Som student eller forskarstuderande kan du få hjälp från universitetet om du har en funktionsnedsättning. Enligt diskrimineringslagstiftningen kan du ha rätt till stöd om du har varaktiga fysiska, neuropsykiatriska eller andra begränsningar av funktionsförmågan. Som student ska du kunna studera på lika villkor i en bra studiemiljö även om du har en funktionsnedsättning.

Riktlinjer för pedagogiskt stöd med anledning av corona

Pedagogiskt stöd på distans - med anledning av coronaviruset

I enlighet med rektorns riktlinjer kommer personalen på Pedagogiskt stöd att arbeta på distans tills vidare. Vi erbjuder därför inte några fysiska möten på Studentcentrum.

Vid frågor, mejla den du tidigare varit i kontakt med.

Vänligen uppge ditt telefonnummer i mejlet om du vill bli uppringd. 
Det går också bra att skriva till pedstod@mau.se.

Du kan chatta med oss här varje vardag mellan 11.00-12.30. 

Workshops, drop-in, mentorsträffar ställs in eller sker på distans

 • All drop in-verksamhet kopplad till Pedagogiskt stöd ställs in tills vidare. Använd gärna chatten istället. 
 • Mentorsträffar sker på distans, det vill säga med hjälp av till exempel Skype, Zoom, e-post eller liknande. För kortare frågor kopplade till mentorsverksamheten går det bra att använda chatten.

För dig som stödperson

Det går bra att som anteckningsstöd rapportera tid för anteckningar som förs under distansföreläsningar. Det gäller både livesända och inspelade föreläsningar. Om det inte finns något schema på Kronox för dessa föreläsningar kan du som ersättning skicka aviseringarna av dem på Canvas. Be den eller de du antecknar åt att skicka ett godkännande per mejl, och vidarebefordra detta godkännande till Petter Rasmusson tillsammans med rapport och schema.

Eftersom receptionen på Studentcentrum håller stängt skickas tidrapporter från stödpersoner antingen via mejl i form av PDF-filer, eller som pappersdokument med vanlig post:

Petter Rasmusson
Malmö universitet
Gemensamt verksamhetsstöd
205 06 Malmö

För att få rätt till stöd måste du

 • vara antagen till en kurs eller ett program vid universitetet
 • ha ett dokument som intygar din varaktiga funktionsnedsättning
 • ansöka om stöd

Så ansöker du om stöd

Efter att du har fått ditt slutgiltiga antagningsbesked kan du göra en ansökan via NAIS (Nationellt administrations- och informationssystem). I din ansökan beskriver du din funktionsnedsättning och hur den påverkar dina studier. Första gången du ansöker bifogar du även ett intyg som styrker din funktionsnedsättning. Med varaktig funktionsnedsättning menas en varaktighet på minst 6 månader.

Du behöver ett intyg 

Intyget ska styrka din funktionsnedsättning och vara utfärdat av legitimerad sjukvårdspersonal som exempelvis läkare, psykolog, audionom eller giltig dyslexiutredare. Har du inte gjort någon utredning kan du vända dig till 1177 för att få mer information om vem du ska vända dig till. Intyget ska ange:

 • intygsgivarens namn och tjänsteställe
 • datum för utredningen eller sjukvårdskontakten
 • hur länge du har haft funktionsnedsättningen eller sjukvårdskontakt på grund av dina besvär
 • hur länge funktionsnedsättningen förväntas bestå
 • hur funktionsnedsättningen påverkar dig

Ansök via databasen NAIS

Vad händer sedan?

 • När din ansökan har behandlats blir du kontaktad av någon av oss som arbetar med pedagogiskt stöd.
 • Efter samtal med en specialpedagog eller samordnare får du ett NAIS-beslut där ditt stöd beskrivs.
 • NAIS-beslutet visar du sedan upp för berörda lärare eller examinatorer. 

Stöd i studierna

De vanligaste stöden i samband med studierna är:

Anteckningsstöd

I första hand frågar du själv en kurskamrat om hen vill vara anteckningsstöd.

 • Skriv till petter.rasmusson@mau.se när du funnit någon som vill anteckna.
 • Meddela personens namn och e-postadress.
 • Därefter får du och anteckningsstödet information om hur ni går vidare.

