Hur kan tillgången till vård på landsbygden i Afrika förbättras? Den frågan stod i centrum när studenter från Malmö universitet och universitet i Sydafrika gemensamt deltog i en veckas Hackathon.

Under hösten förra året inledde Anton Tibblin och Carl-Johan Orre, lärare vid Fakulteten för Teknik och Samhälle, ett samarbete med två universitet i Sydafrika. Deras ambition var att utforska möjligheterna för studentaktiviteter och kunskapsutbyte. Resultatet blev en veckas hackathon där studenter från programmen informationsarkitekt och IT och ekonomi, och motsvarande utbildningar vid universiteten i Sydafrika, tillsammans fick lösa ett samhällsproblem.

– Vårt mål var att främja internationellt samarbete och ge studenterna möjligheter att arbeta med verkliga problem, förklarade Anton Tibblin.

Studenterna fick lösa en uppgift tillsammans

13 studenter från Malmö universitet och 15 från Rhodes University och University of Fort Hare i Sydafrika deltog i hackathonet. Deras uppgift var att i mindre grupper ta fram en lösning för att förbättra tillgången till vård i en fiktiv by på landsbygden i Afrika. Byns utmaningar var att det bara fanns en sjuksköterska tillgänglig för varje 2000 invånare, men även begränsad teknologiska kunskaper hos befolkningen så väl som kulturella och språkliga hinder.

Andy Mehmedovic och Yousuf Saboor, Malmö universitet, var med i laget som tog hem segern med sin interaktiva applikation, "Health Wisdome – we help you, to help yourself". En databas som samlar information om västerländsk medicin och huskurer för att öka användarens vårdkunskaper.

– Genom att kombinera västerländsk medicinsk kunskap med traditionella huskurer som har gått i arv skapade vi en digital plattform där användare kunde söka efter information om sjukdomar och sår samt få råd om lämpliga behandlingsmetoder. Tanken var att underlätta arbetet för sjuksköterskorna i området, effektivisera vården och främjade spridningen av vårdkunskap, förklarar Andy Mehmedovic.

Intensiv men lärorik vecka

Under veckan fick studenterna handledning av lärarna från de olika universiteten. Storm var också tillgängliga för rådgivning och de utsåg det vinnande laget.

– Veckan har varit väldigt lärorik men intensiv eftersom uppgiften skulle lösas parallellt med det vanliga skolarbetet. Det var en utmaning att organisera arbetet med våra gruppmedlemmar i Sydafrika, som hade andra scheman, säger Andy Mehmedovic.

– Det var samtidigt otroligt spännande att samarbeta med personer från andra delar av världen och se olika perspektiv, tillägger Yousuf Saboor.

Fakta

Certificate of International Merits

Samarbetet är en del av programmet Certificate of International Merits (CIM), som erbjuder studenter möjligheter till internationellt samarbete och erfarenheter utan att resa, vilket även är miljövänligt. Genom CIM kan studenter delta i olika internationella projekt och aktiviteter, vilket berikar deras studietid och ger dem en bredare internationell erfarenhet.

Genom att delta i tre internationella aktiviteter kan studenterna få ett CIM-certifikatet, vilket blir ett värdefullt komplement till deras akademiska meriter och kan sticka ut i framtida jobbansökningar.

Hackathon

Hackathon är en tävling där problemlösare träffas för att lösa problem.

Om utbildningarna och Storm

Mer om utbildningen informationsarkitekt

Mer om utbildningen IT och ekonomi

Om Storm och Mau innovation