Få hjälp med ditt skrivande och fördjupa dina kunskaper i matematik. Lär dig mer om digitala verktyg eller låna teknik av oss. Skrivverkstaden kan guida dig i ditt arbete med olika skrivuppgifter och svara på frågor om text och språk.

Vår uppgift är inte att rätta grammatik och stavning, men vi kan hjälpa dig att utveckla strategier för hur du kan finslipa dina färdigheter. Målet är att du ska bli bättre på att skriva och klara dina studier bra.

Vill du få hjälp och stöd att skriva på engelska kan du vända dig till The Writing Centre

Boka tid med skrivhandledare

Skrivverkstaden har i nuläget distanshandledning via Zoom. Inför mötet får du ett mejl med en inbjudan till mötet. Du behöver inte ha Zoom installerat i din dator. 

Boka digitalt möte med skrivhandledare eller skrivmentor 

Träffa skrivverkstaden

Varje tisdag kl. 13–15 är skrivverkstaden på plats i entrén till Orkanenbiblioteket. Vi hjälper dig med frågor om text och skrivande, tidsbokning, eller mer information om vilket stöd du kan få av oss under studierna.

Vi kan hjälpa dig med:

  1. Studieteknik
  2. Muntliga presentationer
  3. Skrivprocessens olika stadier
  4. Tolkning av lärares/handledares kommentarer på din text
  5. Meningsbyggnad, grammatik
  6. Struktur (disposition), uppbyggnad av text
  7. Instruktioner till skrivuppgifter
  8. Källhänvisningar i löpande text och referenslista
  9. Argumentation och utveckling av resonemang
  10. Lässtrategier

Tematorsdagar

Tematorsdagarna med Skrivverkstaden inleds med en 45 minuter lång föreläsning om ett aktuellt tema. Föreläsningen följs av en 45 minuters öppen frågestund. Du väljer själv om du vill delta aktivt genom att diskutera och ställa frågor eller om du bara vill vara med och lyssna. Om du har önskemål om ett tema som du tycker är relevant får du gärna mejla till bo.norlund@mau.se.

Tips om skrivande och studieteknik

Talböcker och stöd

Om du är student och har en läsnedsättning på grund av till exempel dyslexi, adhd eller synnedsättning, kan du låna din kurslitteratur som talböcker. Det finns också datorprogram som kan hjälpa dig när du läser och skriver.

Digital verkstad – handledning i digitala verktyg

I universitetets digitala verkstad kan du få hjälp med teknikutlåning och handledning i digitala verktyg. Digimentorerna är studenter och kan hjälpa till med bland annat: film och foto, ljudproduktion, grafisk design och interaktiva visualiseringar och webbdesign.

Läs mer och boka möte med en digimentor

Låna teknik

I Teknikutlåningen kan du bland annat låna diktafoner, kameror och stativ. Du hittar vårt utbud och vilka produkter som är möjliga att låna i serviceportalen under "Digihub". Utlåningstiden varierar beroende på produkt, upp till 90 dagar.

Logga in i serviceportalen

Guide om hur du loggar in i serviceportalen

Hitta till Teknikutlåningen på Orkanen

 

Kontakta Teknikutlåningen


Orkanen, F101, Nordenskiöldsgatan 10
teknikutlaningen@mau.se
040-665 87 00
Måndag–fredag kl. 8.00–16.00

Verkstad och PrintLab

Som student kan du ha tillgång till verkstaden och PrintLab som ligger i Orkanen, vid Institutionen för konst, kultur och kommunikation. Om det gäller för dig och din utbildning kommer du att få mer information av din programansvarig via Canvas.

Mer om verkstaden och PrintLab