För att få rätt till stöd måste du

 • vara antagen till en kurs eller ett program vid universitetet
 • ha ett dokument som intygar din funktionsnedsättning
 • ansöka om stöd.

Så ansöker du om stöd

Efter att du har fått ditt slutgiltiga antagningsbesked kan du göra en ansökan via den nationella databasen NAIS. I din ansökan beskriver du din funktionsnedsättning och hur den påverkar dina studier. Första gången du ansöker bifogar du även ett intyg som styrker din funktionsnedsättning.

Du behöver ett intyg 

Intyget ska styrka din funktionsnedsättning och vara utfärdat av legitimerad sjukvårdspersonal som exempelvis läkare, psykolog, audionom eller giltig dyslexiutredare. Har du inte gjort någon utredning kan du vända dig till 1177 för att få mer information om vem du ska vända dig till. Intyget ska ange:

 • intygsgivarens namn och tjänsteställe
 • datum för utredningen eller sjukvårdskontakten
 • hur länge du har haft funktionsnedsättningen eller sjukvårdskontakt på grund av dina besvär
 • hur länge funktionsnedsättningen förväntas bestå
 • hur funktionsnedsättningen påverkar dig.

Ansök via databasen NAIS

Vad händer sedan?

 • När din ansökan har behandlats blir du kontaktad av någon av oss som arbetar med pedagogiskt stöd.
 • Efter samtal med en specialpedagog eller samordnare får du ett beslut där ditt stöd beskrivs.
 • Beslutet visar du sedan upp för berörda lärare eller examinatorer. 

Stöd i studierna

De vanligaste stöden i samband med studierna är:

Anteckningsstöd

I första hand frågar du själv en kurskamrat om hen vill vara anteckningsstöd.

 • Skriv till pedstod@mau.se när du funnit någon som vill anteckna.
 • Meddela dem personens namn och e-postadress.
 • Därefter får du och anteckningsstödet information om hur ni går vidare.

Lärare på din utbildning kan också hjälpa till genom att informera kursdeltagarna om uppdraget som anteckningsstöd.

Extra handledning

Kan exempelvis innebära att du får extra handledning i samband med praktik eller uppsatsarbete, eller förtydliganden när det gäller andra studieuppgifter.

Föreläsningsmaterial i förväg

För att ge dig bättre förutsättningar att kunna ta del av presentationer i undervisningen kan lärare se till att du får ta del av föreläsningsmaterialet i förväg. Prata med aktuell lärare för att få det här stödet.

Ledsagare

Ledsagaren hjälper dig med förflyttning och att hitta rätt på universitetet.

Ljud- och bildupptagning vid föreläsningar

Du som har fått beslut om stöd för funktionsnedsättning har rätt att göra ljud- och bildupptagning vid föreläsningar. 

Mentor

I vissa fall kan du få hjälp av en mentor för att till exempel planera och strukturera dina studier. Det är studentens behov som är avgörande för hur stödet utformas.

Stödprogram, talsyntes och talböcker

Studierna kan också underlättas av olika stödprogram, till exempel talsyntesprogram som läser upp texten i word-dokument och webbsidor, eller rättstavningsprogram. Alla studenter på universitetet, inte bara de som beviljats pedagogiskt stöd, kan kostnadsfritt ladda ner stödprogram på sin privata dator. Dessutom kan studenter med läsnedsättning vända sig till biblioteket för att få tillgång till talböcker.

Stöd vid tentamen

Samordnaren eller specialpedagogen kan rekommendera stöd även i samband med tentamen. Vanliga stödåtgärder är tillgång till tentamensdator, längre skrivtid, och möjligheten att tentera i mindre grupp.

Här kan du anmäla pedagogiskt stöd vid tentamen

Tekniska hjälpmedel

Pedagogiskt stöd lånar i mån av tillgång ut diktafoner, läspennor och så kallade smartpennor.

Vägledning för blivande studenter

Kontakta pedstod@mau.se om du är osäker på ditt studieval- eller yrkesval. Vid behov kan vägledningssamtal och rundvandring ordnas.

 

Behov av andra anpassningar

Om du har en grav synnedsättning, behöver teckenspråkstolk, transkribering eller om lokalerna behöver anpassas, kontakta Pedagogiskt stöd redan i samband med att du ansöker till en utbildning. Annars räcker det att du ansöker om stöd när du har antagits och tackat ja till utbildningen.

Kontakta Pedagogiskt stöd


geo position Entréplan Studentcentrum, Neptuniplan 7
email icon pedstod@mau.se
time Drop in - måndagar kl. 14.00-16.00 med start den 13/1 2020. Anmäl dig i receptionen på Studentcentrum. Drop in är inställd måndagen den 3 februari, 16 mars, 6 april, 27 april samt 8 juni.

Drop in för mentorer


time Fredagar kl. 10.30-12.30 med start den 6/9-2019. Anmäl dig i receptionen på Studentcentrum. Observera att ingen drop in hålles den 1/11 och 8/11.

Informationsdag


location Informationsdag inför vårterminen kommer att hållas den 14 januari 2020 kl. 12.30 -16.30. Vi träffas på Orkanen i sal C528 (biblioteket på översta våningen). Anmälan görs senast den 9 januari till pedstod@mau.se. Vid anmälan uppger du vänligen namn, vilken utbildning du ska gå, och eventuella allergier eftersom vi bjuder på fika. Du får gärna ta med en anhörig, som då också anmäls.

Bli mentor eller stödperson 

Som stödperson till en student med funktionsnedsättning har du en mycket viktig roll. En stödperson kan arbeta som anteckningsstöd, ledsagare, mentor eller studieassistent. Som mentor stödjer du en student till att att lyckas bättre med sina studier, samtidigt som du lär dig mycket själv. 

Individuella behov styr upplägget

Beroende på vilka svårigheter medstudenten har anpassas din roll som mentor. Ofta handlar det om att hjälpa till med planering och struktur av studierna, genomgång av uppgifter och diskussion om vad som förväntas av studenten i sina studier.

Så ansöker du

Skicka ett mail och berätta lite om dig själv och varför du skulle vilja arbeta som mentor. Har du ett CV får du gärna bifoga det också. Vi kommer sedan kontakta dig för ett möte.

Ansök om att bli mentor via mejl till pedstod@mau.se

Du får lön för ditt arbete

Du får lön för ditt arbete som mentor och du behöver lägga ungefär en timme i veckan på mentorskapet. Förutom att du lär dig mycket själv, är det också en merit för framtiden. Vi erbjuder regelbundet utbildningar som ger ersättning och ett intyg.

Löneinformation till dig som är mentor eller stödperson

Universitetets löner betalas ut via Danske Bank. Är du ny löntagare måste du först registrera dig hos Danske bank. 

Så anmäler du konto för löneutbetalning

Tidsrapportering 

Synpunkter och klagomål

Synpunkter på och klagomål angående verksamheten skickas till Katarina Fjellström