Vill du få internationella erfarenheter som du kan visa upp i din examen? I så fall är Certificate of International Merits, CIM, något för dig! CIM, ger dig en unik möjlighet att stärka din akademiska, personliga och yrkesmässiga utveckling.

Du deltar i interkulturella aktiviteter på hemmaplan och/eller utomlands samt reflekterar kring dit lärande; både i förhållande till din personliga utveckling, din utbildning och din framtida profession. När du har avslutat dina aktiviteter och skickat in din reflektion kommer du få ett diplom. Aktiviteterna kommer också att göras synliga i ditt Diploma supplement (bilagan till ditt examensbevis).

Din interkulturella kompetens och ditt globala engagemang kan vara avgörande för en framtida arbetsgivare!

Information

CIM kan för tillfället sökas av dig som studerar på Fakulteten för hälsa och samhälle, Odontologiska fakulteten, Fakulteten för lärande och samhälle, Fakulteten för teknik och samhälle samt institutionen Urbana studier på Fakulteten för kultur och samhälle.

Så här gör du för att delta i CIM

Du kan delta i CIM på två sätt: CIM mestadels i Sverige eller CIM mestadels utomlands. Du kan påbörja CIM utifrån en av dessa inriktningar och när som helst under resans gång ändra inriktning. Vilken form som passar dig bäst väljer du själv utifrån dina egna förutsättningar. 

CIM mestadels i Sverige

Detta riktar sig till dig som inte planerar att delta i några CIM-aktiviteter utomlands under din studietid. Det är obligatoriskt att du deltar i vårt Buddy-program där du får möjlighet att träffa våra inkommande studenter från alla världens hörn. Utöver det behöver du delta i tre ytterligare CIM-aktiviteter.

Om Buddy-programmet

CIM mestadels utomlands

CIM Abroad är det du väljer om du planerar att delta i minst en CIM-aktivitet i utlandet under din studietid. Det kan vara en utbytestermin, en sommarkurs, praktik/VFU eller uppsatsarbete. Utöver denna aktivitet i utlandet behöver du delta i ytterligare två CIM-aktiviteter. Perioden som du befinner dig utomlands behöver vara minst 10 dagar. 

Om utbytestermin 

Om praktik/VFU

Om uppsatsarbete utomlands

Skapa din egen CIM-aktivitet

CIM-aktiviteter är aktiviteter med internationellt fokus kopplade till din utbildning eller framtida profession. Du kan skapa en aktivitet på egen hand, men tänk på att den måste godkännas av den som är CIM-ansvarig på din institution.

Tips på aktiviteter

Förslag på aktiviteter hittar du i Canvas-kursen som du får tillgång till efter att du har anmält dig. Det kan vara allt ifrån internationella konferenser, workshops, föreläsningar med koppling till ditt framtida yrke och internationalisering och volontärarbete

Så här anmäler du dig till CIM

Anmäl dig direkt till din internationella handläggare, se nedan. När din anmälan registrerats kommer du att få tillgång till en Canvassida med allt material du behöver för att delta i aktiviteter som leder till Certificate of International Merits (CIM).

Läs om hur Matilda fick sitt certifikat för internationella meriter

För Matilda Öreberg som läste sjuksköterskeprogrammet var det en självklarhet att satsa på CIM. Hon ville odla sitt intresse för global hälsa och även kunna visa sina upp sina internationella erfarenheter för framtida arbetsgivare.

Läs om hur Matilda fick sitt certifikat för internationella meriter

För Matilda Öreberg som läste sjuksköterskeprogrammet var det en självklarhet att satsa på CIM. Hon ville odla sitt intresse för global hälsa och även kunna visa sina upp sina internationella erfarenheter för framtida arbetsgivare.

– Jag valde att läsa min sjuksköterskeutbildning just på Malmö universitet delvis för att utbildningen profilerat sig inom internationalisering, så att jag skulle satsa på ett CIM var en självklarhet. Jag ville ta chansen att åka iväg utomlands under min praktikperiod och fortsätta odla mitt intresse för global hälsa. Att kunna samla mina kunskaper, engagemang och erfarenheter i ett Certificate of International Merits var värdefullt för mig, eftersom det blir ett enkelt sätt att visa mitt internationella intresse för framtida arbetsgivare.

– Att delta i CIM kan innebära aktiviteter som kräver allt ifrån några timmar av din tid till flera månader, och det finns något som passar de flesta, både på hemmaplan och utomlands. Den första aktiviteten jag deltog i när jag hade anmält mig till CIM var en föreläsning med Läkare utan gränsers svenska grundare Johan von Schreeb om sjukvård vid katastrofinsatser. Den föreläsningen hade jag själv hittat och fick godkänd som CIM-aktivitet efter att ha pratat med min CIM-koordinator. Det andra jag gjorde inom ramen för CIM var ett utbyte till södra Indien under min 4 veckors praktik inom primärvård. Vi var tre kursare som åkte tillsammans och fick se mycket av den indiska sjukvården, samhället och kulturen under dessa veckor. Jag fick också en chans att slipa på min engelska. Dessutom lärde jag känna många nya människor och knöt kontakter både i Indien och med andra utbytesstudenter från hela världen.

