Svara på en enkät i samarbete med Studentkåren för att hjälpa dem få en bättre förståelse för studenters fritid.

Undersökningens syfte är att utöka förståelsen för din fritid kopplad till Studentkåren och Open your eyes to Malmö evenemang som arrangeras av Malmö universitet. Enkäten är öppen för svar fram till 16 januari. 

Svara på enkäten