Skaffa internationell arbetslivserfarenhet genom att praktisera eller göra delar av din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) utomlands. Praktik är ett bra sätt att skaffa sig arbetslivserfarenhet, kontakter och att spetsa till ditt CV. Sök praktikplatser, hitta rätt kontaktpersoner och ta reda på vad som gäller vid försäkring vid din utlandsvistelse.

En internationell möjlighet för alla

Alla studenter oavsett bakgrund har rätt till lika och rättvis möjlighet till deltagande. Du är alltid välkommen att ta kontakt med oss om du har några frågor eller funderingar om du behöver en viss typ av stöd eller har någon funktionsnedsättning. Inom en del utbytesprogram finns även möjlighet att ansöka om extra stipendiemedel om du reser utomlands med barn eller har en funktionsnedsättning.

Första stegen på väg mot din praktik utomlands

Börja med att kontakta praktikkoordinatorn vid din institution eller din program/kursansvarige för att diskutera möjligheterna till praktik eller VFU utomlands. Du kan även själv ta kontakt med ett företag eller en organisation som du är intresserad av. Fakulteterna/institutionerna har också ofta kontaktnät via forskningssamarbeten, nätverk och utbytesavtal.

Kontaktperson för din fakultet eller institution 

Fakultetsspecifik information om praktik och VFU  

En del fakulteter och institutioner har specifik information gällande praktik och VFU utomlands. Se till att ta del av det som gäller för just ditt program. 

Lärar- och förskollärarstudenter

VFU utomlands

Fyra av totalt 20 veckors VFU kan genomföras utomlands. Nedanstående terminer och VFU-kurser rekommenderas för VFU utomlands.

Termin (VFU-kurs)

 • Förskollärare: Termin 4 (VU222A), Termin 7 (VU724A)
 • Grundlärare FH: Termin 3 (VU232B), Termin 4 (VU233B), Termin 5 (del av VU734B)
 • Grundlärare F-3 och 4-6: Termin 5 (VU222B), Termin 7 (del av VU723B), Termin 8 (VU724B)
 • Ämneslärare 7-9: Termin 6 (del av VU222C), Termin 7 (del av VU723C)
 • Ämneslärare GY: Termin 6 (del av VU222C), Termin 9 (del av VU715G)

Hitta praktikplats

Du kan själv leta upp en lämplig skola i valfritt land och sedan ange ditt önskemål i ansökan. Fakulteten för lärande och samhälle har också samarbeten som innebär fasta platser på skolor eller förskolor som du kan ansöka till. För att få hjälp med kontakter till skolor och förskolor kontakta fakultetens internationella handläggare Caroline Morand.

Krav på praktikplatsen

 • Skolan/förskolan ska kunna ta emot dig exakt de veckor VFU-perioden ligger och får inte ha lov under perioden.
 • Du ska kunna undervisa i dina undervisningsämnen. Om du har frågor kring detta, diskutera det med din VFU-lärare vid Malmö universitet.
 • Skolan ska kunna säkerställa att du har en handledare på plats som kan skriva en bedömning på engelska i slutet av VFU-perioden. Om du gör VFU på ett annat språk än engelska och handledaren skriver bedömningen på det språket, är det ditt ansvar att anlita en auktoriserad översättare som översätter dokumentet till engelska eller svenska.
 • Om du vill göra din praktik vid en svensk skola utomlands så är det endast skolor som är godkända av svenska staten och inspekteras av Skolinspektionen som är godkända.

Tips när du letar praktik

Börja i god tid. 6-12 månader innan VFU-perioden är en bra riktlinje. Deadline för ansökan är 3 månader innan, men vi rekommenderar att man skickar in den betydligt tidigare än så.

 • För att vara säker på att få en praktikplats, skicka ut förfrågan till flera skolor.
 • Fundera på vad du vill ha ut av praktiken: Språk/se ett speciellt skolsystem/vilka länder är intressanta/möjliga osv. Gör ordentlig research på nätet.
 • Tänk på att du inte får resa till länder i strid med UD:s reserekommendationer.

Stipendier/resebidrag


Resebidrag (utanför EU/EES): Fakulteten för lärande och samhälle erbjuder ett resebidrag (4000 SEK) till de studenter som fått beviljad praktikplats utanför EU/EES. Observera att resebidraget endast är avsett för boende samt resa till och från orten, eller till och från boende och skola. Instruktioner för ansökan finner du längre ned på sidan.

Erasmus+ praktikstipendium blandad mobilitet: Studenter som gör sin VFU i ett Erasmus+ godkänt land kan ansöka om ett Erasmus+ stipendium. Stipendiet beräknas per dag som du befinner dig i ditt värdland för din VFU. Beloppet är på 79 euro per dag för de första 14 dagarna och 56 euro per dag för dag 15–30. Studenter som är behöriga för Erasmus+ är inte behöriga till Fakulteten för lärande och samhälles resebidrag. För mer information om Erasmus+ kontakta Rebecca Arklöf.

Länder godkända för praktik inom Erasmus+

Ansökan

När du hittat en lämplig skola ska du göra följande:

 1. Fyll i blanketten Ansökan om VFU utomlands
 2. Skicka blanketten för underskrift till din VFU-lärare.
 3. Efter du har fått blanketten underskriven skickar du den som bilaga tillsammans med ditt resultatintyg från Ladok till internationell handläggare caroline.morand@mau.se senast tre månader före VFU-periodens början.
 4. Din ansökan skickas sedan till VFU-ansvarig utbildningsledare för slutligt godkännande. Beslutet är villkorat med att den utländska skolan accepterar de villkor din fakultet erbjuder.
 5. När din ansökan är beviljad av Malmö universitet ska du också göra en ansökan i universitets databas för utlandsstudier, Moveon. När ansökan är ifylld och skickad online, meddelar du din internationella handläggare via mail att detta är gjort.

