Studenthälsan hjälper dig med frågor och bekymmer som rör din hälsa och dina studier. Du kan komma på stödsamtal, få rådgivning, göra tester och gå på kurser och föreläsningar. Här arbetar kuratorer, sjuksköterska/barnmorska och folkhälsovetare. Alla besök är gratis, sekretessbelagda och blir journalförda.

Boka en tid 

Boka tid för stödsamtal, rådgivning, testning, program för hållbara levnadsvanor eller självhjälpsprogram vid studiestress via vårt bokningsformulär.

Till bokningsformuläret

Telefonrådgivning och drop-in

Hos Studenthälsan kan du få rådgivning eller komma på drop-in hos en kurator, sjuksköterska eller barnmorska.

Rådgivning och drop-in hos kurator


geo position Studentcentrum entréplan, Neptuniplan 7
phone icon 040-665 71 70
time Telefontid: mån-tors 10-11, drop-in: mån-tors 11.30-12.30

Rådgivning och drop-in hos sjuksköterska eller barnmorska


geo position Studentcentrum entréplan, Neptuniplan 7
phone icon 040-665 71 70
time Telefontid: tis och ons 9-10, drop-in: tis och ons 10-11.30. Ta en nummerlapp, sitt ner och vänta.

Kontakt för allmänna frågor (ej sekretesskyddad information, ej tidsbokning)


email icon studenthalsan@mau.se

Hantering av personuppgifter

För ditt besök vid Studenthälsan kommer Malmö universitet att samla in uppgifter om namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress. Journalföring och behandlingen av dessa uppgifter är en del av en rättslig förpliktelse i enlighet med Patientdatalagen.

Uppgifterna är nödvändiga för att kunna ge ett gott och säkert stöd och behandlas med sekretess och uppgifterna arkiveras i enlighet med svensk lag.

Du kan ta del av det som registrerats om dig genom att kontakta Studenthälsan på studenthalsan@mau.se. Synpunkter på behandlingen av personuppgifterna kan lämnas till universitetets dataskyddsombud på dataskyddsombud@mau.se. Klagomål som inte kan lösas med Malmö universitet kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten.

Hjälp du kan få

Hos Studenthälsan kan du få olika typer av stöd och hjälp. Du kan få stödsamtal med våra kuratorer, rådgivning gällande preventivmedel, individuellt program för att hjälpa dig ändra dina levnadsvanor, testa dig för vissa könssjukdomar eller göra graviditetstest.

Kurser, grupper och föreläsningar

Under terminen arrangeras många gratis föreläsningar och kurser. Här kan du läsa om vilka olika kurser och föreläsningar som arrangeras, vad de innehåller och hur du anmäler dig till dem.

Kurser som kräver bokning av församtal 

Om DU fick bestämma – ACT i grupp

Kämpar du med nedstämdhet, depression, ältande, ångest, oro eller stress och har svårt att hantera det? I gruppen Om DU fick bestämma träffas vi och jobbar med öppenhet, närvaro och acceptans, samt att hitta din riktning i livet. Metoderna i gruppen bygger på ACT (Acceptance and Commitment Therapy) som vilar på KBT-grund (kognitiv beteendeterapi).

Boka ett församtal

Om du är intresserad av att delta i gruppen så boka ett församtal. För information och bokning av församtal kontakta: Birgitta Håkansson Stenbacka eller Ola Olefeldt
Sista anmälningsdag 27/9.

Datum och tid

Fredagar 13:30-15:00, 4/10, 11/10 och 18/10.

Plats

Studentcentrum, bottenplan, Neptuniplan 1.

När känslorna ställer till det

I gruppen ”När känslorna ställer till det” kommer vi att närma oss fyra grundläggande känslor (grundaffekter) som ofta ställer till det för oss i våra relationer och vårt liv i övrigt: ledsenhet, ilska, rädsla och skam.

Gruppen träffas under fem tillfällen á 1,5 timma och vid varje tillfälle utforskar vi tillsammans en av känslorna med en summering vid det sista tillfället. Mellan träffarna får ni som deltar i gruppen läsa en kort text samt göra observationer i vardagen om aktuell känsla. Genom att förstå och lära sig mer om sina känslor kan de bli användbara för oss istället för att endast kännas som en belastning.

Datum och tid

Fredagar kl. 13:30-15.00 följande datum 8/11, 15/11, 22/11, 29/11 och 6/12.

Plats

Studentcentrum, bottenplan

Information och anmälan

Träffarna föregås av församtal som bokas via Ola Olefeldt

Kurser som kräver anmälan 

Första hjälpen psykisk hälsa - helgkurs

Utbildning för dig som vill lära dig mer om hur du kan hjälpa en person som lider av psykisk ohälsa eller befinner sig i ett psykiskt kristillstånd genom att göra en första insats, tills att den drabbade har fått professionell hjälp. Avsikten med utbildningen är även att sprida kunskap om psykisk ohälsa och sjukdom för att på så sätt minska fördomar och bryta stigma.

Kursen ger kunskap om de tecken och symtom och behandling, som finns vid olika psykiska sjukdomstillstånd. Vi tränar på handlingsberedskap vid kristillstånd men också hur en kan agera för att hjälpa personer som inte mår bra.

