Som student vid Malmö universitet har du stora möjligheter att studera utomlands inom ramen för din utbildning. Här hittar du information om när ansökan är öppen, vilka platser som är tillgängliga för dig och vem du kan kontakta om du har frågor.

Ansökningsperioder 

Höstens ansökningsperiod: 15 september - 15 oktober. För ansökan till utbytesplatser utanför Europa inför nästa läsår. Det kan även finnas platser inom Europa att söka för kommande vårtermin.

Vårens ansökningsperiod: 15 februari - 15 mars. För ansökan till utbytesplatser inom Europa inför nästa läsår. Det kan även finnas platser utanför Europa för kommande vårtermin.

Utlysning - lediga utbytesplatser

Senast 15 september respektive 15 februari publiceras en utlysning med de platser för utbytesstudier som är tillgängliga för din fakultet/institution. 

Vilka länder är tillgängliga för dina studier 

Beroende på vilket program du studerar finns det olika möjligheter till utbytesstudier. Se lediga utbytesplatser för din fakultet/institution för att få veta vad som gäller för just dig.

Fakulteten för hälsa och samhälle

Om du under din studietid på Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) funderar på att tillbringa en del av din studietid utomlands, är det bästa att i god tid ta kontakt med internationell handläggare på din institution och se över just dina möjligheter.

Utbytesplatser för studenter på HS

Höstterminens utlysning är öppen. I dokumentet kan du se vilka länder, universitet och hur många tillgängliga platser som finns att söka för just din utbildning. 

HS utlysning för vårterminen 2021, höstterminen 2021 samt vårterminen 2022

 

Information om utbytesstudier för studenter på HS

Stipendium för studenter på sjuksköterskeprogrammet

Studenter som går grundutbildningen på sjuksköterskeprogrammet, och har nominerats till utbytesstudier, kan ansöka om särskilt stipendium. Stipendiet avser främst studier som inte finansieras via Erasmus+ eller Nordplus.

Mer information om hur du ansöker om stipendiet

Resebidrag oaHSen

Som student på grund- och avancerad nivå vid Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) kan du ansöka om resebidrag. Bidraget gäller för internationella aktiviteter som är relevanta för dina studier eller framtida profession och kan beviljas max två gånger under utbildningstiden. Ansökan sker löpande.

Maxbelopp som kan beviljas är 5000 SEK per ansökan.

Mer information om hur du ansöker om resebidraget

Certifikat internationella meriter - CIM

Med certifikatet får du ett bevis på din internationella erfarenhet, ett kvitto på din akademiska, personliga och yrkesmässiga utveckling. Det visar även på din internationella och interkulturella kompetens relaterat till ditt yrke. 

Under studietiden deltar du i minst tre aktiviteter med internationellt fokus. I Canvas aviseras olika aktiviteter, men du kan också skapa en aktivitet på egen hand. 

Mer information om CIM

Kontaktpersoner på HS

Allmänna frågor 

Åsa Nilsson, internationell handläggare Hälsa och samhälle, Kansliet
(Kriminologi, Socialt arbete)

Viktoria Supranovich, internationell handläggare Hälsa och samhälle, Kansliet
(Biomedicinsk vetenskap, Vårdvetenskap)

Institutionskontakter

Iréne Mile, Institutionen för biomedicinsk vetenskap

Maria O Driscoll, Institutionen för kriminologi 

Jonas Christensen, Institutionen för socialt arbete

Marianne Kisthinios, Institutionen för vårdvetenskap

Fakulteten för kultur och samhälle

Fakulteten för kultur och samhälle är indelad i tre institutioner och det är via dem som utlysningar av utbytesplatser görs. Hitta din institution nedan.

Institutionen för globala politiska studier

Inom de flesta program vid Institutionen globala politiska studier (GPS) har du som student möjlighet att ansöka om utbytesstudier vid ett av våra partneruniversitet. Vilken termin som passar bäst för utbytesstudier kan du se i din utbildningsplan. Även du som läser fristående kurser har möjlighet att ansöka om utbytesstudier. 

