Som student eller forskarstuderande kan du få hjälp från universitetet om du har en funktionsnedsättning. Enligt diskrimineringslagstiftningen kan du ha rätt till stöd om du har varaktiga fysiska, neuropsykiatriska eller andra begränsningar av funktionsförmågan. Som student ska du kunna studera på lika villkor i en bra studiemiljö även om du har en funktionsnedsättning.

Riktlinjer för pedagogiskt stöd med anledning av corona

Pedagogiskt stöd på distans - med anledning av coronaviruset

Möten med samordnare och mentorsamordnare sker via zoom eller telefon tills vidare. 

Vid frågor, mejla den du tidigare varit i kontakt med.

Vänligen uppge ditt telefonnummer i mejlet om du vill bli uppringd. 
Det går också bra att mejla till pedstod@mau.se.

Så ansöker du om stöd

Efter att du har fått ditt slutgiltiga antagningsbesked kan du göra en ansökan via NAIS (Nationellt administrations- och informationssystem). I din ansökan beskriver du din funktionsnedsättning och hur den påverkar dina studier. Första gången du ansöker bifogar du även ett intyg som styrker din funktionsnedsättning. Med varaktig funktionsnedsättning menas en varaktighet på minst 6 månader.

För att få rätt till stöd måste du

 • vara antagen till en kurs eller ett program vid universitetet
 • ha ett dokument som intygar din varaktiga funktionsnedsättning
 • ansöka om stöd

Du behöver ett intyg 

Intyget ska styrka din funktionsnedsättning och vara utfärdat av legitimerad sjukvårdspersonal som exempelvis läkare, psykolog, audionom eller giltig dyslexiutredare. Har du inte gjort någon utredning kan du vända dig till 1177 för att få mer information om vem du ska vända dig till. Intyget ska ange:

 • intygsgivarens namn och tjänsteställe
 • datum för utredningen eller sjukvårdskontakten
 • hur länge du har haft funktionsnedsättningen eller sjukvårdskontakt på grund av dina besvär
 • hur länge funktionsnedsättningen förväntas bestå
 • hur funktionsnedsättningen påverkar dig

Ansök via databasen NAIS

Vad händer sedan?

 • När din ansökan har behandlats blir du kontaktad av någon av oss som arbetar med pedagogiskt stöd.
 • Efter samtal med en specialpedagog eller samordnare får du ett NAIS-beslut där ditt stöd beskrivs.
 • NAIS-beslutet visar du sedan upp för berörda lärare eller examinatorer. 

Stöd i studierna

De vanligaste stöden i samband med studierna är:

Anteckningsstöd

I första hand frågar du själv en kurskamrat om hen vill vara anteckningsstöd.

 • Skriv till petter.rasmusson@mau.se när du funnit någon som vill anteckna.
 • Meddela personens namn och e-postadress.
 • Därefter får du och anteckningsstödet information om hur ni går vidare.

Lärare på din utbildning kan också hjälpa till genom att informera kursdeltagarna om uppdraget som anteckningsstöd.

Extra handledning

Kan exempelvis innebära att du får extra handledning i samband med praktik eller uppsatsarbete, eller förtydliganden när det gäller andra studieuppgifter.

Föreläsningsmaterial i förväg

För att ge dig bättre förutsättningar att kunna ta del av presentationer i undervisningen kan lärare se till att du får ta del av föreläsningsmaterialet i förväg. Prata med aktuell lärare för att få det här stödet.

Ledsagare

Ledsagaren hjälper dig med förflyttning och att hitta rätt på universitetet.

Ljud- och bildupptagning vid föreläsningar

Du som har fått beslut om stöd för funktionsnedsättning har rätt att göra ljud- och bildupptagning vid föreläsningar. 

Mentor

I vissa fall kan du få hjälp av en mentor för att till exempel planera och strukturera dina studier. Det är studentens behov som är avgörande för hur stödet utformas.

Drop-in för dig som är beviljad mentor

Mentors drop-in på zoom vänder sig till dig som blivit beviljad mentor av samordnare, men ännu inte fått en mentor. Vänd dig till oss med kortare frågor för att få hjälp med att skapa struktur, planera och prioritera dina studier samt att bolla tankar och idéer så att vi kan vägleda och guida dig till vidare stöd. 

Tid

Onsdagar kl. 10–12 med start den 29 september och slut den 27 oktober

Plats

Anslut till zoom via länken. Du kommer först till ett väntrum (waiting room). Där kan du få vänta i kö om mentorn redan är upptagen med någon annan student. När det är din tur kommer mentorn att släppa in dig i mötesrummet. Om det finns studenter i kö efter dig kommer din tid med mentorn att begränsas till 15 minuter. 

Länk till zoom-mötet

 

Stödprogram, talsyntes och talböcker

Studierna kan också underlättas av olika stödprogram, till exempel talsyntesprogram som läser upp texten i word-dokument och webbsidor, eller rättstavningsprogram. Alla studenter på universitetet, inte bara de som beviljats pedagogiskt stöd, kan kostnadsfritt ladda ner stödprogram på sin privata dator. Dessutom kan studenter med läsnedsättning vända sig till biblioteket för att få tillgång till talböcker.

Stöd vid tentamen

Samordnaren eller specialpedagogen kan rekommendera stöd även i samband med tentamen. Vanliga stödåtgärder är tillgång till tentamensdator, längre skrivtid, och möjligheten att tentera i mindre grupp.

