Här hittar du all information du behöver som är ny på Malmö universitet. Om du följer länkarna på den här sidan så missar du inget viktigt. Tänk på att detta är generell information som gäller för alla nya studenter. I välkomstmejlen finns specifik information som gäller för dig.

Det här behöver du göra innan terminsstarten

1. Läsa välkomstmejlen

Malmö universitet skickar välkomstmejl till alla antagna studenter. Mejlen innehåller praktisk information som gäller just för dig och din utbildning, så läs dem noga. Välkomstmejlen skickas till den mejladress du har registrerat hos Antagning.se. Ibland hamnar mejl i en annan inbox (i skräpposten eller under kampanjfliken) så titta även där. 

Om du inte har fått ditt välkomstmejl, kontakta studieadministrationen vid den fakultet som din utbildning tillhör.

2. Hämta ut din datoridentitet

Med din datoridentitet (studentkonto) får du tillgång till bland annat Ladok Student där du kan registrera dig på dina kurser och se dina studieresultat. Datoridentiteten använder du under hela din studietid för att logga in på olika webbverktyg, lärplattformen Canvas och universitetets datorer. Du behöver datoridentitet för att få åtkomst till det trådlösa nätverket Eduroam och för att beställa ett multikort. Multikortet behövs för tillträde till vissa lokaler, för att låna böcker på biblioteket och för att kopiera och skriva ut.

Beställ din datoridentitet

Om du får problem med att beställa datoridentitet så är du välkommen att kontakta vår Helpdesk. 

IT-support för studenter

Om du redan har en datoridentitet

Om du har en datoridentitet från Malmö universitet sedan tidigare så kan du inte hämta ut en ny. Om du har glömt ditt lösenord kan du beställa ett nytt via IDService.

Återställ lösenord

3. Registrera dig på din utbildning

För att behålla din plats måste du registrera dig på din utbildning i tid. I välkomstmejlet från din fakultet/institution hittar du information om registreringsperioden för din utbildning. 

Du behöver vara registrerad för att få delta i utbildningen, för att dina lärare ska kunna rapportera in dina studieresultat och för att du ska få ut dina studiemedel.

Hur du registrerar dig

För de flesta utbildningar, även distansutbildningar, kan du registrera dig online via Ladok Student (webbregistrering). Du måste hämta ut din datoridentitet (studentkonto) innan du kan webbregistrera dig. I Ladok Student ser du också sista datum för registrering och kan hämta ut registreringsintyg. Kurser du har registrerat dig på syns på startsidan av Ladok Student under fliken ”Aktuella kurser".

Välj knappen "Inloggning via ditt lärosäte" när du registrerar dig via Ladok Student.

Registrera dig via Ladok Student (normalt en vecka innan terminsstart)

Du som är antagen till en utbildning där webbregistrering inte tillämpas hittar information om när och hur registrering sker i välkomstmejlet från din fakultet/institution.

Registrering via studieadministrationen

Om du är antagen med villkor kan du inte webbregistrera dig, kontakta istället studieadministrationen på din fakultet. Du kan se vilken fakultet din utbildning tillhör i välkomstmejlet som kommer från din fakultet/institution.

4. Kolla upp när din utbildning startar

Tid och information om uppropet eller introduktionsmöte på din utbildning hittar du i välkomstmejlet från din fakultet/institution.

Praktisk information till dig som är ny

Schema, lärosalar, Canvas, multikort och öppettider. Det finns en hel del att praktiskt att ha koll på som student.

Canvas – vår lärplattform

I Canvas får du viktig information och kommunicerar med dina lärare och andra studenter. Här hittar du schema och kontaktuppgifter för din utbildning och kan göra inlämningar av studieuppgifter.

Observera att du måste vara registrerad för att se dina kurser när du loggar in på Canvas.

Så fungerar Canvas (kräver inloggning)

Utbildningsplaner och kurslitteratur

I kursplanen står bland annat upplägget för utbildningen, vilka kurser som ingår och kurslitteratur. Om du läser ett program kallas det utbildningsplan. Kurslitteraturen hittar du i de enskilda kursernas kursplaner. 

Hitta kurs- och utbildningsplaner

Kurslitteratur kan du antingen låna på biblioteket eller köpa själv. I Campusbokhandeln hittar du både ny och begagnad kurslitteratur. Många nätbokhandlar, som Adlibris och Bokus, har ett stort sortiment av kursböcker.

