Skaffa internationell arbetslivserfarenhet genom att praktisera eller göra delar av din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) utomlands. Praktik är ett bra sätt att skaffa sig arbetslivserfarenhet, kontakter och att spetsa till ditt CV. Sök praktikplatser, hitta rätt kontaktpersoner och ta reda på vad som gäller vid försäkring vid din utlandsvistelse.

En internationell möjlighet för alla

Alla studenter oavsett bakgrund har lika och rättvis tillgång och möjlighet till deltagande. Du är alltid välkommen att ta kontakt med oss om du har några frågor eller funderingar om du behöver en viss typ av stöd eller har någon funktionsnedsättning. Inom en del utbytesprogram finns även möjlighet att ansöka om extra stipendiemedel om du reser utomlands med barn eller har en funktionsnedsättning.

Första stegen på väg mot din praktik utomlands

Börja med att kontakta praktikkoordinatorn vid din institution eller din program/kursansvarige för att diskutera möjligheterna till praktik eller VFU utomlands. Du kan även själv ta kontakt med ett företag eller en organisation som du är intresserad av. Fakulteterna/institutionerna har också ofta kontaktnät via forskningssamarbeten, nätverk och utbytesavtal.

Kontaktperson för din fakultet eller institution 

Fakultetsspecifik information om praktik och VFU  

En del fakulteter och institutioner har specifik information gällande praktik och VFU utomlands. Se till att ta del av det som gäller för just ditt program. 

Lärar- och förskollärarstudenter

Internationell VFU – utomlands eller i Sverige

Som student på något av lärarprogrammen kan du ansöka om att göra en av dina VFU-perioder (fyra veckor) på en skola utomlands. Om du har svårt att resa utomlands men ändå vill ha internationell erfarenhet kan du ansöka om att göra en av dina VFU-perioder på en internationell skola i Sverige.

Drop-in

Du kan träffa oss på drop-in på tisdagar kl 15:00-16:30. OBS! Tisdag 10 oktober kommer drop in vara öppet kl 16-17. Du hamnar i ett virtuellt väntrum när du ansluter och vi möter dig så fort det är ledigt. Klicka på länken nedan för att ställa dig i kö.

Drop in via Zoom

När kan jag göra VFU utomlands

Den internationella VFU-perioden är alltid fyra veckor lång. För de program där den internationella VFU:n ligger en termin med VFU-period som är åtta veckor, är det endast de fyra första veckorna man kan göra utomlands eller på en internationell skola i Sverige, de sista fyra veckorna görs på den vanliga praktikskolan i Sverige.

VFU-perioder utomlands eller på internationell skola i Sverige

För dig som påbörjade dina studier höstterminen 2018 eller senare

 • Förskollärare:  termin 4 
 • Grundlärare F-3 och 4-6, termin 5 
 • Grundlärare Fritidshem, termin 3 
 • Ämneslärare 7-9, termin 7 
 • Ämneslärare GY, termin 9 

Hitta praktikplats

Du kan själv leta upp en lämplig skola i valfritt land och sedan ange ditt önskemål i ansökan. Fakulteten för lärande och samhälle har också samarbeten som innebär fasta platser på skolor eller förskolor som du kan ansöka till. För att få hjälp med kontakter till skolor och förskolor kontakta fakultetens internationella handläggare Johanna Boussard.

Krav på praktikplatsen

 • Skolan/förskolan ska kunna ta emot dig exakt de veckor VFU-perioden ligger och får inte ha lov under perioden.
 • Du ska kunna undervisa i dina undervisningsämnen. Om du har frågor kring detta, diskutera det med din VFU-lärare vid Malmö universitet.
 • Skolan ska kunna säkerställa att du har en handledare på plats som kan skriva en bedömning på engelska i slutet av VFU-perioden. Om du gör VFU på ett annat språk än engelska och handledaren skriver bedömningen på det språket, är det ditt ansvar att anlita en auktoriserad översättare som översätter dokumentet till engelska eller svenska.
 • Om du vill göra din praktik vid en svensk skola utomlands så är det endast skolor som är godkända av svenska staten och inspekteras av Skolinspektionen som är godkända.

Tips när du letar praktik

Börja i god tid. 6-12 månader innan VFU-perioden är en bra riktlinje. Deadline för ansökan är 3 månader innan, men vi rekommenderar att man skickar in den betydligt tidigare än så.

 • För att vara säker på att få en praktikplats, skicka ut förfrågan till flera skolor.
 • Fundera på vad du vill ha ut av praktiken: Språk/se ett speciellt skolsystem/vilka länder är intressanta/möjliga osv. Gör ordentlig research på nätet.
 • Tänk på att du inte får resa till länder i strid med UD:s reserekommendationer.

Resebidrag

Fakulteten för lärande och samhälle erbjuder ett resebidrag (4000 SEK) till de studenter som fått beviljad praktikplats. Observera att resebidraget endast är avsett för boende samt resa till och från orten, eller till och från boende och skola.

Ansökan

När du hittat en lämplig skola ska du göra följande:

 1. Fyll i blanketten Ansökan om VFU utomlands
 2. Skicka blanketten, som bilaga med e-post, till internationell handläggare Johanna.Boussard@mau.se senast tre månader före VFU-periodens början.
 3. Din ansökan genomgår en individuell prövning där den internationella koordinatorn fattar och meddelar beslut efter samråd med VFU-ansvarig utbildningsledare och VFU-lärare. Beslutet är villkorat med att den utländska skolan accepterar de villkor din fakultet erbjuder.
 4. När din ansökan är beviljad av Malmö universitet ska du också göra en ansökan i universitets databas för utlandsstudier, Moveon. När ansökan är ifylld och skickad online, meddelar du din internationella handläggare via mail att detta är gjort.

