Här hittar du information om salstentamen på Malmö universitet. Ska du skriva hemtenta får du information om hur du hämtar ut och lämnar in tentamen av dina lärare. Av din lärare får du veta i vilken form din kurs tenteras och om det finns gamla tentor eller övningstentor att ta del av. Salstentamen skrivs på plats vid en given tidpunkt och hemtentamen tar du hem och lämnar in vid senare tillfälle. För att få skriva salstentamen behöver du anmäla dig.

Salstentamen och coronaläget

Universitetet har vidtagit en rad åtgärder för att du som student ska ha möjlighet att skriva din salstentamen på ett säkert sätt. Det är fortsatt viktigt att du följer myndigheters rekommendationer och stannar hemma om du har symtom. 

Här kan du läsa mer om anpassningarna av salstentamen

Salstentamen

För att få skriva salstentamen behöver du anmäla dig. Om du inte har anmält dig i tid får du inte tentera utan får vänta till nästa tentamenstillfälle. Universitetets salstentamina skrivs i största utsträckning i byggnaden Gäddan (G8). 

Tentamensregler - viktigt att veta inför tentan

 • Du måste anmäla dig för att få skriva tentamen och omtentamen.
 • Anmälan öppnar 21 dagar före tentamenstillfället och stänger 7 dagar före tentamen.
 • Du måste ha med dig en giltigt legitimation med foto och svenskt personnummer, exempelvis ditt multikort, körkort, pass eller svenskt/nationellt id-kort.

 • Kom i tid. Dörrarna stängs vid starttid och ett andra insläpp görs 30 minuter efter starttid utan kompensation för förlorad tid.
 • Får du förhinder, vänligen avanmäl dig från tentamen senast 7 dagar innan tentamenstillfället. 

Detta gäller vid salstentamen

 • Tentamensvakten ger instruktioner om tentamen och bestämmer var alla ska sitta. Endast kladdpapper från tentamensvakt får användas.
 • Väskor, ytterkläder, mobiltelefoner och andra smarta enheter måste lämnas på anvisad plats under tentamen.
 • Av hänsyn till allergiker, undvik att ha med dig jordnötter eller ha på dig stark parfym.

Frågor under tentamen

Du har möjlighet att ställa frågor till examinatorn under tentamen. Examinatorn ska vara tillgänglig under tentamen antingen på plats eller per telefon. Fråga tentamensvakten när examinatorn kommer att närvara eller be tentamensvakten att ringa till examinatorn.

Vid fusk och störande uppträdande

Student som stör eller hindrar verksamheten i tentamenssalen får avbryta sin tentamen och lämna salen. Misstanke om fusk och störande uppträdande anmäls till disciplinnämnden. 

Så hämtar du en rättad tentamen

Hur du hämtar ut en rättad tentamen får du veta av din lärare.

Så anmäler du dig

Du anmäler dig genom att logga in i schemasystemet Kronox. Anmälan öppnar 21 dagar före tentamenstillfället och stänger 7 dagar före tentamen. Detsamma gäller för omtentamen.  Du får ett mejl när tentamensanmälan öppnar för den kurs du är registrerad på. Om du inte har anmält dig två dagar innan anmälan stänger får du ett påminnelsemejl.

 1. Logga in med din datoridentitet och lösenord på schema.mau.se
 2. Under fliken Aktivitetsanmälan hittar du de tentamenstillfällen som du kan anmäla dig till.
 3. Ett bekräftelsemail skickas när du anmäler och avanmäler dig.
 4. Du får ett mejl två dagar innan tentamenstillfället med tid och plats, om du har anmält dig. Mejl skickas till den mejladress du har angett i Ladok Student, kontrollera att du har skrivit rätt mejladress där.

Observera att mejl om tentamenstillfällen bara är en påminnelse. Du som student är ansvarig att känna till kursschemat och att anmäla dig till prov enligt gällande regler. Får du förhinder, vänligen avanmäl dig från tentamen senast 7 dagar innan tentamenstillfället.

 

Vid problem att anmäla dig till tentamen

Om du har problem att anmäla dig via Kronox kan du mejla till tentamensadministrationen via tentamen@mau.se. Du måste anmäla dig senast 7 dagar före tentamenstillfället. Skriv ditt namn, personnummer, kursnamn och vilket datum det gäller i mailet.

Schema över tentamenstillfällen

Det är viktigt att du innan tentamen kontrollerar vilken byggnad samt vilken tid tentamen hålls, sal meddelas på plats. Lokalen för tentamen kan komma att ändras med kort varsel.

Se samtliga tentamenstillfällen en månad framåt

Så ser du dina tentamensresultat 

I Ladok Student kan du logga in och se dina tentamensresultat.

Logga in i Ladok Student med din datoridentitet

Omtentamen

Ska du skriva en omtentamen anmäler du dig på samma sätt i Kronox som vid ordinarie tentamenstillfälle. Anmälan öppnar 21 dagar innan och stänger 7 dagar innan omtentamenstillfället. Om du inte ser den kurs du vill anmäla dig till under fliken Aktivitetsanmälan kan det bero på att det är en äldre tentamen. Kontakta då tentamensadministrationen via mejl: tentamen@mau.se.

Gamla tentor

För att veta om du kan ta del av gamla tentor som övningstententor eller exempeltentor behöver du vända dig till din lärare. Tänk på att gamla tentor endast är exempel på hur de sett ut tidigare. Kurser kan ha fått nya kursplaner och ändrat innehåll. Du bör därför rådgöra med läraren för kursen om vad som är relevant att studera inför just din tentamen. 

Gamla tentor för sjuksköterskeprogrammet i Canvas

Anmäl önskat pedagogiskt stöd vid tentamen

Om du har beviljats särskilt pedagogiskt stöd vid tentamen (till exempel tillgång till dator eller extra tid) ska du anmäla önskat stöd i schemasystemet Kronox senast 7 dagar innan tentamenstillfället.

Klicka på knappen Stöd i Kronox efter att du gjort anmälan, välj vilka anpassningar du behöver ha till respektive tentamen. Har du frågor kan du mejla tentamen@mau.se ange då:

 • ditt namn
 • ditt personnummer
 • kursnamn på den kurs du ska tentera
 • datum och tid för tentamen

Du som kommer att skriva din tentamen i ett eget rum/mindre grupp får en bekräftelse från tentamensadministrationen 3-4 dagar innan tentamen. Salsnumret står i bekräftelsen från tentamensadministrationen. Du måste själv meddela din examinator om var tentamen kommer att skrivas.

Har du en varaktig funktionsnedsättning som till exempel, dyslexi, adhd eller nedsatt syn kan du ansöka om särskilt pedagogiskt stöd utifrån dina individuella behov.  

Läs mer om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning 

Kontakt till tentamensadministrationen


email icon tentamen@mau.se
phone icon 040-665 83 00