– På grund av pandemin kunde jag inte skriva min kandidatuppsats som ett MFS-projekt* i Etiopien som jag först tänkt, och inte heller åka iväg på en ny utbytespraktik i Slovenien den sista terminen. Istället deltog jag i ett digitalt utbyte som gällde ett patientfall under några veckors tid. I utbytet deltog sjuksköterskestudenter från Hong Kong och Australien. Jag fick en god inblick i hur mina internationella sjuksköterskekollegor tar sig an ett patientfall och vilka skillnader och likheter som finns mellan våra samhällen och sjukvårdssystem.

–Sammantaget tycker jag att CIM-aktiviteterna har breddat mina perspektiv på världen i allmänhet och global hälsa i synnerhet. Jag har knutit värdefulla kontakter och fått använda min engelska. Att delta i CIM, som stundtals är utmanande och kräver både tålamod, planering och mod, får en också att växa som person. Jag rekommenderar alla som är intresserade av omvärlden eller vill arbeta internationellt efter sina studier att våga satsa på ett CIM – det är roligt och lärorikt!

* MFS = Minor Field Study. En 8 veckors fältstudie som genomförs som del av en kandidat- eller mastersuppsats med finansiella medel från SIDA.

Mustafa berättar hur han fick sitt certifikat för internationella meriter

När CIM blev tillgängligt för Odontologiska fakulteten läste Mustafa Aljamal sista året på tandläkarutbildningen. Idag jobbar han på Wasa Tandklinik och Avesta Tandvård, samt driver podcasten ”Tandläkarstudenter för Livet”. Genom CIM fick Mustafa nya perspektiv och erfarenheter som han tagit med si...

Mustafa berättar hur han fick sitt certifikat för internationella meriter

När CIM blev tillgängligt för Odontologiska fakulteten läste Mustafa Aljamal sista året på tandläkarutbildningen. Idag jobbar han på Wasa Tandklinik och Avesta Tandvård, samt driver podcasten ”Tandläkarstudenter för Livet”. Genom CIM fick Mustafa nya perspektiv och erfarenheter som han tagit med sig in i arbetslivet.

– Jag blev tidigt under min studietid intresserad av internationalisering, därför blev jag väldigt glad när jag fick höra att Odontologiska fakulteten implementerat CIM. Att delta kändes som en självklarhet för mig. Ett av de mest lärorika evenemangen var en fem veckors interkulturell kommunikationskurs från Shanghai International Studies University (SISU). En informativ och evidensbaserad kurs som jag varmt rekommenderar till alla studenter. Huvudmålet med kursen var att få viktiga insikter för att förstå interkulturella interaktioner. Vi fick bland annat arbeta utifrån verkliga exempel som man kan stöta på under sin interaktion med personer från olika kulturer, såsom social dynamik och sociala standarder.

– En annan aktivitet som jag deltog i var det internationella Symposiet från Osstell. Eventet fokuserade på dentala implantat. Det gav även C.E credits (continuing education credits), som i vissa länder är obligatoriska att uppfyllas årligen av tandläkare för att behålla sin tandläkarlegitimation. Under eventet fick jag möjligheten att lyssna på ett flertal världskända internationella föreläsare. Jag fick insikt i aktuell forskning inom ämnet och ta del av ett annat synsätt till tandläkaryrket än vad vi är vana vid i Sverige.

– När jag fick veta att ”Buddy Programme” var en CIM-aktivitet lät det nästan för bra för att vara sant: ha roligt och samtidigt få en merit! Programmet går ut på att studenter välkomnar nya internationella studenter till universitetet och Malmö. På grund av pandemin blev tyvärr alla träffar med de nya studenterna digitala, men det var roligt ändå. Vi pratade online om allt möjligt, så som studentlivet i olika länder, traditioner och matlagning. Jag skapade också nya vänskapsband med våra internationella studenter från Studentkårens styrelse.

– Att delta i CIM kan gynna en både personligt och i arbetslivet. Att delta i internationella evenemang ger goda möjligheter till nätverkande som kan öppna nya dörrar fulla av möjligheter. För en tandläkarstudent kan det vidga ens perspektiv inom olika förhållningssätt, teknologier och behandlingsmöjligheter inom tandvård som i sin tur leder till professionell utveckling. Min internationella erfarenhet har gjort det möjligt för mig att utveckla min kommunikationsförmåga med internationella studenter och människor med olika kulturella bakgrunder. Att vara interkulturellt kompetent leder till en mer individualiserad och patientcentrerad tandvård.

– Jag blev förvånad när jag fick veta att jag var den första studenten från Odontologiska fakulteten som skulle delta i CIM. Nu hoppas jag att mitt deltagande kan inspirera fler studenter från Odontologiska fakulteten till att ta chansen att söka.  

Kontaktpersoner 

Hitta CIM-ansvarig för din fakultet och ditt ämne.