Barnen på förskolan sätter fast bilder föreställande olika frukter på ett stort notsystem som sitter uppsatt på väggen. Bilderna på bananer och äpplen symboliserar toner, och melodin som barnen skapar spelas direkt upp av musikern Fredrik Persson på det medeltida instrumentet dulcian. Barnen styr, Fredrik följer. Frukterna sätts upp på notlinjerna i ett ständigt stigande tempo. Det går fortare och fortare.

”Oj, oj! Nu kan vi nog inte spela i ett snabbare tempo”, utropar förskollärarstudenten Isabelle, och melodiskapandet tar en paus.

Under hösten 2023 genomfördes ”Barndom i och med musik”, ett samarbetsprojekt mellan studenter på den musikprofilerade förskollärarutbildningen på Malmö universitet och musiker från Musik i Syd. Studenterna och musikerna planerade, genomförde och värderade musikundervisning i förskola i samband med studenternas vfu-kurs.

Jag var lika nyfiken själv, vilket kanske avspeglade sig hos barnen.

Isabelle Koenen

Initiativet att synliggöra, eller ”hörliggöra”, och förstärka barns röster med stöd av konstnärlig kompetens kom från Per Dahlbeck, utvecklingspedagog på Pedagogisk Inspiration i Malmö stad. Utifrån denna idé arbetade Ylva Holmberg, lektor i pedagogik och kursansvarig på musikprofilen, fram en projektplan där musiker och studenter kompletterar varandra i möten och undervisning av förskolebarn.

Kompetenser från olika fält möts

Jakob Berg Axelsson, en av de medverkande studenterna, säger att det både var kul och spännande att ge sig in i projektet, men också läskigt till en början.

– Man visste inte vilka musiker man skulle träffa, vem ska jag samarbeta med? Man släpper ju på kontrollen.

Även Isabelle Koenen kände sig osäker innan projektet kom i gång, men tycker att det sedan blev givande att samarbeta med någon som liksom en själv brinner för musik och barn.

– Genom den gemensamma undervisningen fick man vila i varandras kompetens, berättar hon.

Studenterna har kunskap om hur man didaktiskt kan bygga en musikstund, medan musikerna har specialkunskaper på sina respektive instrument. De fyra medverkande musikerna ingår i ensemble Mare Balticum som funnits i över 30 år och har fokus på musik från forntid, medeltid och renässans ända fram till stormaktstid.

– Det var härligt att det var medeltida instrument. Som student fick man vara utforskande tillsammans med barnen. Jag var lika nyfiken själv vilket kanske avspeglade sig även hos barnen, berättar Isabelle.

Emelie Andersen samarbetade, precis som Isabelle, med Fredrik som spelade dulcian. "Nu kommer han med trumpeten", utropade barnen när de såg Fredrik. Melodin som barnen skapade använde Emelie även fortsättningsvis under sin vfu-period då den bla blev en tonsättning till en saga.

Studenterna ser alla positivt på deltagandet i projektet, något som gick från osäkerhet till ett lustfyllt samarbete.

– Vad mycket man har att hitta hos varandra. Att kunna stötta varandra i olika moment, avslutar Emelie.

Samarbete med forskare

Det finns inte mycket forskning om mötet mellan musiker, student och barn, vilket gjorde att Ylva Holmberg och Marie-Helene Zimmerman-Nilsson, docent i pedagogik, tog tillfället i akt och följde projektet. Syftet med studien var att ur ett didaktiskt perspektiv undersöka och analysera vad som kännetecknar undervisning samplanerad, genomförd och samvärderad av musiker och förskollärarstudent.

Underlaget hämtade de från studenternas och musikernas nedskrivna samplaneringar och samvärderingar samt de filmade undervisningsstunderna. Studien kommer att utmynna i en vetenskaplig artikel som beräknas vara klar någon gång under 2025.

Text: Åsa Sahlée