På denna sida hittar du information om praktikmöjligheter på Urbana Studiers (US) mastersprogram. Samtliga kurser som erbjuds just nu är forskningspraktikkurser och ges inom de tvååriga mastersprogrammen.

Behörighetskrav och forskningspraktikkurser

För att göra en forskningspraktik inom ramen för din utbildning ska du anmäla dig till forskningspraktikkursen inför din valbara termin. Det finns olika forskningspraktikkurser beroende på vilket program du går och behörighetskraven för kurserna hittar du nedan.

Gemensamt för samtliga forskningspraktikkurser är att: 

  • du måste vara registrerad på ett utav dessa mastersprogram på US: Leadership and organisation – Societal challenges and organisational changes, Urban Studies Master's Programme eller Urban Business and Development - Real Estate and Transport.
  • du ska ha lämnat in anmälan till kursen senast 14 april.
  • du ska ha fått forskningspraktikplatsen godkänd av kursansvarig lärare.

Du hittar specifika behörighetskrav på respektive kurssida.

Hitta forskningspraktikplats

Under ansökningsperioden 15 mars till 14 april kommer kursansvariga publicera listor på Canvas med aktuella forskningspraktikplatser inom institutionen för Urbana Studier. Platserna som finns inom institutionen är begränsade. Om du istället väljer att hitta en forskningspraktikplats på egen hand måste den godkännas av kursansvarig för din kurs. Innan du åker iväg på forskningspraktik måste ett avtal upprättas mellan Malmö universitet och forskningspraktikplatsen.

Vi rekommenderar att även söka någon alternativ kurs via Antagning.se om det skulle vara så att du inte hittar en forskningspraktikplats innan deadline eller om din forskningspraktikplats inte blir godkänd som del av forskningspraktikkursen. 

Följande krav ställs på forskningspraktikplatsen:

  • Forskningspraktiken ska äga rum under terminstid.
  • Forskningspraktiken ska tillhandahålla möjlighet för studenten att delta i ett forskningsprojekt – detta är inte en arbetsplatspraktik. Se respektive kursplan.
  • Praktiken ska vara obetald eftersom den räknas som studier och du ska inte förväntas prestera som en anställd med regelrätt lön. Forskningspraktikkursen är CSN-berättigad. (Du söker CSN för studier precis som vanligt.)

OBS!

Observera att få forskningspraktikplatsen beviljad är inte det samma som att vara behörig till kursen. För att bli antagen till kursen måste du uppnå behörighetskraven. 

Anmälan

Anmälan görs direkt till kursansvarige lärare inom anmälningsperioden 15 mars till 14 april. Instruktionerna varierar mellan kurserna. Vänligen se Canvas eller kontakta kursansvarige lärare för mer information.

Efter anmälan kan du förvänta dig att få besked i maj om platsen godkänns. Behörighetskontroll för kursen görs inför terminsstarten i augusti.

Forskningspraktik utomlands

Du kan välja att göra din forskningspraktik utomlands. Då ansvarar du själv för att skaffa visum, bostad, resa och dylikt. Vid forskningspraktik i länder som har visumkrav är det viktigt att kontrollera hur långa processtider ambassaderna har för ansökning.

Så snart din forskningspraktikplats blivit godkänd av Malmö universitet kommer du bli kontaktad med mer information om hur du lämnar kompletterande uppgifter för att du ska kunna få ett försäkringsintyg.

Här kan du läsa mer om forskningspraktik utomlands, försäkring och stipendier: 

Praktik och VFU utomlands 

Notera att organisationsuppgifter och kontaktpersonen ska vara i det land där du praktiserar. Representant från organisationer i Sverige godkänns inte.