  Ansökan i databasen Moveon
 5. Vi hör av oss till partnerskolan och ber dem att skriva under ett avtal. När praktikskolan svarat och skrivit under får du besked från din fakultet om att ansökningsprocessen är klar.
 6. Du kan nu söka vårt resebidrag för ditt boende eller din resa. Fyll i ansökningsblanketten och lämna i ekonomihandläggare Zuzan Bengtssons postfack. Det går också bra att scanna och skicka till zuzan.bengtsson@mau.se.

  Ansökan om resebidrag kan lämnas in i ett tidigare skede, men vi kommer inte att behandla ansökan förrän vi fått kontakt med skolan. OBS! Utgifterna måste redovisas i form av kvitton, som ska vara oss tillhanda senast en vecka efter utlandsvistelsen. Kvitton ska skickas/lämnas till Zuzan Bengtsson. Var medveten om att vi inte betalar ut resebidrag retroaktivt.
 7. Genom din ansökan i Moveon får du tillgång till Kammarkollegiets förmånliga försäkring STUDENT UT under din praktikperiod. Observera dock att eftersom den medicinska delen av STUDENT UT inte gäller inom Europa, måste du som gör din VFU i ett europeiskt land dessutom beställa European Medical Insurance Card från Försäkringskassan.
 8. Du kan nu tillsammans med praktikskolan fortsätta att planera din praktikperiod!

Tidsperioder för kommande VFU och översikt

Här hittar du material som rör VFU-kurser, bland annat tidsperioder för innevarande läsår och strukturöversikt för VFU. 

VFU schema

Blanketter

Kontakt

Johanna Boussard

Biomedicinska analytikerprogrammet

Termin 6

Du kan söka platsen på egen hand eller söka de universitet som ingår i utlysningen för utbytesstudier. Om du söker inom ramen för utlysningen måste du vara medveten om att dessa platser inte bekräftas förrän i ett senare skede. Dessutom måste kursansvarig vid Malmö universitet ge sitt godkännande.

Kontakta Iréne Mile

Socionomprogrammet

Termin 5

Du anmäler ditt intresse för att göra din VFU utomlands till Katarina Möllerberg i början av termin fyra.

Kontakta Katarina Möllerberg

Sjuksköterskeprogrammet

Termin 4 och/eller termin 6

Du kan vara borta minst två veckor och högst tre månader.

Ansökan gör du under utlysningsperioden för utbytesstudier.

Du måste vara medveten om att möjligheterna att resa utomlands är beroende av att det finns en handledare vid värduniversitetet och att studierektor/examinator eller motsvarande vid Malmö universitet ger sitt godkännande.

Kontakta Marianne Kisthinios

Institutionen för kriminologi

VFU erbjuds inte för studenter som läser kriminologi.

Resebidraget oaHSen 

Som student vid Fakulteten för hälsa och samhälle (på grund- och avancerad nivå) kan du ansöka om resebidrag. Bidraget gäller för internationella aktiviteter som är relevanta för dina studier eller framtida yrke och kan beviljas max två gånger under utbildningstiden.
Mer information om stipendier

Erasmus+ praktikstipendium i Europa

Om du gör praktik, VFU eller uppsats i Europa kan du ha möjlighet att ansöka om ett stipendium från Erasmus+. Stipendiet är ett bidrag som ska täcka merkostnader i samband med utlandsvistelsen. 

Information om Erasmus+ praktikstipendium

Kammarkollegiets försäkring: Student UT

Malmö universitet har samlingsförsäkringen Student UT hos Kammarkollegiet för studenter som praktiserar utomlands enligt en överenskommelse mellan universitetet och ett utländskt lärosäte, företag eller annan inrättning som tar emot praktikanter. Läs noggrant igenom försäkringsvillkoren innan avresa. 

Så fungerar försäkringen

Notera särskilt att: 

 • Student UT gäller inte vid distansstudier, du måste vara på plats i värdlandet för att försäkringen ska gälla. Om du studerar på distans från Malmö eller annan ort behöver du själv se till att teckna en egen försäkring.
 • Försäkringen gäller inte om du under tiden för ditt utbyte reser utanför värdlandet. Undantaget är studieresor med handledare där kammarkollegiet meddelats innan studieresans genomförande.
 • Försäkringen Student UT gäller inte i länder dit UD avråder från alla resor. Om UD avråder från alla resor till ett specifikt område i ett land, gäller inte försäkringen i den delen av landet. Avrådan från UD ska ha funnits på utresedagen för att försäkringen inte ska gälla. Om den försäkrade har påbörjat utresan innan avrådan, är försäkringen giltig under en övergångsperiod (max 30 dagar). Under denna period förväntas den resande återvända till Sverige. Du kan läsa mer om vad en reseavrådan innebär på UDs hemsida.
 • Om utbildningslandet är det land där du har din hemvist gäller endast moment 2.1 Personskadeskydd samt 2.5 Ansvarsskydd. Om du är medborgare i utbildningslandet eller har bott där tidigare ber vi dig höra av dig till Kammarkollegiet för att få mer information om vad som gäller just dig.

Om något händer under tiden som du är borta anmäler du detta genom att göra en skadeanmälan. Information om skadeanmälan finner du på Kammarkollegiets webbsida.

Information om försäkringsvillkoren för Student UT på Kammarkollegiets webbplats