Utbytesplatser för studenter på GPS

Höstterminens utlysning är öppen. I dokumenten kan du se vilka länder, universitet och hur många tillgängliga platser som finns att söka för just din utbildning.

GPS utlysning bilaterala för höstterminen 2021 och vårterminen 2022

GPS utlysning Double Degree för läsåret 2021/22

GPS utlysning restplatser inom Europa för vårterminen 2021

På grund av coronavirusets utbredning kommer samtliga möten med internationell handläggare vid GPS att ske online under höstterminen 2020. Det innebär att informationspass och vägledning pågår som vanligt men erbjuds via mail, telefon eller Zoom.

Information om utbytesstudier för studenter på GPS

23 september, 15.15-16.00, länk till informationsmöte via Zoom (mötet är på engelska)

Drop-in

Du kan träffa oss på drop-in under ansökningsperioden torsdagar kl. 12.00-13.00. Du hamnar i ett virtuellt väntrum när du ansluter och vi möter dig så fort det är ledigt. Klicka på länken här för att ställa dig i kö.

Information om utbytesstudier för studenter på GPS

Om jag läser ett program, vilken termin kan jag studera utomlands?

Om du läser ett program är det bäst att studera utomlands under din valfria termin. Här följer en lista över valfria terminer inom programmen på GPS:

 • Europastudier: termin 4 
 • Freds- och konfliktvetenskap: terminerna 4 och 5
 • International Migration and Ethnic Relations: termin 5
 • International Migration and Ethnic Relations, tvåårig master: termin 3
 • Internationella relationer: termin 4 (se ytterligare information längre ner)*
 • Mångfaldsstudier: termin 5
 • Mänskliga rättigheter: terminerna 3 och 4
 • Political Science: Global Politics, tvåårig master: termin 3
 • Statsvetenskap: Politik, organisation och ledning: termin 5

* För studenter inom Internationella relationer: termin 4 är bäst lämpad för utbytesstudier eftersom det är en valfri termin. Det är även möjligt att använda termin 5 för utbytesstudier, men det rekommenderas att kurserna är IR-relaterade och på samma nivå som kursen In-Depth Studies in Global Politics (se programmets utbildningsplan). Höstterminen vid partneruniversitetet måste sluta i tid för att du ska kunna närvara vid uppropet för termin 6.

Att tänka på vid val av kurser

Om du studerar utomlands under din valfria termin är kursvalet relativt fritt. Om det finns några restriktioner finner du dem i den aktuella utlysningen. Många vill ha hjälp med sina kursval, men vid ansökningstillfället är det ditt eget omdöme som gäller. Som student på GPS kan du inte läsa enbart språk under ditt utbyte, däremot kan en mindre del av studierna vara språkkurser. Generell information om hur du väljer kurser finner du under Ansökan/Study Plan.

Kan jag studera utomlands under två terminer?

Du kan ansöka om utbytesstudier för två terminer om det finns möjlighet inom ditt program.

 • Om du ansöker om två terminer vid samma universitet: lämna in en ansökan
 • Om du ansöker om två terminer vid två olika universitet: lämna in två separata ansökningar.

Var tydlig i ditt motiveringsbrev vilken termin du prioriterar eftersom det kan vara konkurrens om platserna. Om du vill studera vid olika universitet måste du kolla upp att terminstiderna inte krockar.

Kontaktpersoner på GPS

Vid frågor om utbyten på Institutionen för globala politiska studier kontakta:  

Maria Wennerberg, utbildningshandläggare

Institutionen för konst, kultur och kommunikation

Inom de flesta program vid Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3) har du som student möjlighet att ansöka om utbytesstudier vid ett av våra partneruniversitet. Vilken termin som passar bäst för utbytesstudier kan du se i din utbildningsplan.

Utbytesplatser för studenter på K3

Höstterminens utlysning är öppen. I dokumenten kan du se vilka länder, universitet och hur många tillgängliga platser som finns att söka för just din utbildning.

