Här hittar du utbildningsplaner med tillhörande kursplaner, kursguider och relevant information för de olika lärarinriktningarna. Du hittar även utbildningsmaterial att använda under VFU:n.

Utbildningsplaner, kursplaner och kursguider

Utöver planer och kursguider hittar du mallar för strukturerade läraktiviteter för respektive utbildning.

Förskollärarutbildning

Hitta utbildningsplan och kursplan

För att ta fram studentens utbildningsplan med samtliga kursplaner för högskoleförlagda kurser och VFU-kurser ska du

 • Klicka på länken "Utbildningsplaner för alla förskollärarutbildningarna" nedan
 • Klicka på den termin studenten är antagen till utbildningen
 • Scrolla ned till rubriken ”Innehåll” och välja aktuell utbildning – här hittar du alla kursplanerna.

Utbildningsplaner för alla förskollärarutbildningarna

Kursguider för förskollärarutbildningarna (pdf)

Övrigt material

Här hittar du strukturerade läraktiviteter som handledare skapat i workshoppar i peer learning. 

Strukturerade läraktiviteter för förskollärarutbildningarna (Box)

Grundlärarutbildning

Hitta utbildningsplan och kursplan

För att ta fram studentens utbildningsplan med samtliga kursplaner för högskoleförlagda kurser och VFU-kurser ska du

 1. Klicka på länken "Utbildningsplaner för alla grundlärarutbildningarna" nedan
 2. Klicka på den termin studenten är antagen till utbildningen
 3. Scrolla ned till rubriken ”Innehåll” och välja aktuell utbildning – här hittar du alla kursplanerna.

Utbildningsplaner för alla grundlärarutbildningarna

Grundlärarutbildning: Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Kursguider f–3 (pdf)

Här hittar du strukturerade läraktiviteter som handledare skapat i workshoppar i peer learning. 

Strukturerade läraktiviteter f–6 (Box)

Grundlärarutbildning: Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, arbetsintegrerad utbildning

Kursguider f–3, AIU (pdf)

Grundlärarutbildning 4-6

Kursguider 4–6 (pdf)

Här hittar du strukturerade läraktiviteter som handledare skapat i workshoppar i peer learning. 

Strukturerade läraktiviteter f–6 (Box)

Grundskolans årskurs 4-6, arbetsintegrerad utbildning

Kursguider 4–6, AIU (Box)

Grundlärarutbildning fritidshem

Kursguider fritidshem (pdf)

Här hittar du strukturerade läraktiviteter som handledare skapat i workshoppar i peer learning. 

Strukturerade läraktiviteter fritidshem (Box)

Teoretiska perspektiv, modeller och begrepp i grundlärarprogrammets kurser i utbildningsvetenskaplig kärna

Teoretiska perspektiv UV-kurser grundlärare (pdf)

Ämneslärarutbildning

Hitta utbildningsplan och kursplan

För att ta fram studentens utbildningsplan med samtliga kursplaner för högskoleförlagda kurser och VFU-kurser ska du

 1. Klicka på länken nedan
 2. Klicka på den termin studenten är antagen till utbildningen
 3. Scrolla ned till rubriken ”Innehåll” och välja aktuell utbildning – här hittar du alla kursplanerna.

Utbildningsplaner för samtliga ämneslärarutbildningar

Ämneslärarutbildning: Grundskolans årskurs 7-9

Kursguider ämneslärarutbildning årskurs 7-9 (pdf)

Här hittar du strukturerade läraktiviteter som handledare skapat i workshoppar i peer learning. 
Strukturerade läraktiviteter ämneslärarutbildning (Box)

Ämneslärarutbildning: Gymnasieskolan

Kursguider ämneslärarutbildning gymnasiet (pdf)

Här hittar du strukturerade läraktiviteter som handledare skapat i workshoppar i peer learning. 
Strukturerade läraktiviteter ämneslärarutbildning (Box)

Teoretiska perspektiv, modeller och begrepp i ämneslärarprogrammets kurser i utbildningsvetenskaplig kärna

Teoretiska perspektiv UV-kurser ämneslärare (pdf)

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

Hitta utbildningsplan och kursplan

För att ta fram studentens utbildningsplan med samtliga kursplaner för högskoleförlagda kurser och VFU-kurser ska du

 1. Klicka på länken för utbildningsplan under respektive kurs nedan, exempelvis "Utbildningsplan KPU, 90 hp)
 2. Klicka på den termin studenten är antagen till utbildningen
 3. Scrolla ned till rubriken ”Innehåll” och välja aktuell utbildning – här hittar du alla kursplanerna.

