Uppdaterade tentamensregler gäller från och med 30 Augusti 2021. De viktigaste förändringarna och tilläggen är:

  • Att multikort inte längre godtas som giltig legitimation. Giltig legitimation avser svenskt/nationellt ID-kort, svenskt och utländskt pass, samt ID-kort utfärdat inom Schengenområdet.
  • Studenter får inte längre ha armbandsur under tentamen.

Regler för studenter vid skriftlig salstentamen

Om salstentamen på Malmö universitet

Om digital salstentamen