Skaffa internationell arbetslivserfarenhet genom att praktisera eller göra delar av din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) utomlands. Praktik är ett bra sätt att skaffa sig arbetslivserfarenhet, kontakter och att spetsa till ditt CV. Sök praktikplatser, hitta rätt kontaktpersoner och ta reda på vad som gäller vid försäkring vid din utlandsvistelse.

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Med anledning av utbrottet av coronavirus och covid-19 bevakar universitetet kontinuerligt läget och följer myndigheternas rekommendationer.

Mer information om universitetets rekommendationer angående coronaviruset

Första stegen på väg mot din praktik utomlands

Börja med att kontakta praktikkoordinatorn vid din institution eller din program/kursansvarige för att diskutera möjligheterna till praktik eller VFU utomlands. Du kan även själv ta kontakt med ett företag eller en organisation som du är intresserad av. Fakulteterna/institutionerna har också ofta kontaktnät via forskningssamarbeten, nätverk och utbytesavtal.

Kontaktperson för din fakultet eller institution 

Fakultetsspecifik information om praktik och VFU  

En del fakulteter och institutioner har specifik information gällande praktik och VFU utomlands. Se till att ta del av det som gäller för just ditt program. 

Internationell VFU för blivande förskollärare och lärare

 

Internationell VFU – utomlands eller i Sverige

Som student på något av lärarprogrammen kan du ansöka om att göra en av dina VFU-perioder (fyra veckor) på en skola utomlands. Om du har svårt att resa utomlands men ändå vill ha internationell erfarenhet kan du ansöka om att göra en av dina VFU-perioder (fyra veckor) på en internationell skola i Sverige.

När kan jag göra internationell VFU

Den internationella VFU-perioden är alltid fyra veckor lång. För de program där den internationella VFU:n ligger en termin med VFU-period som är åtta veckor, är det endast de fyra första veckorna man kan göra utomlands eller på en internationell skola i Sverige, de sista fyra veckorna görs på den vanliga praktikskolan i Sverige.

VFU-perioder utomlands/på internationell skola i Sverige

För dig som påbörjade dina studier HT2018 eller senare

 • Förskollärare, Termin 5
 • Förskollärare - flex, Termin 5
 • Grundlärare F-3, Termin 5
 • Grundlärare 4-6, Termin 5
 • Grundlärare FH, Termin 4
 • Ämneslärare 7-9, Termin 7
 • Ämneslärare GY, Termin 9 .

För dig som påbörjade dina studier HT2017 eller tidigare

 • Förskollärare, Termin 5 eller 6 
 • Förskollärare flex, Termin 5
 • Grundlärare F-3, Termin 5 eller 7
 • Grundlärare 4-6, Termin 5 eller 7
 • Grundlärare FH, Termin 4 eller 5
 • Ämneslärare 7-9*, Termin 5 eller 8 
 • Ämneslärare GY**, Termin 5 eller 8 

*För Ämneslärare 7-9 med svenska som andraspråk/biologi/fysik/kemi/teknik som andra eller tredje ämne ligger VFU III i termin 6
**För Ämneslärare GY med svenska som andraspråk/ fysik/ idrott/ franska/ italienska/ kinesiska/ spanska/ tyska som andra ämne ligger VFU III i termin 6

Hitta praktikplats

Du kan själv leta upp en lämplig skola i valfritt land och anger sedan ditt önskemål i ansökan. Fakulteten för lärande och samhälle har också samarbeten som innebär fasta platser på skolor/förskolor som du kan ansöka till. För att få hjälp med kontakter till skolor och förskolor kontakta fakultetens internationella handläggare Johanna Boussard.

Krav på praktikplatsen

Skolan/förskolan ska kunna ta emot dig exakt de veckor VFU-perioden ligger och får inte ha lov under perioden.

 • Du ska kunna undervisa i dina undervisningsämnen. Om du har frågor kring detta, diskutera det med din VFU-lärare vid Malmö universitet.
 • Skolan ska kunna säkerställa att du har en handledare på plats som kan skriva en bedömning på engelska i slutet av VFU-perioden. Om du gör VFU på ett annat språk än engelska och handledaren skriver bedömningen på det språket, är det ditt ansvar att anlita en auktoriserad översättare som översätter dokumentet till engelska eller svenska.
 • Om du vill göra din praktik vid en svensk skola utomlands så är det endast skolor som är godkända av svenska staten och inspekteras av Skolinspektionen som är godkända.

