Få hjälp med ditt skrivande, fördjupa dina kunskaper i matematik och lär dig använda digitala verktyg och uttrycksformer.

Handledning på distans

Skrivverkstaden har i nuläget distanshandledning via Zoom. Inför mötet får du ett mejl med en inbjudan till mötet. Du behöver inte ha Zoom installerat i din dator. 

Skrivverkstaden – en resurs i dina studier 

Vi kan guida dig i ditt arbete med olika skrivuppgifter och svara på frågor om text och språk. Vår uppgift är inte att rätta grammatik och stavning, men vi kan hjälpa dig att utveckla strategier för hur du kan finslipa dina färdigheter. Målet är att du ska bli bättre på att skriva och klara dina studier bra.

Du kan också få hjälp med studieteknik, lässtrategier och muntliga framställningar. 

Vill du få hjälp och stöd att skriva på engelska kan du vända dig till den engelska skrivverkstaden

Det här kan vi hjälpa dig med

Här följer exempel på vad du kan få hjälp med i Skrivverkstaden:

 • instruktioner till skrivuppgifter
 • skrivprocessens olika stadier
 • struktur (disposition), uppbyggnad av text
 • argumentation och utveckling av resonemang
 • källhänvisningar i löpande text och referenslista
 • tolkning av lärares /handledares kommentarer på din text
 • språk och stil i ett akademiskt sammanhang
 • meningsbyggnad, grammatik
 • studieteknik
 • lässtrategier
 • muntliga presentationer. 

Grupphandledning

Vi kan också ta emot studenter i mindre grupper (max 5 studenter per grupp) för pedagogisk genomgång av detaljer som har med skrivande, läsning, språk och studieteknik att göra. En person bokar i så fall tid och meddelar i bokningen namn på övriga i gruppen och vad det är ni vill bli bättre på.

Tänk på att 

 • Vi inte kan bedöma vilket betyg en text eventuellt får och kan alltså inte avgöra om en text kommer att bli godkänd eller inte.
 • Vår uppgift inte är att rätta grammatik och stavfel.

Boka tid hos skrivverkstaden

I bokningssystemet ser du vilka tider som finns lediga för handledning.

Boka tid 

 1. Jag vill skriva akademiskt (9/9)
 2. Att läsa vetenskapliga texter (16/9)
 3. Jag kommer inte i gång! Om planeringen av skrivarbetet (23/9)
 4. Svenska som andraspråk
  För svenska som andraspråksstudenter: Hur får jag ordning på ordföljden i mina texter? (30/9)
 5. Hur hänvisar jag till den här källan? (7/10)
 6. Den röda tråden – att få texten att hålla ihop (14/10)
 7. Anteckningar och nyckelord – att få med det viktigaste (21/10)
 8. Svenska som andraspråk
  För svenska som andraspråksstudenter: Hur kan användning av sambandsord underlätta för läsaren? (28/10)
 9. Tabeller och diagram för nybörjare (4/11)
 10. Att referera till andra i texten (11/11)
 11. ”Öppen för tips” (18/11)
 12. Svenska som andraspråk
  För svenska som andraspråksstudenter: Utvalda klurigheter med pronomen (25/11)
 13. Vilket är mitt syfte – om syftesbeskrivningen (2/12)
 14. Referenser och hänvisningar i texten? (9/12)
 15. Svenska som andraspråk: För svenska som andraspråksstudenter: Vad finns det för regler gällande bestämdhet i svenskan? (16/12)

Matematikverkstaden

Matematikverkstaden är till för alla studenter oavsett utbildning och kunskaper i matematik. Hit kan du som student komma för att fördjupa dina kunskaper i matematik och få hjälp i dina pågående matematikkurser.

 

Digihub – digital verkstad

I universitetets digitala verkstad kan du få hjälp med teknikutlåning och handledning i digitala tjänster. För dig som behöver hjälp med digitala verktyg inom film, ljud eller webb till en inlämningsuppgift eller till ditt examensarbete så kan du ta hjälp av digihub:ens digimentorer. Digimentorerna är själva studenter och har kompetenser inom bland annat:

 • film och foto
 • ljudproduktion
 • grafisk design och interaktiva visualiseringar
 • webbdesign
 • studier online – verktyg och tips för hur man effektivt studerar online

Digimentorerna är tillgängliga måndag till fredag klockan 9-12 i rum F101 i Orkanen. 

Läs mer om oss på vår hemsida samt boka ett möte med en av våra digimentorer. 

Öppettider och kontakt digihub


Rum F101, Orkanen
040–66 58700
Måndag – Fredag 09.00-12.00