På denna sida hittar du information om vad du behöver tänka på vid din hemkomst från utbytesstudier. Läs om resultatintyg, tillgodoräknande av poäng, utbetalning av resterande Erasmus+ stipendiebelopp och utlandsstudierapport.

Vad händer nu?

Välkommen tillbaka! Nedan hittar du information om vad du behöver tänka på när du har kommit hem från ditt utbyte.

Resultatintyg och tillgodoräknande av poäng

Efter avslutat utbyte skickas ett Transcript of Records (ett resultatintyg) till oss från partneruniversitetet och om kurser samt poängantal överensstämmer med de på ditt Learning Agreement kan de tillgodoräknas till dina studier vid Malmö universitet. Ibland skickas ditt resultatintyg direkt till dig eller ibland till koordinatorn på Malmö universitet.

Alla studenter måste ladda upp en kopia av resultatintyget i MoveON-plattformen under 'After the mobility'. Om ditt resultatintyg skickas direkt till dig måste du även skicka en kopia till din internationell koordinator. 

Observera att endast poäng blir tillgodoräknat i Ladok, inte betyg. För att visa upp de betyg du fått under ditt utbyte använder du det Transcript of Records du fått från värduniversitetet istället för resultatintyget från Malmö universitet (Ladok).

MoveON-plattformen för att ladda upp ditt betyg

För studenter som inte har en valbar termin på Urbana studier (US)

Det är ditt ansvar som student att ansöka om tillgodoräkning och detta gör du genom att fylla i blankett för tillgodoräkning samt skicka in den tillsammans med en kopia på ditt Transcript of Records, Learning Agreement och kursplaner för de kurser som du läst på ditt värdlärosäte. (Om du har en valbar termin så behöver du inte skicka in detta dokument.)

Blankett för tillgodoräkning Urbana studier

Erasmus+ stipendium för utbytesstudier

Om du har tilldelats ett Erasmus+ stipendium för utbytesstudier får du utförlig information via mejl om vad du behöver göra för att du ska få utbetalning av resterande stipendiebelopp.

  • Ladda upp ditt Certificate of Attendance i MoveON. Ditt värdlärosäte måste fylla i dokumentet och underteckna det. De intygar då det faktiska start- och slutdatumet för dina studier. De faktiska datumen ligger sedan till grund för eventuell justering av ditt totala stipendiebelopp och din andra utbetalning.
    Mall för Certificate of Attendance
  • Ladda upp ditt Transcript of Records (betyg) i MoveON.

Du laddar upp dokumenten i MoveON. Välj formuläret 'AFTER NOMINATION: Document upload for mobility abroad'. Under 'Supporting documents' väljer du 'After the mobility' i rullistan och laddar upp ditt dokument under 'Transcript of Records' och 'Erasmus+ Certificate of Attendance (PDF)'. Glöm inte att spara och att klicka på 'Submit'.

Ladda upp dokument i MoveON

  • Du ska besvara en utvärdering till Europeiska kommissionen. Du får en automatisk inbjudan från Europeiska kommissionens system direkt till din mejl. Inbjudan skickas till dig på, eller efter din sista planerade studiedag.

Utlandsstudierapport

Vi är tacksamma om du fyller i vår utvärdering/reserapport i slutet av ditt utbyte. Din rapport är värdefull för framtida utbytesstudenter som kan ta del av dina erfarenheter och upplevelser.

Fyll i din utlandsstudierapport

Dela med dig av dina erfarenheter

  • Fortsätt vara involverad och ta del av Malmö universitets Go International Week
  • Var med på kommande kick-off som en återvändande student och hjälp till med råd och tips till nya studenter
  • Anmäl dig till informationsmöten och seminarier för att dela med dig av dina erfarenheter

Gå med i Buddyprogrammet

Engagera dig som buddy för våra internationella studenter. Buddyprogrammet ger dig möjlighet att lära känna nya människor, utveckla dina språkkunskaper samt bli en viktig del av internationella studenters introduktion till Malmö universitet.

Buddyprogrammet