På denna sida hittar du allt du behöver veta om tentamen: registrering, ID-handlingar, tentamenstillfällen, regler för salstentamen, tentamensresultat i Inspera, omtentamen, gamla tentor och annat. Anmälan till salstentamen via Kronox är obligatorisk och måste göras innan anmälan stänger 7 dagar innan tentamenstillfället.

Aktuell information 

Observera att ett digitalt ID-kort i bankID-appen inte är en godkänd ID-handling vid tentamen just nu. Se mer information om vad du kan använda som legitimation längre ner på sidan. 

Viktigt inför din tentamen

Din lärare informerar om i vilken form din kurs tenteras. Nedan hittar du information om anmälan, ID-handlingar och annat som är viktigt att veta inför din tentamen. 

Anmälan

Du anmäler dig genom att logga in i schemasystemet Kronox. Anmälan öppnar 21 dagar före tentamenstillfället och stänger 7 dagar före tentamen. Detsamma gäller för omtentamen. Om du inte har anmält dig i tid får du inte tentera utan får vänta till nästa tentamenstillfälle. 

 1. Logga in med din datoridentitet och lösenord på schema.mau.se
 2. Under fliken Aktivitetsanmälan hittar du de tentamenstillfällen som du kan anmäla dig till.
 3. Ett bekräftelsemail skickas när du anmäler och avanmäler dig.
 4. Du får ett mejl två dagar innan tentamenstillfället med tid och plats, om du har anmält dig. Mejl skickas till den mejladress du har angett i Ladok för studenter, kontrollera att du har skrivit rätt mejladress där.

Observera att mejl om tentamenstillfällen bara är en påminnelse. Du som student är ansvarig att känna till kursschemat och att anmäla dig till tentamen enligt gällande regler. Får du förhinder, vänligen avanmäl dig från tentamen senast 7 dagar innan tentamenstillfället.

Anmälan för studenter från tidigare terminer

Studenter från föregående terminer behöver kontakta oss via vårt kontaktformulär eller genom att mejla tentamen@mau.se inom anmälningsperioden för att anmäla sig till tentamen. Det är endast studenter som studerar under innevarande termin som får upp tentamenstillfällen automatiskt i KronoX.

Kontakta oss med dina frågor (formulär)

Problem vid anmälan

Om du har problem att anmäla dig via Kronox, kontakta oss via vårt formulär. Du måste kontakta oss senast 7 dagar före tillfället, innan anmälan stänger.

Använd din datoridentitet för att logga in och fylla i formuläret.

Hjälp med anmälan till tentamenstillfälle (formulär)

Inför tentamen

 • Du måste ha med dig giltig fotolegitimation med personnummer, exempelvis svenskt/nationellt ID-kort, svenskt körkort, svenskt eller utländskt pass eller ID-handling utfärdat inom Schengenområdet. Som giltig ID-handling godtas även en högst tre månader gammal polisanmälan, om din legitimation är stulen eller förlorad, i samband med ett personbevis från Skatteverket. Observera att detta måste visas upp i pappersform.
 • Kom i tid. Dörrarna stängs vid starttid. Ett andra insläpp görs 30 minuter efter starttid utan kompensation för förlorad tid. Huset låses efter andra insläppet, man kan då inte längre komma in i byggnaden. 
 • Får du förhinder ska du avanmäla dig från tentamen. Detta går att göra senast 7 dagar innan tentamenstillfället.
 • Du kan inte avanmäla dig till tentamen efter att anmälan är stängd. Detta påverkar inte dina möjligheter att anmäla dig till nästkommande tentamenstillfälle. 
 • Om du är diabetiker och behöver ha din blodsockermätare tillgänglig under tentamen, meddela detta till tentamensadministrationen genom att kontakta oss via vårt webbformulär</a > eller genom att mejla tentamen@mau.se.
 • Om du har nedsatt hörsel och behöver halsslinga, kontakta oss via vårt webbformulär</a > eller genom att mejla tentamen@mau.se i god tid innan din tentamen.
 • Om du har skyddade personuppgifter är det viktigt att du tar med dig det sekretessintyg som du har fått från universitetet. Detta måste visas upp för tentamensvärd. Om du inte har ett sådant, eller du har vidare frågor, är det viktigt att du kontaktar tentamen i god tid innan din tentamen.
 • Det finns inte möjlighet för studenter från andra lärosäten att tentera på Malmö universitet. Ta gärna kontakt med lärcentrum i din kommun för att höra om de erbjuder studenter från andra lärosäten att tentera hos dem.
 • Om du vill skriva två tentamina vid samma tillfälle så måste du vara anmäld till dessa i KronoX enligt gällande regler. Efter att anmälan är genomförd ska du kontakta oss via vårt webbformulär</a > eller genom att mejla tentamen@mau.se. Ange ditt personnummer, kurskoder samt datum som du vill skriva. 