Kompletterande pedagogisk utbildning, 90hp

Utbildningsplan KPU, 90 hp
Kursguider KPU ,90 hp (pdf)

Kompletterande pedagogisk utbildning, 75hp 

Utbildningsplan KPU, 75 hp
Kursguider KPU, 75 hp (pdf)

Kompletterande pedagogisk utbildning, 60hp

Utbildningsplan KPU, 60 hp
Kursguider KPU, 60 hp (pdf)

Strukturerade läraktiviteter för KPU 

Strukturerade läraktiviteter KPU (Box)

Yrkeslärarutbildning

Hitta utbildningsplan och kursplan

För att ta fram studentens utbildningsplan med samtliga kursplaner för högskoleförlagda kurser och VFU-kurser, gör så här: 

 1. klicka på länken ”Yrkeslärarutbildning – utbildningsplaner” nedan
 2. klicka på den termin studenten är antagen till utbildningen
 3. scrolla ned till rubriken ”Innehåll” – där hittar du kursplanerna. 

Utbildningsplaner yrkeslärarutbildning

Kursguider yrkeslärarutbildning (pdf)

Strukturerade läraktiviteter yrkeslärarutbildning (Box)

Planeringsmallar

Under varje VFU-kurs behöver du träna på att göra planeringar. Inför VFU-lärarens besök och trepartssamtalet ska en planering läggas i VFU-portföljen.

Planeringsmallar – Worddokument

Trepartssamtal

Under din VFU har du, din handledare och VFU-läraren ett trepartssamtal. Samtalet påminner om ett utvecklingssamtal och har en formativ inriktning.

Mer om trepartssamtal

Trepartssamtalet syftar till att stödja din utveckling genom att diskutera dina styrkor och utvecklingsområden och möjliga vägar framåt inom professionen.

En förutsättning för ett bra trepartssamtal är att alla parter är väl inlästa på VFU-kursens styrdokument. Om du gör din VFU utomlands genomförs trepartssamtalet digitalt.

Vid samtalet gör din VFU-handledare och VFU-lärare även en preliminär bedömning av utsikterna för att du ska nå de förväntade studieresultaten vid kursens slut. Denna bedömning är bara en prognos, betyg sätts först när hela VFU-kursen är genomförd. Din VFU-lärare ansvarar för att dokumentera trepartssamtalet i VFU-portföljen. Ni kan använda blanketten "Trepartssamtal" som stöd vid samtalet, men det är inte obligatoriskt.

Blanketterna nedan gäller för dig som antagits 2021 och framåt. 

Blanketter för trepartssamtal för antagna från 2021(Box)

Antagna till och med höstterminen 2020

Här hittar du informations- och utbildningsmaterial för studenter som antagits till och med höstterminen 2020.

På väg mot lärar- och förskolläraryrket

Dessa dokument beskriver de förmågor som du som lärar- och förskollärarstudent ska utveckla under din yrkesutbildning.

På väg mot förskolläraryrket och läraryrket (Box)

Ramverk för bedömning

Ramverket ger stöd och struktur för dig som student att genomföra uppgifter och för
VFU-handledaren att handleda dig samt lämna bedömningsunderlag till VFU-läraren.

Ramverk för bedömning (Box)

Trepartssamtal

Under din VFU har du, din handledare och VFU-läraren ett trepartssamtal. Samtalet påminner om ett utvecklingssamtal och har en formativ inriktning.

Mer om trepartssamtal

Blanketterna nedan gäller för dig som antagits till och med höstterminen 2020.

Blanketter för trepartssamtal för antagna till och med 2020 (Box)

VFU-rapport

I slutet av din VFU ska din handledare skicka in en VFU-rapport. Rapporten ligger i VFU-portföljen.

Mer om VFU-rapporten

Tänk på detta när det gäller VFU-rapporten: 

 • Du ansvarar för att tilldela VFU-rapporten till din handledare vid varje ny VFU-kurs.
 • Du ansvarar också för att påminna din VFU-handledare om rapporten inte skickats in när kursen är slut.
 • När rapporten är inskickad markerar du att du har tagit del av VFU-handledarens bedömning genom att klicka i rutan ”Jag har läst dokumentationen”, längst ner i rapporten. Då ser din kurslärare att du har tagit del av VFU-handledarens utlåtande.

Här kan du ladda ned blanketten.

VFU-rapport – bedömningsunderlag (Box)

Kontakt

Frågor om VFU: ls.vfu@mau.se

Teknisk support i VFU-portföljen: vfusupport@su.se