Här hittar du som är student information om verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för lärarutbildningarna.

Utbildningsplaner, kursplaner och kursguider

Nedan hittar du utbildningsplaner, kursplaner, kursguider och andra relevanta dokument som rör VFU-kurserna, såsom VFU-rapporter, bedömningsunderlag och trepartssamtalsblankett.

Utbildningsplaner, kursplaner och kursguider

Kontakt

Frågor om VFU: ls.vfu@mau.se

Teknisk support i VFU-portföljen: vfusupport@su.se