Få stöd i ditt arbete med olika skrivuppgifter och svar på dina frågor om text och språk. Som student kan du också få hjälp av matematiklärare i dina kurser, oavsett vilken utbildning du tillhör. Du som har svenska som andraspråk kan få hjälp att utveckla ditt svenska uttal.

Få hjälp med ditt skrivande

Skrivverkstadens uppgift är inte att rätta grammatik och stavning, men vi kan hjälpa dig att utveckla strategier för hur du kan finslipa dina färdigheter. Målet är att du ska bli bättre på att skriva och klara dina studier bra.

Vill du få hjälp och stöd att skriva på engelska kan du vända dig till The Writing Centre

Vad skrivverkstaden kan hjälpa dig med

 1. Studieteknik
 2. Muntliga presentationer
 3. Skrivprocessens olika stadier
 4. Tolkning av lärares/handledares kommentarer på din text
 5. Meningsbyggnad, grammatik
 6. Struktur (disposition), uppbyggnad av text
 7. Instruktioner till skrivuppgifter
 8. Källhänvisningar i löpande text och referenslista
 9. Argumentation och utveckling av resonemang
 10. Lässtrategier

Boka tid med skrivhandledare

Skrivverkstaden har i nuläget distanshandledning via Zoom. Inför mötet får du ett mejl med en inbjudan till mötet. Du behöver inte ha Zoom installerat i din dator. 

Boka digitalt möte med skrivhandledare eller skrivmentor 

Lär dig mer om skrivande

Tematorsdagar

Tematorsdagarna med skrivverkstaden inleds med en 45 minuter lång föreläsning om ett aktuellt tema. Föreläsningen följs av en 45 minuters öppen frågestund. Du väljer själv om du vill delta aktivt genom att diskutera och ställa frågor eller om du bara vill vara med och lyssna. Om du har önskemål om ett tema som du tycker är relevant, får du gärna mejla till bo.norlund@mau.se.

En gång i månaden har vi tematorsdagar speciellt för studenter med svenska som andraspråk.

 • Torsdagar på Zoom
 • Tid: 13.15–15.00

Se programmet och anmäl dig till tematorsdagar

Stöd i svenskt uttal

På talverkstaden arbetar vi praktiskt med det svenska uttalet. Vi går igenom olika uttalsaspekter som hjälper dig att utveckla ditt svenska uttal.

Träffarna består av korta genomgångar följda av praktisk träning i grupp/individuellt. Talverkstaden startar igen hösten 2023.

Kontakt: Lydia Viktorsson

Verkstad och PrintLab

Som student kan du ha tillgång till verkstaden och PrintLab som ligger i Orkanen, vid Institutionen för konst, kultur och kommunikation. Om det gäller för dig och din utbildning kommer du att få mer information av din programansvarig.

Mer om verkstaden och PrintLab