Som student kan du ha funderingar kring din nuvarande utbildning och dina framtida karriärvägar. Få studievägledning och stöd i dina karriärval från våra studie- och karriärvägledare. Vem du ska vända dig till beror på vilken fakultet du studerar på.

Vad en studie- och karriärvägledare hjälper dig med

Det finns en rad olika frågor och områden där en studie- och karriärvägledare kan stötta och ge vägledning.

 • Har jag valt rätt utbildning?
 • Hur kan jag tänka när jag ska välja en kurs vid valbar termin?
 • Vilka kompetenser och styrkor har jag?
 • Hur ser arbetsmarknaden ut för mig efter examen?

Hitta rätt studie- och karriärvägledare

Vid universitetets fem fakulteter finns specialiserade studie- och karriärvägledare. De är kunniga inom just sitt utbildningsområde och kan ge dig information och vägledning om det egna områdets program och kurser.

Studie- och karriärvägledning för utbildningar inom bland annat lärarutbildningarna, idrottsvetenskap samt studie- och yrkesvägledarutbildningarna. Under ansökningstider, före den 15 april och före den 15 oktober, är vi hårt belastade. Kontakta oss därför i god tid.

Kontakta oss via telefon 

Telefonnummer: 040-665 70 75

Våra telefontider:

 • måndag och onsdag kl. 10.00–12.00 
 • torsdagar kl. 14.00–16.00

Drop in via Zoom på tisdagar

Vi erbjuder studievägledning digitalt via zoom på tisdagar kl. 14.00–15.00.

Drop-in online via Zoom

Enskilt samtal

Om du vill träffa en studie- och karriärvägledare för enskilt samtal är det lättast om du bokar via telefon. Förbered dig gärna inför ett vägledningssamtal. För att se vem du ska vända dig till se kontaktpersoner. 

Kontakta oss via mejl

lsvagledning@mau.se

Studie- och karriärvägledare

Frågor gällande följande utbildningar:

 • Ämneslärarutbildningen
 • Yrkeslärarutbildningen
 • KPU (kompletterande pedagogisk utbildning)
 • Lärarlyftet
 • Magister- och masterutbildningar
 • Fristående kurser

Kontakta studie- och karriärvägledare: Nichlas Eklund

Frågor gällande följande utbildningar:

 • Förskollärarutbildningen
 • Grundlärarutbildningen
 • Specialpedagogprogrammet
 • Speciallärarprogrammet
 • Lärarlyftet
 • Magister- och masterutbildningar
 • Fristående kurser

Kontakta studie- och karriärvägledare: Maria Palm

 Frågor gällande följande utbildningar:

 • Idrottsvetenskapligt program
 • Studie-och yrkesvägledarutbildningen
 • Magister- och masterutbildningar
 • Fristående kurser

Kontakta studie- och karriärvägledare: Freja Heu

Studie- och karriärvägledning på Hälsa och samhälle

Carina Grujic är ansvarig för

 • Socionomprogrammet
 • Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet
 • Socialpsykiatri
 • Masterprogrammet i socialt arbete
 • Masterprogrammet i sexologi
 • Fristående kurser i socialt arbete, handikapp- och rehabiliteringsvetenskap, juridik

Kontaktuppgifter

För frågor/vägledning/bokning av samtal om program/kurser inom socialt arbete.

E-post: hsvagledning@mau.se

Telefontid: Måndag och onsdag kl. 8.30–9.30, telefon 040-665 77 97.

Besöksadress: Carina Grujic, Rum 5:548, hiss 3/5a, våning 5, Gäddan 8, Citadellvägen 7.

Jina Jaxwall är ansvarig för

 • Biomedicinska analytikerprogrammet
 • Biomedical surface science, master’s programme
 • Kriminologiprogrammet
 • Criminology master’s programme
 • Sjuksköterskeprogrammet
 • Specialistsjuksköterskeprogrammen
 • Masterprogrammet i omvårdnad
 • Fristående kurser i omvårdnad, kriminologi och biomedicinsk laboratorievetenskap

Kontaktuppgifter

För frågor/vägledning om program/kurser inom vårdvetenskap, kriminologi och biomedicinsk laboratorievetenskap.

E-post: hsvagledning@mau.se

Telefontid: Tisdag och torsdag kl. 08.30–09.30, telefon 040-665 77 97.

Joakim Cao är ansvarig för

 • Polisprogrammet

Kontaktuppgifter

E-post: joakim.cao@mau.se
Telefon: 040-665 79 35

För att boka samtal kontakta oss genom någon av ovanstående kontaktvägar. Tänk på att vid terminsstart och innan 15 april och 15 oktober har vi högt tryck, kontakta oss därför i god tid. 

Studie- och karriärvägledning på Kultur och samhälle

Studie- och karriärväglednig för utbildningar inom bland annat globala politiska studier, urbana studier, kultur och kommunikation.

Kontakta din studie- och karriärvägledare via mejl 

Skicka ett mejl med ditt ärende och ditt telefonnummer till studie- och karriärvägledaren vid din institution, så hör hen av sig. Vid behov bokar vi in ett möte, på plats eller per telefon. Välkommen!

Institutionen för urbana studier (US)

Utbildningar inom fastighetsvetenskap, byggd miljö, ekonomi, miljövetenskap, transport management samt ledarskap och organisation
Kontakta studie- och karriärvägledare: Ola Püschel 

Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

Utbildningar inom kultur, media och kommunikation, engelska samt design
Kontakta studie- och karriärvägledare: Viktoria Brännström

Institutionen för globala politiska studier (GPS)

Utbildningar i freds- och konfliktvetenskap, genusvetenskap, mänskliga rättigheter, statsvetenskap, europastudier, internationell migration och etniska relationer etc.
Studie- och karriärvägledare: Malin Bang Bettini och Erik Nilsson.

Kontakta: gpsvagledning@mau.se 

Vi erbjuder studievägledning digitalt via zoom varje torsdag klockan 13-15. 

Årets sista drop-in är den 16 december. Nästa drop-in därefter är den 13 januari. Välkomna.

Drop-in online via zoom

Studie- och karriärvägledning på Teknik och samhälle

Studie- och karriärvägledning för naturvetenskapligt/tekniskt basår, högskoleingenjörsutbildningar samt utbildningar inom datavetenskap, medieteknik och tillämpad matematik.

Kontakta TSstudent@mau.se

Studie- och karriärvägledare 

Joakim Cao och Dorota Gorna

 

Studie- och karriärvägledning på Odontologiska fakulteten

Studie- och karriärvägledning för dig som läser till tandläkare och tandtekniker.

Studie- och karriärvägledare

Erik Nilsson
Mejl: erik.nilsson@mau.se

Skicka ett mejl med ditt ärende så kontaktar studie- och karriärvägledaren dig. Vid behov bokar vi in ett möte, på plats, digitalt via Zoom eller per telefon. Välkommen!

För allmänna frågor

Du är välkommen till den centrala studie- och karriärvägledningen om du har allmänna frågor om studier och yrken och funderar på om du till exempel är behörig. 

Kontakta den centrala studie- och karriärvägledningen