Din datoridentitet krävs för att kunna använda en rad olika tjänster. Multikortet fungerar som ett passerkort och du behöver det för att få tillträde till vissa av universitets lokaler, för att kunna kopiera och skriva ut samt till att låna böcker på biblioteket.

Datoridentitet

Din datoridentitet använder du under hela din studietid för att logga in på datorer och webbverktyg. När du har en datoridentitet kan du skaffa ett wifi-konto för att komma åt det trådlösa nätverket Eduroam. Datoridentitet behövs även för att du ska kunna beställa ett Multikort, för åtkomst till lokaler och utskrifter. 

Beställa datoridentitet 

  • Det krävs att du är registrerad eller antagen på en kurs eller ett program.
  • Du behöver ha tillgång till det e-postkonto du använde för att söka till Malmö universitet via antagning.se.

Beställ din datoridentitet via IDService

Multikort - din nyckel till universitetet

Du behöver ett Multikort för få tillträde till universitets lokaler. Våra byggnader är inte öppna för allmänheten på grund av coronapandemin. Därför är det viktigt att du hämtar ut ditt kort innan terminsstart för att få tillträde universitetets byggnader. Utan kort och kod kommer du inte in i våra byggnader. 

Multikortet behövs även för att kunna kopiera, skriva ut, låna böcker på biblioteket samt vid salstentamen. Läs mer om hur du kan låna böcker med ditt multikort på bibliotekets sida.

Så skaffar du ditt Multikort

För dig som börjar vårterminen 2021

Du hämtar ditt multikort i Husservice i

  • Orkanen, vardagar kl 10-12 eller
  • Hälsa och samhälle, vardagar kl 10-13.

1. Logga in i IDService och beställ ditt kort

För att skaffa ett Multikort loggar du in i ID-service, klickar på länken ”Beställ multikort” och därefter följer du instruktionerna.

2. Ta reda på din pinkod

Vilken pinkod ditt kort har kan du se i IDService under ”Kortnummer [Kod]”. Här kan du även ändra till en egenvald kod. Kortet börjar gälla inom 12 timmar efter att du hämtat ut ditt kort, och då har du tillgång till universitetets lokaler. 

3. Hämta ut ditt Multikort

Multikortet är gratis och kan hämtas två dagar efter beställning. Tänk på att ta med en giltig fotolegitimation.

Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10, 211 19 Malmö - Entréplan

Hälsa och samhälle, Jan Waldenströms gata 25 – Entréplan

Regler för Multikort

  • Kortet är personligt och får ej lånas ut. Du ansvarar för kortets användning.
  • När du vistas i universitetets lokaler ska du kunna visa upp kortet för väktare som kontrollerar  byggnaderna. Detta gäller utanför kontorstid mån-fre, dygnet runt lördagar, söndagar och helgdagar samt dygnet runt/alla dygn i låsta lokaler.
  • Kortet skall signeras vid utkvittering och i samband med det accepterar du ovanstående regler.

Om du tappar bort ditt Multikort - gör en förlustanmälan

Om du förlorar ditt Multikort ska du göra en förlustanmälan i IDService. Under självservice, välj hantera där det står Multikort. Klicka på förlustanmäl kort.

Tänk på att när du anmält ditt Multikort kommer följande funktioner att spärras:

  • Bibliotekskortfunktion
  • Utskrift/kopieringsfunktion
  • Passerkortsfunktion

Upphittat Multikort

Om du hittar ett Multikort ska detta lämnas till en reception eller till en Helpdesk.