K3 utlysning bilaterala för höstterminen 2021 och vårterminen 2022

K3 utlysning restplatser inom Europa för vårterminen 2021

Ett informationsmöte hålls 23/9 12.15-13.00 på Zoom.

Information om utbytesstudier för studenter på K3

Om du läser ett program är det bäst att studera utomlands under din valbara termin. Se programmets utbildningsplan.

 Valbara terminer inom programmen på K3

 • English Studies: termin 4 och 5
 • Interaktionsdesign: termin 5
 • Grafisk design: termin 5
 • Medie- och kommunikationsvetenskap: Medieaktivism, strategi och entreprenörskap: termin 5
 • Produktdesign: termin 5
 • Visuell kommunikation: termin 5

Powerpointpresentation från informationspass på K3

Om du studerar utomlands under din valfria termin är kursvalet relativt fritt. Om det finns några restriktioner finner du dem i den aktuella utlysningen. Många vill ha hjälp med sina kursval, men vid ansökningstillfället är det ditt eget omdöme som gäller.

 • Tänk på att språkkurser på introduktionsnivå inte godkänns (ett undantag är om partneruniversitetet har dem som obligatoriskt för alla utbytesstudenter)
 • Om en kurs har samma titel som en kurs inom ditt program, försäkra dig om att det är olika innehåll i kurserna.

Komplettera ansökan med exempel på tidigare arbeten

Tänk på att vid några av K3's partneruniversitet behöver du sammanställa en portfölj av dina kreativa verk. Oftast så hjälper en akademisk koordinator dig med detta. 

Kontaktpersoner på K3

Vid frågor om utbyten på Institutionen för konst, kultur och kommunikation kontakta:  

Nicklas Karlsson, utbildningshandläggare.

Institutionen för urbana studier

Studenter på Institutionen för urbana studier har en termins utbyte. Vilken termin som gäller skiljer sig mellan olika program. Se vad som gäller för dig i din utbildningsplan. För dig som inte har en valbar termin gäller det att se över så att kursutbudet på partneruniversiteten passar inom ramen för din utbildning. Om det finns några generella restriktioner angående kursvalet finner du information om det på den aktuella utlysningen.

Utbytesplatser för studenter på US

Höstterminens utlysning är öppen. I dokumenten kan du se vilka länder, universitet och hur många tillgängliga platser som finns att söka för just din utbildning.

US utlysning bilaterala för höstterminen 2021 och vårterminen 2022

Informationsmöten sker via Zoom under två tillfällen.

 • 17 september 2020, 13:00-15:00, ZOOM:  Meeting ID: 655 5846 777
 • 22 september 2020, 14:00-15:30, ZOOM:  Meeting ID: 690 2375 7392

Drop-in tider med internationell handläggare för frågor sker också via Zoom. Du kommer att hamna i ett väntrum och bli insläppt i turordning. Där kan alltså vara en viss väntetid.

 • 7 oktober 2020, 12:00-13:00, ZOOM: Meeting ID: 643 7698 2911
 • 14 oktober 2020 12:00-13:00 ZOOM: Meeting ID: 636 4988 6289

Information om utbyten för studenter på US

Studenter på Urbana studier har en termins utbyte. Vilken termin som gäller skiljer sig mellan olika program. Se vad som gäller för dig i din utbildningsplan. För dig som inte har en valbar termin gäller det att se över så att kursutbudet på partneruniversiteten passar inom ramen för din utbildning.

Om det finns några generella restriktioner angående kursvalet finner du information om det på den aktuella utlysningen.

Lista över program och rekommenderade terminer för utbytesstudier

 • Miljövetarprogrammet SGMVP: termin 5 (valfri)
 • Transport Management SGTRA: termin 5 (Nationalekonomi)
 • Fastighetsföretagande TGFFF: termin 5 (huvudområde)
 • Arkitektur, Visualisering och Kommunikation TGAVC: termin 5 (huvudområde)
 • Stadsbyggnad, Stadsutveckling och Planering TGSTA: termin 3 (huvudområde)
 • Urban Studies Master’s Programme : termin 3 (valfri)
 • Leadership and Organisation: Societal Challenges and Organisational Changes, Master’s Programme: termin 3 (valfri)

Kontaktpersoner US

Vid frågor om utbyten på Institutionen för urbana studier kontakta:  

Sofia Johansson, internationell handläggare

Fakulteten för lärande och samhälle 

Som student på Fakulteten för lärande och samhälle (LS) har du många möjligheter till utlandsstudier. En viktig förutsättning är att det du studerar utomlands kan tillgodoräknas inom ditt program och att de utländska kurserna är godkända i förväg av en ämnesansvarig på fakulteten. 

