Skrivverkstaden – en resurs i dina studier 

Vi kan guida dig i ditt arbete med olika skrivuppgifter och svara på frågor om text och språk. Vår uppgift är inte att rätta grammatik och stavning, men vi kan hjälpa dig att utveckla strategier för hur du kan finslipa dina färdigheter. Målet är att du ska bli bättre på att skriva och klara dina studier bra.

Du kan också få hjälp med studieteknik, lässtrategier och muntliga framställningar. 

Vill du få hjälp och stöd att skriva på engelska kan du vända dig till den engelska skrivverkstaden

Det här kan vi hjälpa dig med

Här följer exempel på vad du kan få hjälp med i Skrivverkstaden:

 • instruktioner till skrivuppgifter
 • skrivprocessens olika stadier
 • struktur (disposition), uppbyggnad av text
 • argumentation och utveckling av resonemang
 • källhänvisningar i löpande text och referenslista
 • tolkning av lärares /handledares kommentarer på din text
 • språk och stil i ett akademiskt sammanhang
 • meningsbyggnad, grammatik
 • studieteknik
 • lässtrategier
 • muntliga presentationer. 

Grupphandledning

Vi kan också ta emot studenter i mindre grupper (max 5 studenter per grupp) för pedagogisk genomgång av detaljer som har med skrivande, läsning, språk och studieteknik att göra. En person bokar i så fall tid och meddelar i bokningen namn på övriga i gruppen och vad det är ni vill bli bättre på.

Tänk på att 

 • Vi inte kan bedöma vilket betyg en text eventuellt får och kan alltså inte avgöra om en text kommer att bli godkänd eller inte.
 • Vår uppgift inte är att rätta grammatik och stavfel.

Tidsbokning och drop-in

Beroende på uppgift kan tiden du behöver boka variera.

 • För uppsatser eller större skrivuppgifter kan det vara bra att boka 45 minuter. 
 • För mindre uppgifter eller korta frågor går det bra att boka 30 minuter.

Ta med dig din text, gärna på papper, och instruktionen till uppgiften.

Boka tid

För att boka tid krävs det att du registrerar dig och skapar ett konto.

Registrering och tidsbokning

Instruktion för hur du bokar tid

Drop-in

På tisdagar har vi drop-in klockan 15-18 i Skrivverkstaden, sal B530.

 

 

Väntelista

Om det inte finns någon ledig tid när du vill boka, kan du sätta upp dig på en väntelista. Du får då meddelande om det blir en avbokning. I schemat: Klicka på klockan längst till vänster den dag du vill boka för att ställa dig i kö.

Registrera dig och se tider

Matematikverkstaden

Matematikverkstaden är till för alla studenter oavsett utbildning och kunskaper i matematik. Hit kan du som student komma för att fördjupa dina kunskaper i matematik och få hjälp i dina pågående matematikkurser.

Två verkstäder med olika profil - vilken är rätt för dig?

Studenter på lärarutbildningarna och de tekniska utbildningarna rekommenderas motsvarande verkstad. Studenter på andra utbildningar rekommenderas lärarutbildningens matematikverkstad för frågor kring grundläggande räknefärdighet, och matematikverkstaden för de tekniska utbildningarna för frågor kring mer avancerade beräkningar. 

Medieverkstaden och Digimentorer 

Vill du använda film, ljud eller webb för en inlämningsuppgift eller ditt examensarbete? Kom på drop-in på Medieverkstaden och få hjälp av våra digimentorer. Digimentorerna är själva studenter och har kompetenser inom bland annat:

 • film och foto
 • ljudproduktion
 • grafisk design och interaktiva visualiseringar
 • webbdesign och hur man arbetar i CMS-system.

Kontakt Medieverkstaden


geo position Rum C527, Orkanenbiblioteket, Nordenskiöldsgatan 10
email icon medieverkstaden@mau.se
time Drop-in: Tisdagar 12.00–13.00, Torsdagar 15.00–16.00