Få hjälp med din skrivprocess, fördjupa dina kunskaper i matematik och lär dig använda digitala verktyg och uttrycksformer. Det finns en rad tjänster, guider och mallar för dig som vill förbättra dina skrivkunskaper, få hjälp med dina matematikstudier, höja din digital kompetens eller skriva ditt examensarbete.

Skrivverkstaden 

Skrivverkstaden är till för alla studenter på Malmö universitet, oavsett om det är studenter på grundnivå eller avancerad nivå. Alla studenter är välkomna, både de som ser studierna som mer krävande och de som har kommit längre men som vill finslipa sina färdigheter och bli ännu bättre på att till exempel skriva. 

Utvecklas som skribent 

Ett viktigt mål för Skrivverkstaden är att bidra till studenters lärande kring att skriva, läsa och studera i ett akademiskt sammanhang. Vi försöker ge hjälp till självhjälp så att du som student långsiktigt ska kunna utveckla dina färdigheter och bli säkrare. Hos oss kan du exempelvis få hjälp med att hitta strategier för hur du ska utvecklas som skribent på universitetet. Vi kan också hjälpa dig med tips om studieteknik och läsning samt om muntliga presentationer.

Börja i tid för bästa resultat

Om du vill bli säkrare på att skriva och därmed få ökat självförtroende är det viktigt att du tar tag i skrivprocessen tidigt. För bästa resultat, besök gärna skrivverkstaden tidigt i processen när du arbetar med en uppgift och/eller tidigt under dina studier.

Vill du få hjälp och stöd att skriva på engelska kan du vända dig till den engelska skrivverkstaden

Det här kan vi hjälpa dig med

Du får stöd med olika skrivuppgifter och kan ställa frågor om texter och språk. Du får förslag på hur du ska arbeta vidare med din text, även språkligt, och hur du kan göra för att lära dig mer om språk och skrivande – allt för att du ska kunna utveckla ditt skrivande och din språkliga medvetenhet. 

Här följer exempel på vad du kan få hjälp med i skrivverkstaden:

 • Instruktioner till skrivuppgifter
 • Planering av skrivprocessen
 • Struktur (disposition), uppbyggnad av text
 • Olika texttyper
 • Argumentation och utveckling av resonemang
 • Källhänvisningar i text och referenslista
 • Den röda tråden
 • Tolkning av kommentarer från lärare /handledare
 • Ton och stil i ett akademiskt sammanhang
 • Meningsbyggnad
 • Svenskt uttal
 • Studieteknik 
 • Läsning 
 • Muntliga presentationer. 

Grupphandledning

Vi kan också ta emot studenter i mindre grupper (max 5 studenter per grupp) för pedagogisk genomgång av detaljer som har med skrivande, läsning, språk och studieteknik att göra. En person bokar i så fall tid och meddelar i bokningen namn på övriga i gruppen och vad det är ni vill bli bättre på.

Tänk på att 

 • Vi inte kan bedöma vilket betyg en text eventuellt får och kan alltså inte avgöra om en text kommer att bli godkänd eller inte.
 • Vår uppgift inte är att rätta grammatik och stavfel.

Vill du bli skrivmentor?

Skrivverkstaden söker skrivmentorer som kan stödja andra studenter i deras skrivande under höstterminen 2019.

Som skrivmentor behöver du:

 •    ha studerat i minst ett år
 •    klara ditt eget akademiska skrivande bra och tycka om att skriva
 •    vilja bidra till dina medstudenters skrivutveckling
 •    ha lätt för att samarbeta och tycka om att hjälpa andra.

I första hand söker vi skrivmentorer till vårt informationsbord i biblioteksentrén, dit studenter kan komma med korta frågor om sitt skrivande och få hjälp att boka tid i skrivverkstaden. Planen är att informationsbordet ska vara öppet några dagar i veckan under sen eftermiddag. Som skrivmentor kan du också komma att arbeta med studenter i skrivverkstaden, då oftast tillsammans med en annan skrivmentor eller tillsammans med en lärare.

