När du har läst klart din utbildning ska du ansöka om ditt examensbevis. Här får du information om hur du ansöker om ditt examensbevis, examensregler och annat som du behöver veta om din examen.

Digitala examensbevis

Från och med den 1 januari 2022 utfärdar Malmö universitet digitala examensbevis.

Vi skickar ditt digitala examensbevis till den e-post som finns registrerad i Ladok. Kontrollera gärna att du har rätt kontaktuppgifter i Ladok innan du ansöker om examen.

Det digitala examensbeviset består av en PDF-fil med en e-signatur. Du kan skicka filen vidare till arbetsgivare och andra lärosäten digitalt. Därmed undviks papperskopior, vidimering och skanning.

Har du frågor om digitala examensbevis är du välkommen att kontakta examenshandläggarna vid Malmö universitet via examen@mau.se.

Examensregler

För att få ut en examen måste de kurser du läst och angivit i din examensansökan uppfylla examenskraven. 

Programstudent

Som programstudent är det din utbildningsplan som reglerar vilka kurser du måste ha avslutat för att kunna ta ut din examen. Generellt gäller att om du har läst och avslutat samtliga kurser inom ditt program, enligt utbildningsplanen, kommer du att uppfylla examenskraven.

Vill du kontrollera att kurserna stämmer mot utbildningsplanen så hittar du rätt utbildningsplan genom att gå till ditt program på utbildningsinfo.mau.se och välj terminen du blev antagen.

Fristående kurser

Har du inte läst inom program är det i examensbeskrivningen för ditt huvudområde som du kan läsa vilka examenskrav som måste uppfyllas. Huvudområdet är det ämne du tänker ansöka om examen för.

Oftast kräver en sådan examen ett visst antal poäng, och fördjupning, inom ett huvudområde och ett antal poäng inom valfria kurser. Det finns undantag, för vissa examina kräver Malmö universitet till exempel att huvudområdet kombineras med kurser inom ett visst utbildningsområde.

Se examensbeskrivning för ditt område

Regelverk för examen

Examensreglerna kommer från Examensordningen, som är en bilaga till Högskoleförordningen. Varje lärosäte har sedan rätt att sätta upp egna regler i den Lokala examensordningen.

För äldre bestämmelser kontakta examen@mau.se

 

Övriga ansökningsformer

Om du inte kan ansöka via Ladok Student går det lika bra att använda en av våra blanketter nedan. För att ansöka om examen inom ULV-projektet, en kompletterande utbildning för utländska lärare, ska du mejla till ulv@mau.se.

Att tänka på när du ansöker med blankett

Fyll i blanketten och skicka den till examen@mau.se, eller skicka den med post till:

Malmö universitet
Examen
205 06 Malmö

Har du studerat inom VAL, skicka din blankett till: 

Malmö universitet

Lärande och samhälle
Sofia Lönnqvist, VAL
205 06  Malmö

Alternativt scanna in ansökan och skicka den med e-post till val@mau.se. 

Har du bytt namn sedan du slutade studera ska du maila våra ladokhandläggare så vi kan uppdatera ditt namn innan examen utfärdas. Mejla till ladok@mau.se

När ska du skicka med Ladokutdrag?

Du behöver inte skicka med ladokutdrag om:

  • Du har läst alla kurser på Malmö universitet och alla kurser ska räknas med i din examen.
  • Du har läst alla kurser inom ett program och ansöker om examen för det programmet.

Du behöver skicka med ett ladokutdrag om:

  • Du har läst fler kurser än det krävs för examen.
  • Du har kurser från andra svenska högskolor/universitet som du vill räkna med i examen.

Skriv ut ladokutdrag genom Ladok Student eller kontakta studieadministrationen på din fakultet för att få ett hemskickat.

Märk ut vilka kurser som ska räknas med i din examen och skicka med ladokutdraget i din ansökan.

Efter du ansökt

Svar på examensansökan

Efter ansökan behandlats, och om de kurser du angivit i din ansökan uppfyller examenskraven, skickar vi ditt examensbevis till den e-postadress vi har i Ladok eller den du fyllt i på blanketten.

Examensbeviset består av en diplomsida där det framgår vilken examen du har tagit och inom vilket huvudområde och eventuell inriktning. De kurser du angivit i din ansökan finns med i en kursförteckning. Examensbeviset är tvåspråkigt, information är skriven på både svenska och engelska.

Du får också ett Diploma Supplement. Det är en bilaga som beskriver utbildningen på engelska och dess plats i utbildningssystemet så att den lättare kan jämföras internationellt om du vill studera vidare eller jobba utomlands.

Avslag och överklagande

Om vi bedömer att din ansökan inte uppfyller examenskraven kommer du få ett beslut om avslag hemskickat. Tycker du att beslutet är otydligt så kontakta gärna examenshandläggaren direkt, kontaktinformation finns i brevet du får.

Du har rätt att inom tre veckor överklaga beslutet. Överklagandet ska skickas till Malmö universitet men beslutet fattas av Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH).

Mer information om överklagande från Överklagandenämnden hittar du här

Nytt eller ändrat examensbevis

Ditt examensbevis är en värdehandling och finns bara i ett original. För att få en kopia hemskickad till dig ska du mejla Malmö universitets arkiv på arkiv@mau.se.

Du behöver skriva ditt namn, personnummer och året då examen utfärdades i mejlet. För att få en digital kopia anger du din e-postadress och för papperskopia så behöver vi även din postadress.

Ändrade personuppgifter

Har du fått ett nytt personnummer kan du kontakta Examen för att få ett nytt examensbevis utfärdat. Det kan vara ett om du fått ett svenskt personnummer efter att ha studerat med ett tillfälligt, kanske på grund av skyddad identitet eller efter att ha genomgått en könskorrigering.

Du kan inte få ett nytt examensbevis på grund av att du har bytt namn.

Kontakt


Studentcentrum, Neptuniplan 7
examen@mau.se
040-665 76 00
Telefontid: Måndag–torsdag kl. 11–12.

Synpunkter och klagomål

Synpunkter och klagomål riktade till Examens verksamhet ställs till enhetschef Annika Pfannenstill, annika.pfannenstill@mau.se