Med certifikatet får du ett bevis på din internationella erfarenhet, ett kvitto på din akademiska, personliga och yrkesmässiga utveckling. Det visar även på din internationella och interkulturella kompetens relaterat till ditt yrke.

Information

CIM kan för tillfället sökas av dig som studerar på Fakulteten för hälsa och samhälle. Certifikatet kommer finnas tillgängligt på fler fakulteter framöver. 

Så här gör du för att delta i CIM

Under studietiden deltar du i minst tre aktiviteter med internationellt fokus. I Canvas aviseras olika aktiviteter, men du kan också skapa en aktivitet på egen hand. Aktiviteterna kan ske både utomlands och här hemma. Exempelvis:

  • Åk på ett utbyte, delta i en sommarkurs eller gör ditt examensarbete utomlands.
  • Delta i internationella konferenser och workshops.
  • Delta i föreläsningar med koppling till ditt framtida yrke och internationalisering.
  • Bli mentor åt en internationell student, engagera dig i språkcafé mm.

Kontaktpersoner 

Hitta din kontaktperson nedan. 

Kontaktpersoner vid Fakulteten för hälsa och samhälle

Varje institution på Hälsa och samhälle har en kontaktperson för CIM: