Som student vid Malmö universitet har du stora möjligheter att studera utomlands inom ramen för din utbildning. Här hittar du information om när ansökan är öppen, vilka platser som är tillgängliga för dig och vem du kan kontakta om du har frågor.

Ansökningsperioder 

Höstens ansökningsperiod: 15 september - 15 oktober. För ansökan till utbytesplatser utanför Europa inför nästa läsår. Det kan även finnas platser inom Europa att söka för kommande vårtermin.

Vårens ansökningsperiod: 15 februari - 15 mars. För ansökan till utbytesplatser inom Europa inför nästa läsår. Det kan även finnas platser utanför Europa för kommande vårtermin.

 

Utlysning - lediga utbytesplatser

Senast 15 september respektive 15 februari publiceras en utlysning med de platser för utbytesstudier som är tillgängliga för din fakultet/institution. 

Vilka länder är tillgängliga för dina studier 

Beroende på vilket program du studerar finns det olika möjligheter till utbytesstudier. Se lediga utbytesplatser för din fakultet/institution för att få veta vad som gäller för just dig. När du studerar på ett utbyte genom Malmö universitet är du försäkrad genom försäkringen Student UT från Kammarkollegiet. Läs noggrant igenom försäkringsvillkoren så att du är säker på att du täcks av försäkringen på din studiedestination.

Mer information om Student UT

Fakulteten för hälsa och samhälle

Om du under din studietid på Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) funderar på att tillbringa en del av din studietid utomlands, är det bästa att i god tid ta kontakt med internationell handläggare på din institution och se över just dina möjligheter.

Information om utbytesstudier för studenter på HS

Informationsmöte om utbytesstudier

 Varje institution anordnar ett informationsmöte gällande utbytesstudier för studenterna på institutionen. Du hittar information kring vad som gäller för mötet för din institution på Canvas.

Instutionen för socialt arbete

20 september kl 14 – 15.30

Institutionen för vårdvetenskap

21 september kl 16 – 17.30

Institutionen för kriminologi

24 september kl 9 – 10

Stipendium för studenter på sjuksköterskeprogrammet

Studenter som går grundutbildningen på sjuksköterskeprogrammet, och har nominerats till utbytesstudier, kan ansöka om särskilt stipendium. Stipendiet avser främst studier som inte finansieras via Erasmus+ eller Nordplus.

Mer information om hur du ansöker om stipendiet

Resebidrag oaHSen

Som student på grund- och avancerad nivå vid Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) kan du ansöka om resebidrag. Bidraget gäller för internationella aktiviteter som är relevanta för dina studier eller framtida profession och kan beviljas max två gånger under utbildningstiden. Ansökan sker löpande.

Maxbelopp som kan beviljas är 5000 SEK per ansökan.

Mer information om hur du ansöker om resebidraget

Certifikat internationella meriter - CIM

Med certifikatet får du ett bevis på din internationella erfarenhet, ett kvitto på din akademiska, personliga och yrkesmässiga utveckling. Det visar även på din internationella och interkulturella kompetens relaterat till ditt yrke. 

Under studietiden deltar du i minst tre aktiviteter med internationellt fokus. I Canvas aviseras olika aktiviteter, men du kan också skapa en aktivitet på egen hand. 

Mer information om CIM

Fakulteten för kultur och samhälle

Fakulteten för kultur och samhälle är indelad i tre institutioner och det är via dem som utlysningar av utbytesplatser görs. Hitta din institution nedan.

Institutionen för globala politiska studier

Inom de flesta program vid Institutionen globala politiska studier (GPS) har du som student möjlighet att ansöka om utbytesstudier vid ett av våra partneruniversitet. Vilken termin som passar bäst för utbytesstudier kan du se i din utbildningsplan. Även du som läser fristående kurser har möjlighet att ansöka om utbytesstudier. 