Så funkar det på biblioteket

Om du har en funktionsnedsättning och behöver låna din kurslitteratur som talböcker är du välkommen att kontakta biblioteket. 

Mer information om talböcker 

Schema

I schemat hittar du tid och plats för undervisning och tentamen. Scheman publiceras senast fyra veckor före kursstart men kan ändras under terminens gång. 

Läs mer om schema

Ladok Student – intyg och betyg

Ladok Student är tjänsten där du som student kan se din studiedokumentation. Det här kan du göra själv via Ladok Student:

  • registrera dig på dina kurser
  • se dina studieresultat och rapporterade studiepoäng
  • ladda ner studieintyg
  • ändra adress och kontaktuppgifter

Logga in i Ladok Student

Du loggar in genom att välja "Inloggning via ditt lärosäte". Du väljer Malmö universitet och loggar sen in med din datoridentitet (studentkonto) och lösenord. 

Logga in i Ladok Student 

Demonstration av Ladok Student

Tillgänglighet i Ladok Student

Om du studerat vid annat lärosäte tidigare

I Ladok Student ser du resultat och kurser från ett lärosäte i taget. Via menyn kan du välja vilket lärosäte du vill se information från.

Multikort

Multikortet använder du som lånekort på biblioteket, passerkort i byggnaderna samt när du ska skriva ut och kopiera. Kortet är gratis och fungerar som lånekort på biblioteket automatiskt.  

Beställ ditt multikort direkt när du har fått din datoridentitet, leveranstiden kan vara upp till 14 dagar. 

Så skaffar du ditt multikort

Du förväntas inte ha egen dator eller egna programvaror för att kunna klara av dina studier.

På universitetet finns det datorer med ett brett utbud av tjänster och program som du som student kan använda. Datorer finns både i datorsalar, öppna ytor och i biblioteket.

Hitta datorer och datorsalar i universitetets byggnader

Som student på Malmö universitet har du tillgång till programvaror som kan stödja studier, forskning och det egna arbetet. Många av tjänsterna och programmen kan användas både i universitetets lokaler och på distans. Exempelvis finns Officepaketet med Word, Excel och PowerPoint att ladda ner och använda.

Programvaror och IT-tjänster för studenter

Om du behöver tillgång till annan teknik, exempelvis diktafoner, kameror och stativ, så finns det att låna via universitetets teknikutlåning. Vissa utbildningar har också egna resurser för studenter.

Låna teknik

IT-support

Helpdesk hjälper studenter med IT-support. Har du frågor om multikort, datoridentitet eller wifi kan du kontakta helpdesken på plats på Orkanenbiblioteket eller på Fakulteten för hälsa och samhälle. Du kan också skriva ett meddelande, chatta eller ringa.

Kontakta IT-supporten

Salar och lokaler

Tentamen

Tentamen är det vanligaste sättet att examinera en kurs på, d.v.s. mäta vad du har lärt dig för att kunna sätta rätt betyg. Salstentamen skrivs på plats vid en given tidpunkt. En digital salstenta kallas också digitamen och genomförs på dator. En hemtentamen får du ofta arbeta med under flera dagar innan den ska lämnas in.

Din lärare informerar om i vilken form din kurs tenteras och om det finns gamla tentor eller övningstentor att ta del av. För att få skriva salstentamen behöver du anmäla dig.

Salstentamen och hur du anmäler dig

Lånekort till biblioteket

Ditt multikort fungerar automatiskt som lånekort på universitetets bibliotek. Har du ett lånekort på universitetets bibliotek sedan tidigare behöver du dock aktivera ditt nya multikort som lånekort i infodisken på biblioteket.

Så funkar det på biblioteket

Wifi – Eduroam

Det trådlösa nätverket på universitetet heter Eduroam. För att få tillgång till Eduroam behöver du skaffa ett Eduroam/wifi-konto via IDService med hjälp av din datoridentitet.

Ditt Eduroam/wifi-konto fungerar även på andra universitet samt vissa offentliga platser, till exempel tågstationer och flygplatser.

Läs mer om Eduroam och skaffa wifi-konto

När du hämtat ut din datoridentitet ska du skapa ett konto i Zoom. Då får du ett konto utan begränsningar i möteslängd, antalet möten eller antalet deltagare. Har du redan ett gratiskonto hos Zoom med samma e-postadress slås dessa ihop. Installera gärna Zoom-appen både på din dator och mobil.

