Genom att göra en praktik får du tillämpa dina kunskaper inom ditt huvudämne samtidigt som du får kontakt med arbetslivet. Här kan du som är student på Institutionen för globala politiska studier (GPS) hitta information om hur du gör praktik inom din utbildning.

Behörighetskrav och praktikkurser

För att göra en poänggivande praktik inom ramen för din utbildning ska du anmäla dig till en praktikkurs inför din valbara termin. Det finns olika praktikkurser beroende på vilket program du går. Vi rekommenderar att även söka någon alternativ kurs via Antagning.se om det skulle vara så att du inte hittar en praktikplats innan deadline eller om din praktik inte blir godkänd som del av praktikkursen. 

Du hittar specifika behörighetskrav på respektive kurssida. Gemensamt för samtliga praktikkurser är att: 

 • du måste vara registrerad på ett program vid Institutionen för globala politiska studier.
 • du följer utbildningsplanen för ditt program.
 • ha lämnat in anmälan till kursen via anmälningsformulär senast 15 april för praktik höstterminer och senast 15 oktober inför vårterminer.
 • fått positivt svar från en sökt praktikplats och lämnat in fullständiga uppgifter om denna enligt formulär senast 15 maj för praktik höstterminer och senast 1 december inför vårterminer.
 • fått praktikplatsen godkänd av kursansvarig lärare. (För mer information om kriterier för praktikplats se Hitta Praktikplats nedan)

Hitta din praktikkurs

Praktikkurser kandidatnivå

Praktikkurser masternivå

Du som studerar någon av programmen International Migration and Ethnic Relations, Master's Programme (Two-Year) eller Political Science: Global Politics, Master’s Programme (Two-year) kan välja mellan två praktikkurser:  

Hitta praktikplats

Du ansvarar själv för att hitta en praktikplats och denna ska godkännas av praktikkoordinatorn. Innan du åker iväg på praktik måste ett avtal upprättas mellan Malmö universitet och praktikplatsen.

Praktikplatsens verksamhet ska ha en nära koppling till ditt huvudämne och ha relevanta arbetsuppgifter. Syfte och mål med praktiken finns beskrivet i kursplanen. Renodlad volontärverksamhet utan kvalificerade uppgifter kommer inte att godkännas.

Om du behöver ett intyg på att du är programstudent och att praktikplatsen ingår i din utbildning så kan du kontakta GPS studieadministratör

Tips när du letar praktik

 • För praktik under vårterminer bör du kontakta eventuella praktikplatser senast i början av oktober. För praktik under höstterminer bör du skicka ut ansökningar till praktikplatser i februari/mars.
 • Om du vill vara säker på att få en praktikplats bör du söka 15-20 platser. Tänk på att du även kan skicka ansökan till arbetsplatser och organisationer som inte utannonserar praktikplatser.
 • Du kan hitta tips på praktikplatser i karriärportalen Future Finder
 • Fundera över vad du vill att praktiken ska ge dig: Var vill du vara? Vad vill du göra? Finns det något speciellt område eller land som lockar dig?
 • Du kan söka praktik på exempelvis internationella eller nationella företag, ideella organisationer, religiösa samfund, kulturinstitutioner, statliga eller kommunala myndigheter.
 • Det är ditt ansvar att lägga upp och planera uppgifter under praktiken i samråd med din blivande handledare så att du möter kursens lärandemål och får ut så mycket som möjligt av din praktiktid.
 • Tänk på att du inte får resa till länder i strid med UD:s reserekommendationer.
 • Det krävs ganska mycket arbete för att få en bra praktikplats och det går inte att säga om du ska skicka vanliga brev, ringa eller skicka e-post för det varierar från plats till plats, du får prova dig fram.
 • Om du behöver hjälp med ditt CV eller stöd i ditt sökande efter praktikplats kan du få det via Karriärvägledningen på Malmö universitet

Följande krav ställs på praktikplatsen:

 • Praktiken ska förläggas på en etablerad arbetsplats och du ska ha en handledare på plats (distansarbete godkänns inte).
 • Arbetsuppgifterna ska vara relevanta för ditt huvudområde och bör kräva en akademisk utbildning inom området.
 • Praktikperioden ska pågå i minst 18 veckor och som längst 20 veckor. Du måste uppge exakta datum för den tid du ska ha praktik.
 • Praktiken ska äga rum under terminstid.
 • Praktiken ska vara obetald eftersom den räknas som studier och du ska inte förväntas prestera som en anställd med regelrätt lön. Praktikkursen är CSN-berättigad.

OBS!

Observera att få praktikplatsen beviljad är inte det samma som att vara behörig till kursen. För att bli antagen till kursen måste du uppnå behörighetskraven. 

Så här anmäler du dig

Anmälan görs i två steg. Först anmäler du dig till en praktikkurs, och när du fått positivt svar från en praktikplats ska platsen godkännas av praktikkoordinatorn.

1. Anmäl dig till praktikkurs

Du hittar formuläret för anmälan till praktikkurs här under anmälningsperioden.

2. Skicka in information om din praktikplats

När du fått positivt svar från en praktikplats ska platsen godkännas av praktikkoordinatorn. Skicka in ifyllt formulär senast 15 maj för praktik höstterminer och senast 1 december inför vårterminer.

Du hittar formuläret för information om din praktikplats här under ansökningsperioden.

Praktik utomlands

Du kan välja att göra din praktik utomlands. Vid praktik utomlands ansvarar du själv för att skaffa visum, bostad, resa och dylikt. Vid praktik i länder som har visumkrav är det viktigt att kontrollera hur långa processtider ambassaderna har för ansökning

Så snart din praktikplats blivit godkänd av oss kommer vi att kontakta dig med mer information om hur du lämnar kompletterande uppgifter för att du ska kunna få ett försäkringsintyg.

Notera att organisationsuppgifter och kontaktpersonen ska vara i det land där du praktiserar. Representant från organisationer i Sverige godkänns inte. 

Läs mer om praktik utomlands