Lärare på din utbildning kan också hjälpa till genom att informera kursdeltagarna om uppdraget som anteckningsstöd.

Extra handledning

Kan exempelvis innebära att du får extra handledning i samband med praktik eller uppsatsarbete, eller förtydliganden när det gäller andra studieuppgifter.

Föreläsningsmaterial i förväg

För att ge dig bättre förutsättningar att kunna ta del av presentationer i undervisningen kan lärare se till att du får ta del av föreläsningsmaterialet i förväg. Prata med aktuell lärare för att få det här stödet.

Ledsagare

Ledsagaren hjälper dig med förflyttning och att hitta rätt på universitetet.

Ljud- och bildupptagning vid föreläsningar

Du som har fått beslut om stöd för funktionsnedsättning har rätt att göra ljud- och bildupptagning vid föreläsningar. 

Mentor

I vissa fall kan du få hjälp av en mentor för att till exempel planera och strukturera dina studier. Det är studentens behov som är avgörande för hur stödet utformas.

Stödprogram, talsyntes och talböcker

Studierna kan också underlättas av olika stödprogram, till exempel talsyntesprogram som läser upp texten i word-dokument och webbsidor, eller rättstavningsprogram. Alla studenter på universitetet, inte bara de som beviljats pedagogiskt stöd, kan kostnadsfritt ladda ner stödprogram på sin privata dator. Dessutom kan studenter med läsnedsättning vända sig till biblioteket för att få tillgång till talböcker.

Stöd vid tentamen

Samordnaren eller specialpedagogen kan rekommendera stöd även i samband med tentamen. Vanliga stödåtgärder är tillgång till tentamensdator, längre skrivtid, och möjligheten att tentera i mindre grupp.

Här kan du anmäla pedagogiskt stöd vid tentamen

Tekniska hjälpmedel

Pedagogiskt stöd lånar i mån av tillgång ut diktafoner, läspennor och så kallade smartpennor.

Vägledning för blivande studenter

Kontakta pedstod@mau.se om du är osäker på ditt studieval- eller yrkesval. Vid behov kan vägledningssamtal och rundvandring ordnas.

 

Behov av andra anpassningar

Om du har en grav synnedsättning, behöver teckenspråkstolk, transkribering eller om lokalerna behöver anpassas, kontakta Pedagogiskt stöd redan i samband med att du ansöker till en utbildning. Annars räcker det att du ansöker om stöd när du har antagits och tackat ja till utbildningen.

Kontakta Pedagogiskt stöd


geo position Entréplan Studentcentrum, Neptuniplan 7
email icon pedstod@mau.se
time Chatt måndag - fredag 11.00-12.30

Mentorsverksamhet


time Chatt måndag till fredag 11.00-12.30

Bli mentor eller stödperson 

Som stödperson till en student med funktionsnedsättning har du en mycket viktig roll. En stödperson kan arbeta som anteckningsstöd, ledsagare, mentor eller studieassistent. Som mentor stödjer du en student till att att lyckas bättre med sina studier, samtidigt som du lär dig mycket själv. 

Individuella behov styr upplägget

Beroende på vilka svårigheter medstudenten har anpassas din roll som mentor. Ofta handlar det om att hjälpa till med planering och struktur av studierna, genomgång av uppgifter och diskussion om vad som förväntas av studenten i sina studier.

Så ansöker du

Skicka ett mail och berätta lite om dig själv och varför du skulle vilja arbeta som mentor. Har du ett CV får du gärna bifoga det också. Vi kommer sedan kontakta dig för ett möte.

Ansök om att bli mentor via mejl till pedstod@mau.se

Du får lön för ditt arbete

Du får lön för ditt arbete som mentor och du behöver lägga ungefär en timme i veckan på mentorskapet. Förutom att du lär dig mycket själv, är det också en merit för framtiden. Vi erbjuder regelbundet utbildningar som ger ersättning och ett intyg.

Löneinformation till dig som är mentor eller stödperson

Universitetets löner betalas ut via Danske Bank. Är du ny löntagare måste du först registrera dig hos Danske bank. 

Så anmäler du konto för löneutbetalning

Tidsrapportering 

Synpunkter och klagomål

Synpunkter på och klagomål angående verksamheten skickas till Christina Johnsson