Så använder du Zoom

Öppettider

De flesta av universitetets byggnader är öppna på dagtid. Som student får du tillgång till flera av universitetets lokaler med multikort och kod.

Ta reda på vilken fakultet du studerar vid

En fakultet är en del av universitetet som ansvarar för utbildning och forskning inom ett visst område. Du kan behöva veta vilken fakultet du studerar vid om du till exempel vill ta kontakt med en studieadministratör eller en representant vid studentkåren. 

Verksamheten vid Malmö universitet är indelad i fem fakulteter:

  • Fakulteten för hälsa och samhälle
  • Fakulteten för kultur och samhälle
  • Fakulteten för lärande och samhälle
  • Odontologiska fakulteten
  • Fakulteten för teknik och samhälle

Varje fakultet består i sin tur av olika institutioner.

Du kan se vilken fakultet din utbildning tillhör i välkomstmejlet som kommer från din fakultet/institution. Du kan också se det på utbildningens sida i webbplatsen för utbildningsinformation, Utbildningsinfo. 

Hitta din utbildning i Utbildningsinfo

Om du ångrar dig efter att du har registrerat dig

Har du redan hunnit registrera dig på utbildningen, men inte vill ha din plats eller fullfölja utbildningen ber vi dig att anmäla studieavbrott. 

Läs mer om att anmäla studieavbrott 

Akademisk ordlista

Här hittar du några av de ord och begrepp som du stöter på under din studietid.

Akademisk kvart

Ett tidsbegrepp inom akademin som innebär att en föreläsning börjar en kvart efter vad som står i schemat. Fenomenet kommer från universiteten i Uppsala och Lund och myntades då det var vanligt att studenterna inte hade klockor. Istället förlitade de sig på domkyrkornas klockor som ringde varje timme, och på så sätt fick studenterna en kvart på sig att komma. Vissa utbildningar på Malmö universitet använder sig av akademisk kvart medan andra startar undervisningen på utsatt tid. Vad som gäller för dig får du veta av dina lärare.

Alumn

Kommer från det latinska ordet ”alumnus” som betyder lärjunge. Idag används ordet för tidigare studenter vid ett universitet eller högskola. På Malmö universitet finns ett alumninätverk för alla tidigare studenter. Nätverket hjälper dig att behålla kontakten både med universitetet och dina kursare från studietiden.

Fakultet

Är en del inom universitetet med ansvar för utbildning och forskning inom ett visst område. En fakultet består ofta av flera institutioner med egna program och kurser. Malmö universitets verksamhet är indelad i fem fakulteter med olika antal institutioner. Den som är chef på en fakultet kallas dekan.

Institution

Är en del inom en fakultet med ansvar för viss utbildning och forskning. Malmö universitet har ett tjugotal institutioner. Den som är chef på en institution kallas prefekt.

Opponering

Ett slags seminarium där en uppsats eller examensarbete granskas av en opponent som ställer kritiska frågor. Respondenten (den som har skrivit arbetet) försvarar och förklarar arbetet. Oftast behöver studenten både agera opponent och respondent för att bli godkänd på en examinationskurs.

Seminarium

Inom universitetet är seminarium en undervisningsform eller vetenskaplig diskussion, oftast i en mindre grupp, som innebär diskussioner kring ett vetenskapligt problem eller utvald litteratur. När seminariet används i utbildning är det för att utveckla studenternas självständiga, kritiska tänkande. Seminariet kan ledas av både lärare och studenter och samtliga deltagare förväntas delta i diskussionerna.

Studentkår

En studentkår är en organisation som drivs av studenter som antingen jobbar ideellt eller tar ledigt från sina studier för att engagera sig i kåren. Deras uppgift är bland annat att stödja studenterna på olika sätt och se till att studenter kan påverka beslut som rör utbildningen. De anordnar även aktiviteter för sina medlemmar. Vid Malmö universitet finns två kårer – Malmö studentkår och Odontologiska studentkåren.

Kontakta oss

Studieadministrationen hjälper dig med det praktiska under studietiden. Beroende på vilken utbildning du är antagen till ska du vända dig till olika studieadministrationer.

Kontakta studieadministrationen på din fakultet