Så planerar du ditt arbete, skriver referenser och söker efter information på bästa sätt. Här finns råd och stöd gällande skrivprocessen, hur du hanterar stress och hur du lägger upp hållbara rutiner.

Tips vid digitala studier

Digital undervisning innebär en stor omställning för många. Studenthälsan har samlat sina bästa tips för att klara av studierna när du pluggar hemifrån. Studenthälsan har också öppet för samtal via telefon eller Zoom om du vill ha någon att prata med.

Till tipsen vid digitala studier