Under våren 2021, med start i slutet av april, kommer en enkät om sexuella trakasserier att skickas ut till ett slumpmässigt urval av studenter, doktorander och anställda vid Sveriges alla universitet och högskolor.

Totalt kommer 125 000 personer vid 38 lärosäten i landet att få enkäten om sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin.

Förhoppningen är att studien på lång sikt ska bidra till lärosäten fria från sexuella trakasserier.

– Utifrån resultaten av studien kan universitetet arbeta vidare med att minska riskerna för trakasserier och skapa en bättre arbets- och studiemiljö, säger Cristina Liljeroth, jämställdhetsstrateg i ledningsstaben vid Malmö universitet.

Frågor i enkäten

I enkäten efterfrågas erfarenhet av att själv utsättas för sexuella trakasserier, att få kännedom om andra som utsatts samt av att utsätta andra.

Enkäten innehåller också frågor om genusbaserad utsatthet och hur det relaterar till hälsa och psykosocial arbetsmiljö.

Läs mer om likabehandling och vad du kan göra om du blir utsatt

Studien om sexuella trakasserier i akademin

Forskningsstudien görs i samarbete mellan Karolinska Institutet, Malmö universitet, KTH och Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet.

Läs mer om studien på Karolinska Institutets webbplats