Som student vid Malmö universitet har du stora möjligheter att studera utomlands inom ramen för din utbildning. Här hittar du information om när ansökan är öppen, vilka platser som är tillgängliga för dig och vem du kan kontakta om du har frågor.

Ansökningsperioder 

Höstens ansökningsperiod: 10 oktober - 10 november. För ansökan till utbytesplatser utanför Europa och inom Europa inför nästa läsår. 

Vårens ansökningsperiod: 15 februari - 15 mars. För ansökan till utbytesplatser inom Europa inför nästa läsår. Det kan även finnas platser utanför Europa.

 

Utlysning - lediga utbytesplatser

Senast 15 september respektive 15 februari publiceras en utlysning med de platser för utbytesstudier som är tillgängliga för din fakultet/institution. 

Partneruniversitet 

Malmö universitet har avtal med flera hundra universitet runtom i världen. I sökportalen kan du söka fram vilka länder och lärosäten vi har samarbete med. Du kan filtrera utsökningen så att du ser vilka avtal som är öppna för den fakultet/institution som du pluggar på. Sökfunktionen är på engelska. 

Sök partneruniversitet

För att se hur många poäng vid värduniversitetet som du behöver läsa för att motsvara heltidsstudier (30hp) kan du se listan över partneruniversitet utanför Europa.

Heltidsstudier vid partneruniversitet utanför Europa

Vilka länder är tillgängliga för dina studier 

Beroende på vilket program du studerar finns det olika möjligheter till utbytesstudier. Se lediga utbytesplatser för din fakultet/institution för att få veta vad som gäller för just dig. När du studerar på ett utbyte genom Malmö universitet är du försäkrad genom försäkringen Student UT från Kammarkollegiet. Läs noggrant igenom försäkringsvillkoren så att du är säker på att du täcks av försäkringen på din studiedestination.

Mer information om Student UT

Fakulteten för hälsa och samhälle

Om du under din studietid på Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) funderar på att tillbringa en del av din studietid utomlands, är det bästa att i god tid ta kontakt med internationell handläggare på din institution och se över just dina möjligheter.

En lista med tillgängliga platser för studenter vid Fakulteten för hälsa och samhälle finns här när ansökningsperioden är öppen.

Om jag läser ett program, vilken termin kan jag studera utomlands?

Vilka möjligheter du har beror på vid vilket program du studerar.

Kandidatprogrammet i kriminologi 
Termin 4 och/eller termin 5

Master’s Programme in Criminology
Termin 3

Socionomprogrammet (kandidat)
Termin 4 och 7

Tänk på att kurserna du studerar utomlands ska kunna tillgodoräknas inom ditt program och att de är godkända i förväg av ämnesansvarig på fakulteten. 

Stipendium för studenter på sjuksköterskeprogrammet

Studenter som går grundutbildningen på sjuksköterskeprogrammet, och har nominerats till utbytesstudier, kan ansöka om särskilt stipendium. Stipendiet avser främst studier som inte finansieras via Erasmus+ eller Nordplus.

Mer information om hur du ansöker

Resebidrag oaHSen

Som student på grund- och avancerad nivå vid Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) kan du ansöka om resebidrag. Bidraget gäller för internationella aktiviteter som är relevanta för dina studier eller framtida profession och kan beviljas max två gånger under utbildningstiden. Ansökan sker löpande.

Maxbelopp som kan beviljas är 5000 kr per ansökan.

Mer information om hur du ansöker

Certifikat internationella meriter – CIM

Med certifikatet får du ett bevis på din internationella erfarenhet, ett kvitto på din akademiska, personliga och yrkesmässiga utveckling. Det visar även på din internationella och interkulturella kompetens relaterat till ditt yrke. 

Under studietiden deltar du i minst tre aktiviteter med internationellt fokus. I Canvas aviseras olika aktiviteter, men du kan också skapa en aktivitet på egen hand. 

Mer information om CIM

Fakulteten för kultur och samhälle

Fakulteten för kultur och samhälle är indelad i tre institutioner och det är via dem som utlysningar av utbytesplatser görs. Hitta din institution nedan.

Institutionen för globala politiska studier

Inom de flesta program vid Institutionen globala politiska studier (GPS) har du som student möjlighet att ansöka om utbytesstudier vid ett av våra partneruniversitet. Vilken termin som passar bäst för utbytesstudier kan du se i din utbildningsplan. Även du som läser fristående kurser har möjlighet att ansöka om utbytesstudier. 

