontakt via mejl eller telefon

info@mau.se 040-665 70 00

Kontakta studenthälsan

Hos studenthälsan kan du bland annat få hjälp med stödsamtal, sjukvårdsrådgivning, STI-testning och hållbara levnadsvanor.

studenthalsan@mau.se

Kontakta pedagogiskt stöd

Pedagogiskt stöd finns för dig som är student och har en varaktig funktionsnedsättning.

pedstod@mau.se

Kontakta registraturen

Kontakta registraturen om du till exempel vill ta del av allmänna handlingar.

registrator@mau.se

Kontakta arkivet

Kontakta arkivet för att ta del av arkiverade handlingar som exempelvis examensbevis.

arkiv@mau.se