Tips när du letar praktik

Börja i god tid. 6-12 månader innan VFU-perioden är en bra riktlinje. Deadline för ansökan är 3 månader innan, men vi rekommenderar att man skickar in den betydligt tidigare än så.

 • För att vara säker på att få en praktikplats, skicka ut förfrågan till flera skolor.
 • Fundera på vad du vill ha ut av praktiken: Språk/se ett speciellt skolsystem/vilka länder är intressanta/möjliga osv. Gör ordentlig research på nätet.
 • Tänk på att du inte får resa till länder i strid med UD:s reserekommendationer.

Resebidrag

Fakulteten för lärande och samhälle erbjuder ett resebidrag (4000 SEK) till de studenter som fått beviljad praktikplats. Observera att resebidraget endast är avsett för boende samt resa till och från orten, eller till och från boende och skola.

Ansökan

När du hittat en lämplig skola ska du göra följande:

 1. Fyll i blanketten Ansökan om VFU utomlands
 2. Skicka blanketten, som bilaga med e-post, till internationell  handläggare Johanna.Boussard@mau.se senast tre månader före VFU-periodens början.
 3. Din ansökan genomgår en individuell prövning där den internationella koordinatorn fattar och meddelar beslut efter samråd med VFU-ansvarig utbildningsledare och VFU-lärare. Beslutet är villkorat med att den utländska skolan accepterar de villkor som Lärande och samhälle erbjuder.
 4. När din ansökan är beviljad av Malmö universitet ska du också göra en ansökan i universitets databas för utlandsstudier; Moveon. När ansökan är ifylld och skickad online, meddelar du Johanna via mail att detta är gjort. Information om ansökan och länk till moveon
 5. Vi hör av oss till partnerskolan och ber dem att skriva under ett avtal. När praktikskolan svarat och skrivit under får du besked från Lärande och samhälle om att ansökningsprocessen är klar.
 6. Du kan nu söka vårt resebidrag för ditt boende eller din resa. Fyll i ansökningsblanketten och lämna i ekonomihandläggare Zuzan Bengtssons postfack. Det går också bra att scanna och skicka till zuzan.bengtsson@mau.se. Ansökan om resebidrag kan lämnas in i ett tidigare skede, men vi kommer inte att behandla ansökan förrän vi fått kontakt med skolan. OBS! Utgifterna måste redovisas i form av kvitton, som ska vara oss tillhanda senast en vecka efter utlandsvistelsen. Kvitton ska skickas/lämnas till Zuzan Bengtsson.
  Var medveten om att vi inte betalar ut resebidrag retroaktivt.
 7. Genom din ansökan i Moveon får du tillgång till Kammarkollegiets förmånliga försäkring STUDENT UT under din praktikperiod. Observera dock att eftersom den medicinska delen av STUDENT UT inte gäller inom Europa, måste du som gör din VFU i ett europeiskt land dessutom beställa European Medical Insurance Card från Försäkringskassan. Läs mer om försäkring vid praktik och studier utomlands
 8. Du kan nu tillsammans med praktikskolan fortsätta att planera din praktikperiod!

Tidsperioder för kommande VFU och översikt
Här hittar du matieral som rör VFU-kurser bland annat tidsperioder för innevarande läsår och strukturöversikt för VFU. 

 

Kursmaterial VFU

Blanketter

Kontakt
Johanna.Boussard@mau.se 

 

Erasmus+ praktikstipendium i Europa

Om du gör praktik, VFU eller uppsats i Europa kan du ha möjlighet att ansöka om ett stipendium från Erasmus+. Stipendiet är ett bidrag som ska täcka merkostnader i samband med utlandsvistelsen. 

Information om Erasmus+ praktikstipendium

Kammarkollegiets försäkring: Student UT

Malmö universitet har samlingsförsäkringen Student UT hos Kammarkollegiet för studenter som praktiserar utomlands enligt en överenskommelse mellan universitetet och ett utländskt lärosäte, företag eller annan inrättning som tar emot praktikanter.

Information om försäkringsvillkoren för Student UT på Kammarkollegiets webbplats