Här hittar du information om tentamensformer på Malmö universitet. Salstentamen skrivs på plats vid en given tidpunkt. En digital salstenta kallas också digitamen och genomförs på dator. En hemtentamen får du ofta arbeta med under flera dagar innan den ska lämnas in. För att få skriva salstentamen behöver du anmäla dig.