I studie- och yrkesvägledarutbildningen ingår 17 veckors verksamhetsförlagd utbildning, VFU.

Information och dokument till din handledare

Som student är du bärare av VFU-dokumenten. Du ansvarar för att handledaren får tillgång till VFU-dokumenten. Du hämtar  VFU-dokumenten på programsidan i Canvas.

Länk till Canvas

VFU-perioder för studie- och yrkesvägledare

Termin 2 

I kurs 4, Vägledningens grunder (SY130G), ingår tre veckors VFU. Den ska genomföras inom det allmänna utbildningsväsendet med utbildad vägledare som handledare.

Termin 3 

I kurs 5, Vägledning i utvecklings- och lärandeperspektiv (SY171G), ingår fyra veckors VFU, som du ska genomföra inom det allmänna utbildningsväsendet. En av dessa veckor ska vara med lärare som handledare och tre veckor med utbildad vägledare som handledare.

Termin 4

I kurs 8, Arbetsliv och omvärld (SY170G) ingår två veckors VFU, som du genomför på arbetsplatser utanför det allmänna utbildningsväsendet, i en verksamhet som är inriktad på vägledning, rehabilitering och rekrytering med mera. Här behöver handledaren inte vara utbildad vägledare.

Termin 5 och 6 

I kurs 12, Vägledningens teori och metod (SY241G), ingår åtta veckors VFU. Här kan du välja att genomföra de fyra första veckorna i verksamheter utanför det allmänna utbildningsväsendet, i en verksamhet som är inriktad på vägledning, rehabilitering och rekrytering med mera.
De fyra sista veckorna av VFU genomförs inom det allmänna utbildningsväsendet.
Handledaren utanför allmänna utbildningsväsendet behöver inte vara utbildad vägledare.

Du kan också välja att genomföra alla 8 veckorna inom det allmänna utbildningsväsendet med utbildad vägledare som handledare.