Hitta "virtuella" (digitala) internationella möjligheter som är öppna för dig som student vid Malmö universitet. Till exempel forskarseminarier, workshoppar, konferenser och onlinekurser.

De poäng som du får genom de virtuella internationella aktiviteterna kommer inte automatiskt att räknas in i din utbildning vid Malmö universitet. 

Aktuella aktiviteter

 

UNIC-kurser

Om du är inskriven vid Malmö universitet kan du ansöka om att delta i någon av de virtuella kurser som finns tillgängliga genom den europeiska universitetssamarbetet UNIC – "UNIC Opened Courses". Dessa kurser anordnas av olika lärosäten i Europa och ger högskolepoäng (ECTS). Hör alltid efter med din studieadministration om du kan tillgodoräkna dig kursen i din examen.

När du läser en kurs genom UNIC får du möjlighet att träffa studenter från hela Europa och få ett bredare perspektiv på din utbildning.

Alla kurser som erbjuds genom UNIC (RUB webbplats)