Ansök senast i november för flest valmöjligheter. Du ansöker via den digitala plattformen MoveOn med din "study plan" och "supporting documents". Behörighetskrav. När du kan åka, vart och vem du kan kontakta.

Ansökningsperioder

Hösten

10 oktober – 10 november. Under denna period kan du ansöka till samtliga utbytesplatser för det kommande läsåret (nästa års hösttermin och vårterminen efter).

Sista ansökningsdag för höstens ansökan: kl. 12.00 den 10 november

Våren – restplatser

10 februari – 1 mars. Under denna period kan du ansöka till eventuella kvarvarande platser för det kommande läsåret. Det finns ett begränsat urval platser att söka.

Sista ansökningsdag för vårens ansökan: kl. 12.00 den 1 mars

Vart kan jag åka?

Malmö universitet har avtal med flera hundra universitet över hela världen. I MoveOns sökportal hittar du alla länder och universitet som vi samarbetar med. Filtrera din sökning för att se vilka avtal som finns på din fakultet eller institution. Tänk på att samtliga platser utannonseras under höstens ansökningsperiod.  

Hitta våra partneruniversitet på plattformen MoveOn (på engelska)

När kan jag åka?

Vilken termin som passar bäst att åka beror på vilket program du läser. Hitta din fakultet eller institution i listan och ta reda på vad som gäller för dig.

Hälsa och samhälle (HS)

 • Kandidatprogrammet i kriminologi: termin 4 och termin 5
 • Masterprogrammet i kriminologi: termin 3
 • Socionomprogrammet: termin 4 och 7

Kultur och samhälle – Globala politiska studier

 • Europastudier: termin 4 och 5
 • Freds- och konfliktvetenskap: terminerna 4 och 5
 • International Migration and Ethnic Relations: termin 5
 • International Migration and Ethnic Relations, master: termin 3
 • Internationella relationer: termin 4 eller 5 (Termin 4 är en valbar termin och passar därför perfekt för utbytesstudier. Men du kan också åka under termin 5. I så fall rekommenderas att du väljer kurser inom ett relaterat ämne och på en jämförbar akademisk nivå som kursen In-Depth Studies in Global Politics.)
 • Mångfaldsstudier: termin 5
 • Mänskliga rättigheter: terminerna 3 och 4
 • Political Science: Global Politics, master: termin 3
 • Statsvetenskap: Politik, organisation och ledning: termin 5

Kultur och samhälle – K3

 • Interaktionsdesign: termin 5
 • Grafisk design: termin 5
 • Produktdesign: termin 5
 • Visuell kommunikation: termin 5
 • Medie- och kommunikationsvetenskap: Medieaktivism, strategi och entreprenörskap: termin 6
 • Medie- och kommunikationsvetenskap: Kritik, handling och gestaltning: termin 3 eller 6
 • Culture and Change – Critical Studies in the Humanities: termin 3

Tänk på att vissa partneruniversitet kräver att du lämnar in en kreativ portfolio. En akademisk koordinator kan hjälpa dig med detta.

Kultur och samhälle – Urbana studier

 • Miljövetarprogrammet: termin 5 (valfri)
 • Transport Management: termin 5 (Företagsekonomi)
 • Fastighetsföretagande: termin 5 (huvudområde)
 • Hållbar arkitektur och urban gestaltning: termin 5 (valfri)
 • Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering: termin 3 (huvudområde)
 • Urban Studies, masterprogram: termin 3 (valfri)
 • Leadership and Organisation: Societal Challenges and Organisational Changes, masterprogram: termin 3 (valfri)
 • Urban Studies: Urban Business and Development - Real Estate and Transport: termin 3 (valfri)

Lärande och samhälle (LS)

Som student vid Lärande och samhälle finns det många möjligheter för dig att studera utomlands. Vilken termin du kan åka på utbyte beror på vilket program du läser. Det är viktigt att dina kurser kan räknas in i ditt program och att de har godkänts i förväg av kurs- eller ämnesansvarig.

Teknik och samhälle (TS)

Du som läser ett kandidatprogram har alltid möjligheten att åka på utbyte. Av din utbildningsplan framgår vilken termin som passar bäst för utlandsstudier.

Du som läser masterprogram kan i vissa fall åka på utbyte. Kontakta fakultetens internationella koordinator om du är intresserad. 

Kontrollera att du är behörig

Innan du påbörjar ansökan måste du se till att du uppfyller behörighetskraven.