Utbytesplatser för studenter på GPS

Ansökan till utbytesplatser öppnar 15 september. Deadline för att lämna in din ansökan är 15 oktober. Du registrerar din ansökan online

Utbytesplatser utanför Europa, hösten 2022 och våren 2023

Utbytesplatser vårterminen 2022, Erasmus+ programmet (inom Europa)

 

Information om utbytesstudier för studenter på GPS

Informationsmöten hösten 2021

16 september 2021, 15:15-16:30

30 september 2021, 15:15-16:30

Samma information kommer att presenteras vid båda dessa möten. Mötet hålls på engelska via Zoom. Missade du mötet? Du kan hitta presentationsmaterialet som användes under mötet här

Drop in

På grund av coronavirusets utbredning kommer samtliga möten med internationell handläggare vid GPS att ske online under höstterminen 2021. Det innebär att informationspass och vägledning pågår som vanligt men erbjuds via mail, telefon eller Zoom.

Du kan träffa oss på drop-in under ansökningsperioden torsdagar kl. 12.00-13.00. Du hamnar i ett virtuellt väntrum när du ansluter och vi möter dig så fort det är ledigt.
Ställ dig i kö till drop in

Om jag läser ett program, vilken termin kan jag studera utomlands?

Om du läser ett program är det bäst att studera utomlands under din valfria termin. Här följer en lista över valfria terminer inom programmen på GPS:

 • Europastudier: termin 4 
 • Freds- och konfliktvetenskap: terminerna 4 och 5
 • International Migration and Ethnic Relations: termin 5
 • International Migration and Ethnic Relations, tvåårig master: termin 3
 • Internationella relationer: termin 4 (se ytterligare information längre ner)*
 • Mångfaldsstudier: termin 5
 • Mänskliga rättigheter: terminerna 3 och 4
 • Political Science: Global Politics, tvåårig master: termin 3
 • Statsvetenskap: Politik, organisation och ledning: termin 5

* För studenter inom Internationella relationer: termin 4 är bäst lämpad för utbytesstudier eftersom det är en valfri termin. Det är även möjligt att använda termin 5 för utbytesstudier, men det rekommenderas att kurserna är IR-relaterade och på samma nivå som kursen In-Depth Studies in Global Politics (se programmets utbildningsplan). Höstterminen vid partneruniversitetet måste sluta i tid för att du ska kunna närvara vid uppropet för termin 6.

Att tänka på vid val av kurser

Om du studerar utomlands under din valfria termin är kursvalet relativt fritt. Om det finns några restriktioner finner du dem i den aktuella utlysningen. Många vill ha hjälp med sina kursval, men vid ansökningstillfället är det ditt eget omdöme som gäller. Som student på GPS kan du inte läsa enbart språk under ditt utbyte, däremot kan en mindre del av studierna vara språkkurser. Generell information om hur du väljer kurser finner du under Ansökan/Study Plan.

Kan jag studera utomlands under två terminer?

Du kan ansöka om utbytesstudier för två terminer om det finns möjlighet inom ditt program.

 • Om du ansöker om två terminer vid samma universitet: lämna in en ansökan
 • Om du ansöker om två terminer vid två olika universitet: lämna in två separata ansökningar.

Var tydlig i ditt motiveringsbrev vilken termin du prioriterar eftersom det kan vara konkurrens om platserna. Om du vill studera vid olika universitet måste du kolla upp att terminstiderna inte krockar.

Institutionen för konst, kultur och kommunikation

Inom de flesta program vid Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3) har du som student möjlighet att ansöka om utbytesstudier vid ett av våra partneruniversitet. Vilken termin som passar bäst för utbytesstudier kan du se i din utbildningsplan.

Utbytesplatser för studenter på K3

Information om utbytesstudier för studenter på K3

Informationsmöte hösten 2021 via Zoom

Informationsmöte om utbytesstudier: fredag 17 september kl. 12-13. Missade du mötet? Du kan hitta presentationsmaterialet som användes under mötet här

Drop-in tider under ansökningsperioden via Zoom

På grund av Covid kommer samtliga möten med internationell handläggare vid K3 att ske online under höstterminen 2021. Det innebär att informationspass och vägledning pågår som vanligt men erbjuds via mail, telefon eller Zoom.