En lista med tillgängliga platser för studenter vid Institutionen för globala politiska studier finns här när ansökningsperioden är öppen.

Information om utbytesstudier för studenter på GPS:

 • 19 februari 2024, 15.15-16.30, rum NI:B0E015 (PÅ ENGELSKA)
 • 4 mars 2024, 15.15-16.30, länk till möte på Zoom (PÅ ENGELSKA)

Samma information kommer att ges vid båda tillfällena.

Presentation från mötet

Drop-in

Du kan träffa oss på drop-in under ansökningsperioden torsdagar kl. 12.00-13.00. Du hamnar i ett virtuellt väntrum när du ansluter och vi möter dig så fort det är ledigt. När du klickar på länken till mötet för att ställa dig i kö.

Drop in session, Zoom, torsdagar 12:00-13:00

Om jag läser ett program, vilken termin kan jag studera utomlands?

Om du läser ett program är det bäst att studera utomlands under din valfria termin. Här följer en lista över valfria terminer inom programmen på GPS:

 • Europastudier: termin 4 och 5
 • Freds- och konfliktvetenskap: terminerna 4 och 5
 • International Migration and Ethnic Relations: termin 5
 • International Migration and Ethnic Relations, tvåårig master: termin 3
 • Internationella relationer: termin 4 (se ytterligare information längre ner)*
 • Mångfaldsstudier: termin 5
 • Mänskliga rättigheter: terminerna 3 och 4
 • Political Science: Global Politics, tvåårig master: termin 3
 • Statsvetenskap: Politik, organisation och ledning: termin 5

* För studenter inom Internationella relationer: termin 4 är bäst lämpad för utbytesstudier eftersom det är en valbar termin. Det är även möjligt att använda termin 5 för utbytesstudier, men det rekommenderas att kurserna är IR-relaterade och på samma nivå som kursen In-Depth Studies in Global Politics (se programmets utbildningsplan). Höstterminen vid partneruniversitetet måste sluta i tid för att du ska kunna närvara vid uppropet för termin 6.

Hur jag väljer kurser under termin 5 

Att tänka på vid val av kurser

Om du studerar utomlands under din valfria termin är kursvalet relativt fritt. Om det finns några restriktioner finner du dem i den aktuella utlysningen. Många vill ha hjälp med sina kursval, men vid ansökningstillfället är det ditt eget omdöme som gäller. Som student på GPS kan du inte läsa enbart språk under ditt utbyte, däremot kan en mindre del av studierna vara språkkurser. Generell information om hur du väljer kurser finner du under Ansökan/Study Plan.

Kan jag studera utomlands under två terminer?

Du kan ansöka om utbytesstudier för två terminer om det finns möjlighet inom ditt program.

 • Om du ansöker om två terminer vid samma universitet: lämna in en ansökan
 • Om du ansöker om två terminer vid två olika universitet: lämna in två separata ansökningar.

Var tydlig i ditt motiveringsbrev vilken termin du prioriterar eftersom det kan vara konkurrens om platserna. Om du vill studera vid olika universitet måste du kolla upp att terminstiderna inte krockar.

Institutionen för konst, kultur och kommunikation

Inom de flesta program vid Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3) har du som student möjlighet att ansöka om utbytesstudier vid ett av våra partneruniversitet. Vilken termin som passar bäst för utbytesstudier kan du se i din utbildningsplan.

En lista med tillgängliga platser för studenter vid Institutionen för konst, kultur och kommunikation finns här när ansökningsperioden är öppen.

 

Om jag läser ett program, vilken termin kan jag studera utomlands?

Om du läser ett program är det bäst att studera utomlands under din valbara termin. Se programmets utbildningsplan.

 Valbara terminer inom programmen på K3

 • Interaktionsdesign: termin 5
 • Grafisk design: termin 5
 • Produktdesign: termin 5
 • Visuell kommunikation: termin 5
 • Medie- och kommunikationsvetenskap: Medieaktivism, strategi och entreprenörskap: termin 6
 • Medie- och kommunikationsvetenskap: Kritik, handling och gestaltning: termin 3 / termin 6
 • Culture and Change - Critical Studies in the Humanities: termin 3

Om du studerar utomlands under din valfria termin är kursvalet relativt fritt. Om det finns några restriktioner finner du dem i den aktuella utlysningen. Många vill ha hjälp med sina kursval, men vid ansökningstillfället är det ditt eget omdöme som gäller.

