Få hjälp med din skrivprocess, fördjupa dina kunskaper i matematik och lär dig använda digitala verktyg och uttrycksformer. Det finns en rad tjänster, guider och mallar för dig som vill förbättra dina skrivkunskaper, få hjälp med dina matematikstudier, höja din digital kompetens eller skriva ditt examensarbete.

Skrivverkstaden 

Skrivverkstaden är till för alla studenter på Malmö universitet, oavsett om det är studenter på grundnivå eller avancerad nivå. Alla studenter är välkomna, både de som ser studierna som mer krävande och de som har kommit längre men som vill finslipa sina färdigheter och bli ännu bättre på att till exempel skriva. 

Utvecklas som skribent 

Ett viktigt mål för Skrivverkstaden är att bidra till studenters lärande kring att skriva, läsa och studera i ett akademiskt sammanhang. Vi försöker ge hjälp till självhjälp så att du som student långsiktigt ska kunna utveckla dina färdigheter och bli säkrare. Hos oss kan du exempelvis få hjälp med att hitta strategier för hur du ska utvecklas som skribent på universitetet. Vi kan också hjälpa dig med tips om studieteknik och läsning samt om muntliga presentationer.

Börja i tid för bästa resultat

Om du vill bli säkrare på att skriva och därmed få ökat självförtroende är det viktigt att du tar tag i skrivprocessen tidigt. För bästa resultat, besök gärna skrivverkstaden tidigt i processen när du arbetar med en uppgift och/eller tidigt under dina studier.

Vill du få hjälp och stöd att skriva på engelska kan du vända dig till den engelska skrivverkstaden

Det här kan vi hjälpa dig med

Du får stöd med olika skrivuppgifter och kan ställa frågor om texter och språk. Du får förslag på hur du ska arbeta vidare med din text, även språkligt, och hur du kan göra för att lära dig mer om språk och skrivande – allt för att du ska kunna utveckla ditt skrivande och din språkliga medvetenhet. 

Här följer exempel på vad du kan få hjälp med i skrivverkstaden:

 • Instruktioner till skrivuppgifter
 • Planering av skrivprocessen
 • Struktur (disposition), uppbyggnad av text
 • Olika texttyper
 • Argumentation och utveckling av resonemang
 • Källhänvisningar i text och referenslista
 • Den röda tråden
 • Tolkning av kommentarer från lärare /handledare
 • Ton och stil i ett akademiskt sammanhang
 • Meningsbyggnad
 • Svenskt uttal
 • Studieteknik 
 • Läsning 
 • Muntliga presentationer. 

Grupphandledning

Vi kan också ta emot studenter i mindre grupper (max 5 studenter per grupp) för pedagogisk genomgång av detaljer som har med skrivande, läsning, språk och studieteknik att göra. En person bokar i så fall tid och meddelar i bokningen namn på övriga i gruppen och vad det är ni vill bli bättre på.

Tänk på att 

 • Vi inte kan bedöma vilket betyg en text eventuellt får och kan alltså inte avgöra om en text kommer att bli godkänd eller inte.
 • Vår uppgift inte är att rätta grammatik och stavfel.

Vill du bli skrivmentor?

Skrivverkstaden söker skrivmentorer som kan stödja andra studenter i deras skrivande under höstterminen 2019.

Som skrivmentor behöver du:

 •    ha studerat i minst ett år
 •    klara ditt eget akademiska skrivande bra och tycka om att skriva
 •    vilja bidra till dina medstudenters skrivutveckling
 •    ha lätt för att samarbeta och tycka om att hjälpa andra.

I första hand söker vi skrivmentorer till vårt informationsbord i biblioteksentrén, dit studenter kan komma med korta frågor om sitt skrivande och få hjälp att boka tid i skrivverkstaden. Planen är att informationsbordet ska vara öppet några dagar i veckan under sen eftermiddag. Som skrivmentor kan du också komma att arbeta med studenter i skrivverkstaden, då oftast tillsammans med en annan skrivmentor eller tillsammans med en lärare.

Ansök senast 27 oktober

Mer om uppdraget och hur du ansöker

Vad är en skrivmentor?