Läs mer på Karolinska institutets hemsida

Upplägg

Det är ett manualbaserat program på 12 timmar. Alla deltagare får en handbok. I utbildningen ingår filmvisningar och enkla uppgifter och övningar i grupp. Efter avslutad kurs får deltagarna ett intyg, utfärdat av NASP vid Karolinska institutet.

Vi bjuder på kaffe/the och frukt under förmiddag och eftermiddag.

Föreläsare

Alexandra Thomasson, folkhälsovetare och MHFA-instruktör samt Birgitta Håkansson Stenbacka, kurator, Studenthälsan på Malmö universitet.

Datum och tid

  • Lördag 19:e och söndag 20:e oktober 2019.
  • Start 8:45 - kl:16.00, med ca en timmes lunchpaus.

Plats

Studentcentrum plan 1.

Anmälan

Principen ”först till kvarn” gäller. Max 18 platser per kurs. OBS! Ni måste kunna medverka hela kursen för att få en plats. Utan att ha genomgått fullständigt program (12 h) kan varken handbok eller intyg delas ut.

Utbildningen är kostnadsfri och för studenter vid Malmö universitet. Anmälan görs till alexandra.thomasson@mau.se. Ange ditt fullständiga namn samt utbildning. OBS! Studenter som fanns på reservlista men som inte fick plats på vårens kurs får denna gång förtur om ni anmäler er igen.

Prokrastineringsgrupp - för dig som vill ha hjälp att sluta skjuta upp

Har du svårt att organisera dina studier eller tillhör du de som upprepat skjuter upp ditt pluggande? Då kanske Studenthälsans prokrastineringsgrupp kan vara något för dig.

Gruppen arbetar med stöd av varandra för att minska prokrastinering och få hjälp med att ändra sitt beteende. Vi träffas på Studentcentrum varje torsdag eftermiddag. Du kan vara med i gruppen under hela terminen, men antalet träffar är individuellt och utgår från ditt behov av medverkan i gruppen. Studenthälsan har fortlöpande intag till gruppen vilket innebär att du kan hamna i kö och börjar när det blir en plats ledig. Så först till kvarn!

Datum och tid

Torsdagar kl 15.15-16.45 med start den 3 oktober 2019. Deltagandet är kostnadsfritt. 

Information och anmälan

Om du är intresserad kan du anmäla dig till Karolina Källoff så kontaktar vi dig för mer information. 

Filmad föreläsning: Sluta skjuta upp

Mindfulness - fördjupning

Efter prova på-kursen har du möjlighet att fördjupa dig i mindfulness. Fördjupningen innehåller mer teknikträning, diskussion och fler uppgifter. 

Datum och tid

  • Onsdagar 25/9, 2/10, 9/10, 16/10, 6/11, 13/11, 20/11 och 27/11. 
  • Klockan 17.00 - 18.45

Lokal

Orkanen B328

Information och anmälan

Maila till Ewa Lunnemark. Begränsat antal deltagare. Vi vill gärna att du deltar alla fyra tillfällen. Ta med liggunderlag.

Våga tala - helgkurs

Det är mycket vanligt att känna rädsla för att tala i eller inför en grupp. Talängslan medför att studenter inte kan göra sig själva rättvisa i sitt studiearbete. Under kursen Våga tala arbetar vi med att möta rädslan och obehaget som uppkommer i talsituationer. Tillsammans utforskar vi upplevelsen och varvar praktiska övningar med teori och samtal. 

Kursen vänder sig till dig som är student vid Malmö universitet och upplever att du har så svårt att tala i eller inför en grupp att det hindrar dig i dina studier och/eller i din vardag. Innan du går helgkursen vill vi att du har deltagit i den öppna Våga tala-föreläsningen den 25/11 kl. 16:00-17:00 på Studentcentrum. 

Datum

Nästa Våga tala helgkurs kommer att hållas lördag 29 februari till söndag 1 mars 2020.

Information och anmälan till helgkursen

Begränsat antal platser, först till kvarn gäller. Sista anmälningsdag är 20/2.

Kontakta Karolina Källoff

Presentationer och material

Om du har varit på en föreläsning eller kurs och vill friska upp minnet kan du ta del av våra presentationer och det material vi använder under våra kurser och föreläsningar. Materialet kan vara till hjälp för dig som är nyfiken, vill ha inspiration eller använda i självhjälpssyfte. 

Se presentationer och material vi använder under våra kurser och föreläsningar

Gratis tester för dig som student

Hos Studenthälsan kan du testa dig för vissa sjukdomar, graviditet och även testa dina levnadsvanor. Alla tester är gratis och du är välkommen att boka en tid eller komma på drop-in.

Hos sjuksköterska/barnmorska kan du testa dig för följande sexuellt överförbara infektioner. Väntetiden på resultat varierar beroende på vad du testar dig för. 

  • Klamydia
  • Gonorré
  • Syfilis
  • HIV

Graviditetstest

Du är välkommen att göra ett gratis graviditetstest. 

Testa dina levnadsvanor online

Gör ett test på webben för att få en översikt av dina levnadsvanor. 

Synpunkter och klagomål 

Synpunkter och klagomål riktade till Studenthälsans verksamhet ställs till verksamhetschef Jessica Wastring, som gör en första bedömning. Därefter hanteras ärendet enligt rutin för klagomål och synpunkter.