Du kan ansöka om att bli SI-ledare och stötta en grupp gymnasieelever i deras studier. Då träffar du eleverna en timme i veckan och får lön under tiden.

Utveckla ditt ledarskap

Om du gillar att utveckla andra och samtidigt träna på dina ledaregenskaper kan uppdraget som SI-ledare vara något för dig.

Som SI-ledare har jag lärt mig att våga, vara kreativ samt att hitta olika sätt att förmedla ett gemensamt budskap till olika typer av människor.

Zahra Al-Mozawi, ingenjörstudent vid Malmö universitet och SI-ledare på Cybergymnasiet i Malmö.

Som SI-ledare hjälper du gymnasieelever att lyckas med utmanande kurser genom att jobba med lärandeaktiviteter i samarbete med deras lärare. Mötena fokuserar på studieteknik, begreppslekar och samtal om universitetsstudier. Du blir en mentor för gruppen och ett stöd till läraren.

Uppdraget är betalt och du anställs som timanställd av universitetet. Du träffar eleverna en timme i veckan. Utbildning för uppdraget samt handledning på universitet får du under terminens gång. Syftet är att hjälpa gymnasieelever nå målen i utmanande kurser med hjälp av SI-modellen.

SI-modellen

SI står för "Supplemental Instruction" eller samverkansinlärning och är en internationell metod utvecklad för att studenter ska lära sig av varandra. Malmö universitet samarbetar med bland annat Region Skåne, Lunds Tekniska Högskola och Teknikcollege Skåne för att sprida SI och använda metoden med syftet att öka intresset för högre utbildning och på sikt bidra till att säkra kompetensen inom yrkesområden med prognostiserad brist på arbetskraft.

Supplemental Instruction utvecklades 1973 vid University of Missouri i Kansas City för att öka studentgenomströmningen i ”svåra” kurser. SI som koncept har därefter fått stort genomslag och funnit en hemvist vid mer än 1500 högskolor och universitet i ett trettiotal länder.

Kontakta oss

Vill du veta mer? Kontakta projektledare Anna Wirstedt.

SI-regional@mau.se