På denna sida finns information om vart du som är student ska vända dig i händelse av diskriminering eller trakasserier, hot om våld, olycksfall, brand eller andra incidenter.

Diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och särbehandling

Malmö universitet har nolltolerans mot diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. 

Kränkningar och trakasserier

Felanmälan – om något är trasigt

Du kan till exempel anmäla ett trasigt handtag i ett klassrum, projektorer/skrivare som inte fungerar eller överfulla papperskorgar.

Att göra en felanmälan är lätt och tar inte lång tid. I systemet väljer du den byggnad där du har upptäckt felet. 

Felanmälan

Felanmälan på IT-produkter eller frågor till IT-avdelningen. 

Felanmälan IT (Serviceportalen)

QR-kod i varje lokal

I varje lokal/klassrum finns det en QR-kod. Skanna denna för att komma direkt till felanmälan.

Felanmälan fastighet och rum (inloggning krävs) (Serviceportalen) 

Incidentanmälan

Anmäl gärna en händelse eller situation som hade kunnat leda till en olycka eller hälsobesvär men som slutade väl. Det kan handla om att du snubblar på en golvlist men lyckligtvis inte gör dig illa. Då kan du göra en incidentanmälan för att se till att problemet åtgärdas.

Att anmäla minskar olycksrisker och bidrar till en god arbetsmiljö för både studenter, besökare och personal.

Formulär för anmälan om incident (inloggning krävs) (Serviceportalen)

Hot och våld

Malmö universitet ska uppfattas som en positiv och trygg miljö där hot- och våldssituationer inte får förekomma. Hot och våld ska alltid tas på allvar och vi arbetar förebyggande för att minska risken för incidenter, bland annat genom att kartlägga riskmiljöer.

Logga in med ditt dator-ID och lösenord.

Formulär för anmälan om hot (inloggning krävs) (Serviceportalen)

Olycksfall och/eller personskada

Om du skadat dig på väg till eller från campus, eller under tiden du är här, kan du anmäla det. 

Formulär för anmälan om olycksfall (inloggning krävs) (Serviceportalen)

Försäkring

Personskadeförsäkringen för dig som student gäller:

  • under skoltid* och under direkt färd mellan bostaden och den plats där skoltiden tillbringas. Vid utlandsvistelse måste en separat tilläggsförsäkring tecknas.
  • vid personskada genom olycksfall eller vid sjukdom genom smitta.
  • vid olycksfall under distansstudier om olycksfallet står i direkt samband med de studier som ska bedrivas.

* Skoltid definieras som en aktivitet som Malmö universitet arrangerar, som ditt program eller kurs definierar som en del av din utbildning. Tänk på att personskadeförsäkringen inte gäller om någon annan än Malmö universitet arrangerar en aktivitet. Till exempel skulle en studentkår eller en studentnation kunna arrangera en aktivitet. För de tillfällena måste du ha en privat hemförsäkring/olycksfallsförsäkring.

Försäkringen är tecknad via Kammarkollegiet.

Personskadeförsäkring (Kammarkollegiets webbplats)

Vid händelse av brand

  1. Rädda de som är i uppenbar fara.
  2. Larma genom att ringa 112 för att komma till räddningstjänst, ambulans eller polis. Avsluta inte samtalet innan du har fått instruktioner om det.
  3. Varna övriga som hotas.
  4. Utrym via närmaste utrymningsväg och vidare till återsamlingsplatsen - se utrymningsplan.
  5. Släck branden om du bedömer det som möjligt. Utsätt dig inte för fara.

Använd aldrig hiss vid en utrymning. Undvik brandrök, kryp om möjligt under röken om du måste passera rökfyllt utrymme.

Stöld

Vid stöld ska du göra en polisanmälan, antingen via polisens hemsida eller via telefon 11414.

Det är viktigt att du själv gör polisanmälan eftersom det oftast är du som bäst kan redogöra för vad som har hänt och har svar på eventuella kompletterande frågor från anmälningsmottagaren.

Malmö universitet har inget försäkringsskydd för din privata egendom.

Polisanmälan avseende stöld av dator eller mobil utrustning

Personal kan hämta uppgifter från inventariesystemet via IT-avdelningen, till exempel: fabrikat, modell, pris, inköpsdatum och stöldnummer. Polisanmälan lämnas till IT-avdelningen.

Förlorat, trasigt och upphittat multikort

Om du förlorar ditt multikort eller om det går sönder ska du spärra det i IDService. Om du hittar ett multikort ska detta lämnas till en reception, husservice eller till Helpdesken i Orkanenbiblioteket.

Spärra ditt kort i IDService

Bevakning

Det finns personal i tjänst dygnet runt och resurser att hjälpa till vid och efter händelser som kräver externa insatser. Om något händer kan du därför alltid kontakta dem på telefonnummer 040-665 80 80. De kan även larma vidare till universitetets krisledning vid behov.

Identifiera dig med ditt multikort

Om du vistas på campus efter stängning kan du behöva identifiera dig med ditt multikort eller ID-handling till väktarna. 

Dödsfall

Om en student på Malmö universitet avlider finns det särskilda rutiner för hur detta hanteras. Kontakta Studenthälsan om du behöver prata med någon, eller rapportera ett dödsfall. 

Studenthälsan

Flaggning

Flaggning på halv stång sker på fakulteten i samband med minnesstund och om möjligt vid dödsdag och begravningsdag.