Här hittar du information om salstentamen på Malmö universitet. Ska du skriva hemtenta får du information om hur du hämtar ut och lämnar in tentamen av dina lärare. Av din lärare får du veta i vilken form din kurs tenteras och om det finns gamla tentor eller övningstentor att ta del av. Salstentamen skrivs på plats vid en given tidpunkt och hemtentamen tar du hem och lämnar in vid senare tillfälle. För att få skriva salstentamen behöver du anmäla dig.

Salstentamen och coronaläget

Universitetet har vidtagit en rad åtgärder för att du som student ska ha möjlighet att skriva din salstentamen på ett säkert sätt. Det är fortsatt viktigt att du följer myndigheters rekommendationer och stannar hemma om du har symtom. 

Här kan du läsa mer om anpassningarna av salstentamen

Salstentamen

För att få skriva salstentamen behöver du anmäla dig. Om du inte har anmält dig i tid får du inte tentera utan får vänta till nästa tentamenstillfälle. Universitetets salstentamina skrivs i största utsträckning i byggnaden Gäddan (G8), Citadellvägen 7.

Tentamensregler - viktigt att veta inför tentan

 • Du måste anmäla dig för att få skriva tentamen och omtentamen.
 • Anmälan öppnar 21 dagar före tentamenstillfället och stänger 7 dagar före tentamen.
 • Du måste ha med dig en giltig fotolegitimation med svenskt personnummer, exempelvis ditt multikort, körkort, pass eller svenskt/nationellt id-kort.

 • Kom i tid. Dörrarna stängs vid starttid och ett andra insläpp görs 30 minuter efter starttid utan kompensation för förlorad tid.
 • Får du förhinder, vänligen avanmäl dig från tentamen senast 7 dagar innan tentamenstillfället.
 • Du kan inte avanmäla dig till tentamen efter att anmälan är stängd. 

Detta gäller vid salstentamen

 • Tentamensvakten ger instruktioner om tentamen och bestämmer var alla ska sitta. Endast kladdpapper från tentamensvakt får användas.
 • Väskor, ytterkläder, mobiltelefoner och andra smarta enheter måste lämnas på anvisad plats under tentamen.
 • Du får ta med dig mat och dryck till tentamen. Undvik att ta med mat som doftar starkt.
 • Av hänsyn till allergiker, undvik att ha med dig jordnötter eller ha på dig stark parfym.
 • Mobiltelefoner ska vara avstängda under tentamen.
 • Det finns toaletter antingen i tentamenslokalen eller i anslutning till lokalen.
 • Studenter som behöver amma under tentamen behöver i god tid meddela det till tentamensadministrationen på tentamen@mau.se.
 • Om du är diabetiker och behöver ha din blodsockermätare tillgänglig under tentamen var god meddela detta till tentamensadministrationen på tentamen@mau.se.

Frågor under tentamen

Du har möjlighet att ställa frågor till examinatorn under tentamen. Examinatorn ska vara tillgänglig under tentamen antingen på plats eller per telefon. Fråga tentamensvakten när examinatorn kommer att närvara eller be tentamensvakten att ringa till examinatorn.

Vid fusk och störande uppträdande

Student som stör eller hindrar verksamheten i tentamenssalen får avbryta sin tentamen och lämna salen. Misstanke om fusk och störande uppträdande anmäls till disciplinnämnden. 

Så hämtar du en rättad tentamen

Hur du hämtar ut en rättad tentamen får du veta av din lärare.

Endast studerande på universitetet kan tentera

Malmö universitet erbjuder inte studenter från andra lärosäten att tentera hos oss. Ta gärna kontakt med lärcentrum i din kommun och fråga om de erbjuder studenter från andra lärosäten att tentera hos dem.

Så anmäler du dig

Du anmäler dig genom att logga in i schemasystemet Kronox. Anmälan öppnar 21 dagar före tentamenstillfället och stänger 7 dagar före tentamen. Detsamma gäller för omtentamen.  Du får ett mejl när tentamensanmälan öppnar för den kurs du är registrerad på. Om du inte har anmält dig två dagar innan anmälan stänger får du ett påminnelsemejl.

 1. Logga in med din datoridentitet och lösenord på schema.mau.se
 2. Under fliken Aktivitetsanmälan hittar du de tentamenstillfällen som du kan anmäla dig till.
 3. Ett bekräftelsemail skickas när du anmäler och avanmäler dig.
 4. Du får ett mejl två dagar innan tentamenstillfället med tid och plats, om du har anmält dig. Mejl skickas till den mejladress du har angett i Ladok Student, kontrollera att du har skrivit rätt mejladress där.

