Inom ramen för en uppsats eller ett examensarbete vid Malmö universitet kan det finnas möjlighet för dig att åka utomlands för att exempelvis samla in data. Börja med att kolla din utbildningsplan och kursplanen för uppsatskursen för att se om detta vore möjligt för dig.

En internationell möjlighet för alla

Alla studenter oavsett bakgrund har lika och rättvis tillgång och möjlighet till deltagande. Du är alltid välkommen att ta kontakt med oss om du har några frågor eller funderingar om du behöver en viss typ av stöd eller har någon funktionsnedsättning. Inom en del utbytesprogram finns även möjlighet att ansöka om extra stipendiemedel om du reser utomlands med barn eller har en varaktig funktionsnedsättning.

Minor Field Studies 

Minor Field Studies, MFS, är ett Sida-finansierat stipendium om 27 000 SEK för studenter som vill åka till ett låg- eller medelinkomstland för att under minst åtta veckor samla data till sin kandidat-/masteruppsats.

På Malmö universitets sajt för Minor Field Studies är det studenternas erfarenheter som står i fokus. Genom den gemensamma bloggen som alla MFS-studenter skriver i, kan du som är intresserad läsa inlägg direkt från verkligheten. 

På sajten hittar du också all information för dig som vill söka ett stipendium, hur det går till att söka samt information till dig som blivit beviljat ett stipendium.

Till sajten för Minor Field Studies

Erasmus+

Inom programmet Erasmus+ finns det möjlighet att ansöka om stipendium för exempelvis datainsamling vid ett företag eller en organisation, exjobb eller fältstudie inom Europa.

Mer information om Erasmus+ stipendium för uppsats utomlands

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Med anledning av utbrottet av coronavirus och covid-19 bevakar universitetet kontinuerligt läget och följer myndigheternas rekommendationer.

Mer information om universitetets rekommendationer angående coronaviruset