Har du svårt att släppa studierna, skjuter du upp dina studier orimligt mycket, eller oroar du dig i allt för stor omfattning för att det inte ska bli bra nog? I så fall kan du anmäla dig till ett KBT-baserat självhjälpsprogram och få verktyg för att klara av studierna på ett bra sätt.

Guidad självhjälp

Programmet bygger på guidad självhjälp. Det innebär att du tillsammans med en kurator eller sjuksköterska på Studenthälsan arbetar igenom programmet, modul för modul. Tanken är att du under några veckor, och med hjälp av din guide, ska lära dig tekniker och verktyg som du kan ha nytta av under din tid som student.

Fem moduler

Programmet innehåller fem delar. Modulerna består av flera olika KBT-verktyg och är tänkta att arbetas igenom i kronologisk ordning, eftersom de bygger på varandra. Varje modul består av en text med övningar att använda i din vardag.

  1. Om studiestress och vad som vidmakthåller den
  2. Motivation och värderad riktning
  3. Strategier för förändring
  4. Exponering – att stå ut med obehag
  5. Vidmakthållande av framsteg och hantering av bakslag

Din arbetsinsats

Om du lägger cirka 15 minuter per dag på att läsa texten, reflektera över den och göra de övningar som ingår i programmet så kommer du långt. Utöver det behöver du med jämna mellanrum avsätta tid för samtal och avstämningar under arbetets gång.

Boka tid

Du bokar ett första samtal för att sätta i gång programmet (välj "KBT-baserat program för studiestress"). Därefter kommer ni tillsammans överens om hur era avstämningar ska se ut. Inför det första samtalet får du också fylla i ett skattningsformulär, som ger en bild av din stress.

Innan du bokar din tid vill vi att du läser igenom introduktionen "KBT för studiestress" och tittar igenom filmen "Hantera din studiestress".

Film om studiestress på MauPlay

KBT för studiestress (pdf)

Studenthälsans bokningssida

Om du har frågor kan du kontakta Ola Olefeldt, kurator på Studenthälsan.

ola.olefeldt@mau.se