Här finns information om hur du gör för att ta studieuppehåll, återuppta studier, anmäla studieavbrott, skjuta upp din studiestart, anmäla dig till senare del av program eller lämna återbud.

Studieuppehåll

Studieuppehåll innebär att du gör tillfälligt uppehåll i påbörjade studier och har för avsikt att komma tillbaka en senare termin. Om du har särskilda skäl för studieuppehållet som kan styrkas med intyg, kan du beviljas studieuppehåll med garanterad plats på utbildningen. Särskilda skäl för studieuppehåll kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som till exempel vård av barn, eller studentfackligt uppdrag. Kom ihåg att även meddela CSN, om du har studiemedel. 

Återuppta studier efter studieuppehåll

För att återuppta dina studier efter ett studieuppehåll behöver du ansöka om återupptagande av studier.  Kontakta din studieadministration för instruktioner. Anmälan ska ha kommit till studieadministrationen senast den 15 april inför en hösttermin och senast den 15 oktober inför en vårtermin.

Kontakta studieadministratörer på fakulteterna

Särskild rutin för Fakulteten för lärande och samhälle

Du som har gått en utbildning vid Fakulteten för lärande och samhälle som du vill återuppta ska fylla i blanketten och skicka till studerandeexpeditionen. 

Blankett för ansökan om återkomst till studier på Fakulteten för lärande och samhälle (PDF 38 kB)

Studieavbrott

Om du har bestämt dig för att inte fullfölja studierna på en utbildning som du redan påbörjat, kan du anmäla studieavbrott. Ett studieavbrott innebär att du avbryter studierna och avsäger dig din studieplats. Du måste även meddela CSN, om du har studiemedel. Du kan ha möjlighet att komma tillbaka till utbildningen vid ett senare tillfälle, men endast i mån av plats. Om du planerar att komma tillbaka till utbildningen, bör du i första hand ansöka om studieuppehåll. 

Har du frågor kan du alltid kontakta utbildningens studieadministration eller studie- och karriärvägledare.

Anmälan till studieavbrott behandlas löpande och du blir kontaktad när vi tagit beslut om din anmälan.

Anmäl studieavbrott på Blankettwebben 

Tidigt avbrott på kurs

Om du anmäler studieavbrott på en fristående kurs inom 21 dagar från kursstart räknas avbrottet som tidigt. Detta innebär att du kan ansöka om att bli antagen till kursen igen via Antagning.se. Du kan inte göra tidigt avbrott om det redan finns resultat rapporterade för dig på kursen.

Uppskjuten studiestart – anstånd

Om du har blivit antagen till en utbildning och har tackat ja på Antagning.se men inte kan påbörja utbildningen den termin som du har blivit antagen till, kan du ansöka om att skjuta upp studiestarten. För att bli beviljad anstånd med studiestart måste du kunna ange särskilda skäl, som ska styrkas med intyg. Ansökningar behandlas löpande och du blir kontaktad när vi tagit beslut om din ansökan. 

Ansök om anstånd på Blankettwebben

Antagning till senare del av program

Du kan ansöka om antagning till senare del av ett program som ges vid Malmö universitet om du har genomgått tidigare utbildning som motsvarar delar av programmet. Du kan till exempel ha påbörjat motsvarande utbildning vid ett annat lärosäte. För att bli antagen måste du alltid uppfylla utbildningens grundläggande krav på behörighet och även särskilda behörighetskrav, om sådana finns.

Utbildningar stängda för antagning

Biomedicinska analytikerprogrammet, sjuksköterskeprogrammet, receptarieprogrammet, socionomprogrammet och tandläkarutbildningen har inga lediga utbildningsplatser. Därför kommer det inte att antas några studenter till senare del av dessa program. Detta gäller tills vidare. 

Ansök till senare del på Blankettwebben

Lämna återbud

Har du blivit antagen och tackat ja till en utbildning på Antagning.se, men bestämt dig för att inte påbörja den, kan du lämna återbud via Antagning.se. Om du redan registrerat dig på utbildningen, eller om möjligheten att lämna återbud stängts på Antagning.se, ska du istället kontakta utbildningens studieadministratör. När du lämnar återbud blir din plats tillgänglig för andra sökande. Detta innebär att du inte kan dra tillbaka ett återbud. Du har möjlighet att söka utbildningen igen i framtiden om du lämnar återbud inom tre veckor från studiestart.

Sjukdom under studietiden

Om du får studiemedel från CSN och blir sjuk så att du inte kan studera alls ska du kontakta Försäkringskassan.

Läs mer om vad som gäller på Försäkringskassans webbplats