Har du en idé som du tror kan skapa nytta för samhället? Vill du arbeta heltid under sommaren för att utforska dess potential? Eller har du redan kommit en bra bit på vägen med idén men behöver mer tid och pengar för att utveckla den? Vi hjälper dig!

Leapfrogs_svart.jpg

Leapfrogs är ett stipendium på 40 000 kr som ger dig möjlighet att prova din idé! Stipendiet finns för att du som student ska kunna arbeta heltid med din idé under sommaren, juni-augusti. Utöver det finansiella stödet så erbjuds mottagare av Leapfrogs även coachning, workshops i affärsutveckling, samt ett värdefullt nätverk av andra studenter.

Leapfrogsstipendiet delas ut som ett led i arbetet med att inspirera och främja utvecklandet av kreativitet, innovationskraft och entreprenörskap för samhällsutveckling på Malmö universitet. Tanken bakom Leapfrogs är att ge studenter möjligheten att förutsättningslöst testa idéer. Under sommaren kan du exempelvis undersöka målgrupp, utforma prototyper och intervjua blivande kunder. Malmö universitet ger dig verktygen att lyckas!

 

Viktiga datum

Viktiga datum 2023–2024

  • Ansökningsperiod: 12 december 2023 – 12 februari 2024
  • Jurybeslut: 25-29 mars 2024
  • Kick-off: 14 maj 2024
  • Startdatum för projektperiod: 1 juni 2024
  • Slutdatum för projektperiod: 31 augusti 2024

Så här går det till

Leapfrogsstödet ges som ett stipendium på totalt 40 000 kr, fördelat på två utbetalningar över tre månader. Stödet syftar till att göra det möjligt för dig som student att arbeta heltid med utvecklingen av din idé och kan därmed användas till idéutveckling och/eller uppehälle under projekttiden.

Projektet startar med en kick-off för alla stipendiemottagare i slutet av vårterminen. Under tiden för Leapfrogsprojektet kommer det anordnas fyra workshops med syfte att erbjuda verktyg och metoder som kan vara nödvändiga för arbetet med ditt projekt. Det är också en möjlighet för dig att träffa och interagera med andra stipendiemottagare.

Leapfrogs är en gemensam satsning mellan Malmö universitet, Lunds universitet, Högskolan Kristianstad och Blekinge Tekniska Högskola. Varje lärosäte ansvarar för de Leapfrogs-stipendier som delas ut till studenter på respektive lärosäte och skillnader i stöd och erbjudande kan därför förekomma.

Ansökan

Ladda ner och läs nedan dokument innan du börjar skriva din ansökan. Om ditt projekt uppfyller våra ansökningskriterier och du accepterar de åtaganden som ställs så kan du skicka in en ansökan.

Är ni fler som söker med ett gemensamt projekt behöver ni skicka in en ansökan per person. Leapfrogsstipendiet delas ut till en individ och juryn bedömer därför enbart ansökningar med en avsändare. Universitetet vill stötta så många projekt som möjligt. Det kommer därför i regel endast delas ut en check per projekt, i undantagsfall kan juryn tillåta att vi delar ut två checkar per projekt.

För att få söka stipendiet krävs att du tagit minst ett högskolepoäng vid Malmö universitet, Lunds universitet, Högskolan Kristianstad eller Blekinge Tekniska Högskola under det senaste året.

Ansökningkriterier Leapfrogs 2024

Åtaganden Leapfrogs 2024

När du skickat in din ansökan ser processen ut som följer:

  1. Formell bedömning. Vi kommer först kontrollera att du uppfyller de formella kriterierna som finns angivna i dokumentet ansökningskriterier.
  2. Kvalitet. Juryn gör sedan en bedömning av din ansökan utifrån våra bedömningskriterier. Juryns beslut kan ej överklagas.
  3. Beslut. Juryn ger besked mellan den 25-29 mars.

Franco tog fram sin egen företagsidé

Du behöver inte välja en yrkesutbildning för att få jobb efter examen. Franco Crudi är en av de studenter som valt att starta ett eget företag vid sidan av studierna.

Franco tog fram sin egen företagsidé

Du behöver inte välja en yrkesutbildning för att få jobb efter examen. Franco Crudi är en av de studenter som valt att starta ett eget företag vid sidan av studierna.

När Franco flyttade från Argentina till Sverige för att läsa masterprogrammet i urbana studier kände han sig inte som expert på något. Efter sin kandidatexamen från hemlandet hade han jobbat som arkitekt, entreprenör och för olika organisationer.  

– Jag har bred erfarenhet och kan se saker ur ett helhetsperspektiv.  Jag ville dra nytta av det.  

Fick hjälp att finslipa sin idé  

Tillsammans med sin affärspartner tog Franco fram företagsidén bakom Swood Bikes. Idén utvecklades till ett startup som vill göra det enkelt och hållbart för människor att pendla genom att erbjuda cykelpooler – med cykelservice och utan tidsbegränsning.  

För att utveckla sin idé tog de hjälp av Drivhuset Malmö, en verksamhet som kostnadsfritt hjälper studenter med aktiviteter, workshops och vägledning.  

– De hjälpte oss med idén på många sätt. De som jobbar där har mycket erfarenhet, stora nätverk och de hjälpte oss finslipa vår företagsidé och hur vi organiserar oss som ett team. De gav oss också verktyg som vi kunde använda för att testa vår idé och utmana våra föreställningar. Det hjälpte mig att forma min vision.   

Oberoende av hur företaget utvecklas i framtiden så vet Franco vad som är viktigt för honom i karriären. 

– Jag vill bidra till samhället och miljön, oavsett vad jag gör. Även om jag arbetar längst ner i ett företag så är det viktigt för mig att veta att det jag gör spelar roll. Min vision är att jag i allt jag gör, om det är forskning, studier eller om jag driver mitt eget företag, så är det viktigaste att jag fortsätter arbeta i den riktningen.  

Stipendium hjälpte Franco ta företaget vidare 

Genom Drivhuset fick Franco även hjälp att söka Leapfrogs-stipendiet, ett stipendium för studenter på 33 000 kronor för att fortsätta utveckla sin idé.  

– Stipendiet gör att jag kan jobba med min idé på heltid under sommaren. Det var även nyttigt att jobba självständigt, och driva företagets utveckling helt själv.  

– En annan bra sak med stipendiet var att jag genom dem fick möjlighet att träffa och prata med andra entreprenörer. Bland annat de som berättar om idéer de haft som misslyckats, det är väldigt värdefullt att lära sig av det.  

Startup-hubb tog företaget till nästa nivå 

Idag arbetar företaget på MINC, startup-hubb finansierad av Malmö stad som hjälper nystartade företag med bland annat vägledning och lokaler.  

– På MINC är det lite mer professionellt och vi arbetar på vad man kan kalla ’nästa nivå’. Vi får hjälp att ytterligare utveckla vår företagsidé och de andra entreprenörerna som jobbar här har kommit längre i sina arbeten.  

– Det bästa här är människorna du lär känna. De känner till investerare och verktyg som är väldigt användbara. Det är sånt man lär sig genom att prata med andra och ställa frågor.   

Inte långt efter sin examen har Franco fått en tjänst som forskningsassistent på Erasmus University i Rotterdam, Nederländerna genom att presentera arbetet med sin masteruppsats. Men arbetet med Swood Bikes, det lever kvar.  

– Min affärspartner bor kvar i Sverige och vi kommer fortsätta arbeta på idén, man vet aldrig vad som händer i framtiden.