Utbytesplatser för studenter på LS

Höstterminens utlysning är öppen. I dokumenten kan du se vilka länder, universitet och hur många tillgängliga platser som finns att söka för just din utbildning.

LS utlysning bilaterala för höstterminen 2021 och vårterminen 2022

LS utlysning restplatser inom Europa för vårterminen 2021

Hur många poäng motsvarar 30 hp på de olika partneruniversiteten?

Informationsmöte om utbytesstudier för studenter på Fakulteten för lärande och samhälle

15 september kl 12-13

Intresserad av att åka iväg på en utbytestermin utomlands? Nu är det dags att ansöka inför läsåret 2021/22! 

Inför ansökningsperioden som öppnar 15 september håller vi en informationsträff där vi informerar om var, när och hur du kan åka via fakulteten. Vi går igenom vad det innebär att åka som utbytesstudent och hur du ansöker till våra partneruniversitet  utomlands. 

Informationsmötet kommer att hållas via Zoom. Vill du deltaga, maila din anmälan till johanna.boussard@mau.se så skickas Zoomlänken ut till dig

Om du inte har möjlighet att vara med på mötet, maila till johanna.boussard@mau.se så kan du få tillgång till det inspelade mötet i efterhand.

Information om utbyten för studenter på LS

Det du studerar utomlands ska kunna tillgodoräknas inom ditt program och kurserna från utbytet ska vara godkända i förväg av en ämnesansvarig på lärande och samhälle. Kurserna du planerar att läsa, ska vara likvärdiga de kurser du skulle läst hemma. För mer information se information nedan om learning agreement. 

Rekommenderade terminer för utbytesstudier för dig som påbörjade dina studier HT2018 eller senare

 • Förskollärare: Termin 4
 • Idrottsvetenskapliga programmet: Termin 5
 • Studie- och yrkesvägledarutbildning: Termin 4
 • Fritidshem: Termin 4
 • Grundlärare:
  • F-3 fördjupningsämne svenska Termin 6
  • F-3 övriga ämnen Termin 4
  • 4-6 Termin 6
 • Ämneslärare: 
  • 7-9 Termin 3 eller 4*
  • GY Termin 4, 7 eller 8

*För studenter med moderna språk som andra ämne är utlandsstudier rekommenderade under termin 4 eller 5.

Vad är ett Learning Agreement?

Learning Agreement är ett dokument där du redogör för de kurser du planerar att läsa vid värduniversitetet och detta skickas via email till dig efter att du blivit nominerad. Dokumentet ska fyllas i samtidigt som du börjar med din ansökan till det mottagande universitetet. För att du ska kunna få dina kurser från utbytet tillgodoräknade i din utbildning, måste dessa godkännas av ämnesansvarig innan du åker.

Kurserna du planerar att läsa, ska alltså vara likvärdiga de kurser du skulle läst hemma. Genom en signatur godkänns kursvalet av ämnesansvarig lärare och en kopia av ditt signerade Learning Agreement ska därefter lämnas till LS internationella koordinator.

Tänk på att ämnesansvarig ofta behöver kursplaner för att kunna bedöma huruvida kurserna utomlands är likvärdiga kurserna hemma. Är du osäker på vem som är rätt ämnesansvarig kan LS internationella koordinator hjälpa dig.