Du kan träffa oss på drop-in under ansökningsperioden torsdagar kl. 12.00-13.00. Du hamnar i ett virtuellt väntrum när du ansluter och vi möter dig så fort det är ledigt. Drop-in startar 23 Sept. 

Torsdagar 12-13

 Vilken termin passar att studera utomlands?

Om du läser ett program är det bäst att studera utomlands under din valbara termin. Se programmets utbildningsplan.

 Valbara terminer inom programmen på K3

 • English Studies: termin 4 och 5
 • Interaktionsdesign: termin 5
 • Grafisk design: termin 5
 • Medie- och kommunikationsvetenskap: Medieaktivism, strategi och entreprenörskap: termin 6
 • Produktdesign: termin 5
 • Visuell kommunikation: termin 5
 • Culture and Change – Critical Studies in the Humanities: termin 3

Om du studerar utomlands under din valfria termin är kursvalet relativt fritt. Om det finns några restriktioner finner du dem i den aktuella utlysningen. Många vill ha hjälp med sina kursval, men vid ansökningstillfället är det ditt eget omdöme som gäller.

 • Tänk på att språkkurser på introduktionsnivå inte godkänns (ett undantag är om partneruniversitetet har dem som obligatoriskt för alla utbytesstudenter)
 • Om en kurs har samma titel som en kurs inom ditt program, försäkra dig om att det är olika innehåll i kurserna.

Komplettera ansökan med exempel på tidigare arbeten

Tänk på att vid några av K3's partneruniversitet behöver du sammanställa en portfölj av dina kreativa verk. Oftast så hjälper en akademisk koordinator dig med detta. 

Institutionen för urbana studier

Studenter på Institutionen för urbana studier har en termins utbyte. Vilken termin som gäller skiljer sig mellan olika program. Se vad som gäller för dig i din utbildningsplan. För dig som inte har en valbar termin gäller det att se över så att kursutbudet på partneruniversiteten passar inom ramen för din utbildning. Om det finns några generella restriktioner angående kursvalet finner du information om det på den aktuella utlysningen.

Utbytesplatser för studenter på US

Ansökan till utbytesplatser är öppen 15 september - 15 oktober. Du registrerar din ansökan online.  I länkarna nedan hittar du de platser som finns tillgängliga för dig vid din ansökan. 

Utbytesplaser utanför Europa, höstterminen 2022 

 

Information om utbyten för studenter på US

Informationsmöte hösten 2021 via Zoom

Informationsmöte om utbytesstudier: torsdag 16 september kl. 12-13. Missade du mötet? Du kan hitta presentationsmaterialet som användes under mötet här

Drop-in tider under ansökningsperioden via Zoom

På grund av Covid kommer samtliga möten med internationell handläggare vid US att ske online under höstterminen 2021. Det innebär att informationspass och vägledning pågår som vanligt men erbjuds via mail, telefon eller Zoom.

Du kan träffa oss på drop-in under ansökningsperioden torsdagar kl. 12.00-13.00. Du hamnar i ett virtuellt väntrum när du ansluter och vi möter dig så fort det är ledigt. Drop-in startar 23 Sept. 

Torsdagar 12-13

Vilka studenter på US kan åka på utbyte?

Studenter på Urbana studier har en termins utbyte. Vilken termin som gäller skiljer sig mellan olika program. Se vad som gäller för dig i din utbildningsplan. För dig som inte har en valbar termin gäller det att se över så att kursutbudet på partneruniversiteten passar inom ramen för din utbildning.

Om det finns några generella restriktioner angående kursvalet finner du information om det på den aktuella utlysningen.

