Antagen är du när du har skickat in din ansökan till ditt värdlärosäte och de har skickat officiellt beslut till dig på att du är antagen. Håll koll på vad du behöver göra härnäst.

Checklista för utlandsvistelse

Följande gäller för alla länder. 

Antagningsbesked till värdlärosätet

Ditt antagningsbesked får du från ditt värdlärosäte, oftast via mejl eller ibland med posten. Kontrollera att terminsdatum är korrekta. Om det krävs, fyll i alla formulär som efterfrågas och acceptera din plats på skolan. 

När du har fått ditt antagningsbesked från ditt värdlärosäte laddar du upp en kopia i MoveOn-plattformen under "After nomination: Document upload for mobility abroad".

Mejla din fakultetshandläggare när du har laddat upp ditt antagningsbesked och meddela att du har laddat upp dokumentet. Om ditt antagningsbesked inte innehåller start- och slutdatum på din utbytestermin måste du även mejla information om start- och slutdatum till din fakultetshandläggare, t.ex. genom att skicka med en länk till ditt värdlärosätes så kallade "academic calendar" eller länk till webbsida där datumen står.

Ladda upp antagningsbesked till MoveOn-plattformen

Studiemedel/CSN vid utlandsstudier

Ansök om studiemedel för utlandsstudier hos CSN. Sök gärna studiemedel för två terminer även om du bara ska vara borta i en termin.

Utöver studiemedel finns möjlighet att söka extra studielån för t.ex. resa och eventuell försäkring. Hur mycket studiemedel du kan få och regler går att se på CSN:s webbplats.

Mer information om utlandsstudier med studiemedel på CSN:s webbplats

Erasmus+ app

För dig som åker på utbytesstudier inom Erasmus+ finns en app att ladda ner med tips och annat matnyttigt inför din utbytestermin.

Ladda ner appen

Erasmus+ – hållbart resande och förhållningssätt

Europeiska kommissionen har stort fokus på hållbarhet. Vad kan just du göra för att dina utbytesstudier ska vara så hållbara som möjligt?

Universitets- och högskolerådet har sammanställt några tips som du kan ta del av.

Grön hållbarhet inom Erasmus+ hos UHR

Green Erasmus Portal har utvecklats av Erasmus Student Network för att ge studenter information om hur man kan vara hållbar före, under och efter sin Erasmusupplevelse.

Green Erasmus Portal (på engelska)

Erasmus+ stipendium för utbytesstudier

Detaljerad information om Erasmus+ stipendium för utbytesstudier och ansökan skickas via mejl till de studenter som åker på utbyte inom Erasmus+ programmet.

Erasmus+ stipendium för utbytesstudier

I Erasmus+ Student Charter anges dina rättigheter och skyldigheter och vad du kan förvänta dig av din sändande och mottagande organisation i varje etapp av ditt utbyte inom Erasmus+.

Erasmus+ Student Charter

 

Försäkring

Under förutsättning att du är registrerad för utbytesstudier i studiesystemet Ladok, är du försäkrad via Kammarkollegiets Student UT-försäkring under din studietid. Ditt försäkringsintyg kommer att skickas till den mejladress som du angav när du gjorde din ansökan för utbytesstudier.

Försäkringen gäller under den tid som du befinner dig i värdlandet. Läs noggrant igenom försäkringsvillkoren innan avresa. 

Notera särskilt att: 

  • Student UT inte gäller vid distansstudier, du måste vara på plats i värdlandet för att försäkringen ska gälla. Om du studerar på distans från Malmö eller annan ort behöver du själv se till att teckna en egen försäkring. 
  • Försäkringen gäller inte om du under tiden för ditt utbyte reser utanför värdlandet. Undantaget är studieresor med handledare där kammarkollegiet meddelats innan studieresans genomförande.
  • Försäkringen Student UT gäller inte i länder dit UD avråder från alla resor. Om UD avråder från alla resor till ett specifikt område i ett land, gäller inte försäkringen i den delen av landet. Avrådan från UD ska ha funnits på utresedagen för att försäkringen inte ska gälla. Om den försäkrade har påbörjat utresan innan avrådan, är försäkringen giltig under en övergångsperiod (max 30 dagar). Under denna period förväntas den resande återvända till Sverige. Om den försäkrades hemvist är i ett annat land än Sverige kan försäkringen ersätta resa dit. Du kan läsa mer om vad en reseavrådan innebär på UDs hemsida.
  • Om utbildningslandet är det land där du har din hemvist gäller endast moment 2.1 Personskadeskydd samt 2.5 Ansvarsskydd. Om du är medborgare i utbildningslandet eller har bott där tidigare ber vi dig höra av dig till Kammarkollegiet för att få mer information om vad som gäller just dig.