Ifall du behöver göra några ändringar i ditt kursval, är det viktigt att du alltid förankrar de nya kurserna med ämnesansvarig. Fyll i ändringarna i den del av Learning Agreement som kallas Changes eller During the Mobility. Kom ihåg att det är ditt ansvar som student att se till att du läser motsvarande 30 poäng och att poängantalen i ditt Learning Agreement är korrekt.

Det finns ingen specifik deadline för när Learning Agreement ska vara färdigt, så länge det är klart i god tid före utresan. Det kan dock ta tid att få besked från berörda kurs-/ämnesansvariga, så börja i god tid, men vänta gärna till du fått kontakt med värduniversitetet. Ibland kan det finnas vissa riktlinjer kring kursvalen, därför rekommenderas det att förankra kurserna man önskar läsa med värduniversitetet innan man sätter igång med att samla underskrifter från program/ämnesansvariga.

VFU-period under utlandstermin, så fungerar det

Om du skulle haft VFU i den termin du ska studera utomlands finns det ett par saker att ta ställning till. Normalt kan VFU inte ordnas via det utländska universitetet. På utländska lärosäten läser man oftast ca 4-5 kurser parallellt under hela terminen och det finns därmed ingen ”lucka” på 4 veckor när du kan göra praktik.

Istället behöver du göra din VFU vid ett annat tillfälle. I vissa fall går det att göra VFU:n under samma termin som man åker utomlands, eftersom utlandsterminen ofta börjar senare eller slutar tidigare än terminen på MAH.

Efter att du vet vilka terminstider som gäller på värduniversitetet, ta kontakt med din partnerskola och din VFU-lärare och se ifall det fungerar med en alternativ tidsperiod. Det ligger på studentens ansvar att göra en alternativ plan för VFU:n, ifall man inte kommer kunna genomföra den på utsatt tid. En annan lösning är att studenten skjuter en VFU-period framför sig under återstående utbildning, d.v.s. att man ligger ”en kurs efter” och gör den sista VFU:n efter att sista terminens kurser är avslutade.

Räkna med att läsa 30 ECTS, trots att du egentligen endast behöver 24 ECTS för att kunna ersätta dina teoretiska kurser. Det är ovanligt att kurserna utomlands skulle bestå av samma innehåll och storlek som kurserna hemma.

Kontaktpersoner på LS

Vid frågor om utbyten på Fakulteten för lärande och samhälle kontakta:  

Johanna Boussard, internationell handläggare
Mats Johnsson, internationell koordinator

Fakulteten för teknik och samhälle

Du som är student på Fakulteten för teknik och samhälle har möjlighet att läsa utomlands under en begränsad tid vid ett av våra partneruniversitet. Du är berättigad till studiemedel under din utlandsvistelse.

Utbytesplatser för studenter på TS

Höstterminens utlysning är öppen. I dokumenten kan du se vilka länder, universitet och hur många tillgängliga platser som finns att söka för just din utbildning.

TS utlysning bilaterala för höstterminen 2021 och vårterminen 2022

TS utlysning restplatser inom Europa för vårterminen 2021

Presentation för informationsmöte om utbytesstudier

Infomationsmöte hålls måndag 21/9 kl. 13:15-14 på Zoom: Meeting ID: 662 6144 2682

Studenter vid Fakulteten för teknik och samhälle har en termins utbyte. Vilken termin som gäller skiljer sig åt mellan de olika programmen. Se vad som gäller för dig i din utbildningsplan.

Kontaktpersoner på TS

Vid frågor om utbyten på Fakulteten för teknik och samhälle kontakta: 

Martin Andersson, utbildningshandläggare
Zahra Ghaffari, akademisk koordinator (Institutionen för datavetenskap och medieteknik)
Yuanji Cheng, akademisk koordinator (Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik)

Odontologiska fakulteten

Studenter vid Odontologiska fakulteten (OD) kan ta del av Erasmussamarbeten med utvalda universitet inom Europa. 

Utbytesplatser för studenter på OD

Ansökan till utbytesplatser är stängd. När den öppnar igen laddas det upp ett dokument här där du kan se vilka länder, universitet och hur många tillgängliga platser som finns att söka för just din utbildning.

