Här finns information om hur du gör för att ta studieuppehåll, återuppta studier, anmäla studieavbrott, skjuta upp din studiestart eller lämna återbud.

Studieuppehåll

Studieuppehåll innebär att du gör tillfälligt uppehåll i påbörjade studier och har för avsikt att komma tillbaka en senare termin. Om du har särskilda skäl för studieuppehållet som kan styrkas med intyg, kan du beviljas studieuppehåll med garanterad plats på utbildningen. Särskilda skäl för studieuppehåll kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som till exempel vård av barn, eller studentfackligt uppdrag.

Om du inte blir beviljad en garanterad plats kan du ändå ha möjlighet att komma tillbaka till utbildningen, men endast i mån av plats. Kom ihåg att även meddela CSN, om du har studiemedel. 

Återuppta studier efter studieuppehåll

För att återuppta dina studier efter ett studieuppehåll behöver du ansöka om återupptagande av studier. Om inte blanketten för din fakultet finns här kan du kontakta studieadministationen.

Ansökan om återkomst till studier för fakulteten för Lärande och samhälle

Studieavbrott

Om du har bestämt dig för att inte fullfölja studierna på en utbildning som du redan påbörjat, kan du anmäla studieavbrott. Ett studieavbrott innebär att du avbryter studierna och avsäger dig din studieplats. Du måste även meddela CSN, om du har studiemedel. Du kan ha möjlighet att komma tillbaka till utbildningen vid ett senare tillfälle, men endast i mån av plats. Om du planerar att komma tillbaka till utbildningen, bör du i första hand ansöka om studieuppehåll. 

Har du frågor kan du alltid kontakta utbildningens studieadministration eller studie- och karriärvägledare.

Tidigt avbrott på kurs

Om du anmäler studieavbrott på en fristående kurs inom 21 dagar från kursstart räknas avbrottet som tidigt. Detta innebär att du kan ansöka om att bli antagen till kursen igen via Antagning.se. Du kan inte göra tidigt avbrott om det redan finns resultat rapporterade för dig på kursen.

Läs mer och anmäl studieavbrott på Blankettwebben

Uppskjuten studiestart - anstånd

Om du har blivit antagen till en utbildning och har tackat ja på Antagning.se men inte kan påbörja utbildningen den termin som du har blivit antagen till, kan du ansöka om att skjuta upp studiestarten. För att bli beviljad anstånd med studiestart måste du kunna ange särskilda skäl, som ska styrkas med intyg. 

Läs mer och ansök om anstånd med studiestart på Blankettwebben

Antagning till senare del av program

Du kan ansöka om antagning till senare del av ett program som ges vid Malmö universitet om du har genomgått tidigare utbildning som motsvarar delar av programmet. Du kan till exempel ha påbörjat motsvarande utbildning vid ett annat lärosäte. För att bli antagen måste du alltid uppfylla utbildningens grundläggande krav på behörighet och även särskilda behörighetskrav om sådana finns.

Antagning till senare del av sjuksköterskeprogrammet och socionomprogrammet

Det finns inga lediga utbildningsplatser inom sjuksköterskeprogrammet eller socionomprogrammet för höstterminen 2021. Därför kommer det inte antas några studenter till senare delen av programmet.

Läs mer och ansök om antagning till senare del av program på Blankettwebben

Lämna återbud

Har du blivit antagen och tackat ja till en utbildning på Antagning.se, men bestämt dig för att inte påbörja den, kan du lämna återbud via Antagning.se. Om du redan registrerat dig på utbildningen, eller om möjligheten att lämna återbud stängts på Antagning.se, ska du istället kontakta utbildningens studieadministratör. När du lämnar återbud blir din plats tillgänglig för andra sökande. Detta innebär att du inte kan dra tillbaka ett återbud. Du har möjlighet att söka utbildningen igen i framtiden om du lämnar återbud inom tre veckor från studiestart.

Sjukdom under studietiden

Om du får studiemedel från CSN och blir sjuk så att du inte kan studera alls ska du kontakta Försäkringskassan.

Läs mer om vad som gäller på Försäkringskassans webbplats