Om något händer under tiden som du är borta anmäler du detta genom att göra en skadeanmälan. Information om skadeanmälan finner du på Kammarkollegiets webbsida.

Mer information om försäkringen Student-UT på Kammarkollegiets webbsida

Kick-off

Varje höst- och vårterminen anordnas en kick-off för studenter som är på väg att åka på utbytesstudier. På mötet får du information som underlättar dina förberedelser. Över en fika får du också prata med andra studenter som ska åka iväg.

Learning Agreement

Se till att få ditt learning agreement påskrivet av kurs-/programansvarig vid Malmö universitet innan avresa. Det ska även signeras av ditt värdlärosäte. Du måste få dina kurser och eventuella byten av kurser godkända för att få tillgodoräkna dig dina resultat när du har kommit hem.

Kom ihåg att det är ditt ansvar som student att se till att du läser motsvarande 30 högskolepoäng under ditt utbyte och att poängantalen i ditt learning agreement är korrekt. 

När ditt learning agreement är komplett med all information och alla signaturer, ska du ladda upp en kopia i MoveON-plattformen under "AFTER NOMINATION: Document upload for mobility abroad". Mejla din fakultetshandläggare när du har laddat upp ditt learning agreement och meddela att du har laddat upp det kompletta dokumentet. Avvakta med att ladda upp ditt learning agreement i MoveON-plattformen tills det är helt komplett.

Ladda upp learning agreement i MoveOn-plattformen

Utbytesstudier utanför Europa, inom Nordplus eller Linnaeus-Palme

Du som åker på utbytesstudier utanför Europa, inom Nordplus eller Linnaeus-Palme använder det generella learning agreement nedan.

Learning Agreement (pdf, på engelska)

Utbytesstudier inom Erasmus+ (detta gäller för utbytesstudenter från vårterminen 2023)

Studenter som åker på utbytesstudier inom Erasmus+ måste skapa ett digitalt Erasmus+ learning agreement. Du kommer att göra ditt learning agreement i MoveON och du får ett mejl med detaljerade instruktioner från Malmö universitet när ditt learning agreement är redo för dig att färdigställa.

Du ska inte ladda upp detta learning agreement i MoveON. Då du gör det digitalt hamnar det automatiskt i MoveON.

Ladok-registrering

För att du ska vara försäkrad via universitetet samt få studiemedel krävs att du är antagen till utlandsstudier i Ladok. Din fakultetshandläggare antar och registrerar dig till utbytesstudier i Ladok om du har laddat upp ditt antagningsbesked till värdlärosätet i MoveON och meddelat din fakultetshandläggare att du har laddat upp dokumentet i MoveON.

Antagningsbesked till värdlärosätet hittar du mer information om högst upp i den här checklistan. 

Ladok för studenter

Mall för referensbrev

Ibland behöver du skicka med ett referensbrev till din ansökan om utbytesstudier till värdlärosätet. Du kan använda någon av nedanstående mallar.

Akademisk referens (pdf)

Icke-akademisk referens (pdf)

Vaccinationer

Ta i god tid reda på om du behöver någon vaccination till just det land som du ska åka.

Se 1177 Vårdguiden för mer information om vaccinationer 

Visum/uppehållstillstånd för studier

  • Ska du studera utanför EU: Sök i god tid!
  • Är du EU medborgare och ska läsa inom EU: EU/EES medborgare behöver ansöka om uppehållstillstånd endast om de saknar uppehållsrätt. Om du jobbar, pluggar eller har egen försörjning har du automatiskt uppehållsrätt.