Är du intresserad av innovation och entreprenörskap och bär på en idé som du vill förverkliga? Få reda på vilket stöd du kan få av Malmö universitet.

Har du en idé som du vill utveckla?

Entreprenörskap är ett begrepp som innefattar många saker. Det kan vara allt ifrån att starta ett företag till en generell inställning om handlingskraft. Ibland likställs denna handlingskraft med kreativitet, att se möjligheter där ingen annan sett dem förut, eller att förbättra något som helt enkelt behöver förbättras för att tiderna förändrats.

På Malmö universitet kan du få stöd i konkreta processer kring:

  • Idéutveckling
  • Finansiering och stipendier
  • Samarbetspartners
  • Prototyping och pretotyping
  • Hur du skyddar din idé

Nyfikenhet är första steget

Du behöver inte ha en idé för att få stöd kring innovation och entreprenörskap på Malmö universitet. Stödet riktar sig även till dig som är nyfiken på entreprenörskap och innovativa projekt eller till dig som undrar vilka program och kurser på Malmö universitet som erbjuder moment i innovations- eller entreprenörskap.

Hur skyddar du din idé?

Vad är egentligen ett patent? Hur får man ett sådant och vad betyder alla symboler som används? Frågorna kring immateriella tillgångar, skydd och rättigheter är många. Vissa idéer bör du hålla hemliga, andra bör du dela med andra för att utveckla och förfina.

Kontakta Joa Falke för stöd

Stipendium från Sten K Johnsons stiftelse

Sten K Johnsons stiftelse delar ut stipendier inom områden som till exempel entreprenörskap, medicin, teknik och utbildning. Storleken på stipendierna är från cirka 15 000 kronor.

Stipendiet kan sökas för konkreta, noggrant definierade projekt med specificerad och tydlig projektplan, ett konkret formulerat mål, tidplan och budget. Ansökningarna bedöms utifrån kriterier såsom nytänkande, samhällsnytta och gränsöverskridande.

Mer om stipendiet och ansökan