Behörighet

För att kunna bli aktuell för ett utbyte, behöver du:

 • ha klarat av minst ett år heltidsstudier vid Malmö universitet (60 hp) innan du reser.
 • vara aktiv student vid Malmö universitet när du ansöker.
 • när du ansöker, ha klarat av minst 75 procent av de studier du var registrerad på under föregående termin, om du inte har särskilda skäl.
 • när du ansöker till värduniversitetet (efter att du har blivit nominerad av din fakultet), ha klarat av samtliga kurser du var registrerad på under föregående termin. Detta kan skilja något mellan fakulteter, rätt information hittar du alltid i utlysningen. 
 • ta fram en studieplan som innehåller kurser som motsvarar heltidsstudier, motsvarande 30 högskolepoäng, som kan räknas in i din examen från Malmö universitet.
 • ha tillräckliga kunskaper i engelska alternativt i det språk på vilket kurserna ges. Information om de krav som gäller för dina valda universitet finns under utlysningarna i MoveOn. Se mer information om språkkrav under "Supporting documents".

Ansökan

Ansökan är öppen två gånger om året för dig som studerar på Malmö universitet. Under höstens ansökningsperiod kan du ansöka till samtliga utbytesplatser. Om det finns platser kvar går det att ansöka till dessa under vårens ansökningsperiod.

Ansök online i MoveOn-portalen

Rekommenderade webbläsare för plattformen MoveOn är Google Chrome, Microsoft Edge or Firefox. Logga in på MoveOn med ditt dator-ID och lösenord.

Ange din fakultet och institution för att hitta de utbytesplatser som du kan ansöka till. Du kan välja upp till fyra olika universitet.

Det går bra att påbörja ansökan, spara och fortsätta senare. Ha koll på sista ansökningsdag, om din ansökan kommer in försent kommer den inte att behandlas. Din ansökan ska skrivas på engelska.

En fullständig ansökan innehåller

 • "study plan" (fylls i via plattformen)
 • "supporting documents":
  1. CV
  2. "statement of purpose"
  3. dokument som intygar dina språkkunskaper

När du är färdig med din ansökan ska du spara och klicka på "submit". Efter att du har skickat in ansökan kommer du att få ett automatiskt bekräftelsemejl med din fullständiga ansökan bifogad som en pdf-fil. Kolla noga så att du har fått detta meddelande och hör annars av dig till oss.

Ansök till utbytesstudier via plattformen MoveOn 

"Study plan" (kurslista)

En lista med de kurser du vill läsa

Studieplanen visar de kurser du vill läsa. Du måste göra en studieplan per universitet som du ansöker till. Om du söker till tre universitet måste du alltså skriva tre studieplaner.

Kolla in vilka kurser som erbjuds

Det tar oftast tid att hitta intressanta kurser och ämnen. Prova att söka på universitetets namn + "fact sheet" för att hitta kurserna, eller titta efter nyckelord som "inbound/incoming exchange’" och "units/subjects/courses/modules". Ibland behöver du gå via ett program för att hitta kurserna.

Du ska välja kurser som motsvarar 30 högskolepoäng och som är relevanta för din utbildning. De kurser du listar i din ansökan är inte slutgiltiga, vilket beror på att universiteten oftast inte kan erbjuda information om kurser som ligger så långt fram i tiden. Då kan du istället använda den senaste kurskatalogen för att lista exempel på vad du skulle vilja läsa. 

Omdömen

Se vad tidigare studenter tyckte om det universitet som du är intresserad av. I MoveOn kan du hitta utvärderingar ("student evaluations") från andra utbytesstudenter.

Sök partneruniversitet via MoveOn

Utbyte utanför Europa?

I listan över partneruniversitet kan du se hur många poäng som motsvarar heltid (30 hp) vid ditt värduniversitet.

Heltidsstudier vid partneruniversitet utanför Europa (på engelska, pdf, box)

"Supporting documents" (bilagor)

1. "Statement of purpose" (personligt brev)

I detta dokument är det viktigt att du förklarar varför du har valt dina kurser. Det personliga brevet ska inte vara längre än en A4-sida, storlek 10–12 med enkelt radavstånd.

I brevet ska du:

 • förklara varför du vill läsa de kurser du har valt och motivera hur de hänger ihop med dina studier vid Malmö universitet och dina intressen.
 • reflektera över hur utbytet kommer att utveckla dig, både akademiskt och personligen.
 • motivera ditt val av samtliga universitet och förklara varför du har valt just dessa alternativ.
 • beskriva på vilket sätt du hoppas få nytta av utbytesstudierna i ditt framtida yrke. 
 • beskriva på vilket sätt du är en god ambassadör för Malmö universitet.

