Inom ramen för en uppsats eller ett examensarbete vid Malmö universitet kan det finnas möjlighet för dig att åka utomlands för att samla in material. Börja alltid med att kolla din utbildningsplan och uppsatskursens kursplan för att se om du har möjlighet att vara borta för fältstudie.

En internationell möjlighet för alla

Alla studenter oavsett bakgrund har lika och rättvis tillgång och möjlighet till deltagande. Du är alltid välkommen att ta kontakt med oss om du har några frågor eller funderingar om du behöver en viss typ av stöd eller har någon funktionsnedsättning. Inom en del utbytesprogram finns även möjlighet att ansöka om extra stipendiemedel om du reser utomlands med barn eller har en funktionsnedsättning.

Crafoordska stiftelsens resestipendium

Öppen för ansökan. Ansök senast 31 maj.

Malmö universitet utlyser resestipendier på 15 000 kr från Crafoordska stiftelsen till studenter som vill resa till ett land utanför Europa/ESS för att under minst tre veckor samla material till sin kandidat- magister- eller masteruppsats.

Utlysningsperioder 2023

 • 14 mars – 14 april (tidigast utresa juni)
 • 20 april – 31 maj (tidigast utresa slutet av juni/juli)
 • 15 september – 31 oktober (tidigast utresa januari)

Behörighet

För att kunna söka ska du:

 • Studera på kandidat- eller masternivå, och använda resestipendiet till att samla material till din kandidat- eller masteruppsats i ditt värdland under minst tre veckor.
 • Vara registrerad student vid Malmö universitet vid ansökningstillfället.
 • Välja ett värdland utanför EU/ESS (som inte ingår i Erasmus-samarbetet) dit Utrikesdepartementet (UD) inte avråder. 

Såhär ansöker du

Du ska själv ha en idé om vad du vill göra och utveckla en genomförbar projektidé.

Eftersom det vid bedömningen läggs stor vikt vid hur genomförbart projektet är, ska du i din ansökan tydligt förklara

 • vad du ska göra
 • var du ska göra det
 • hur det ska genomföras: metod, teori
 • vem/vilka som ska hjälpa dig, det vill säga vilka kontakter du har i värdlandet

Följ de tre stegen för att göra din ansökan: 

Logga in i ansökningsportalen och välj Application for the Crafoord Foundation Travel Grant. Du loggar in med ditt dator-ID du använder på universitetet. Ansökan öppnar 14 mars.

Länk till ansökningsportalen

 

Steg 2: Ladda upp samtliga dokument med din ansökan

Till din ansökan behöver du bifoga följande fem dokument:

a. Projektbeskrivning

Projektbeskrivningen ska skrivas på engelska och omfatta min två, max tre sidor A4-sidor, 12p Times New Roman, 1,5 radavstånd och innehålla:

 • Bakgrund och syfte med projektet.
 • Tidsplan.
 • Metod; beskrivning av genomförandet på plats samt eventuella kontakter i värdlandet.
 • Reflektioner kring etik. Vänligen notera att ansökningar som gäller intervjuer/observationer av barn och/eller personer i någon form av utsatt position vanligen inte godkänns.

b. Enkel budget

Budgeten ska vara inklusive resekostnader, dagliga omkostnader baserat på levnadsomkostnaderna i det aktuella landet, eventuella vaccinationer samt visum och tillstånd.

c. Utlåtande från institutionen på Malmö universitet

Utlåtandet ska intyga studiens lämplighet inom ramen för ditt ämne samt att den föreslagna tidsperioden för fältstudien passar med din studieplan. Om din institution inte kan ge dig en handledare redan nu går det bra med ett dokument från en lärare vid institutionen som intygar studiens lämplighet och tidsplan, samt intygar att du vid tiden för fältstudien kommer att ha tilldelats en handledare.

d. Ladokutdrag

Dokument som visar att du är registrerad student vid Malmö universitet samt dina resultat. Om du har betyg från andra lärosäten bifogar du även dem.

e. Curriculum Vitae (CV)

Ett enkelt CV där du listar tidigare utbildningar, relevanta erfarenheter och kontaktuppgifter.  

Kolla att allt är med och skicka sedan in din ansökan online. Beslut meddelas via email.

Så bedöms din ansökan

Malmö universitet har en universitetsövergripande stipendiekommittee som bereder stipendietilldelning inför rektorsbeslut. Samtliga fakulteter är representerade i gruppen.

Mottagare av resestipendium förväntas inkomma med en reseberättelse efter sin utlandsvistelse. Om utlandsperioden inte kan genomföras inom angiven tidsperiod krävs återbetalning av resestipendiet.

Erasmus+

Inom programmet Erasmus+ finns det möjlighet att ansöka om stipendium för exempelvis datainsamling vid ett företag eller en organisation, exjobb eller fältstudie inom Europa.

Mer information om Erasmus+ stipendium för uppsats utomlands