Lista över program och rekommenderade terminer för utbytesstudier

 • Miljövetarprogrammet SGMVP: termin 5 (valfri)
 • Transport Management SGTRA: termin 5 (Nationalekonomi)
 • Fastighetsföretagande TGFFF: termin 5 (huvudområde)
 • Arkitektur, Visualisering och Kommunikation TGAVC: termin 5 (huvudområde)
 • Stadsbyggnad, Stadsutveckling och Planering TGSTA: termin 3 (huvudområde)
 • Urban Studies Master’s Programme SAURS: termin 3 (valfri)
 • Leadership and Organisation: Societal Challenges and Organisational Changes, Master’s Programme SASCO: termin 3 (valfri)
 • Urban Studies: Urban Business and Development - Real Estate and Transport SAUBD: termin 3 (valfri)

Fakulteten för lärande och samhälle 

Som student på Fakulteten för lärande och samhälle (LS) har du många möjligheter till utlandsstudier. En viktig förutsättning är att det du studerar utomlands kan tillgodoräknas inom ditt program och att de utländska kurserna är godkända i förväg av en ämnesansvarig på fakulteten. 

Utbytesplatser för studenter på LS

Ansökan till utbytesplatser är öppen 15 september - 15 oktober. Du ansöker online. I länkarna nedan hittar du information om de studieplatser som finns tillgängliga för dig i din ansökan. 

Studieplatser utanför Europa, höstterminen 2022 och vårterminen 2023

Studieplatser i Europa, vårterminen 2022

Information om utbyten för studenter på LS

Det du studerar utomlands ska kunna tillgodoräknas inom ditt program och kurserna från utbytet ska vara godkända i förväg av en ämnesansvarig på lärande och samhälle. Kurserna du planerar att läsa, ska vara likvärdiga de kurser du skulle läst hemma. För mer information se information nedan om learning agreement. 

Informationsmöten om studier utomlands

Intresserad av att åka iväg på en utbytestermin utomlands? Nu är det dags att ansöka inför läsåret 2022/23 om du vill åka utanför Europa och inför vårterminen 2022 om du vill åka inom Europa! 

Inför ansökningsperioden som öppnar 15 september håller vi informationsträffar där vi informerar om var, när och hur du kan åka via fakulteten. Vj går igenom vad det innebär att åka som utbytesstudent och hur du ansöker till våra partneruniversitet utomlands. 

Informationsmötet kommer att hållas via Zoom enligt nedan. Ingen anmälan krävs, utan du loggar in på länken nedan på utsatt tid. Varmt välkommen!

Onsdag 15 september kl 12-13 på Zoom 

Måndag 20 september kl 15:30-16:30 på Zoom

Om du inte har möjlighet att vara med på mötet, maila till  johanna.boussard@mau.se så kan du få tillgång till det inspelade mötet i efterhand.

Rekommenderade terminer för utbytesstudier för dig som påbörjade dina studier HT2018 eller senare

 • Förskollärare: Termin 4
 • Idrottsvetenskapliga programmet: Termin 5
 • Studie- och yrkesvägledarutbildning: Termin 4
 • Fritidshem: Termin 4
 • Grundlärare:
  • F-3 fördjupningsämne svenska Termin 6
  • F-3 övriga ämnen Termin 4
  • 4-6 Termin 6
 • Ämneslärare: 
  • 7-9 Termin 3 eller 4*
  • GY Termin 4, 7 eller 8

*För studenter med moderna språk som andra ämne är utlandsstudier rekommenderade under termin 4 eller 5.

Vad är ett Learning Agreement?

Learning Agreement är ett dokument där du redogör för de kurser du planerar att läsa vid värduniversitetet och detta skickas via email till dig efter att du blivit nominerad. Dokumentet ska fyllas i samtidigt som du börjar med din ansökan till det mottagande universitetet. För att du ska kunna få dina kurser från utbytet tillgodoräknade i din utbildning, måste dessa godkännas av ämnesansvarig innan du åker.

Kurserna du planerar att läsa, ska alltså vara likvärdiga de kurser du skulle läst hemma. Genom en signatur godkänns kursvalet av ämnesansvarig lärare och en kopia av ditt signerade Learning Agreement ska därefter lämnas till LS internationella koordinator.

