När du har läst klart din utbildning ska du ansöka om ditt examensbevis. Här får du information om hur du ansöker om ditt examensbevis, examensregler och annat som du behöver veta om din examen.

Ansökan om examensbevis

Du ansöker om examensbevis i Ladok för studenter. Logga in med ditt studentkonto. Har du inget aktivt studentkonto så kan du skaffa inloggningsuppgifter till Ladok via eduID alternativt via antagning.se. För att ansöka om examen ska alla kurser som ska ingå i examen vara godkända och registrerade i Ladok.

Ansök i Ladok för studenter

Ansök om examen för VAL eller ULV

Denna information riktar sig endast till dig som har studerat Vidareutbildning av lärare (VAL) eller Utländska lärares vidareutbildning (ULV) vid Fakulteten för lärande och samhälle.

Vidareutbildning av lärare 

Har du studerat inom VAL ska du fylla i följande blankett: 

Ansökan om lärarexamen

Skicka blanketten till:
Malmö universitet Lärande och samhälle, Sofia Lönnqvist, VAL, 205 06 Malmö.

Alternativt skanna in ansökan och skicka den med e-post till val@mau.se.

Utländska lärares vidareutbildning

För att ansöka om examen inom ULV-projektet, en kompletterande utbildning för utländska lärare, ska du mejla ulv@mau.se.

Examensbeviset

Examensbeviset består av en diplomsida där det framgår vilken examen du har tagit och inom vilket huvudområde och eventuell inriktning. De kurser som ingår i din examen finns med i en kursförteckning. Examensbeviset är tvåspråkigt, information är skriven på både svenska och engelska.

Du får också ett Diploma Supplement. Det är en bilaga som beskriver utbildningen på engelska och dess plats i utbildningssystemet så att den lättare kan jämföras internationellt om du vill studera vidare eller jobba utomlands.

Från och med den 1 januari 2022 utfärdar Malmö universitet digitala examensbevis. Det digitala examensbeviset består av en PDF-fil med en e-signatur.

Dela information om din examen

Du som är student eller alumn och har en utfärdad examen kan logga in i Ladok för studenter och hämta en kod för delning av information om din examen. Logga in med ditt studentkonto. Har du inget studentkonto så kan du skaffa inloggningsuppgifter till Ladok via eduID alternativt via antagning.se. Genom att dela med dig av kontrollkoden som du hämtar i Ladok gör du det möjligt för mottagaren att ta del av uppgifter om din examen och dess innehåll. Vill du själv se vad som delas med mottagaren kan du logga in med kontrollkoden och ditt personnummer. Samma kod kan användas flera gånger och till flera mottagare.

Du delar din examen genom att:

  • Logga in i Ladok för studenter och gå till ”Examen och bevis”
  • Välj ”Dela bevis”
  • Dela med dig av den hämtade kontrollkoden till valfri mottagare

Borttappat examensbevis

Har du tappat bort ditt examensbevis och behöver en ny kopia? Om det är ett äldre bevis utfärdat 2022 eller tidigare ska du kontakta arkivet, arkiv@mau.se. Är beviset utfärdat innevarande år 2023 så ska du kontakta examen@mau.se. Notera att du inte ska ansöka om ett nytt examensbevis för en examen som redan har utfärdats.

Examensregler

För att få ut en examen måste de kurser du läst och angivit i din examensansökan uppfylla examenskraven. 

Programstudent

Som programstudent är det din utbildningsplan som reglerar vilka kurser du måste ha avslutat för att kunna ta ut din examen. Generellt gäller att om du har läst och avslutat samtliga kurser inom ditt program, enligt utbildningsplanen, kommer du att uppfylla examenskraven.

Vill du kontrollera att kurserna stämmer mot utbildningsplanen så hittar du rätt utbildningsplan genom att gå till ditt program på utbildningsinfo.mau.se och välj terminen du blev antagen.

Utbildningsinfo

Fristående kurser

Har du inte läst inom program är det i examensbeskrivningen för ditt huvudområde som du kan läsa vilka examenskrav som måste uppfyllas. Huvudområdet är det ämne du tänker ansöka om examen för.

Oftast kräver en sådan examen ett visst antal poäng, och fördjupning, inom ett huvudområde och ett antal poäng inom valfria kurser. Det finns undantag, för vissa examina kräver Malmö universitet till exempel att huvudområdet kombineras med kurser inom ett visst utbildningsområde.

Se examensbeskrivning för ditt område

Regelverk för examen

Examensreglerna kommer från Examensordningen, som är en bilaga till Högskoleförordningen. Varje lärosäte har sedan rätt att sätta upp egna regler i den Lokala examensordningen.

För äldre bestämmelser kontakta examen@mau.se

Efter du ansökt

Efter inskickad ansökan

När du har skickat in din ansökan placeras ditt ärende i en kö baserad på ankomstdatum. Vi skickar ingen bekräftelse på att din ansökan har inkommit, men du kan följa ditt ärende via sidan ”Examen och bevis” i Ladok för studenter.

Handläggningstiden varierar under året och är som längst under sommaren. Generellt sett tar det mellan 5 och 8 veckor för att få sitt examensbevis.

Kontrollera dina personuppgifter i Ladok och håll koll på din skräppost

Examensbeviset skickas till den e-post som finns registrerad i Ladok. Kontrollera gärna att du har rätt kontaktuppgifter i Ladok. Det kan också vara bra att kontrollera att alla dina personuppgifter i Ladok är korrekta. Har du fått ett svenskt personnummer under tiden du studerat i Sverige och inte anmält det tidigare så måste du meddela oss detta i samband med att du ansöker om examen.

Tyvärr händer det ibland att examensbevis hamnar i skräpposten så håll gärna koll där också.

Avslag och överklagande

Om vi bedömer att din ansökan inte uppfyller examenskraven kommer du få ett beslut om avslag hemskickat. Tycker du att beslutet är otydligt så kontakta gärna examenshandläggaren direkt, kontaktinformation finns i brevet du får.

Du har rätt att inom tre veckor överklaga beslutet. Överklagandet ska skickas till Malmö universitet men beslutet fattas av Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH).

Överklagandenämnden

Ändrade personuppgifter

Om du, på grund av skyddad identitet eller efter att ha genomgått en könskorrigering, har fått ett nytt personnummer kan du kontakta oss för att få ett nytt examensbevis utfärdat.

Du kan inte få ett nytt examensbevis på grund av att du har bytt namn.

Studie- och karriärvägledning

Om du vill du diskutera innehållet i din framtida examen och/eller har frågor angående arbetsmarknad kan du kontakta Studie- och karriärvägledningen.

Studie- och karriärvägledning

Kontakt

Studentcentrum, Neptuniplan 7 examen@mau.se 040-665 76 00 Telefontid: Måndag–torsdag kl. 11–12.

Synpunkter och klagomål

Synpunkter och klagomål riktade till Examens verksamhet ställs till enhetschef Annika Pfannenstill