Du ska bara skriva ett brev per ansökan, inte ett brev per universitet som du söker till. Brevet ska vara skrivet på engelska om du planerar att studera på engelska under utbytet. Om kurserna är på ett annat språk bör du skriva brevet på detta språk och bifoga en engelsk översättning.

2. CV

Din CV ska innehålla relevanta utbildningar, arbetslivserfarenhet och andra relevanta aktiviteter. Om du vill kan du ha med ett profilfoto. Även CV:n ska vara på engelska och högst en A4-sida.

Skicka inte med betyg, intyg eller liknande dokument. Om de krävs för ansökan kommer du att be ombedd att skicka in dessa senare. 

3. Dokument som intygar dina språkkunskaper

Vissa universitet kräver dokumenterade språkkunskaper, detta anges i så fall under respektive universitet i MoveOn. Ibland krävs också att dina kunskaper ska vara aktuella. 

 • Om partneruniversitetet frågar efter "upper secondary grades" ska du bifoga dina gymnasiebetyg i ansökan.
 • Om universitetet vill att du ska göra ett officiellt språktest behöver du inte göra det genast. Har du redan gjort ett godkänt test ska du bifoga det, i annat fall ska du ange när du planerar att göra testet (efter att du har blivit nominerad).

4. "Study description" (för dig som läser fristående kurser)

Om du läser fristående kurser måste du även bifoga ett dokument som beskriver hur du planerar att din examen kommer att se ut och hur dina utbytesstudier passar in i den.

Bedömning av ansökningar

Om det finns fler ansökningar än antalet utbytesplatser kommer ansökningarna att jämföras och bedömas. Akademiska meriter och val av kurser kommer att påverka urvalet liksom det personliga brevet samt språkkunskaper. Bedömningskriterierna är följande, utan inbördes ordning:

 • akademiska meriter (betyg)
 • personlig motivering och lämplighet
 • språkkunskaper
 • val av utbyteskurser och möjligheten att tillgodoräkna poäng.

Studier på egen hand

Om du inte hittar ett universitet som passar dig bland våra partneruniversitet kan du ansöka till studier utomlands på egen hand. Att själv planera sina studier ger stor flexibilitet, men kräver också mycket av dig. Du måste ta hand om allting själv, till exempel kontakten med värduniversitetet, välja kurser och skaffa visum. 

Planera för studier utomlands på egen hand

Det finns en hel del att tänka på när du planerar att studera på egen hand.

 • Du måste själv ta reda på all viktig information om det universitet du väljer och ansöka som "international fee-paying student" eller "freemover". 
 • Du behöver ofta betala terminsavgifter (utbytesstudier genom Malmö universitet är alltid avgiftsfria).
 • Du kan inte få besked om tillgodoräknande av utlandsstudierna i förväg. Om du vill tillgodoräkna dig poängen kan du först göra det efter att studierna är avslutade. Då ska du skicka in en särskild blankett och bifoga dina utländska betyg.
 • Du får själv ordna med visum, boende, försäkring och annat praktiskt.

Studiemedel

Om du vill ansöka om studiemedel måste du kontrollera att ditt valda universitet är erkänt eller under statlig tillsyn. Du behöver ta reda på vad utbildningen är värd och om den berättigar till studiemedel. 

Översättning av gymnasiebetyg

På Skolverkets webbplats finns en mall för översättning av gymnasiebetyg till engelska. Behöver du en godkänd betygsöversättning kan du söka på Kammarkollegiets webb efter auktoriserade översättare. Skicka aldrig iväg dina originalbetyg. Intyg som visar att du är behörig för universitetsstudier kan du få av Universitets- och högskolerådet.

Ansökan

Kontakta ditt valda universitet direkt och be om information om ansökningsprocessen och ansökningshandlingar. En del länder har central antagning och andra vill att du ansöker direkt till universitetet – det kan även variera inom ett land. Du måste ha koll på att du är behörig till kurserna du vill läsa och har tillräckliga språkkunskaper.

Vad noga när du fyller i ansökan. Om den inte är korrekt kan det hända att den gallras bort direkt. 

Privata rekryterare och rådgivare

Det finns många som arbetar med att rekrytera studenter till utländska universitet. De kan sina universitet och hjälper oftast till med ansökan och allting runt omkring kostnadsfritt, eftersom de finansieras av de universitet de rekryterar studenter till. Det innebär att du får betala terminsavgift vid "deras" universitet. Du får själv leta fram dessa om du är intresserad.

Kontakta oss

Om du har frågor om din ansökan eller de dokument som ska bifogas kan du kontakta den internationella koordinatorn på din fakultet eller institution.