Ansök senast 27 september

Mer om uppdraget och hur du ansöker

Vad är en skrivmentor?

Ordet mentor kan innebära olika saker. Vad vi menar med skrivmentor är en medstudent som fungerar som en kritisk vän under skrivandet, som ger stöd under skrivprocessen, som kan ge respons på text och som kan diskutera texten tillsammans med den som skriver. 

Skrivmentorn hjälper studenten att komma igång med skrivarbetet, sortera sina tankar, förstå vilka krav som gäller för uppgiften, skapa en bra struktur och hitta strategier för att förbättra sitt skrivande.

Fördelar med att vara skrivmentor

Som skrivmentor bidrar du till att dina medstudenter ökar sin skrivkompetens samtidigt som din egen kunskap om skrivande ökar. Du får också möjlighet att träffa nya människor. Dessutom kan det vara en merit vid jobbsökande att ha varit skrivmentor, vilket tidigare skrivmentorer vittnat om.

Mer om uppdraget som skrivmentor

Utbildning

Blivande skrivmentorerna får en kort utbildning om sådant som är relevant för uppdraget, till exempel om text, skrivande och coachning. 

Tid och ersättning

Du bör kunna lägga några timmar per vecka på att vara skrivmentor, men vi gör tillsammans ett schema så att det passar in med dina studier. Naturligtvis kommer du att få ersättning för dina insatser. Ersättningen är 130 kr per timme.

Ansök senast 27 september

Skriv en ansökan, max en A4-sida. Berätta något om din bakgrund och motivera varför just du skulle passa som skrivmentor.

Bifoga

 • CV där du har med de kurser du har läst
 • en text du skrivit under dina studier med en motivering till varför texten är representativ för ditt skrivande 
 • namn på en referens (någon lärare du har/haft under din studietid).

Mejla din ansökan till lisa.bjernhager@mau.se.

Tidsbokning, drop-in och kontakt

Ta med dig din text, gärna på papper, och instruktionen till uppgiften. Beroende på uppgift kan tiden du behöver boka variera. 

 • För uppsatser eller större skrivuppgifter kan det vara bra att boka 45 minuter
 • För mindre uppgifter eller korta frågor går det bra att boka 30 minuter. 

Boka tid

Du kan antingen boka tid hos skrivverkstaden eller komma förbi på drop-in. För att boka tid krävs det att du registrerar dig och skapar ett konto. 

Registrering och tidsbokning

Instruktion för hur du bokar tid

Drop-in på Orkanenbiblioteket

Vill du ha hjälp att boka tid i skrivverkstaden eller vill ha svar på korta frågor om skrivande, läsning eller studieteknik, är du välkommen till vår drop-in i Orkanenbibliotekets entré. 

På tisdagar har vi drop-in klockan 15-18 i Skrivverkstaden, sal B530.

 

Väntelista

Om det inte finns någon ledig tid när du vill boka, kan du sätta upp dig på en väntelista. Du får då meddelande om det blir en avbokning. I schemat: Klicka på klockan längst till vänster den dag du vill boka för att ställa dig i kö.

Registrera dig och se tider

Matematikverkstaden

Matematikverkstaden är till för alla studenter oavsett utbildning och kunskaper i matematik. Hit kan du som student komma för att fördjupa dina kunskaper i matematik och få hjälp i dina pågående matematikkurser.

Två verkstäder med olika profil - vilken är rätt för dig?

Studenter på lärarutbildningarna och de tekniska utbildningarna rekommenderas motsvarande verkstad. Studenter på andra utbildningar rekommenderas lärarutbildningens matematikverkstad för frågor kring grundläggande räknefärdighet, och matematikverkstaden för de tekniska utbildningarna för frågor kring mer avancerade beräkningar. 