  Ansökan i databasen Moveon
 6. Vi hör av oss till partnerskolan och ber dem att skriva under ett avtal. När praktikskolan svarat och skrivit under får du besked från din fakultet om att ansökningsprocessen är klar.
 7. Du kan nu söka vårt resebidrag för ditt boende eller din resa. Fyll i ansökningsblanketten och lämna i ekonomihandläggare Zuzan Bengtssons postfack. Det går också bra att scanna och skicka till zuzan.bengtsson@mau.se.

  Ansökan om resebidrag kan lämnas in i ett tidigare skede, men vi kommer inte att behandla ansökan förrän vi fått kontakt med skolan. OBS! Utgifterna måste redovisas i form av kvitton, som ska vara oss tillhanda senast en vecka efter utlandsvistelsen. Kvitton ska skickas/lämnas till Zuzan Bengtsson. Var medveten om att vi inte betalar ut resebidrag retroaktivt.
 8. Genom din ansökan i Moveon får du tillgång till Kammarkollegiets förmånliga försäkring STUDENT UT under din praktikperiod. Observera dock att eftersom den medicinska delen av STUDENT UT inte gäller inom Europa, måste du som gör din VFU i ett europeiskt land dessutom beställa European Medical Insurance Card från Försäkringskassan.
 9. Du kan nu tillsammans med praktikskolan fortsätta att planera din praktikperiod!

Tidsperioder för kommande VFU och översikt

Här hittar du material som rör VFU-kurser, bland annat tidsperioder för innevarande läsår och strukturöversikt för VFU. 

VFU schema

Blanketter

Ansökan VFU utomlands – Blankett

Kontakt

Caroline Morand

Biomedicinska analytikerprogrammet

Termin 6

Du kan söka platsen på egen hand eller söka de universitet som ingår i utlysningen för utbytesstudier. Om du söker inom ramen för utlysningen måste du vara medveten om att dessa platser inte bekräftas förrän i ett senare skede. Dessutom måste kursansvarig vid Malmö universitet ge sitt godkännande.

Kontakta Iréne Mile

Socionomprogrammet

Termin 5

Du anmäler ditt intresse för att göra din VFU utomlands till Katarina Möllerberg i början av termin fyra.

Kontakta Katarina Möllerberg

Sjuksköterskeprogrammet

Termin 4 och/eller termin 6

Du kan vara borta minst två veckor och högst tre månader.

Ansökan gör du under utlysningsperioden för utbytesstudier.

Du måste vara medveten om att möjligheterna att resa utomlands är beroende av att det finns en handledare vid värduniversitetet och att studierektor/examinator eller motsvarande vid Malmö universitet ger sitt godkännande.

Kontakta Marianne Kisthinios

Institutionen för kriminologi

VFU erbjuds inte för studenter som läser kriminologi.

Resebidraget oaHSen 

Som student vid Fakulteten för hälsa och samhälle (på grund- och avancerad nivå) kan du ansöka om resebidrag. Bidraget gäller för internationella aktiviteter som är relevanta för dina studier eller framtida yrke och kan beviljas max två gånger under utbildningstiden.
Mer information om stipendier

Erasmus+ praktikstipendium i Europa

Om du gör praktik, VFU eller uppsats i Europa kan du ha möjlighet att ansöka om ett stipendium från Erasmus+. Stipendiet är ett bidrag som ska täcka merkostnader i samband med utlandsvistelsen. 

Erasmus+ praktikstipendium

Kammarkollegiets försäkring: Student UT

Malmö universitet har samlingsförsäkringen Student UT hos Kammarkollegiet för studenter som praktiserar utomlands enligt en överenskommelse mellan universitetet och ett utländskt lärosäte, företag eller annan inrättning som tar emot praktikanter. Läs noggrant igenom försäkringsvillkoren innan avresa. 

Försäkringen Student UT

Försäkringen gäller under den tid som du befinner dig i värdlandet. Läs noggrant igenom försäkringsvillkoren innan avresa.

 • Försäkringen gäller inte om du under tiden för ditt utbyte reser utanför värdlandet. Undantaget är studieresor med handledare där Kammarkollegiet meddelats innan studieresans genomförande.
 • Försäkringen Student UT gäller inte i länder dit Utrikesdepartementet (UD) avråder från alla resor. Om UD avråder från alla resor till ett specifikt område i ett land, gäller inte försäkringen i den delen av landet. Avrådan från UD ska ha funnits på utresedagen för att försäkringen inte ska gälla.
  Om den försäkrade har påbörjat utresan innan avrådan, är försäkringen giltig under en övergångsperiod (max 30 dagar). Under denna period förväntas den resande återvända till Sverige. Om den försäkrades hemvist är i ett annat land än Sverige kan försäkringen ersätta resa dit. Du kan läsa mer om vad en reseavrådan innebär på UDs hemsida.

Om något händer under tiden som du är borta anmäler du detta genom att göra en skadeanmälan. Information om skadeanmälan finner du på Kammarkollegiets webbsida.

Information om försäkringsvillkoren för Student UT hittar du på Kammarkollegiets webbsida