Tidslinje utbytesstudier
Vad bör du tänka på när du söker utbytesstudier? Här får du en överblick över vad som gäller före din ansökan till efter din hemkomst.
1.

Före ansökan

Informationsträffar

Information om ditt program

Ta reda på när din fakultet/institution håller informationsmöte rörande vart du kan åka och hur du ska gå tillväga.

Vart kan du åka

Studieplatser att söka

Beroende på vilket program du läser finns det olika möjligheter till utbyte. Vilka lärosäten som finns tillgängliga för just dig hittar du mer information om här.

Förbered dig inför din ansökan

Go International Week

Samla på dig all information som du kan behöva inför din ansökan och ställ alla dina frågor till oss. Vårterminens Go International Week äger rum 24-28 februari 2020 och mer information kommer att finnas tillgänglig snart.

Rapporter

Läs om tidigare utbytesstudenters erfarenheter

Läs på om vad tidigare studenter tyckte om det lärosäte som du funderar på att söka till. I vår databas över partneruniversitet finns utvärderingar från tidigare utbytesstudenter.

När är ansökan öppen?

Ansökan är öppen två gånger per år

När du ska ansöka beror på om du vill ansöka om utbytesstudier inom eller utanför Europa. Kolla här för all information.

Hur gör jag min ansökan?

Ansök i MoveON

Du gör din ansökan i vårt system.

2.

Nominerad

Besked om utbytesplats

Nomineringsbesked

Studenter som tilldelas en plats till utbytesstudier kallas 'nominerad'. Detta innebär att Malmö universitet kommer att meddela värdlärosätet att du är vår utvalda student att ansöka dit. Beslut gällande din ansökan skickas på mejl senast 15 dagar efter deadline.

Ansökan till värdlärosätet

Ansök till ditt värdlärosäte

Alla studenter som nomineras till utbytesstudier behöver göra en ansökan till sitt värdlärosäte. Du blir kontaktad när det är dags att påbörja din ansökan. Det är värdlärosätet som sedan beslutar om din antagning.

Learning agreement

Lista över dina kurser

Learning agreement är listan över kurser som du önskar läsa vid ditt värdlärosäte. Detta dokument är för dig så att du kan känna dig trygg med ditt kursval.

Tips att tänka på

Börja i tid

En del dokument som du behöver skicka till ditt värdlärosäte kan ta lite tid att samla ihop t.ex. intyg om studiefinansiering från CSN, eventuella vaccinationer m.m. Se vår checklista för mer information.

Kick-off

Träffa andra utbytesstudenter

Här får du information som underlättar dina förberedelser. Över en fika får du också prata med andra studenter som ska åka iväg, samt utbytesstudenter som just nu är på plats i Malmö.

Stipendium

Sök stipendium i tid

Undersök dina möjligheter att ansöka om ett stipendium.

3.

På värdlärosätet

Innan avresa

Håll dig uppdaterad

Vi rekommenderar att du registrerar dig på Utrikesdepartementets svensklista, ladda ner deras app ’UD Resklar’ och kolla uppdaterad information på den svenska ambassaden i ditt värdland.

Skicka in dokument

Byter du kurser?

Om du gör ändringar i dina kurser vid värdlärosätet måste du uppdatera ditt learning agreement.

4.

När du kommit hem

Betyg

Få dina kurser tillgodoräknade

När du har kommit hem får du ditt betyg från ditt värdlärosäte. Du ska sedan tillgodoräkna dina kurser till din utbildning vid Malmö universitet.

Utlandsstudierapport

Dela med dig av dina erfarenheter

Vad hade du velat veta innan du åkte iväg? Genom att fylla i vår utlandsstudierapport kan du dela med dig av viktiga lärdomar och erfarenheter till framtida utbytesstudenter.

Engagera dig

Dela med dig av dina erfarenheter

Inspirera och hjälp kommande utbytesstudenter genom att berätta om ditt utbyte och din resa. Delta på informationsmöten och seminarium som t.ex. Go International Week och Kick-off. Du kan även bli en fadder för en internationell utbytesstudent på Malmö universitet via Erasmus Studentnätverket (ESN Malmö).