Medieverkstaden och Digimentorer 

Vill du använda film, ljud eller webb för en inlämningsuppgift eller ditt examensarbete? Kom på drop-in på Medieverkstaden och få hjälp av våra digimentorer. Digimentorerna är själva studenter och har kompetenser inom bland annat:

 • film och foto
 • ljudproduktion
 • grafisk design och interaktiva visualiseringar
 • webbdesign och hur man arbetar i CMS-system.

Kontakt Medieverkstaden


geo position Rum C527, Orkanenbiblioteket, Nordenskiöldsgatan 10
email icon medieverkstaden@mau.se
time Drop-in: Tisdagar 12.00–13.00, Torsdagar 15.00–16.00

Att skriva examensarbete

Examensarbetet är det större akademiska arbete du gör i slutet av dina studier. På den här sidan finns mallar för examensarbeten, information om stöd du har nytta av under skrivandet och hur du ska göra när du är klar med examensarbetet.

Mallar för examensarbetets framsida

För att få ett enhetligt utseende på examensarbeten vid Malmö universitet finns mallar i word-format du kan ladda ner och använda som förstasida. Du kan själv lägga till bild/foto om du vill ha det.

Etikprövning för etiskt känsligt innehåll

Alla studenter som genomför en studie med etiskt känsligt innehåll ska ansöka om prövning till fakultetens Etikråd. I ansökan redogör studenten/studenterna för sin undersökning: vad den handlar om och hur den ska genomföras, hur deltagarna ger sitt samtycke och hur konfidentialitetskravet uppnås.

Det är universitetet som ansvarar för att studentarbeten på grund- och avancerad nivå bedrivs under etiskt säkerhetsställda och trygga former. Etikrådet har därför i uppgift att rekommendera eller avråda studenter att genomföra undersökningen på ett visst sätt. Etikrådets utlåtande är endast rådgivande.

Det här behöver du göra med ditt examensarbete

Från och med den 1 januari 2018 har Malmö universitet digital hantering av färdiga examensarbeten. Informationen nedan gäller för alla studenter.

Publicera din uppsats eller examensarbete i MUEP

Du behöver registrera ett antal obligatoriska uppgifter om ditt examensarbete (som titel, utbildning och om du vill att examensarbetet ska publiceras offentligt eller ej) i databasen MUEP (Malmö University Electronic Publishing). När ditt examensarbete är godkänt publiceras det i MUEP av en studieadministratör.

Steg för steg hur du publicerar ditt examensarbete i MUEP

 1. Gå in på https://muep.mau.se Klicka på Login som du hittar under rubriken My account till höger på sidan. Är ni två författare till uppsatsen, räcker det med att en av er registrerar uppsatsen. Glöm ej att ange namn och personnummer för båda författarna.
 2. Logga in med din datoridentitet, d.v.s. samma som du använder när du loggar in på någon av Malmö universitets datorer.   
  Har du glömt din datoridentitet och/eller lösenord kontakta Helpdesk. Vill du publicera din uppsats i efterhand (d.v.s. efter studietiden) kan du kontakta biblioteket via publiceringsservice@mau.se för att få en gästidentitet.   
 3. När du är inloggad, klicka på Student.
 4. Välj din fakultet, institution samt vilken utbildning du studerat. Väl sedan Submit a new item to this collection.
 5. Nästa steg är att godkänna avtalet*. Kryssa i rutan vid I grant the licence. Klicka på Next.   
  *Rättigheterna till arbetet behåller du självklart och du kan, i efterhand, kontakta publiceringsservice@mau.se om du vill låsa pdf-filen. 
 6. Fyll i uppgifterna om din uppsats/examensarbete: författare, titel, nyckelord, sammanfattning etc. Klicka på Next. Du kan även ange om du vill att uppsats pdf-filen skall ligga öppen för läsning eller inte: Essay on-line. Du svarar ja eller nej till att visa upp pdf-filen i MUEP.
 7. Observera att du inte ska ladda upp din uppsats. Detta görs av en studieadministratör på din utbildning. Klicka dig förbi denna sida med Next.
 8. Granska dina uppgifter. Har något blivit fel har du möjlighet att ändra det här. Om allt stämmer kan du bara gå vidare, klicka på Complete submission.

