Få hjälp med ditt skrivande, fördjupa dina kunskaper i matematik och lär dig mer om digitala verktyg och design.

Skrivverkstaden – en guide i dina studier 

Vi kan guida dig i ditt arbete med olika skrivuppgifter och svara på frågor om text och språk. Vår uppgift är inte att rätta grammatik och stavning, men vi kan hjälpa dig att utveckla strategier för hur du kan finslipa dina färdigheter. Målet är att du ska bli bättre på att skriva och klara dina studier bra. Du kan också få hjälp med studieteknik, lässtrategier och muntliga framställningar. 

Vill du få hjälp och stöd att skriva på engelska kan du vända dig till The Writing Centre

Det här kan vi hjälpa dig med

 • Instruktioner till skrivuppgifter
 • Skrivprocessens olika stadier
 • Struktur (disposition), uppbyggnad av text
 • Argumentation och utveckling av resonemang
 • Källhänvisningar i löpande text och referenslista
 • Tolkning av lärares/handledares kommentarer på din text
 • Språk och stil i ett akademiskt sammanhang
 • Meningsbyggnad, grammatik
 • Studieteknik
 • Lässtrategier
 • Muntliga presentationer

Boka tid i skrivverkstaden

Skrivverkstaden har i nuläget distanshandledning via Zoom. Inför mötet får du ett mejl med en inbjudan till mötet. Du behöver inte ha Zoom installerat i din dator. 

Boka tid 

Tematorsdagar hösten 2021

 1. Jag vill skriva akademiskt (9/9)
 2. Att läsa vetenskapliga texter (16/9)
 3. Jag kommer inte i gång! Om planeringen av skrivarbetet (23/9)
 4. Svenska som andraspråk
  För svenska som andraspråksstudenter: Hur får jag ordning på ordföljden i mina texter? (30/9)
 5. Hur hänvisar jag till den här källan? (7/10)
 6. Den röda tråden – att få texten att hålla ihop (14/10)
 7. Anteckningar och nyckelord – att få med det viktigaste (21/10)
 8. Svenska som andraspråk
  För svenska som andraspråksstudenter: Hur kan användning av sambandsord underlätta för läsaren? (28/10)
 9. Tabeller och diagram för nybörjare (4/11)
 10. Att referera till andra i texten (11/11)
 11. ”Öppen för tips” (18/11)
 12. Svenska som andraspråk
  För svenska som andraspråksstudenter: Utvalda klurigheter med pronomen (25/11)
 13. Vilket är mitt syfte – om syftesbeskrivningen (2/12)
 14. Referenser och hänvisningar i texten? (9/12)
 15. Svenska som andraspråk: För svenska som andraspråksstudenter: Vad finns det för regler gällande bestämdhet i svenskan? (16/12)

Digital verkstad – handledning i digitala verktyg

I universitetets digitala verkstad kan du få hjälp med teknikutlåning och handledning i digitala verktyg. Digimentorerna är studenter och kan hjälpa till med bland annat: film och foto, ljudproduktion, grafisk design och interaktiva visualiseringar och webbdesign.

Läs mer och boka möte med en digimentor