Med certifikatet får du ett bevis på din internationella erfarenhet, ett kvitto på din akademiska, personliga och yrkesmässiga utveckling. Det visar även på din internationella och interkulturella kompetens relaterat till ditt yrke. När du slutfört dina aktiviteter finns möjlighet att inkludera aktiviteterna i ditt examensbevis.

Information

CIM kan för tillfället sökas av dig som studerar på Fakulteten för hälsa och samhälle, Odontologiska fakulteten eller Fakulteten för teknik och samhälle. Certifikatet kommer finnas tillgängligt på fler fakulteter framöver. 

Så här gör du för att delta i CIM

Under studietiden deltar du i minst tre aktiviteter med internationellt fokus. I Canvas aviseras olika aktiviteter, men du kan också skapa en aktivitet på egen hand. Aktiviteterna kan ske både utomlands och här hemma. Exempelvis:

  • Åk på ett utbyte, delta i en sommarkurs eller gör ditt examensarbete utomlands.
  • Delta i internationella konferenser och workshops.
  • Delta i föreläsningar med koppling till ditt framtida yrke och internationalisering.
  • Bli mentor åt en internationell student, engagera dig i språkcafé mm.

Så här anmäler du dig till CIM

Anmälan ser olika ut beroende på vilken fakultet du tillhör. När din anmälan registrerats kommer du att få tillgång till informationssidan för din fakultet gällande Certifikat för internationella meriter i Canvas. Här hittar du allt du behöver för att komma igång. Informationen gällande CIM är på engelska.

Läs om hur Matilda fick sitt certifikat för internationella meriter

För Matilda Öreberg som läste sjuksköterskeprogrammet var det en självklarhet att satsa på CIM. Hon ville odla sitt intresse för global hälsa och även kunna visa sina upp sina internationella erfarenheter för framtida arbetsgivare.

Läs om hur Matilda fick sitt certifikat för internationella meriter

För Matilda Öreberg som läste sjuksköterskeprogrammet var det en självklarhet att satsa på CIM. Hon ville odla sitt intresse för global hälsa och även kunna visa sina upp sina internationella erfarenheter för framtida arbetsgivare.

–Jag valde att läsa min sjuksköterskeutbildning just på Malmö universitet delvis för att utbildningen profilerat sig inom internationalisering, så att jag skulle satsa på ett CIM var en självklarhet. Jag ville ta chansen att åka iväg utomlands under min praktikperiod och fortsätta odla mitt intresse för global hälsa. Att kunna samla mina kunskaper, engagemang och erfarenheter i ett Certificate of International Merits var värdefullt för mig, eftersom det blir ett enkelt sätt att visa mitt internationella intresse för framtida arbetsgivare.

–Att delta i CIM kan innebära aktiviteter som kräver allt ifrån några timmar av din tid till flera månader, och det finns något som passar de flesta – både på hemmaplan och utomlands. Den första aktiviteten jag deltog i när jag hade anmält mig till CIM var en föreläsning med Läkare utan gränsers svenska grundare Johan von Schreeb om sjukvård vid katastrofinsatser. Den föreläsningen hade jag själv hittat och fick godkänd som CIM-aktivitet efter att ha pratat med min CIM-koordinator. Det andra jag gjorde inom ramen för CIM var ett utbyte till södra Indien under min 4 veckors praktik inom primärvård. Vi var tre kursare som åkte tillsammans och fick se mycket av den indiska sjukvården, samhället och kulturen under dessa veckor. Jag fick också en chans att slipa på min engelska. Dessutom lärde jag känna många nya människor och knöt kontakter både i Indien och med andra utbytesstudenter från hela världen.

–På grund av coronapandemin kunde jag inte skriva min kandidatuppsats som ett MFS-projekt* i Etiopien som jag först tänkt, och inte heller åka iväg på en ny utbytespraktik i Slovenien den sista terminen. Istället deltog jag i ett digitalt utbyte som gällde ett patientfall under några veckors tid. I utbytet deltog sjuksköterskestudenter från Hong Kong och Australien och jag fick en god inblick i hur mina internationella sjuksköterskekollegor tar sig an ett patientfall och vilka skillnader och likheter som finns mellan våra samhällen och sjukvårdssystem.

–Sammantaget tycker jag att CIM-aktiviteterna har breddat mina perspektiv på världen i allmänhet och global hälsa i synnerhet. Jag har knutit värdefulla kontakter och fått använda min engelska. Att delta i CIM, som stundtals är utmanande och kräver både tålamod, planering och mod, får en också att växa som person. Jag rekommenderar alla som är intresserade av omvärlden eller vill arbeta internationellt efter sina studier att våga satsa på ett CIM – det är roligt och lärorikt!

* MFS = Minor Field Study. En 8 veckors fältstudie som genomförs som del av en kandidat- eller mastersuppsats med finansiella medel från SIDA.

Kontaktpersoner 

Hitta CIM-ansvarig för din fakultet och ditt ämne.