 • Tänk på att språkkurser på introduktionsnivå inte godkänns (ett undantag är om partneruniversitetet har dem som obligatoriskt för alla utbytesstudenter)
 • Om en kurs har samma titel som en kurs inom ditt program, försäkra dig om att det är olika innehåll i kurserna.

Komplettera ansökan med exempel på tidigare arbeten

Tänk på att vid några av K3s partneruniversitet behöver du sammanställa en portfölj av dina kreativa verk. Oftast så hjälper en akademisk koordinator dig med detta. 

Institutionen för urbana studier

Studenter på Institutionen för urbana studier har en termins utbyte. Vilken termin som gäller skiljer sig mellan olika program. Se vad som gäller för dig i din utbildningsplan. För dig som inte har en valbar termin gäller det att se över så att kursutbudet på partneruniversiteten passar inom ramen för din utbildning. Om det finns några generella restriktioner angående kursvalet finner du information om det på den aktuella utlysningen.

En lista med tillgängliga platser för studenter vid Institutionen för urbana studier finns här när ansökningsperioden är öppen.

Vilka studenter på US kan åka på utbyte?

Studenter på Urbana studier har en termins utbyte. Vilken termin som gäller skiljer sig mellan olika program. Se vad som gäller för dig i din utbildningsplan. För dig som inte har en valbar termin gäller det att se över så att kursutbudet på partneruniversiteten passar inom ramen för din utbildning.

Om det finns några generella restriktioner angående kursvalet finner du information om det på den aktuella utlysningen.

Lista över program och rekommenderade terminer för utbytesstudier

 • Miljövetarprogrammet SGMVP: termin 5 (valfri)
 • Transport Management SGFTM: termin 5 (Företagsekonomi)
 • Fastighetsföretagande TGFFF: termin 5 (huvudområde)
 • Hållbar arkitektur och urban gestaltning TGHAU: termin 5 (valfri)
 • Stadsbyggnad, Stadsutveckling och Planering TGSTA: termin 3 (huvudområde)
 • Urban Studies Master’s Programme SAURS: termin 3 (valfri)
 • Leadership and Organisation: Societal Challenges and Organisational Changes, Master’s Programme SASCO: termin 3 (valfri)
 • Urban Studies: Urban Business and Development - Real Estate and Transport SAUBD: termin 3 (valfri)

Fakulteten för lärande och samhälle 

Som student på Fakulteten för lärande och samhälle (LS) har du många möjligheter till utlandsstudier. En viktig förutsättning är att det du studerar utomlands kan tillgodoräknas inom ditt program och att de utländska kurserna är godkända i förväg av en ämnesansvarig på fakulteten. 

En lista med tillgängliga platser för studenter vid Fakulteten för lärande och samhälle finns här när ansökningsperioden är öppen.

Vilken termin kan jag studera utomlands?

Som programstudent på LS har du möjlighet att studera utomlands en termin, på något av våra partneruniversitet. Vilken termin du kan åka på utbytestermin beror på vilket program du läser.

Rekommenderade terminer för utbytesstudier för dig som påbörjade dina studier HT2018 eller senare

 • Förskollärare: Termin 6
 • Idrottsvetenskapliga programmet: Termin 5
 • Studie- och yrkesvägledarutbildning: Termin 4
 • Fritidshem: Termin 4*
 • Grundlärare:
  • F-3 fördjupningsämne svenska Termin 6
  • F-3 övriga ämnen Termin 4*
  • 4-6 Termin 6
 • Ämneslärare: 
  • 7-9 Termin 3 eller 4**
  • GY Termin 4, 7 eller 8

*UVK-kurserna för grundlärarstudenter som reser ut i termin 4 läses i en annan ordning. Studenten läser kursen Specialpedagogiska perspektiv på utveckling och lärande utomlands och Skolans organisation och värdegrund termin 5 i samläsning med ämneslärarprogrammet. VFU-kurs i T5 påbörjas därför terminens sex första veckor.

**För studenter med moderna språk som andra ämne är utlandsstudier rekommenderade under termin 4.

Vilka kurser kan jag läsa utomlands?

Kurserna du studerar utomlands ska kunna tillgodoräknas inom ditt program och ska vara godkända i förväg av en kurs/ämnesansvarig på lärande och samhälle. Kurserna du planerar att läsa, ska vara likvärdiga de kurser du skulle läst hemma. 

