Allt om var, hur och när du som student har möjlighet att studera utomlands och göra utbyte inom ramen för din utbildning. Beroende på vilket program du läser kan du ha möjlighet till utbytesstudier i en termin eller två. Poängen från dina utlandsstudier tillgodoräknas i din examen och utbyten till våra partneruniversitet garanterar att du slipper betala terminsavgift. Att tillbringa en tid utomlands inom dina studier berikar både dig och din utbildning.

En internationell möjlighet för alla

Alla studenter oavsett bakgrund har lika och rättvis tillgång och möjlighet till deltagande. Du är alltid välkommen att ta kontakt med oss om du har några frågor eller funderingar om du behöver en viss typ av stöd. Inom en del utbytesprogram finns även möjlighet att ansöka om extra stipendiemedel om du reser utomlands med barn eller har en funktionsnedsättning.