Olle Mörkberg lyfter fram att förskollärarutbildningen med musikprofil är öppen för alla, oavsett tidigare erfarenhet av musik. Studenterna tränar på att spela gitarr, sjunga och dramatisera under utbildningen. Själv är han musiker och gitarrist, med erfarenhet av att spela i band och skriva musik. I jobbet som förskollärare använder han musiken som ett mångfacetterat verktyg i undervisningen.

– Musik är ett sätt att göra barnen trygga och glada. I förskolan använder vi ofta rytminstrument, som ägg, shakers, gurka, cymbaler och claves. På Tritons förskola i Malmö arbetar jag med en grupp 1–3-åringar och har spelat in en låt tillsammans med barnen, som får lära sig olika instrument.

Vi har fått göra konserter, teaterföreställningar och musikprojekt

Olle Mörkberg

I undervisningen använder Olle multimodalt berättande, där barnen får använda alla sinnen, ljud, text, bild och rörelse för att utveckla sina kunskaper. Som ett komplement till att läsa böcker har han tonsatt boken ”Ut och gå!”.

– Vi kan sjunga, dansa, spela eller måla boken tillsammans med barnen. Ofta sjunger och spelar jag spontant med dem, instrumenten finns alltid tillgängliga. Barn vill uttrycka sig i musiken och det bidrar till språkutvecklingen.

Olle arbetade som pedagog i förskolan under flera år innan han valde att gå förskollärarutbildningen. Musikprofilen, som är unik i landet, bidrog till att han fick upp ögonen för utbildningen.

– Vi hade en fantastisk gemenskap i klassen och engagerade lärare, som brinner för sina studenter. Vi har fått göra konserter, teaterföreställningar och musikprojekt i förskolan. Det som kom ut av utbildningen är musikdidaktiken, alltså hur musik kan undervisas. Vi får en helt annan förståelse för vad musik i förskolan kan vara och jag kan sätta ord på det jag gör och planera undervisningen – hur, när och varför?

Kurserna som ingår i utbildningen är varierade och musiken integreras även i de mer teoretiska ämnena, som till exempel specialpedagogik och naturvetenskap.

– I naturvetenskapen fick vi utforma en portfolio och jag utforskade olika ljud, till exempel rinnande vatten och ljudet av fläktar. I literacy-kursen satte vi ihop en teaterföreställning, som vi sedan fick dramatisera för en barngrupp på Kirsebergsteatern i Malmö. Musik, dans och dramaturgi hänger ihop.

Samarbete är en bärande del i jobbet som förskollärare. Olle och hans kollegor ingår i arbetslag och kompletterar varandra.

– Läroplanen går inte in på hur arbetet ska utföras, vilket ger oss enorm frihet i hur vi ska tolka den och vad vi väljer att göra. Att jobba som förskollärare är både en stor frihet och ett stort ansvar. Grunden i arbetet är omsorg och goda relationer. Barnen måste känna sig trygga.

Text: Eva Nelsson