VFU

Är du intresserad av att göra en av dina VFU perioder utomlands? Då kan du hitta mer information på sidorna om utlandspraktik. 

VFU utomlands

Fakulteten för teknik och samhälle

Du som är student på Fakulteten för teknik och samhälle har möjlighet att läsa utomlands under en begränsad tid vid ett av våra partneruniversitet. Du är berättigad till studiemedel under din utlandsvistelse.

En lista med tillgängliga platser för studenter vid Fakulteten för teknik och samhälle finns här när ansökningsperioden är öppen.

När kan jag åka?

Studenter vid Fakulteten för teknik och samhälle har en termins utbyte. Vilken termin som gäller skiljer sig åt mellan de olika programmen. Se vad som gäller för dig i din utbildningsplan.

 

Vid frågor kontakta TS internationella koordinator Vilhelm Engström: vilhelm.engstrom@mau.se

Odontologiska fakulteten

Studenter vid Odontologiska fakulteten (OD) kan delta i kortare internationella besök och utbyten. 

Möjlighet till Certificate of International Merits - CIM  finns på OD.

Läs mer om hur du kan få ett Certificate of International Merits

Minor Field Studies - MFS kan vara ett alternativ till utbytestermin, du kan då åka till ett låg- eller medelinkomstland för att under minst åtta veckor samla data till din kandidat-/masteruppsats. 

Läs mer om MFS och stipendier för att skriva din uppsats utomlands

Sommarskolor och kortare utlandsvistelser passar bra för utbildningarna på OD. 

Se vilka kortare utlandsmöjligheter som finns just nu

Studier utomlands på egen hand

Om du inte hittar ett intressant universitet bland Malmö universitets partneruniversitet kan du söka dig till studier utomlands på egen hand. Att själv ordna med studier utomlands ger dig stor valfrihet då du själv bestämmer själv var, vad och hur länge men det kräver också en rejäl insats från dig. Du måste själv skaffa all information, hålla kontakten med universitet och myndigheter och själv sköta kursval, ansökan och allting annat.

Viktigt att tänka på vid studier utomlands på egen hand

 • Du får själv ta reda på all fakta om universitetet och söka på egen hand som en "international fee paying student" (eller Free mover)
 • Du betalar ofta terminsavgift (vilket du slipper om du åker som utbytesstudent genom universitetet)
 • Inga tillgodoräknanden bedöms och garanteras i förväg. Vill du ansöka om tillgodoräknade gör du det i efterhand på specificerad blankett tillsammans med de utländska betygen.
 • Du ordnar själv med visum, boende, försäkring och annat praktiskt.

Valfrihet och ansvar

Att själv ordna studier utomlands ger stor valfrihet. Du bestämmer själv var, vad och hur länge. Det kräver dock en rejäl insats från dig då du själv måste skaffa all information, hålla kontakten med universitet och myndigheter och själv sköta kursval, ansökan och allting annat. Vet du vilket land du vill resa till kan ambassader och konsulat eller till dem knutna institut ofta hjälpa till med information.

Ta reda på och fixa

Du behöver kontrollera om universiteten är erkända eller under statlig tillsyn om du är berättigad till studiemedel och vill ansöka om det. Du behöver ta reda på vad utbildningen är värd och om den berättigar till studiemedel. Du måste se till att du är behörig och har tillräckligt med språkkunskaper.

Översättning av dina gymnasiebetyg

Mall för översättning till engelska finns på Skolverkets webbplats. Behöver du en godkänd betygsöversättning kan du söka på Kammarkollegiets webb för auktoriserade översättare. Skicka aldrig iväg dina originalbetyg. Eventuella intyg som visar att du har behörighet för universitetsstudier kan du få av Universitets- och högskolerådet.

Beställ ansökningshandlingar direkt från universitetet

Kontakta universiteten direkt och be om information och ansökningshandlingar. En del länder har central antagning och andra vill att du ansöker direkt till universitetet - det kan även variera inom ett land.
Var noga med din ansökan. En ansökan som inte är korrekt kan komma att gallras bort direkt!

Privata rekryterare/rådgivare

Det finns ett antal privata institutioner som rekryterar studenter till universitet utomlands. De kan sina universitet och hjälper oftast till med ansökan och allting runtomkring kostnadsfritt eftersom de finansieras av de universitet de rekryterar studenter till. Det innebär att du får betala terminsavgift vid "deras" universitetet. Dessa institutioner får du själv söka rätt på vid intresse.