Efter att du avslutat registreringen skickas automatiskt e-post till program-/kursadministratören som kontrollerar att din uppsats är godkänd. Om du angett att du önskar att uppsatsen blir synlig i databasen, kommer pdf-filen att läggas ut och därmed bli sökbar via olika sökmotorer.

Vill du ändra något i uppsatsen efter registreringen? För uppsatser publicerade fr. o. m 1 januari 2018,
kontakta studieadministrationen för din utbildning för godkännande av ändringar.

OBS! Om din uppsats syns under rubriken Submissions being reviewed när du är inloggad i MUEP väntar den på att godkännas av program/kursadministratören. Om din uppsats syns under rubriken Unfinished submissions har du inte gjort klart registreringen (eller så har uppsatsen skickats tillbaka av administratören, då har du också fått ett e-postmeddelande om det). För att göra klart registreringen, klicka på uppsatsens titel och klicka dig igenom de olika stegen igen.

Specialare

Studenter i ämneslärarexamen samt grundlärarexamen med inriktningarna förskoleklass och årskurserna 1-3 respektive årskurserna 4-6 skriver ett självständigt arbete i fördjupningsämnet (SAG) på 15 högskolepoäng. Detta arbete ska arkiveras i MUEP, men inte publiceras

Gestaltning av examensarbetet

Om examensarbetet innehåller gestaltande delar, ska du i god tid före examinationen kontakta kursansvarig för information om hur dessa delar av examensarbetet ska dokumenteras.

Lämna in i tid

Lämna in ditt färdiga examensarbete senast sista inlämningsdag, enligt den instruktion du har fått från kursansvarig. Vid behov gör du utskrift till examinator och opponent inför opponering.

Skicka in en korrigerad version

Din examinator betygsätter examensarbetet och vid behov kan du som student behöva skicka in en ny korrigerad digital version av ditt examensarbete. Detta meddelar i så fall din examinator.

Hantering av personuppgifter vid examensarbete

Den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) ställer hårda krav på att allt arbete med personuppgifter utförs korrekt. Om du som student tänker använda personuppgifter för ditt examensarbete finns det därför en hel del att tänka på. Här finns en genomgång av de steg som är nödvändiga för att hanteringen av personuppgifter ska bli korrekt. Det kan finnas ytterligare regler att ta hänsyn till och du bör därför ha en diskussion med din handledare om vilken information som ska hanteras och planera därefter.

Steg för att hantera personuppgifter

Vad är en personuppgift?

Som personuppgift räknas varje uppgift som direkt eller indirekt kan knytas till en levande person. Vanliga personuppgifter är till exempel personnummer, namn, mejladress, telefonnummer, bilder av personer, ljudupptagningar av personer. Det kan också röra sig om kombinationer av uppgifter som inte var och en för sig kan identifiera en levande människa men som sammantaget pekar ut en enskild. En sådan kombination kan vara ålder ihop med arbetsplats.

Steg 1: Måste personuppgifter behandlas?

Den första frågan är om det verkligen är nödvändigt att behandla personuppgifter? Den undersökning som ska göras kanske kan utföras utan att personuppgifter behandlas och då är detta att föredra. Om du inte behandlar personuppgifter gäller kraven i dataskyddsförordningen inte, vilket gör arbetet lättare.

Steg 2: Definiera syftet med behandlingen och vilka uppgifter som måste samlas in

Innan det praktiska arbetet börjar är det viktigt att göra klart vilka uppgifter som ska samlas in och varför. Du behöver tänka igenom syftet med personuppgiftsbehandlingen så att du är klar över vilken information som är nödvändig för att nå det.

Steg 3: Registrera behandlingen

Varje behandling av personuppgifter skall registreras i universitets register över personuppgiftsbehandlingar.