Information om utbyten för studenter på OD

För dig som läser vid Odontologiska fakulteten finns möjlighet för utbytestermin under termin 8. 

Minor Field Studies, MFS, kan vara ett alternativ till utbytestermin, du kan då åka till ett låg- eller medelinkomstland för att under minst åtta veckor samla data till din kandidat-/masteruppsats. 

Läs mer om MFS och stipendier för att skriva din uppsats utomlands

Kontaktpersoner på OD

Vid frågor om utbyten på Odontologiska fakulteten kontakta: 

Helena Fransson, universitetslektor
Nisha Pather Olofsson, studieadministratör

Partneruniversitet 

Malmö universitet har avtal med flera hundra universitet runtom i världen. I sökportalen kan du söka fram vilka länder och lärosäten vi har samarbete med. Du kan filtrera utsökningen så att du ser vilka avtal som är öppna för den fakultet/institution som du pluggar på. Sökfunktionen är på engelska. 

Sök partneruniversitet

För att se hur många poäng vid värduniversitetet som du behöver läsa för att motsvara heltidsstudier (30hp) kan du se listan över partneruniversitet utanför Europa.

Heltidsstudier vid partneruniversitet utanför Europa

Studier på egen hand

Om du inte hittar ett lämpligt universitet bland universitetets partneruniversitet kan du söka dig utomlands på egen hand. Att själv ordna utlandsstudier ger stor valfrihet. Du bestämmer själv var, vad och hur länge men det kräver också en rejäl insats från dig. Du måste själv skaffa all information, hålla kontakten med universitet och myndigheter och själv sköta kursval, ansökan och allting annat.

Viktigt att tänka på vid utbytesstudier på egen hand

 • Du får själv ta reda på all fakta om universitetet och söka på egen hand som en "international fee paying student" (eller Free mover)
 • Du betalar ofta terminsavgift (vilket du slipper om du åker som utbytesstudent genom universitetet)
 • Inga tillgodoräknanden bedöms och garanteras i förväg. Vill studenten ansöka om tillgodoräknade gör man det i efterhand på specificerad blankett tillsammans med de utländska betygen.
 • Du ordnar själv med visum, boende, försäkring och annat praktiskt.

Valfrihet och ansvar

Att själv ordna utlandsstudier ger stor valfrihet. Du bestämmer själv var, vad och hur länge. Det kräver också en rejäl insats från dig. Du måste själv skaffa all information, hålla kontakten med universitet och myndigheter och själv sköta kursval, ansökan och allting annat. Vet du vilket land du vill resa till kan ambassader och konsulat eller till dem knutna institut ofta hjälpa till med information.

Ta reda på och fixa

Du behöver kontrollera om universiteten är erkända eller under statlig tillsyn om du är berättigad till studiemedel och vill ansöka om det. Du behöver ta reda på vad utbildningen är värd och om den berättigar till studiemedel. Du måste se till att du är behörig och har tillräckligt med språkkunskaper.

Översättning av dina gymnasiebetyg

Mall för översättning till engelska finns på Skolverkets webbplats. Behöver du en godkänd betygsöversättning kan du söka på Kammarkollegiets webb för auktoriserade översättare. Skicka aldrig iväg dina originalbetyg. Eventuella intyg som visar att du har behörighet för universitetsstudier kan du få av Universitets- och högskolerådet.

Beställ ansökningshandlingar direkt från universitetet

Kontakta universiteten direkt och be om information och ansökningshandlingar. En del länder har central antagning och andra vill att du ansöker direkt till universitetet - det kan även variera inom ett land.
Var noga med din ansökan. En ansökan som inte är korrekt kan komma att gallras bort direkt!

Privata rekryterare/rådgivare

Det finns ett antal privata institutioner som rekryterar studenter till universitet utomlands. De kan sina universitet och hjälper oftast till med ansökan och allting runtomkring kostnadsfritt eftersom de finansieras av de universitet de rekryterar studenter till. Det innebär att du får betala terminsavgift vid "deras" universitetet. Dessa institutioner får du själv söka rätt på vid intresse.