Näktergalen skapar möjligheter för studenter och skolbarn att mötas, ta del av varandras berättelser, utvecklas tillsammans och lära känna varandra, sig själva och sin omvärld. Bli mentor i Näktergalens mentorsprogram.

Bli mentor i Näktergalens mentorsverksamhet

Som mentor kommer du att  matchas med ett barn som är i åldern 8–12 år. Under perioden oktober till maj förväntas du att träffa ditt mentorsbarn en gång i veckan cirka 2–3 timmar åt gången. Ni bestämmer själva vad ni vill göra tillsammans. Näktergalen bjuder även på några gemensamma aktiviteter.

Ansök om att bli mentor i Näktergalen

Vad det innebär att vara mentor

Sedan starten 1997 har närmare 4000 barn och mentorer deltagit i Näktergalen och flera av våra mentorer har själva haft mentor som barn. Som mentor får du:

  • 3000 kronor (för hela perioden)
  • ett arbetsintyg
  • utbildning och handledning.

Kontakta Näktergalen mentorsverksamhet

naktergalen@mau.se