Fullständiga regler för salstentamen (PDF, box)

Digital salstentamen – kom ihåg

 • Kontrollera att du kan logga in på ditt studentkonto (datoridentitet). Se till att du kan dina inloggningsuppgifter eller skriv ner dem och ta med.
 • Gör en demotenta för att få en känsla för hur det går till att skriva en tentamen digitalt. Länkar hittar du längre ner på sidan.
 • Kom till tentasalen minst 30 minuter innan tentan börjar.
 • Dator samt tillbehör kommer att finnas på din plats i tentasalen.

Schema över tentamenstillfällen

Datum och tid för din tentamen hittar du i ditt kursschema på Canvas. Vilken sal som du ska tentera i meddelas på plats. 

Flera salstentor kan skrivas under samma dag och därför är det viktigt att du känner till vilken kurskod som gäller för din kurs. Kurskoden finns exempelvis i bekräftelsemejlet från KronoX som gäller din anmälan till tentamen.

Nedan kan du söka fram samtliga tentor som hålls på din fakultet eller enhet, sex månader fram i tiden. Tänk på att kurskoder kan ändras från termin till termin.

Se tentamenstillfällen

Anmäl önskat pedagogiskt stöd vid tentamen

Om du har beviljats särskilt pedagogiskt stöd vid tentamen (till exempel tillgång till dator eller extra tid) ska du anmäla önskat stöd i schemasystemet Kronox senast 7 dagar innan tentamenstillfället.

 • Klicka på knappen Stöd i Kronox efter att du gjort anmälan till tentamen. Välj vilka anpassningar du behöver ha till respektive tentamen. 
 • Du har möjlighet att se vilka stöd som är anmälda inför ett tentamenstillfälle innan anmälan stänger om du klickar på knappen Stöd.
 • Under rubriken Valda stöd står de stöd som är anmälda.
 • Om du inte har anmält dina stöd står de under rubriken Valbara stöd.
 • Kontakta tentamensadministrationen om du är osäker på vilka stöd som du har anmält efter att anmälan till tentamen har stängt.

Anmäl önskat stöd i Kronox

Har du frågor så kan du kontakta oss via vårt webbformulär eller genom att mejla tentamen@mau.se. Ange då:

 • ditt namn
 • ditt personnummer
 • kursnamn på den kurs du ska tentera
 • datum och tid för tentamen

Eget rum/mindre grupp

Du som ska skriva din tentamen i ett eget rum/mindre grupp får en bekräftelse från tentamensadministrationen 3-4 dagar innan tentamen. I bekräftelsen står även salsnumret. Tentamensadministrationen meddelar också din examinator om var du kommer skriva tentamen. NAIS-beslutet visar du sedan upp för berörda lärare eller examinatorer.

Varaktig funktionsnedsättning

Har du en varaktig funktionsnedsättning som till exempel, dyslexi, adhd eller nedsatt syn kan du ansöka om särskilt pedagogiskt stöd utifrån dina individuella behov.  

Läs mer om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning 

Tentamenslokal Kranen

Salstentamina skrivs i Malmö universitets tentamenslokal Kranen på Östra Varvsgatan 11A. Kranen är anpassad för både papperstentamen och digital salstentamen (digitamen). 

I schemat ser du i vilken byggnad som din salstentamen hålls. Salstentor förlagda på Kranen är schemalagda i lokalen "KR:tentasal 1-6" i Kronox. Du får besked om i vilken sal du ska skriva tentamen när du anländer till byggnaden.