Tänk på att ämnesansvarig ofta behöver kursplaner för att kunna bedöma huruvida kurserna utomlands är likvärdiga kurserna hemma. Är du osäker på vem som är rätt ämnesansvarig kan LS internationella koordinator hjälpa dig.

Ifall du behöver göra några ändringar i ditt kursval, är det viktigt att du alltid förankrar de nya kurserna med ämnesansvarig. Fyll i ändringarna i den del av Learning Agreement som kallas Changes eller During the Mobility. Kom ihåg att det är ditt ansvar som student att se till att du läser motsvarande 30 poäng och att poängantalen i ditt Learning Agreement är korrekt.

Det finns ingen specifik deadline för när Learning Agreement ska vara färdigt, så länge det är klart i god tid före utresan. Det kan dock ta tid att få besked från berörda kurs-/ämnesansvariga, så börja i god tid, men vänta gärna till du fått kontakt med värduniversitetet. Ibland kan det finnas vissa riktlinjer kring kursval, därför rekommenderas det att förankra kurserna man önskar läsa med värduniversitetet innan man sätter igång med att samla underskrifter från program/ämnesansvariga.

VFU-period under utlandstermin, så fungerar det

Om du skulle haft VFU i den termin du ska studera utomlands finns det ett par saker att ta ställning till. Normalt kan VFU inte ordnas via det utländska universitetet. På utländska lärosäten läser man oftast ca 4-5 kurser parallellt under hela terminen och det finns därmed ingen ”lucka” på 4 veckor när du kan göra praktik.

Istället behöver du göra din VFU vid ett annat tillfälle. I vissa fall går det att göra VFU:n under samma termin som man åker utomlands, eftersom utlandsterminen ofta börjar senare eller slutar tidigare än terminen på MAH.

Efter att du vet vilka terminstider som gäller på värduniversitetet, ta kontakt med din partnerskola och din VFU-lärare och se ifall det fungerar med en alternativ tidsperiod. Det ligger på studentens ansvar att göra en alternativ plan för VFU:n, ifall man inte kommer kunna genomföra den på utsatt tid. En annan lösning är att studenten skjuter en VFU-period framför sig under återstående utbildning, d.v.s. att man ligger ”en kurs efter” och gör den sista VFU:n efter att sista terminens kurser är avslutade.

Räkna med att läsa 30 ECTS, trots att du egentligen endast behöver 24 ECTS för att kunna ersätta dina teoretiska kurser. Det är ovanligt att kurserna utomlands skulle bestå av samma innehåll och storlek som kurserna hemma.

Fakulteten för teknik och samhälle

Du som är student på Fakulteten för teknik och samhälle har möjlighet att läsa utomlands under en begränsad tid vid ett av våra partneruniversitet. Du är berättigad till studiemedel under din utlandsvistelse.

Utbytesplatser för studenter på TS

Ansökan till utbytesplatser är öppen 15 september - 15 oktober. Du ansöker online. I länken nedan hittar du information om de studieplatser som finns tillgängliga för dig i din ansökan. 

Studieplatser utanför Europa, höstterminen 2022 och vårterminen 2023

 

Studenter vid Fakulteten för teknik och samhälle har en termins utbyte. Vilken termin som gäller skiljer sig åt mellan de olika programmen. Se vad som gäller för dig i din utbildningsplan.

Under höstens ansökningsperiod anordnas två informationsmöten via Zoom gällande utbytesstudier för dig som studerar vid Fakulteten för Teknik och Samhälle. Samma information kommer att presenteras vid båda dessa möten. 

15 september 12:15-13:00 Zoom 

30 september 12:15-13:00 Zoom 

Missade du mötet? Du kan hitta presentationsmaterialet som användes under mötet här

 

Odontologiska fakulteten

Studenter vid Odontologiska fakulteten (OD) kan ta del av Erasmussamarbeten med utvalda universitet inom Europa. 

Utbytesplatser för studenter på OD

Ansökan till utbytesplatser är stängd. När den öppnar igen laddas det upp ett dokument här där du kan se vilka länder, universitet och hur många tillgängliga platser som finns att söka för just din utbildning.

