Få hjälp med ditt skrivande, fördjupa dina kunskaper i matematik och lär dig använda digitala verktyg och uttrycksformer.

Handledning på distans

Skrivverkstaden öppnar åter i samband med terminsstart. Det finns vissa möjligheter att få hjälp tidigare. Kontakta Lisa Bjernhager med förfrågan.

Skrivverkstaden har i nuläget distanshandledning via Zoom. Inför mötet får du ett mejl med en inbjudan till mötet. Du behöver inte ha Zoom installerat i din dator. 

 

Skrivverkstaden – en resurs i dina studier 

Vi kan guida dig i ditt arbete med olika skrivuppgifter och svara på frågor om text och språk. Vår uppgift är inte att rätta grammatik och stavning, men vi kan hjälpa dig att utveckla strategier för hur du kan finslipa dina färdigheter. Målet är att du ska bli bättre på att skriva och klara dina studier bra.

Du kan också få hjälp med studieteknik, lässtrategier och muntliga framställningar. 

Vill du få hjälp och stöd att skriva på engelska kan du vända dig till den engelska skrivverkstaden

Det här kan vi hjälpa dig med

Här följer exempel på vad du kan få hjälp med i Skrivverkstaden:

 • instruktioner till skrivuppgifter
 • skrivprocessens olika stadier
 • struktur (disposition), uppbyggnad av text
 • argumentation och utveckling av resonemang
 • källhänvisningar i löpande text och referenslista
 • tolkning av lärares /handledares kommentarer på din text
 • språk och stil i ett akademiskt sammanhang
 • meningsbyggnad, grammatik
 • studieteknik
 • lässtrategier
 • muntliga presentationer. 

Grupphandledning

Vi kan också ta emot studenter i mindre grupper (max 5 studenter per grupp) för pedagogisk genomgång av detaljer som har med skrivande, läsning, språk och studieteknik att göra. En person bokar i så fall tid och meddelar i bokningen namn på övriga i gruppen och vad det är ni vill bli bättre på.

Tänk på att 

 • Vi inte kan bedöma vilket betyg en text eventuellt får och kan alltså inte avgöra om en text kommer att bli godkänd eller inte.
 • Vår uppgift inte är att rätta grammatik och stavfel.

Tidsbokning

Boka tid 

Matematikverkstaden

Matematikverkstaden är till för alla studenter oavsett utbildning och kunskaper i matematik. Hit kan du som student komma för att fördjupa dina kunskaper i matematik och få hjälp i dina pågående matematikkurser.

 

Digihub – digital verkstad

I universitetets digitala verkstad kan du få hjälp med teknikutlåning och handledning i digitala tjänster. För dig som behöver hjälp med digitala verktyg inom film, ljud eller webb till en inlämningsuppgift eller till ditt examensarbete så kan du ta hjälp av digihub:ens digimentorer. Digimentorerna är själva studenter och har kompetenser inom bland annat:

 • film och foto
 • ljudproduktion
 • grafisk design och interaktiva visualiseringar
 • webbdesign och hur man arbetar i CMS-system
 • studier online – verktyg och tips för hur man effektivt studerar online

Digimentorerna är tillgängliga måndag till fredag klockan 9-12 i rum F101 i Orkanen. 

Läs mer om oss på vår hemsida samt boka ett möte med en av våra digimentorer. 

Teknikutlåningen

I DigiHubens Teknikutlåning kan du till exempel låna diktafoner, kameror och stativ. Vilka produkter som är möjliga att låna utgår ifrån vilken institution och kurs du tillhör. Vid inloggning i serviceportalen syns de produkter som är möjliga att låna.

Logga in i självserviceportalen Topdesk

Öppettider och kontakt DigiHub


geo position Rum F101, Orkanen
phone icon 040–66 58700
time Måndag – torsdag 08.00-16.00 Fredag 08.00-14.00