På denna sida hittar du information om vad du behöver tänka på vid din hemkomst från utbytesstudier. Läs om resultatintyg, tillgodoräknande av poäng, utbetalning av resterande Erasmus+ stipendiebelopp och utlandsstudierapport.

Vad händer nu?

Välkommen tillbaka! Nedan hittar du information om vad du behöver tänka på när du har kommit hem från ditt utbyte.

Resultatintyg och tillgodoräknande av poäng

Efter avslutat utbyte skickas ett Transcript of Records (ett resultatintyg) till oss från partneruniversitetet och om kurser samt poängantal överensstämmer med de på ditt Learning Agreement kan de tillgodoräknas till dina studier vid Malmö universitet. Ibland skickas ditt resultatintyg direkt till dig eller ibland till koordinatorn på Malmö universitet.

Alla studenter måste ladda upp en kopia av resultatintyget i MoveON-plattformen under 'After the mobility'. Om ditt resultatintyg skickas direkt till dig måste du även skicka en kopia till din internationell koordinator. 

Observera att endast poäng blir tillgodoräknat i Ladok, inte betyg. För att visa upp de betyg du fått under ditt utbyte använder du det Transcript of Records du fått från värduniversitetet istället för resultatintyget från Malmö universitet (Ladok).

MoveON-plattformen för att ladda upp ditt betyg

För studenter på Urbana studier (US)

Det är ditt ansvar som student att ansöka om tillgodoräkning och detta gör du genom att fylla i blankett för tillgodoräkning samt skicka in den tillsammans med en kopia på ditt Transcript of Records, Learning Agreement och kursplaner för de kurser som du läst på ditt värdlärosäte.

Blankett för tillgodoräkning Urbana studier

Erasmus+ stipendium för utbytesstudier

Om du har tilldelats ett Erasmus+ stipendium för utbytesstudier får du utförlig information via mejl om vad du behöver göra för att du ska få utbetalning av resterande stipendiebelopp.

 • Fyll i en utvärdering till Europeiska kommissionen. Du får en inbjudan direkt till din mejl om att svara på rapporten.
 • Ladda upp ditt Certificate of Attendance i MoveON.
  Mall för Certificate of Attendance
 • Ladda upp ditt Transcript of Records (betyg) i MoveON.
  Ladda upp dokument i MoveON
 • Om du önskar ansöka om grönt resande måste du inkomma med dokumentation som stödjer ditt gröna resande, t.ex. underlag för biljetter, en resplan och information om dina resdagar till och från värdlandet.

Utlandsstudierapport

Vi är tacksamma om du fyller i vår utvärdering/reserapport i slutet av ditt utbyte. Din rapport är värdefull för framtida utbytesstudenter som kan ta del av dina erfarenheter och upplevelser.

Fyll i din utlandsstudierapport

Dela med dig av dina erfarenheter

 • Fortsätt vara involverad och ta del av Malmö universitets Go International Week
 • Var med på kommande Kick-Off som en återvändande student och hjälp till med råd och tips till nya studenter.
 • Anmäl dig till informationsmöten och seminarier för att dela med dig av dina erfarenheter. 

Gå med i Buddy-program

Engagera dig som buddy för våra internationella studenter. Buddy-programmet ger dig möjlighet att lära känna nya människor, utveckla dina språkkunskaper samt bli en viktig del av internationella studenters introduktion till Malmö universitet.

Läs med om buddy-programmet