Sök stipendium för utbytesstudier genom EU-programmet Erasmus+.

Alla studenter som har sökt samt nominerats till utbytesstudier som Erasmus+ utbytesstudent får automatiskt information om hur man ansöker om stipendiet. Du får informationen via mejl i december för utbyte under våren och i juni för utbyte under hösten. Studierna måste ske i ett annat land än det där du bor eller studerar och du måste tillfälligt bo i värdlandet.

Länder godkända för utbytesstudier inom Erasmus+ 

 • EU-länderna (ej inom Sverige) samt Island, Liechtenstein, Norge, Nordmakedonien, Serbien och Turkiet.

imageuo0qe.png

Praktisk information

Stipendiesumma för utbytesstudier

Stipendiet är ett bidrag till merkostnader i samband med utlandsvistelsen, det är inte menat att täcka alla dina kostnader som student. 

Stipendiebelopp

Stipendiesumman beräknas på vilket land du åker till och antal dagar som du är på utbyte. Storleken på stipendiet kan variera från år till år.

Stipendiebelopp från hösten 2024:

 • 560 euro/månad (18,66 euro/dag) för Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Island, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Nederländerna, Norge och Österrike. 
 • 510 euro/månad (17 euro/dag) för Cypern, Tjeckien, Estland, Grekland, Lettland, Malta, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Bulgarien, Kroatien, Ungern, Litauen, Nordmakedonien, Polen, Rumänien, Serbien och Turkiet.

Hur sker utbetalningen?

Ditt stipendium betalas ut i två delar.

 • 70 procent av stipendiet betalas ut innan utbytet påbörjas, när din ansökan är färdigställd och godkänd.
 • Återstående del av stipendiet betalas ut efter avslutat utbyte då du har slutrapporterat stipendiet.

Resebidrag och grönt resande

Resebidrag

Från och med hösten 2024 får alla studenter automatiskt ett resebidrag som beräknas på avståndet mellan Malmö och värdstaden. Europeiska kommissionen har en digital räknare som du använder för att beräkna sträckan du behöver åka. Resebidraget blir högre om du reser på ett hållbart sätt.

Du tilldelas även automatiskt två resdagar och för dessa får du stipendiets dagsbelopp. 

Grönt resande

Om mer än hälften av resan görs med hållbara transportmedel blir ditt resebidrag lite högre. Vid behov kan du även ansöka om upp till fyra extra "gröna" resdagar och få motsvarande dagsbeloppet även för dessa.

Grönt resande definieras som resor som använder sig av utsläppssnåla transportmedel för huvuddelen av resan, till exempel buss, tåg eller samåkning. Du kan inte ansöka om grönt resande om du reser hållbart bara i ena riktningen och inte heller om du reser ensam i en el- eller hybridbil.

Du måste ansöka om grönt resande innan din avresa, du kan inte ansöka retroaktivt.

De extra gröna resdagarna gäller bara om du behöver fler resdagar utöver de två resdagarna som du automatiskt får. Om du till exempel reser hållbart, men resan till värdstaden bara tar en dag i vardera riktningen behöver du inte använda några gröna resdagar.

Uträkning av resebidrag

 • Från 10 km till 99 km: 56 euro vid grönt resande (28 euro om ej grönt resande)
 • Från 100 km till 499 km: 285 (211)
 • Från 500 km till 1999 km: 417 (309)
 • Från 2000 km till 2999 km: 535 (395)
 • Från 3000 km till 3999 km: 785 (580)
 • Från 4000 km till 7999 km: 1188 (1188)
 • 8000 km eller längre: 1735 (1735)

Avstånden ovan gäller för resa enkel väg mellan Malmö och värdstaden. Det angivna beloppet motsvarar det totala resebidraget i euro för hela resan. Använd Europeiska kommissionens avståndsberäknare för att räkna ut avståndet mellan städerna.

Avståndsberäknare (på engelska)

Möjlighet till extra stipendiemedel

 • Du som har en permanent eller långvarig funktionsnedsättning, inklusive funktionsnedsättning orsakad av fysisk eller psykisk ohälsa kan ansöka om ett särskilt tillägg, en så kallad "top-up".
 • Du som har barn, oavsett om barnet följer med eller ej, kan ansöka om ett särskilt tillägg, en så kallad "top-up".

Bland annat du som har ett NAIS-beslut kan ansöka om "top-up".

Om utlandsvistelsen skulle innebära extrakostnader som överstiger beloppet i "top-up" har du möjlighet att ansöka om inkluderingsstöd från Universitets- och högskolerådet för dina faktiska kostnader. Inkluderingsstödet för faktiska kostnader blir då ett komplement till "top-up". Kontakta oss i god tid innan du ska resa för att få mer information och hjälp med att skriva en ansökan.

Du kan få stipendiet flera gånger

Det är möjligt att ansöka om Erasmus+ stipendium flera gånger. Begränsningen är att en student får delta i Erasmus+ praktik och/eller utbytesstudier i sammanlagt 12 månader per utbildningsnivå (kandidat, master eller doktorand).

Försäkringen Student UT

Försäkringen gäller under den tid som du befinner dig i värdlandet. Läs noggrant igenom försäkringsvillkoren innan avresa.

 • Försäkringen gäller inte om du under tiden för ditt utbyte reser utanför värdlandet. Undantaget är studieresor med handledare där Kammarkollegiet meddelats innan studieresans genomförande.
 • Försäkringen Student UT gäller inte i länder dit Utrikesdepartementet (UD) avråder från alla resor. Om UD avråder från alla resor till ett specifikt område i ett land, gäller inte försäkringen i den delen av landet. Avrådan från UD ska ha funnits på utresedagen för att försäkringen inte ska gälla.
  Om den försäkrade har påbörjat utresan innan avrådan, är försäkringen giltig under en övergångsperiod (max 30 dagar). Under denna period förväntas den resande återvända till Sverige. Om den försäkrades hemvist är i ett annat land än Sverige kan försäkringen ersätta resa dit. Du kan läsa mer om vad en reseavrådan innebär på UDs hemsida.

Om något händer under tiden som du är borta anmäler du detta genom att göra en skadeanmälan. Information om skadeanmälan finner du på Kammarkollegiets webbsida.

Information om försäkringsvillkoren för Student UT hittar du på Kammarkollegiets webbsida