Skaffa internationell arbetslivserfarenhet genom att praktisera eller göra delar av din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) utomlands. Praktik är ett bra sätt att skaffa sig arbetslivserfarenhet, kontakter och att spetsa till ditt CV. Sök praktikplatser, hitta rätt kontaktpersoner och ta reda på vad som gäller vid försäkring vid din utlandsvistelse.

Första stegen på väg mot din praktik utomlands

Börja med att kontakta praktikkoordinatorn vid din institution eller din program/kursansvarige för att diskutera möjligheterna till praktik eller VFU utomlands. Du kan även själv ta kontakt med ett företag eller en organisation som du är intresserad av. Fakulteterna/institutionerna har också ofta kontaktnät via forskningssamarbeten, nätverk och utbytesavtal.

Kontaktperson för din fakultet eller institution 

Fakultetsspecifik information om praktik och VFU  

En del fakulteter och institutioner har specifik information gällande praktik och VFU utomlands. Se till att ta del av det som gäller för just ditt program. 

Erasmus+ praktikstipendium i Europa

Om du gör praktik, VFU eller uppsats i Europa kan du ha möjlighet att ansöka om ett stipendium från Erasmus+. Stipendiet är ett bidrag som ska täcka merkostnader i samband med utlandsvistelsen. 

Information om Erasmus+ praktikstipendium

Kammarkollegiets försäkring: Student UT

Malmö universitet har samlingsförsäkringen Student UT hos Kammarkollegiet för studenter som praktiserar utomlands enligt en överenskommelse mellan universitetet och ett utländskt lärosäte, företag eller annan inrättning som tar emot praktikanter.

Information om försäkringsvillkoren för Student UT på Kammarkollegiets webbplats

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Med anledning av utbrottet av coronavirus och covid-19 bevakar universitetet kontinuerligt läget och följer myndigheternas rekommendationer.

Mer information om universitetets rekommendationer angående coronaviruset