i

Workshop
Läsverkstaden: Lässtrategier för ett effektivt läsande

Torsdag 4 april, 15:15 - 17:00
Orkanen, OR:C527, våning 5
Det här evenemanget har redan passerat
Student skriver

Dagens tema: Vilka lässtrategier är lämpliga för ett effektivt läsande?

Välkommen till en workshop om akademiskt läsande! Fokus på denna workshop ligger mer på akademisk litteratur i allmänhet än på läroböcker. För studenter innebär akademiska texter en utmaning då dessa texters primära syfte inte är att undervisa och sällan ger läsaren något understöd i läsningen. Syftet med workshopen är att identifiera strukturer som är gemensamma för akademisk litteratur samt några metoder för att ta sig an texter som upplevs som svåra.

Många studenter upplever det akademiska skrivandet som en utmaning och skrivandet står ofta i fokus. Men numera vet man att för att bli en god skribent måste man vara en god läsare. Läsverkstaden arrangerar därför tre workshoppar där vi arbetar praktiskt med det akademiska läsandet. Träffarna består av genomgångar följda av praktisk träning i grupp.

Vårens läsverkstad avslutas med en förmiddags läsretreat som ger dig möjlighet att läsa i lugn och ro tillsammans med andra studenter och lära dig mer om hur du kan upprätthålla ett effektivt läsande i din studievardag.

Workshoppen arrangeras av Skrivverkstaden.

Anmälan

Du kan gå på alla workshoppar eller någon enstaka.

Anmälan till workshopparna

Skrivverkstaden och stöd i dina studier