Här hittar du information om tentamensformer på Malmö universitet. Salstentamen skrivs på plats vid en given tidpunkt och hemtentamen tar du hem och lämnar in vid senare tillfälle. Digital salstentamen skrivs på plats med dator. För att få skriva salstentamen behöver du anmäla dig.