Byggnaden låses upp automatiskt 45 minuter innan tentamensstart och låses igen 30 minuter efter tentamensstart. 

Hitta Kranen med Google Maps

Vid tentamenstillfället

Nedan hittar du information om vad som är viktigt att tänka på när du skriver din tentamen.

 • Tentamensvärden ger instruktioner om tentamen och bestämmer var alla ska sitta. Du får endast använda kladdpapper som du fått av tentamensvärd.
 • Observera att du måste använda bläckpenna för att fylla i omslaget för papperstentamen. Det är din examinator som beslutar vilken penna som ska användas för resten av tentamen. Student ansvarar själv för att ta med pennor. 
 • Du får inte ta med väskor, ytterkläder, armbandsur, mobiltelefoner och andra smarta enheter in i salen. 
 • Du får ta med dig mat och dryck till tentamen. Undvik att ta med mat som doftar starkt.
 • Av hänsyn till allergiker, undvik att ha med dig nötter eller ha på dig stark parfym.
 • Det finns toaletter antingen i tentamenslokalen eller i anslutning till lokalen.

Vid fusk och störande uppträdande

Student som stör eller hindrar verksamheten i tentamenssalen får avbryta sin tentamen och lämna salen. Misstanke om fusk och störande uppträdande anmäls till disciplinnämnden. 

Förvaringsskåp 

Förvaringsskåp finns utanför tentamenssalarna på Kranen för personliga ägodelar.

Du låser skåpen med en fyrsiffrig kod som du väljer på plats. Samma kod används för att öppna och stänga skåpet. Förvaringsskåpen är 40x40x40 cm. Tänk på att alla dina ägodelar som du har med ska kunna rymmas i skåpet.

Tentamensresultat 

Besked om dina tentamensresultat får du senast 15 arbetsdagar efter tentamenstillfället. Betyget för din tentamen ser du i Ladok för studenter senast fem arbetsdagar efter du fått besked om dina resultat.

Logga in i Ladok för studenter med din datoridentitet

Hämta ut rättad papperstentamen

Du som är student vid LS, KS eller TS får information av din lärare om hur du hämtar din rättade tentamen.

Studenter vid HS och OD som har skrivit salstentamen på papper hämtar den i receptionen på HS.

Kontakt och öppettider för receptionen på HS

Se rättad digital salstentamen i Inspera

 • Resultatet på din tentamen kan du se när läraren rättat färdigt. Läraren informerar dig när du kan se dina resultat i Inspera.
 • Din rättade tentamen finns på Insperas hemsida, under fliken Arkiv.
 • Du loggar in på Inspera med ditt dator-ID, alltså samma inloggningsuppgifter som du använt vid tentamenstillfället.

        Inspera

 • För att se rättning samt lärarens kommentarer klickar du på ”Se flera detaljer” och sedan på länken under ”Feedback rättning”.
 • Saknas texten ”Feedback rättning” har du inte fått några kommentarer, du kan då se rättningen under ”Visa inlämnat svar”.

Hämta ut äldre skrivna digitala salstentamen underlag

Kontakta oss via vårt formulär för att hämta ut äldre skrivna digitala tentamen. Tänk på att vi endast kan ge ut de tentamen som har skrivits digitalt i Inspera. För att få ut äldre papperstentamen måste du kontakta din fakultet. 

Använd din datoridentitet för att logga in och fylla i formuläret.

Beställning av tidigare digitala tentamen (formulär)

Omtentamen

Ska du skriva en omtentamen anmäler du dig på samma sätt i Kronox som vid ordinarie tentamenstillfälle. Om du inte ser den kurs du vill anmäla dig till under fliken Aktivitetsanmälan kan det bero på att det är en äldre tentamen. Kontakta oss då genom vårt formulär. 

Använd din datoridentitet för att logga in och fylla i formuläret.

Hjälp med anmälan till tentamenstillfälle (Formulär)

Kontakt

Kontakta oss via webbformulär eller genom att mejla tentamen@mau.se.

Kontakta oss med dina frågor (formulär)

Kontakta oss via telefon

Du kan också nå tentamensadministrationen via telefonnummer 040-665 83 00