Få hjälp med ditt skrivande eller fördjupa dina kunskaper i matematik. Skrivverkstaden kan guida dig i ditt arbete med olika skrivuppgifter och svara på frågor om text och språk. Ta gärna hjälp av vår guide till hemtentamen.

Vår uppgift är inte att rätta grammatik och stavning, men vi kan hjälpa dig att utveckla strategier för hur du kan finslipa dina färdigheter. Målet är att du ska bli bättre på att skriva och klara dina studier bra.

Vill du få hjälp och stöd att skriva på engelska kan du vända dig till The Writing Centre

Boka tid med skrivhandledare

Skrivverkstaden har i nuläget distanshandledning via Zoom. Inför mötet får du ett mejl med en inbjudan till mötet. Du behöver inte ha Zoom installerat i din dator. 

Boka digitalt möte med skrivhandledare eller skrivmentor 

Träffa skrivverkstaden

Varje tisdag kl. 13.00–15.00 är skrivverkstaden på plats i biblioteksentrén på Orkanen. Då kan du få veta mer om vad skrivverkstaden kan hjälpa dig med och också få hjälp med att boka tid hos oss. Det finns även möjlighet att ställa korta frågor om text och skrivande.

Tider under jul och nyår

Från den 20 december kommer vi inte att vara på plats i biblioteksentrén. Vi är tillbaka igen från och med den 24 januari 2023 kl. 13–15.

Vi kan hjälpa dig med:

 1. Studieteknik
 2. Muntliga presentationer
 3. Skrivprocessens olika stadier
 4. Tolkning av lärares/handledares kommentarer på din text
 5. Meningsbyggnad, grammatik
 6. Struktur (disposition), uppbyggnad av text
 7. Instruktioner till skrivuppgifter
 8. Källhänvisningar i löpande text och referenslista
 9. Argumentation och utveckling av resonemang
 10. Lässtrategier

Tematorsdagar

Välkommen till lättsamma föreläsningar om det akademiska språket!

Tematorsdagarna med Skrivverkstaden inleds med en 45 minuter lång föreläsning om ett aktuellt tema. Föreläsningen följs av en 45 minuters öppen frågestund. Du väljer själv om du vill delta aktivt genom att diskutera och ställa frågor eller om du bara vill vara med och lyssna. Om du har önskemål om ett tema som du tycker är relevant får du gärna mejla till bo.norlund@mau.se.

En gång i månaden har vi Tematorsdag speciellt för studenter med svenska som andraspråk.

 • Torsdagar på Zoom
 • Tid: 13.15–15.00

Se programmet och anmäl dig till Tematorsdag

Talböcker och stöd

Om du är student och har en läsnedsättning på grund av till exempel dyslexi, adhd eller synnedsättning, kan du låna din kurslitteratur som talböcker. Det finns också datorprogram som kan hjälpa dig när du läser och skriver.

Verkstad och PrintLab

Som student kan du ha tillgång till verkstaden och PrintLab som ligger i Orkanen, vid Institutionen för konst, kultur och kommunikation. Om det gäller för dig och din utbildning kommer du att få mer information av din programansvarig via Canvas.

Mer om verkstaden och PrintLab