Få stöd i ditt arbete med olika skrivuppgifter och svar på dina frågor om text och språk. Som student kan du också få hjälp av matematiklärare i dina kurser, oavsett vilken utbildning du tillhör. Du som har svenska som andraspråk kan få hjälp att utveckla ditt svenska uttal.

Få hjälp med ditt skrivande

Skrivverkstadens uppgift är inte att rätta grammatik och stavning, men vi kan hjälpa dig att utveckla strategier för hur du kan finslipa dina färdigheter. Målet är att du ska bli bättre på att skriva och klara dina studier bra.

Vill du få hjälp och stöd att skriva på engelska kan du vända dig till The Writing Centre

Vad skrivverkstaden kan hjälpa dig med

 1. Studieteknik
 2. Muntliga presentationer
 3. Skrivprocessens olika stadier
 4. Tolkning av lärares/handledares kommentarer på din text
 5. Meningsbyggnad, grammatik
 6. Struktur (disposition), uppbyggnad av text
 7. Instruktioner till skrivuppgifter
 8. Källhänvisningar i löpande text och referenslista
 9. Argumentation och utveckling av resonemang
 10. Lässtrategier

Boka tid med skrivhandledare

Skrivverkstaden har i nuläget distanshandledning via Zoom. Inför mötet får du ett mejl med en inbjudan till mötet. Du behöver inte ha Zoom installerat i din dator. 

Boka digitalt möte med skrivhandledare eller skrivmentor 

Tematorsdagar

Tematorsdagarna med skrivverkstaden inleds med en 45 minuter lång föreläsning om ett aktuellt tema. Föreläsningen följs av en 45 minuters öppen frågestund. Du väljer själv om du vill delta aktivt genom att diskutera och ställa frågor eller om du bara vill vara med och lyssna. En gång i månaden har vi tematorsdagar speciellt för studenter med svenska som andraspråk.

Alla möten är på torsdagar kl. 13.15–15.00 via Zoom.

Anmäl dig till tematorsdagar våren 2024

Träffa skrivverkstaden

 • Varje tisdag kl. 13–14 är skrivverkstaden på plats i entrén till Orkanenbiblioteket.

Drop in

 • På tisdagar har vi drop in kl. 14–16 på Orkanen i rum ORE531.

Lär dig mer om skrivande

Fristående kurser

För dig som vill utveckla ditt språk och skrivande finns det fristående kurser i bland annat studieteknik, akademisk text, presentationsteknik och engelsk grammatik.

Stöd i läsning av akademiska texter

Läsverkstaden arrangerar tre workshoppar om läsning av akademiska texter. Varje workshop består av en genomgång som följs av praktisk träning i grupp. Vi erbjuder också en läsretreat, som ger dig möjlighet att läsa i lugn och ro tillsammans med andra studenter. Du lär dig mer om hur du kan läsa effektivt i din studievardag.

Deltagande kräver anmälan. Du kan anmäla dig till alla tillfällen eller något enstaka.

Anmäl dig till workshoppar våren 2024

Kontakt: Anna Helg Granbom

Totalt antal träffar: 1

Stöd i svenskt uttal

På Talverkstaden arbetar vi med det svenska uttalet. På träffarna går vi igenom olika aspekter som hjälper dig att utveckla ditt uttal. Mycket tid ägnas åt praktisk träning genom att lyssna, imitera och prova sig fram.

Vi träffas i Orkanen på biblioteksvåningen i sal OR:B526, kl. 15.15–17.00.

Alla som har svenska som sitt andraspråk är varmt välkomna!

Anmälan till Talverkstadens träffar

Kontakt: Lydia Habbe

Bli skrivmentor för andra studenter

Periodvis söker skrivverkstaden efter nya skrivmentorer. Har du erfarenhet av att skriva akademiska texter och intresse för skrivande och språk? Vill du bidra till att stötta andra studenter i deras skrivande? Då kan uppdraget som skrivmentor vara något för dig. Om du vill veta mer om uppdraget och hur du ansöker, kontakta Lisa Bjernhager på lisa.bjernhager@mau.se.

Verkstad och PrintLab

Som student kan du ha tillgång till verkstaden och PrintLab som ligger i Orkanen, vid Institutionen för konst, kultur och kommunikation. Om det gäller för dig och din utbildning kommer du att få mer information av din programansvarig.

Mer om verkstaden och PrintLab