Hemtenta är en vanlig examinationsform på universitetet. Du får arbeta med texten på egen hand, ofta över en lite längre tid. Här finns tips på hur du kan arbeta med olika skrivuppgifter och hemtentor i tre steg.

Det finns ingen färdig mall för hur en hemtenta ska skrivas, men läs instruktionen noga, vad det är som ska göras och vad som ska vara med. Ofta funkar det att följa strukturen i frågorna för att få en bra struktur i sina svar.

När du skriver en hemtenta har du tillgång till litteratur och material från kursen. Vanligtvis ingår några olika frågor som ska besvaras med längre svar, där du visar att du har tagit till dig kurslitteraturen och kan använda dina kunskaper. För att vara väl förberedd inför en examination är det viktigt att i förväg vara insatt i litteraturen och att ha deltagit i undervisningen.

Gör skrivuppgiften i tre steg:

1. Läs instruktionen noga

Läs igenom instruktionen noga, helst flera gånger. Ett råd är att printa ut instruktionen på papper och därefter ha den tillgänglig under hela skrivprocessen. Markera olika typer av ord i instruktionen på olika sätt, till exempel med olika färger. Läs och markera:

 • Vad är det som ska göras? Vilka verb ingår?

  Detta är ord som beskriv, definiera, redogör för, jämför, diskutera och problematisera. Stryk gärna under eller markera orden med en särskild färg så att du tydligt ser vilka de är. En del av orden är inte lätta att förstå, men det finns en lista med exempel på verb som kan vara till hjälp. Du kan också fråga läraren eller vända dig till skrivverkstaden för att få hjälp.
 • Vad är det för innehåll som ska vara med?

  Vad är det till exempel som ska beskrivas, redogöras för, jämföras, diskuteras och så vidare? Här kan du använda en annan färg för att urskilja vilket innehåll som ska vara med.
 • Instruktioner om formalia

  Läs igenom anvisningar om typsnitt, radavstånd, storlek, referenssystem, antal ord, datum för inlämning etc. Även om mycket av detta gäller den färdiga texten, är det bra om du har koll på det redan från början.
 • Kriterier

  Finns det kriterier för bedömning? De ger signaler om vad som är viktigt att ha med och tänka på. Läs igenom dem noga.

2. Kom igång

Förhoppningsvis har du redan skrivit lite om vad du redan vet och kan om det som efterfrågas. Nu behöver du fortsätta med att samla innehåll som ska vara med. I början är det inte noga hur det är skrivet eller hur det ser ut. Det är ju inte någon färdig text ännu.

Här är några förslag på hur du kan skapa ramar och komma igång:

 • Kopiera in frågorna i dokumentet du ska skriva i

  Det är bra att ha frågorna där som en hjälp för att hålla koll på vad som ska göras och vad det ska handla om. Om det är flera frågor i en fråga är det bra att dela upp dessa. Det kan bidra till en bra struktur i texten. Glöm sen inte att ta bort frågorna i texten.
 • Samla in stoff som du tänker ska vara med under frågorna

  Börja skriva samman innehållet. Lägg in innehåll från kurslitteraturen, anteckningar från läsning och undervisning som passar in, men också stödord och tankar som du har om det som efterfrågas. Detta gör att du kommer igång och kan arbeta vidare.

3. Innan du lämnar in

 • Har du svarat på frågorna och gjort det som står i instruktionen?

  Läs frågorna igen och jämför med dina svar. Har du hållit dig till det som står i frågorna? Inte lagt till information som inte har med saken att göra? Behöver något relevant läggas till?
 • Gå igenom dina referenser noga

  Följer referenserna i texten det referenssystem som ni ska använda?
 • Har du gått igenom språket?

  Använd datorns stavnings- och grammatikkontroll, men gå också igenom det själv.
 • Följer du formalia?

  Antal ord (eller tecken, eller sidor), typsnitt, storlek, radavstånd och referenssystem.
 • Tänk på att lämna in uppgiften i tid

Om jag fastnar i skrivprocessen?

 • Om du fastnar, skriv någon annanstans i texten

  Prata gärna med någon om ditt skrivande och det du ska skriva om. Det kan göra att det klarnar.
 • Skriv ner tankar, eller spela in dem, när de dyker upp

  Tankar om innehållet kan komma när som helst under skrivprocessen, inte alltid när du sitter vid datorn. Skriv ner dem, eller spela in dem, så fort de dyker upp. Det kan vara viktiga tankefrön som kan vara glömda när du sen sätter dig vid datorn.
 • Innan du avslutar för dagen: Gör en plan

  Var ska du börja nästa gång? Vad ska du jobba vidare med? Skriv gärna ner några punkter. Det gör det lättare att komma igång. Ett bra tips är också att skriva en inledande mening.