Ordet mentor kan innebära olika saker. Vad vi menar med skrivmentor är en medstudent som fungerar som en kritisk vän under skrivandet, som ger stöd under skrivprocessen, som kan ge respons på text och som kan diskutera texten tillsammans med den som skriver. 

Skrivmentorn hjälper studenten att komma igång med skrivarbetet, sortera sina tankar, förstå vilka krav som gäller för uppgiften, skapa en bra struktur och hitta strategier för att förbättra sitt skrivande.

Fördelar med att vara skrivmentor

Som skrivmentor bidrar du till att dina medstudenter ökar sin skrivkompetens samtidigt som din egen kunskap om skrivande ökar. Du får också möjlighet att träffa nya människor. Dessutom kan det vara en merit vid jobbsökande att ha varit skrivmentor, vilket tidigare skrivmentorer vittnat om.

Mer om uppdraget som skrivmentor

Utbildning

Blivande skrivmentorerna får en kort utbildning om sådant som är relevant för uppdraget, till exempel om text, skrivande och coachning. 

Tid och ersättning

Du bör kunna lägga några timmar per vecka på att vara skrivmentor, men vi gör tillsammans ett schema så att det passar in med dina studier. Naturligtvis kommer du att få ersättning för dina insatser. Ersättningen är 130 kr per timme.

Ansök senast 27 oktober

Skriv en ansökan, max en A4-sida. Berätta något om din bakgrund och motivera varför just du skulle passa som skrivmentor.

Bifoga

 • CV där du har med de kurser du har läst
 • en text du skrivit under dina studier med en motivering till varför texten är representativ för ditt skrivande 
 • namn på en referens (någon lärare du har/haft under din studietid).

Mejla din ansökan till lisa.bjernhager@mau.se.

Tidsbokning, öppettider och kontakt

Ta med dig din text, gärna på papper, och instruktionen till uppgiften. Beroende på uppgift kan tiden du behöver boka variera. 

 • För uppsatser eller större skrivuppgifter kan det vara bra att boka 45 minuter
 • För mindre uppgifter eller korta frågor går det bra att boka 30 minuter. 

Boka tid

Du kan antingen boka tid hos skrivverkstaden eller komma förbi på drop-in. För att boka tid krävs det att du registrerar dig och skapar ett konto. 

Registrering och tidsbokning

Instruktion för hur du bokar tid

Drop-in på Orkanenbiblioteket

Vill du ha hjälp att boka tid i skrivverkstaden eller vill ha svar på korta frågor om skrivande, läsning eller studieteknik, är du välkommen till vår drop-in i Orkanenbibliotekets entré. 

På tisdagar har vi drop-in klockan 15-18 i Skrivverkstaden, sal B530.

 

Väntelista

Om det inte finns någon ledig tid när du vill boka, kan du sätta upp dig på en väntelista. Du får då meddelande om det blir en avbokning. I schemat: Klicka på klockan längst till vänster den dag du vill boka för att ställa dig i kö.

Registrera dig och se tider

Matematikverkstaden

Matematikverkstaden är till för alla studenter oavsett utbildning och kunskaper i matematik. Hit kan du som student komma för att fördjupa dina kunskaper i matematik och få hjälp i dina pågående matematikkurser.

Två verkstäder med olika profil - vilken är rätt för dig?

Studenter på lärarutbildningarna och de tekniska utbildningarna rekommenderas motsvarande verkstad. Studenter på andra utbildningar rekommenderas lärarutbildningens matematikverkstad för frågor kring grundläggande räknefärdighet, och matematikverkstaden för de tekniska utbildningarna för frågor kring mer avancerade beräkningar. 

Medieverkstaden och Digimentorer 

Vill du använda film, ljud eller webb för en inlämningsuppgift eller ditt examensarbete? Kom på drop-in på Medieverkstaden och få hjälp av våra digimentorer. Digimentorerna är själva studenter och har kompetenser inom bland annat:

 • film och foto
 • ljudproduktion
 • grafisk design och interaktiva visualiseringar
 • webbdesign och hur man arbetar i CMS-system.

Kontakt Medieverkstaden


geo position Rum C527, Orkanenbiblioteket, Nordenskiöldsgatan 10
email icon medieverkstaden@mau.se
time Drop-in: Tisdagar 12.00–13.00, Torsdagar 15.00–16.00