Här kan du anmäla pedagogiskt stöd vid tentamen

Tekniska hjälpmedel

Pedagogiskt stöd lånar i mån av tillgång ut diktafoner, läspennor och så kallade smartpennor.

Vägledning för blivande studenter

Kontakta pedstod@mau.se om du är osäker på ditt studieval- eller yrkesval. Vid behov kan vägledningssamtal och rundvandring ordnas.

 

Anpassningar vid verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Anpassningar och stöd vid VFU hanteras olika beroende på vilken utbildning eller fakultet du tillhör. Ta alltid kontakt med din institution för att ta reda på vad som gäller just för dig.

Är du förskole- och lärarstudent ska du alltid använda VFU-portföljen för att göra en ansökan om stöd och anpassning under din VFU-kurs. 

Läs mer om anpassningar för förskole- och lärarstudenter

Alla studenter har lika tillgång och möjlighet till deltagande i internationella möjligheter oavsett om man har en funktionsvariation eller inte. Detta kan inkludera att göra en utbytestermin, att göra praktik utomlands eller att skriva sin uppsats utomlands. På partneruniversitetet får studenter likvärdigt pedagogiskt stöd och det finns också extra stöd i att skriva ansökan. Inom en del utbytesprogram finns även möjlighet att ansöka om extra stipendiemedel om du reser utomlands och har en varaktig funktionsnedsättning.

Läs mer om internationella möjligheter

Om du vill ha mer information eller har frågor kring pedagogiskt stöd och internationella möjligheter är du välkommen att kontakta Pedagogiskt stöd via mejl pedstod@mau.se, eller International Office.

Behov av andra anpassningar

Om du har en grav synnedsättning, behöver teckenspråkstolk, transkribering eller om lokalerna behöver anpassas, kontakta Pedagogiskt stöd redan i samband med att du ansöker till en utbildning. Annars räcker det att du ansöker om stöd när du har antagits och tackat ja till utbildningen.

Informationsdag 10 januari 2022

Den 10 januari kl 9.30 -15.30 anordnas en informationsdag för dig som vill bekanta dig med universitetet innan terminsstart. Informationsdagen sker via Zoom och medverkar gör bland annat vi på Pedagogiskt stöd, Biblioteket, Tentamensadministrationen och en studentmedarbetare. Du får gärna bjuda med någon anhörig eller stödperson om du vill på mötet. Anmäl dig senast 4 januari genom att skicka ett mejl med ditt namn och vilken kurs eller program du ska läsa. Skriv "anmälan till informationsdagen" i ämnesraden.  Anmäl dig till Helene Setterberg.

Länken till zoom mötet skickas i ett separat mejl till dig 5 januari. Du behöver inte ha zoom nedladdat på din dator.

Varmt välkommen!

Kontakta Pedagogiskt stöd


Entréplan Studentcentrum, Neptuniplan 7
pedstod@mau.se
Chatt inställd tillsvidare.

Bli stödperson 

Som stödperson till en student med funktionsnedsättning har du en mycket viktig roll. En stödperson kan arbeta som anteckningsstöd, ledsagare, mentor eller studieassistent. Som mentor stödjer du en student till att att lyckas bättre med sina studier, samtidigt som du lär dig mycket själv.

Individuella behov styr upplägget

Beroende på vilka svårigheter medstudenten har anpassas din roll som mentor. Ofta handlar det om att hjälpa till med planering och struktur av studierna, genomgång av uppgifter och diskussion om vad som förväntas av studenten i sina studier.

Så ansöker du

Skicka ett mail och berätta lite om dig själv och varför du skulle vilja arbeta som mentor. Har du ett CV får du gärna bifoga det också. Vi kommer sedan kontakta dig för ett möte.

Ansök om att bli mentor via mejl till mentorsamordnare@mau.se

Du får lön för ditt arbete

Du får lön för ditt arbete som mentor och du behöver lägga ungefär en timme i veckan på mentorskapet. Förutom att du lär dig mycket själv, är det också en merit för framtiden. Vi erbjuder regelbundet utbildningar som ger ersättning och ett intyg.

Löneinformation till dig som är stödperson

Universitetets löner betalas ut via Danske Bank. Är du ny löntagare måste du först registrera dig hos Danske bank. 

Så anmäler du konto för löneutbetalning

Registrering

Du registrerar dig som timanställd genom att fylla i registreringsblanketten nedan.

Tidrapportering

Dina arbetstimmar rapporteras i en databas som heter Primula. Om du är mentor skapar du en rapport per student, och anger i rutan för fritext vilken student rapporten avser. Är du anteckningsstöd och antecknar åt flera studenter räcker det att skapa en rapport. Du loggar in i Primula med ditt dator-id och lösenord.

Se lathund för hur du rapporterar dina timmar

Inloggning från universitetets lokaler

Logga in i Primula webb

Inloggning från annan plats utanför universitetets lokaler

vpn.mau.se

 1. Logga in via länken ovan med ditt dator-id och lösenord.
 2. Klicka på jordgloben.
 3. Välj Malmö universitet.
 4. Logga in på nytt med ditt användarnamn och lösenord.

 

Synpunkter och klagomål

Synpunkter på och klagomål angående verksamheten skickas till Malin Alfredsson