Att öka den fysiska aktiviteten i skolan hjälper elevernas inlärning, samarbete och hälsa, enligt Dastan Rashid, tidigare student vid Malmö universitet. I det nya jobbet som idrottslärare i årskurs 7–9 i Malmö har han nytta av sina erfarenheter av att vägleda elever och arbeta med skolans värderingar. Och nu tror han att han hittat rätt.

– Nu får jag chansen att bara fokusera på idrott och hälsa tillsammans med en kollega. Jag inspireras av att det är en skola som jobbar för elevernas och medarbetarnas bästa, säger han.

I första jobbet på en grundskola i Klippan fick Dastan ansvar för att bygga upp värdegrundsarbetet i skolan. Han planerade också olika aktiviteter för rasterna och verksamheten utomhus. Efter det blev han lärare på en gymnasieskola i Helsingborg, där han undervisade och stöttade elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

– Det handlar om elever med autism, adhd eller asperger. Jag hjälper dem att hitta vägar till att nå sina mål och utvecklas i sin egen takt. Eleverna går antingen ett högskoleförberedande eller yrkesförberedande program, alternativt ett introduktionsprogram.

Den verksamhetsförlagda utbildningen fungerade utmärkt. När jag arbetade på skolor fick jag använda mina kunskaper i praktiken.

Dastan Rashid

Sedan första jobbet har Dastan också varit mentor för studenter som behöver pedagogiskt stöd vid Malmö universitet. Han hjälper studenterna och lär sig samtidigt mycket själv längs vägen.

– Kunskapen att vara mentor behövs i mitt jobb, eftersom jag konstant handleder elever genom deras resa. Mitt tips är att vara mentor eller jobba vid sidan om studierna, så att du kan ta med dina kunskaper och erfarenheter ut i arbetslivet.

Dastan började studera idrott och hälsa vid ett annat universitet, men bytte sedan till ämneslärarutbildningen på Malmö universitet.

– Mitt förstaämne är idrott och jag var intresserad av att läsa religion som andraämne. När jag började i Malmö kunde jag tillgodoräkna mig nästan alla kurser, 45 poäng, från den tidigare utbildningen.

Dastan har bott i Lund och pendlat till Malmö under hela utbildningen, vilket har varit smidigt. Han ser det som en fördel att utbildningen är fem år, eftersom det alltid finns mer att lära i läraryrket.

– Jag har nytta av alla kunskaper från universitetet. Den verksamhetsförlagda utbildningen fungerade utmärkt – när jag arbetade på skolor fick jag använda mina kunskaper i praktiken. Som lärare har jag ett dubbelt uppdrag att utbilda och fostra. Värden som ödmjukhet och generositet kommer eleverna att ha nytta av i livet.

Text: Eva Nelsson