Information om utbyten för studenter på OD

För dig som läser vid Odontologiska fakulteten finns möjlighet för utbytestermin under termin 8. 

Minor Field Studies, MFS, kan vara ett alternativ till utbytestermin, du kan då åka till ett låg- eller medelinkomstland för att under minst åtta veckor samla data till din kandidat-/masteruppsats. 

Läs mer om MFS och stipendier för att skriva din uppsats utomlands

Partneruniversitet 

Malmö universitet har avtal med flera hundra universitet runtom i världen. I sökportalen kan du söka fram vilka länder och lärosäten vi har samarbete med. Du kan filtrera utsökningen så att du ser vilka avtal som är öppna för den fakultet/institution som du pluggar på. Sökfunktionen är på engelska. 

Sök partneruniversitet

För att se hur många poäng vid värduniversitetet som du behöver läsa för att motsvara heltidsstudier (30hp) kan du se listan över partneruniversitet utanför Europa.

Heltidsstudier vid partneruniversitet utanför Europa

Studier utomlands på egen hand

Om du inte hittar ett intressant universitet bland Malmö universitets partneruniversitet kan du söka dig till studier utomlands på egen hand. Att själv ordna med studier utomlands ger dig stor valfrihet då du själv bestämmer själv var, vad och hur länge men det kräver också en rejäl insats från dig. Du måste själv skaffa all information, hålla kontakten med universitet och myndigheter och själv sköta kursval, ansökan och allting annat.

Viktigt att tänka på vid studier utomlands på egen hand

 • Du får själv ta reda på all fakta om universitetet och söka på egen hand som en "international fee paying student" (eller Free mover)
 • Du betalar ofta terminsavgift (vilket du slipper om du åker som utbytesstudent genom universitetet)
 • Inga tillgodoräknanden bedöms och garanteras i förväg. Vill du ansöka om tillgodoräknade gör du det i efterhand på specificerad blankett tillsammans med de utländska betygen.
 • Du ordnar själv med visum, boende, försäkring och annat praktiskt.

Valfrihet och ansvar

Att själv ordna studier utomlands ger stor valfrihet. Du bestämmer själv var, vad och hur länge. Det kräver dock en rejäl insats från dig då du själv måste skaffa all information, hålla kontakten med universitet och myndigheter och själv sköta kursval, ansökan och allting annat. Vet du vilket land du vill resa till kan ambassader och konsulat eller till dem knutna institut ofta hjälpa till med information.

Ta reda på och fixa

Du behöver kontrollera om universiteten är erkända eller under statlig tillsyn om du är berättigad till studiemedel och vill ansöka om det. Du behöver ta reda på vad utbildningen är värd och om den berättigar till studiemedel. Du måste se till att du är behörig och har tillräckligt med språkkunskaper.

Översättning av dina gymnasiebetyg

Mall för översättning till engelska finns på Skolverkets webbplats. Behöver du en godkänd betygsöversättning kan du söka på Kammarkollegiets webb för auktoriserade översättare. Skicka aldrig iväg dina originalbetyg. Eventuella intyg som visar att du har behörighet för universitetsstudier kan du få av Universitets- och högskolerådet.

Beställ ansökningshandlingar direkt från universitetet

Kontakta universiteten direkt och be om information och ansökningshandlingar. En del länder har central antagning och andra vill att du ansöker direkt till universitetet - det kan även variera inom ett land.
Var noga med din ansökan. En ansökan som inte är korrekt kan komma att gallras bort direkt!

Privata rekryterare/rådgivare

Det finns ett antal privata institutioner som rekryterar studenter till universitet utomlands. De kan sina universitet och hjälper oftast till med ansökan och allting runtomkring kostnadsfritt eftersom de finansieras av de universitet de rekryterar studenter till. Det innebär att du får betala terminsavgift vid "deras" universitetet. Dessa institutioner får du själv söka rätt på vid intresse.