Via dsfregister.mau.se fyller du i syftet med behandlingen, vilka typer av uppgifter du tänker samla in, hur länge uppgifterna kommer att sparas (om det går), om någon annan part kommer att delta i arbetet med personuppgifterna och hur informationen kommer att skyddas.

När du har loggat in i registret finns det hjälp och förklaringar för varje steg som ska skrivas in. Registret skall inte innehålla några av de insamlade personuppgifterna utan bara en förteckning över vad som samlas in. Malmö universitet har formellt ansvar för de personuppgiftsbehandlingar som utförs inom hela verksamheten och det gäller också examensarbeten.

Steg 4: Bestäm hur informationen skall förvaras och hanteras säkert under arbetet

Insamlad information måste behandlas på ett säkert sätt. Att förvara insamlade personuppgifter i din hemkatalog är att rekommendera. Hemkatalogen har tillräcklig säkerhet även för känsliga personuppgifter (som känsliga personuppgifter räknas uppgifter om etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, genetiska och biometriska uppgifter samt uppgifter om en persons hälsa, sexualliv eller sexuella läggning).

Universitetet tillhandahåller tjänster som kan vara praktiska för personuppgifter som inte är känsliga arbetet, exempelvis Box och Sunet Survey. Tjänster som Dropbox, Google docs och iCloud får inte användas för personuppgifter.

Steg 5: Bestäm vilka delar av informationen som ska raderas respektive bevaras när arbetet är klart

Personuppgifter får inte bevaras längre tid än vad som är nödvändigt och ska raderas när de inte längre behövs. Samtidigt kan det finnas delar av informationen som måste bevaras för att kunna styrka slutsatserna i examensarbetet eller för att de är nödvändiga för framtida behandlingar. Innan det praktiska arbetet startar är det därför viktigt att bestämma vad som ska hända med de insamlade personuppgifterna efteråt. Vilka uppgifter ska arkiveras respektive tas bort (gallras)?

Steg 6: Inhämta samtycke, informera de registrerade och samla in de nödvändiga personuppgifterna

Du behöver ha samtycke från den registrerade personen för att behandla en personuppgift om denne. Att ge sitt samtycke innebär att den registrerade ger sitt aktiva godkännande till behandlingen.

Detta innebär i praktiken att du talar om:

 • vilka uppgifter du vill samla in
 • vad de ska användas till och av vem/vilka
 • hur länge uppgifterna ska användas
 • att det finns möjlighet att begära att få se den insamlade informationen
 • att den registrerade har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke
 • att det finns möjlighet att vända sig till dataskyddsombudet vid Malmö universitet eller Integritetsskyddsmyndigheten med klagomål.

Efter det att den registrerade har tagit del av informationen kan hen ge sitt samtycke till behandlingen och det är då tillåtet att behandla uppgifterna. Samtycke ska dokumenteras så att det kan plockas fram vid behov.

En del utbildningar har färdiga samtyckesblanketter som du kan använda, kontakta din handledare för att se om det finns en specifik samtyckesblankett för just din utbildning.

Samtyckesblankett vid examensarbeten

Steg 7: Behandla det insamlade materialet

När alla tidigare steg har utförts kan du nu behandla personuppgifterna på ett korrekt sätt.

Steg 8: Efter behandling, radera eller arkivera personuppgiftsmaterialet efter behov

Materialet som har behandlats ska nu antingen föras över för arkivering eller raderas enligt vad du beslutade i steg 5.

Logga in i registret dsfregister.mau.se och notera att personuppgiftsbehandlingen är avslutad

Kontakt

När ditt examensarbete är godkänt  

 • Studieadministratör lägger in godkänt examensarbete för publicering i MUEP och kompletterar vid behov de obligatoriska uppgifterna du har registrerat.
 • Studieadministratör lägger in ditt betyg i Ladok.
 • Examensarbetet arkiveras i universitetets e-arkiv. Eventuella gestaltande delar arkiveras enligt överenskommelse.