Observera att mejl om tentamenstillfällen bara är en påminnelse. Du som student är ansvarig att känna till kursschemat och att anmäla dig till prov enligt gällande regler. Får du förhinder, vänligen avanmäl dig från tentamen senast 7 dagar innan tentamenstillfället.

Anmälan för studenter från tidigare terminer

Studenter från föregående terminer behöver mejla till tentamensavdelningen på tentamen@mau.se inom anmälningsperioden för att anmäla sig till tentamen. Det är endast studenter som studerar under innevarande termin som får upp tentamenstillfällen automatiskt i KronoX.

 

Vid problem att anmäla dig till tentamen

Om du har problem att anmäla dig via Kronox kan du mejla till tentamensadministrationen via tentamen@mau.se. Du måste mejla till tentamensadministrationen senast 7 dagar före tillfället. Skriv ditt namn, personnummer, kursnamn och vilket datum det gäller i mailet.

 

Schema över tentamenstillfällen

Det är viktigt att du innan tentamen kontrollerar vilken byggnad samt vilken tid tentamen hålls. Vilken sal som du ska tentera i meddelas på plats. Lokalen för tentamen kan komma att ändras med kort varsel.

Flera salstentor kan skrivas under samma dag därför är det viktigt att du känner till vilken kurskod som gäller för din kurs. Kurskoden finns exempelvis i bekräftelsemejlet från KronoX som gäller din anmälan till tentamen.

Se samtliga tentamenstillfällen en månad framåt

Så ser du dina tentamensresultat 

I Ladok Student kan du logga in och se dina tentamensresultat. Dina tentamensresultat registreras i Ladok senast 15 arbetsdagar efter tentamenstillfället.

Logga in i Ladok Student med din datoridentitet

Omtentamen

Ska du skriva en omtentamen anmäler du dig på samma sätt i Kronox som vid ordinarie tentamenstillfälle. Anmälan öppnar 21 dagar innan och stänger 7 dagar innan omtentamenstillfället. Om du inte ser den kurs du vill anmäla dig till under fliken Aktivitetsanmälan kan det bero på att det är en äldre tentamen. Kontakta då tentamensadministrationen via mejl: tentamen@mau.se.

Gamla tentor

För att ta del av gamla tentor, övningstentor och exempeltentor behöver du kontakta studieadministratören för kursen. Tänk på att gamla tentor endast är exempel på hur de sett ut tidigare. Kurser kan ha fått nya kursplaner och ändrat innehåll. Du bör därför rådgöra med läraren för kursen om vad som är relevant att studera inför just din tentamen. 

Kontaktuppgifter till studieadministratörer

Du kan även ringa växeln på 040 – 665 70 00 så kan de hänvisa dig till rätt person.

Gamla tentor för sjuksköterskeprogrammet i Canvas

Anmäl önskat pedagogiskt stöd vid tentamen

Om du har beviljats särskilt pedagogiskt stöd vid tentamen (till exempel tillgång till dator eller extra tid) ska du anmäla önskat stöd i schemasystemet Kronox senast 7 dagar innan tentamenstillfället.

Klicka på knappen Stöd i Kronox efter att du gjort anmälan, och välj vilka anpassningar du behöver ha till respektive tentamen. Du har möjlighet att se vilka stöd som är anmälda inför ett tentamenstillfälle innan anmälan stänger om du klickar på knappen Stöd. Under rubriken Valda stöd står de stöd som är anmälda. Om du inte har anmält dina stöd står de under rubriken Valbara stöd. Kontakta tentamensadministrationen om du är osäker på vilka stöd som du har anmält efter att anmälan till tentamen har stängt.

Har du frågor kan du mejla tentamen@mau.se ange då:

 • ditt namn
 • ditt personnummer
 • kursnamn på den kurs du ska tentera
 • datum och tid för tentamen

Du som ska skriva din tentamen i ett eget rum/mindre grupp får en bekräftelse från tentamensadministrationen 3-4 dagar innan tentamen. I bekräftelsen står även salsnumret. Tentamensadministrationen meddelar också din examinator om var du kommer skriva tentamen. NAIS-beslutet visar du sedan upp för berörda lärare eller examinatorer under tentamenstillfället.

Har du en varaktig funktionsnedsättning som till exempel, dyslexi, adhd eller nedsatt syn kan du ansöka om särskilt pedagogiskt stöd utifrån dina individuella behov.  

Läs mer om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning 

Kontakt till tentamensadministrationen


email icon tentamen@mau.se
phone icon 040-665 83 00